Botte bijl

Er was een tijd dat onze gemeente een heel slechte financiële positie had ( ik weet dat uit betrouwbare bron want ik zat toen in een steunfractie en was aanwezig bij alle gemeenteraadsvergaderingen)
De groenvoorziening en het onderhoud daarvan stond toen heel laag op het prioriteitenlijstje van de gemeente. Er werd toen,  vanwege de financiële positie, voor het zogeheten “industrieel groen” gekozen. Dat wilde eigenlijk zeggen, niets aan doen tenzij het ( bv grasmaaien) noodzakelijk was. Over wat noodzakelijk is in deze, valt te twisten.

kandelaber
Sinds er (nog) een nieuwe wijk in onze gemeente gebouwd is en er massa’s dure huizen verkocht zijn, is er weer geld en wordt onze (oude) wijk opgeknapt. Nu wordt het achterstallig onderhoud ingehaald.
Bomen worden gekandelaberd,  groen wordt gesnoeid, bomen worden omgezaagd, straten worden opgebroken vanwege boomwortels etc.

(Bijna) alle stukjes Openbaargroen worden (zeer) kort gesnoeid. Dat zal wel nodig zijn, hoewel het er nu niet gezellig uitziet.
Maar hoe het gesnoeid is!!! Alsof er met botte bijl doorheen gejaagd is

Liefdeloos gesnoeid. Het doet me pijn als ik er naar kijk. En kennelijk mij niet alleen.
Er staan stukken over in de lokale krantjes en er is over geklaagd bij het spreekuur van de wethouder die openbaargroen in haar portefeuille heeft. Ze is er naar gaan kijken en “heeft geschokt gereageerd”  Ze liet de burgers weten dat haar verzekerd is, dat het allemaal goed komt.
Of er actie ondernomen wordt tegen het betreffende bedrijf die deze kaalslag heeft gepleegd is mij niet bekend (ik vermoed  van niet)

Vanmorgen hoorde ik geluiden van groenzaag/hakmachines, en aangezien ik er toch uit moest ben ik er even langs gefietst. De stukken die gekortwiekt waren zagen er “normaal” uit zonder de rafelige randen van de eerdere plantsoenen.
Wij (bewoners) kunnen rustig ademhalen. Dacht ik.
Totdat iemand me erop wees: waarschijnlijk is dat een ander groenbedrijf van een andere gemeente!
Onze wijk ligt namelijk op het grondgebied van twee gemeenten, de gemeentegrens loopt door onze overbuurmans  tuin (zijn voordeur is in de ene gemeente, zijn tuin in de andere)
Of het een ander groenbedrijf is weet ik niet, dat het een andere gemeente is weet ik nu zeker.
Gelukkig kan het snoeien ook normaal. Of het werkelijk goed komt (zoals de wethouder zegt) met de afgehakte struiken moeten we maar afwachten.

 

 

Lezing over China

lezing china
In het kader van bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving werd op 30 januari een lezing over China georganiseerd in Kerkcafé Blaricum.
Sinoloog  Henk Schulte Nordholt, schrijver van het boek “China en de Barbaren” was hiervoor uitgenodigd.

 

bengal tiger half soak body on water during daytime

Een dergelijk lezing is altijd vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld . Deze keer ging de bijdrage naar een goed doel: Conserving the mountaintiger in Buthan.

Schulte vertelt  zijn toehoorders eerst over de weg die hij heeft afgelegd van student sinologie (Leiden) ten tijde dat de Grote Revolutie In China heerste en het land dichtzat voor buitenlanders. Zijn lesboeken kwamen uit Taiwan.
Na de universiteit wilde hij wetenschapper worden, maar uiteindelijk  heeft hij gekozen voor het in dienst treden bij het Ministerie van Economische Zaken. Midden jaren ‘80 vertrok hij naar China omdat de handelsbetrekkingen met Nederland toen net weer op gang kwamen na het diplomatieke debacle (Ned. had onderzeeboten aan Taiwan geleverd, waardoor de verhouding China- Ned. in de ijskast kwam te staan)

In 1985 werd Schulte de directeur van de eerste vestiging van een Amro-bank in Peking. Hij vertrok uit China ten tijde van de Studentenopstand van 1989 en ging naar Taiwan. Later zette hij een eigen bedrijf op.

Tot zover de sprekers levensloop: 30 jan stond hij in  de Dorpskerk in Blaricum en vertelde over China.

Een paar van de zaken die Schulte over China vertelde:

In de wereldpolitiek staan Amerika en China lijnrecht tegenover elkaar.
Amerikaanse Democraten en Republikeinen zijn het bijna nergens over eens maar wel als het over China gaat, dan zijn ze het eens.

Het  basisdenken in China is te herleiden uit  het confucianisme  DE  ideologie in China.

De huidige Chinese president Xi Jinping zegt dat in 2049 de Grote Harmonie bereikt zal zijn. Die datum is niet toevallig gekozen; in 2049 bestaat de Volksrepubliek China 100 jaar.
Dan wil XI Jinping controle over de Zuid-Chinese Zee (inclusief alle omstreden eilanden) hebben;  de terugkeer van Taiwan*) moet dan een feit zijn en dan wil hij ook Hong Kong**) en Macau weer in de schoot van China hebben.
Xi Jinping behandelt zijn onderdanen als kinderen; hij wordt door hen ook Vadertje Xi
( Xi Dada) genoemd.

China is een meritocratie, een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites) Het gaat uit van het principe dat leiders meer moeten weten dan “het volk”
De leiders zijn belangrijk en groot en kunnen dus ook belangrijke en grote fouten maken.
Mensen die ambtenaren willen worden moeten  allerlei examens afleggen om dat te kunnen worden en méér examens om hoger op te komen.
Schulte haalt aan dat “zo’n figuur als Trump in China nooit aan de macht zou kunnen komen”

De reden waarom China nog steeds communistisch is en de meeste andere landen niet meer, is volgens Schulte omdat Mao (Zedong) het communisme (de Communistische partij  waarbij het Leninisme bepalend was) verChineesd heeft; het communisme met Chinese kenmerken.

Schulte stelt en beantwoordt de vraag Waarom doet China wat het doet?
Omdat ze nooit meer de tijd willen meemaken van de Eeuw van Vernedering.
Die eeuw begon in 1842 (Opiumoorlog, tussen Groot Brittannië en China) en duurde tot 1949
Dát willen ze nooit meer meemaken, ze willen weer de Groot Macht zijn die ze daarvóór waren.
Daar en toen bepaalde de keizer met wie hij handel wilde drijven of wie hij het land wilde toelaten: andere landen waren van ZIJN gunsten afhankelijk!

China heeft een grote technische ontwikkeling doorgemaakt maar Amerika wil géén Chinese technologie, dus wil China daarvoor handeldrijven met de EU.
Of we dat moeten willen?
Onze eigen AIVD waarschuwt dat de meeste cyberaanvallen  tegenwoordig vanuit China komen.

Bij het 5G netwerk, momenteel in aanleg, wordt door ons kabinet, voor de gevoelige onderdelen van het netwerk, Chinese apparatuur geweerd. Met het oog op de nationale veiligheid!
In EU verband is het moeilijk om eensgezind datzelfde besluit te nemen.
Italië heeft bijvoorbeeld oude havens en wil daarvoor Chinese investeerders aantrekken, dan wordt daar ook wat voor terug gevraagd, dus Italië zal wellicht niet achter dit EU besluit gaan staan.

Schulte haalt nogmaals de grote leider in China aan, Xi Jinping, hij heeft de absolute macht.
Mao Zedong wordt nog steeds door veel Chinezen vereerd .(hoewel hij ca. 30 miljoen slachtoffers heeft gemaakt) ***)
Zijn opvolger zag het gevaar voor persoonsverheerlijking en wilde het voor zichzelf niet. Jinping heeft dit weer naar zich toegetrokken. Overal in China staat hij afgebeeld en wordt hij “aanbeden”  hij eist “loyaliteit”

China gaat de kant op van fascisme, op school wordt gemarcheerd, het leger wordt verheerlijkt en het gele ras wordt als superieur gezien.
Dat laatste klinkt angstaanjagend.

Over angst gesproken; Schulte vertelt de grote angst voor Chinezen:

                                              Oud zijn vóór je rijk bent!

 

*) Taiwan hoort niet bij China, het is onafhankelijk; Taiwanezen voelen zich NIET Chinees
**) Hongkong  is tot 2047 autonoom.
***)schattingen van Mao’s slachtoffers zijn ook veel hoger las ik thuis, zelfs  wordt een getal van 72 miljoen slachtoffers genoemd. Ook honderdduizenden mensen pleegden toen, al dan niet gedwongen, zelfmoord.

Demografie

                                                              δημογραφία*)
We lezen steeds meer over de vergrijzing van Nederland, dat er zoveel (te veel?) pensioengerechtigen zijn (pensioenen in gevaar!) en dat er steeds minder kinderen geboren worden. 

Is dat allemaal wel zo vraag ik me af.

Dus ben ik e.e.a. gaan nazoeken. Best moeilijk want welke bronnen zijn betrouwbaar? De ene krant noemt andere cijfers dan de andere (reden waarom je eigenlijk 2 kranten zou moeten lezen, hoewel je dan het spoor vaak helemaal bijster raakt, want wie meldt het juiste?) Je weet dan in ieder geval dat je niets uit de krant voor zoete koek moet aannemen!

Allereerst maar eens naar de geboortecijfers kijken:
(Bijna) Geen één ander Europees land heeft zo’n grote  na-oorlogse geboortegolf als Nederland **) gehad
Dat verklaart dus  het grote aantal “grijzen duiven”(pensioengerechtigen) NU

De levensverwachting in Ned. bij geboorte was in 2018 voor mannen 80,2 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar. Vrouwen leven dus gemiddeld iets meer dan 3 jaar langer dan mannen.  (bron Volksgezondheid en zorg)

Ter vergelijking met elders in Europa: De levensverwachting bij geboorte van Nederlandse mannen is één van de hoogste in de EU, 2 jaar hoger dan het EU-gemiddelde (Ned. vrouwen staan gelijk met het EU gemiddelde)

Kijken we even globaal, dan is de groei van de wereldbevolking al sinds de jaren tachtig aan het afnemen. Er komen echter per saldo nog altijd ongeveer 83 miljoen mensen per jaar bij (dat is ongeveer de bevolking van heel Duitsland)

De huidige verwachting (volgens de zogenoemde midden- variant van de VN-bevolkingsprognose) is, dat rond 2023, de grens van 8 miljard wordt doorbroken.

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Aan het eind van de eeuw zal het aantal mensen dat 80 jaar of ouder is van de huidige 146 miljoen zijn opgelopen tot 881 miljoen.

Vanaf 2073 zullen er meer personen van 65 jaar en ouder in leven zijn dan jongeren onder de 15 jaar. ***)

Niet elke werelddeel heeft dezelfde bevolkingskrimp! Men verwacht dat Europa het eerste continent zal zijn waar de bevolkingskrimp merkbaar zal zijn (volgens schatting gebeurt dat al in de komende tien jaar )

De andere werelddelen zullen die trend volgen, zodat aan het eind van deze eeuw Afrika het enige continent is waar de bevolking nog substantieel groeit. ****).

 

 

 

 

*) letterlijke betekenis volksbeschrijving ( Grieks démos= volk, graphoo= beschrijving)
**) bron NIDI
***) zo voorspelt het Amerikaanse onderzoeksbureau PEW Research op basis van             nieuwe cijfers van de Verenigde Naties
****) Bron Trouw

 

Bruine Cafe’s

blauwe engelIn een bruincafé moet je je thuis voelen, je drinkt een drankje en kletst met bekenden.
Als we in Amersfoort zijn gaan we naar de Blauwe Engel, een gezellig bruin café op het Hof, in de schaduw van de St.Joriskerk.
Ook met mooi weer is het heerlijk toeven op het terras: lekker mensen kijken op het plein.

 

praatje

Al eerder schreef ik ook een blog over Café ’t Praatje,het gezelligste bruine café in Zelhem met een leuke sfeer en de gezellige uitbater Bart.

Nu zijn we wéér “ergens” op zo’n bruin café gewezen waar het goed toeven is: in Zutphen: eetcafé De Deur.
DWDDEUR_KEY.001Familie van ons was erbij toen het café (bijna) 30 jaar bestond en Mathijs van Nieuwkerk voor de aanwezigen én lokale omroep B-FM een talkshow vanaf het terras van het café presenteerde.

Nu we toch in Zutphen waren namen ze ons mee naar dit bruine café waar het draait om simpele zaken:  kom binnen zoals je bent en geniet. Sinds 1990 staat De Deur open voor iedereen, waar je ook vandaan komt en waar je ook naar toe gaat.
de deurEen mooie tekst op hun website. Het is er inderdaad gezellig druk en naarmate de avond vordert wordt het alsmaar drukker.
De leuze “Waarschijnlijk het gezelligste café in Zutphen” zou best eens waar kunnen zijn.
Wij hoeven er geen andere café’s voor te proberen, wij zijn al om.

 

Nationale Vogeltelling 2020

Ook dit jaar deed ik weer mee met de Nationale vogeltelling.
De telling werd afgelopen weekend gehouden. Omdat ik  dit weekend niet thuis was, zat ik vrijdag om 10.00 uur (de beste vogelteltijd volgens hen die het weten kunnen) achter de glazen schuifpui met pen en papier in de aanslag klaar.
Mijn gezicht werd alsmaar langer en langer (en ik heb toch al geen bolrond koppie!) er kwam namelijk geen vogel in onze tuin.
Hoog over zag ik wat meeuwen vliegen, op de schoorsteen van de overburen zaten 2 kauwtjes maar IN onze tuin; NIKS.
Om 5 voor half 11 kwam er gelukkig een roodborstje  de tuin in. Hij ging op de onderste sport van de houten tuinstoel zitten: echt zo’n Marjolein Bastin plaatje
Ik ben dol op die kleine rakker, maar deze keer kon ik hem wel zoenen!
Het bleef bij dat ene vogeltje.
MIJN telling was snel doorgestuurd: 1.roodborst

Zoals gezegd waren we het weekend weg (zie blogs) pas toen we terugkwamen, de vissen gevoerd waren, het koffertje uitgepakt en de velen bossen bloemen verschoond, kwam ik er toe de resultaten van de telling te bekijken. MIJN enige vogeltje; de roodborst stond op nummer 9 en was 63.152 keer geteld!

Op 1,2 en 3 stonden dit jaar de huismus, koolmees en pimpelmees.
90.264 mensen telden dit jaar 1.581.156 vogeltjes.

2 x Nooit gedacht

Ooit hadden 2 broers van mijn vader een hotel/restaurant in Oud Loosdrecht.
Het ene hotel werd door een oom én tante gerund: De Vuntushoeve.
nooitgedacht fam
Het andere, aanvankelijk restaurant later motel, werd voornamelijk door mijn Tsjechische tante gerund. Mijn oom had (erbij) een loodgietersbedrijf dat schuin achter/naast het restaurant zat.
Het restaurant heette Nooit Gedacht.

Jaren heb ik daar niet meer aan gedacht, tot afgelopen week.
We waren in Warnsveld, tot 2005 een zelfstandige gemeente, nu onderdeel van de gemeente Zutphen, bij familie.
molen nooitgedacht 2Ze wonen daar pas en ze lieten ons hun nieuwe omgeving daar zien.
We liepen een stukje en kwamen bij een molen, die Nooit Gedacht heette.
Mijn herinneringen gingen meteen weer terug naar het  restaurant van mijn oom en tante. Kort maar, daarna was ik weer in het HIER en NU: een molen.

nooitgedachtEr zijn 1200 molens in Nederland en als we er één “tegenkomen” die open is, gaan mijn lief en ik er altijd “even” naar binnen. Vaak worden ze gerund door vrijwilligers die enthousiast kunnen vertellen over “hun” molen.  Ook deze keer was er een molenaarster (in opleiding) aanwezig, die ons graag meenam naar de omloop en ons dingen over deze stellingmolen vertelde en liet zien.

molentekening
De molen heeft een gevlucht van 22,60 m en is voorzien van een aantal wiekverbeteringen uit de vorige eeuw.
Zo zijn twee wieken uitgerust met Ten Have kleppen en stroomlijnneuzen. De andere twee wieken hebben de traditionele wiekvorm met zeilen en zijn voorzien van fokken.
De molen bestaat uit 3 koppels maalstenen die regelmatig door de aanwezige vrijwillige molenaars worden gebruikt voor het malen van consumptiemeel of veevoeder.

molenbordDe molen is in 1850 gebouwd en was oorspronkelijk  om koren en eek*) te malen.
Later werd er een stoommachine geïnstalleerd.
In 1869 brandde  de molen door blikseminslag af.
De molen wordt dan  herbouwd, maar zal later nog twee maal door de blikseminslag geraakt worden.
In 1968 gaat de laatste beroepsmolenaar met pensioen en in 1973 komt de molen in bezit van de Vereniging Hollandsche Molen en sindsdien houden vrijwilligers de molen af en toe werkend/draaiend.

Er is meel te koop en we kopen oa. pannenkoekenmeel, dat, zo voorspelt de m.i.o.**) ons, zo lekker is dat je nooit meer ander meel voor pannenkoeken  wil.

Ze vertelt ons ook dat molenaars door de wieken in een bepaalde stand te zetten boodschappen konden overbrengen; van heinde en ver konden de mensen immers de molen zien! (het hoogste punt in de omgeving, vandaar ook de blikseminslagen)
Zo konden de wieken onder andere in rouwstand worden gezet!
Nu gelukkig niet. Het waait en hij draait, leuk om te zien.

meelzakken
Een leuk bezoek, waar we “wat van meenamen”

 

 

*) eek (een echt puzzelwoord) is eikenschors en werd, gemalen, gebruikt als looistof.
**) Molenaarster in opleiding

 

 

Vaticano – Zutphen

In de Romeinse tijd ontstond Zutphen als Germaanse nederzetting op rivierduinen, vandaar ook de naam: Zuid Venne – Zutphen.
Zutphen is één van de oudste steden*) van Nederland en al meer dan 1700 jaar continu bewoond.
In de Middeleeuwen  gold Zutphen als de rijkste stad binnen het Gelderse hertogdom.
Gelukkig behield Zutphen de historische binnenstad ondanks  dat bombardementen in de Tweede Wereld Oorlog wel een deel van Zutphen verwoestte.

Vaticano
Op Houtmarkt 79, in een monumentaal pand woonde vroeger de burgemeester van Zutphen.
Later was in dat pand het sterrenrestaurant ‘t Schulten Hues
(dat is hoog op de gevel nog te lezen) gehuisvest en op juni 2008  is  er het Italiaanse Restaurant  Vaticano  geopend.

Een pand met historie waarin nu een restaurant dat zich gespecialiseerd heeft in de authentieke Italiaanse keuken zich gevestigd heeft
Dit wisten we allemaal niet toen we door familie daar vorige week mee naar toe genomen werden.
Een warm welkom viel ons ten deel, we werden naar onze (gereserveerde) tafel geleid en vanaf dat moment tót het moment dat we weer uitgeleide werden gedaan, hebben we ons “verwend” gevoeld.

IMG_20200126_143029Door het  gezelschap, het zalige eten, de entourage en het attente personeel. Onze gastheer en -dame deden een menuvoorstel waar we ogenblikkelijk in mee gingen; een geweldige voorafje op een schotel voor 4 personen; een bijzonder hoofdgerecht (vlees, vis, garnalen)  ook op één schaal opgemaakt én (we waren gewaarschuwd om nog een plekje over te houden) een schaal met allerlei desserts erop, weer een lust voor het oog (en maag)
Daarna was er géén plek meer over voor de koffie.
Helemaal voldaan zijn we lopend naar ons logeeradres gegaan.

Tijdens onze maaltijd en ook vóór we gingen eten was er geen moment dat we met onze ogen moesten “zoeken” naar personeel. Nét voor we iets zouden willen, vroeg een personeelslid of het lekker was, of er genoeg was etc. NIET storend, we voelden echt té gast!
Geen vaste bediening voor vaste tafels; personeel dat langs kwam en “in je ogen las” dat je iets wilde, hielp. Helemaal TOP!

gem.huis
De eigenaars, zo las ik in de Gelderlander, hebben gevoel voor historische panden; ze hebben verleden jaar ook het beeldbepalende voormalige gemeentehuis in Hengelo (Gelderland-Raadhuisstraat)  gekocht met het plan daar ook een Italiaanse restaurant in te vestigen.

*)  Zutphen staat op nr.5 van de lijst van oudste steden van Ned. na Nijmegen, Maastricht, Utrecht en Deventer. Eind van de 12 e eeuw kreeg Zutphen stadsrechten en werd een Hanzestad.

Dierenliefde

Toen ik een jaar of 11 was en aan het buitenspelen was, kwam de buurpoedel op me af en besprong me. Ik viel, hij zat bovenop me en beet.
Opeens was er een enorm glasgerinkel, de poedel rende weg en ik was “vrij”.
Als mijn lichaam pijn ervaart óf mijn ogen veel bloed zien, schakelt mijn lijf uit.
Ik kwam dus weer bij op straat met mijn moeder en buren om me heen (niet de buren van de hond!)
Er was commotie, ik bloedde en werd naar binnen gebracht.

Wat was er gebeurd?  Onze hond had het tafereel vanuit zijn strategische positie op zijn stoel vóór het raam gezien en was dwars door het raam gesprongen om me te redden.

Toen ik binnen was gebracht en iedereen druk met mij was, zag de buurman een bloedspoor dat onder de tafel leidde. Daar zat onze hond met een erg bloedende snuit.
De buurman was een doortastend type en zag onmiddellijk dat de hond er veel ernstiger aan toe was dan ik. Hij regisseerde de verdere gebeurtenissen.
Mijn moeder mét handdoek om de hondensnuit achterin zijn auto naar de dierenarts; zijn vrouw haalde een andere buurman (alleen buurmannen hadden in die tijd een auto) en met haar en hem ging ik naar de huisarts, die mijn (been)wond hechtte.
De huisarts zag mijn wond en vroeg meteen “poedel”?

De dierenarts vertelde dat onze hond niet veel later bij hem gebracht had moeten worden, er was een slagader geraakt en de hond had al behoorlijk wat bloed verloren. Ook de hond werd gehecht.
Mét de hond en mij kwam het goed.

Ik  ben altijd gek op honden gebleven, alleen poedels…..

Elektrisch OpenbaarVervoer

elek bus
Schreef ik gisteren een blog over een milieuvriendelijk vervoermiddel voor het individu, vandaag gaat mijn blog over het  “schone” OpenbaarVervoer.
In de zéér naaste toekomst in Amsterdam, van het GVB*)

Op 18 januari is in Amsterdam de eerste elektrische bus gearriveerd; een geledebus (ook wel harmonicabus genoemd) die op 20 januari zou gaan test-rijden. Eerst zonder passagiers en later als proef op lijn 22, die oa over de  Prins Hendrikkade rijdt, één van de meest luchtvuilde straten van Amsterdam **) NO2 jaargemiddelde in  2017 van 58,5***)

De bus kwam vanuit België op een dieplader in Amsterdam aan.  Hij zal, eenmaal in werking in Amsterdam worden bijgeladen op Station Sloterdijk, daar komen 7 laadplekken voor tussentijds laden.’s Nachts kunnen de bussen in Garage West worden opgeladen
Nu moet personeel (bestuurders, monteurs) opgeleid worden
Het is de bedoeling dat er in april dit jaar 31 elektrische bussen (22 gelede en 9 twaalf meter bussen) in Amsterdam gaan rijden!

Weer een stap in de richting van een schoner milieu; uitstootvrije (ook de verwarming is, door middel van een warmtepomp, elektrisch) bussen!
Amsterdam wil in 2025 ZERO-emissie qua busvervoer!
Mooi streven! Ik hoop dat dát haalbaar is!

*)afkorting voor Gemeentevervoerbedrijf, een Nederlands openbaarvervoerbedrijf  dat het openbaar vervoer verzorgt in de gemeenten Amsterdam, Diemen, Weesp, Ouder-Amstel en Duivendrecht.
**) Bron :  Parool  nov 2019 en sept 2018
***)  de EU-norm voor het jaargemiddelde van stikstofdioxide (N02) is 40 µg/m3

 

 

Nederland en fietsen!

fietspost
Ned.postzegel

Ik las ergens de zin: In geen enkel ander land met een vergelijkbaar welvaart-niveau wordt zoveel gefietst als in Nederland.

Ik geloof dat. Alhoewel, toen ik ooit in Ho Chi Minh City was, was de hoeveelheid  (brom- en) fietsende Vietnamezen  daar gigantisch, meer dan ik ooit ergens gezien had. (Vietnam had toen zeker niet de welvaartsstaat die Nederland toen had)

Toen al, zeiden Vietnamezen tegen ons dat ze, zodra ze het beter zouden krijgen (en dat kregen ze: de Vietnamese economie groeide de laatste tien jaar steeds meer dan zeven procent, de schuld en inflatie zijn laag en buitenlandse investeringen stromen binnen *) ze een auto zouden kopen. Al die fietsen die krioelden door de stad, dat kon toen.
Als er nu zoveel auto’s in Ho Chi Minh City rijden als toen fietsen, staan ze zeker een grote tijd STIL.

sneeuwfiets
Nederlanders fietsen ALTIJD, ook in de sneeuw

Terug naar Nederland:
Nederland telde (in 2015) 22,5 miljoen fietsen**) Dat is 1,3 fiets per persoon.
Ook dat geloof ik.
Ooit, werkend bij een Onderzoeksbureau, werkte ik mee aan een politieonderzoek dat onder andere helder wilde krijgen hoeveel fietsen er gestolen werden.
Ik heb vele avonden uren gebeld met (random) Nederlanders om te vragen of er OOIT in hun GEZIN een fiets was gestolen. Geen idee hoeveel mensen ik toen gebeld heb IEDEREEN HAD MINSTENS ÉÉN FIETS. Bovendien heb ik maar één persoon aan de lijn gehad, waarbij van NIEMAND uit haar gezin ooit een fiets gestolen was.
Toen ik tegen haar zei dat dát heel bijzonder was antwoordde ze “Maar dan zou u moeten zien waar ik woon, ik woon op een boerderij, er is hier verder niets”.
Nú las ik dat er zo’n 750.000 fietsen per jaar gestolen worden!

Nog wat leuk feitjes:
* Nederland is het enige Europese land met één belangenvereniging voor zowel fietsen als automobilisten; de ANWB, opgericht in 1883;
* Er liggen 20.000 km aan fietspaden in Nederland.
Toen ik dat ging cross checken vond ik meerdere berichten met het aantal fietspadenkilometers van 37.000! (wat is waar?Ergens in het midden?)Maar veel is het!

verlichte fiets.jpg2
*In totaal fietsen Nederlanders zo’n 15 miljard kilometer per jaar. Dat is ruim 880 kilometer per persoon. Daarmee is de fiets goed voor bijna een kwart van onze verplaatsingen.

Goed voor het milieu, fietsen!
Goed om in beweging te zijn met fietsen.
Máár er is ook iets niet GOED: in 2017 waren er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis méér verkeersdoden met fietsen dan met de auto***)
Waarbij opgemerkt dat een kwart van deze ongelukken met e-bikes was!

*) bron Trouw 2018
**) volgens BOVAG
***) bron:CBS 2018