Meer Pinkster”feitjes”.

Ooit eerder heb ik (ook op Pinksteren) een blog geschreven over de religieuze achtergrond van Pinksteren  (uitstorting heilige geest) en over tradities en rituelen, zoals het loslaten van duiven in de kerk en het strooien van pioenrozenblaadjes

Ook schreef ik ooit over de Pinksterblom (pinksterbruid, folkloregebruik) en de pinksterbloem (plant uit de kruisbloemfamilie) en legde ik uit waarom de pinksterbloem zo heet ( dat hij omstreeks Pinksteren bloeit, of, de andere herkomstbetekenis: dat de pinken,  eenjarig runderen*),  de wei ingaan omstreeks de bloei van deze plant.

Ook schreef ik over waarom deze Christelijke feestdag Pinksteren heet


Dát komt omdat de Pinksterviering 50 dagen na Pasen valt.
Pentekoste, πενήντα (penínta) is het Griekse woord voor vijftig

Vandaag een (voor mij en hopelijk voor u ook) nieuw Christelijk “feitje” over Pinksteren: 

De apostelen waren verward toen Jezus aan het kruis geslagen was, wat moesten ze nu?
Ná Pinksteren (uitstorting van de Heilige Geest) wisten ze  echter precies wat ze moesten doen; Mensen bekeren.
Ieder van de discipelen begon, in een andere taal, mensen te bekeren.
Heftig, want mensen wilden niet “bekeerd “(van hun eigen geloof afgehaald)  worden.

Van de 12 apostelen zijn er 11 vermoord. Alleen Johannes (broer van apostel Jakobus) zijn (naam betekent: God is genadig geweest in het Hebreeuws)  schijnt een natuurlijke dood gestorven te zijn

Johannes was verbannen naar het eiland Patmos **) en leefde met de moeder van Jezus, Maria, tot zijn dood op het eiland. Volgens overlevering is hij daar op hoge leeftijd gestorven

*) Pinken zijn nieuwsgierige dieren. Daar komt de uitdrukking “er als de pinken bij zijn” ook vandaan = er snel bij zijn.

**) Patmos is een eiland voor de kust van Turkije. Nú behoort het tot Griekenland.

Klavertjes drie, vier en meer

Een klavertje vier wordt gezien als een symbool van geluk.

Klaver, de witte met 3 blaadjes

is het symbool van Ierland: de shamrock*), volgens de legende ooit gebruikt door de Romeins-Britse Sint-Patrick (385-461), die de beschermheilige van Ierland zou worden.

Hij was de persoon die het christendom naar Ierland bracht, die de goddelijke Drie-eenheid uit kwam leggen

Nu we het toch over het geloof hebben;  er zijn mensen die het klavertje vier op een kruis vinden lijken,  bij die mensen betekenen de 4 blaadjes: vertrouwen, liefde, hoop en geluk.

4 is een bijzonder getal: er zijn 4 jaargetijden, 4 elementen ( aarde, vuur, lucht en water); 4 evangelisten (Johannes, Mattheus, Marcus en Lucas) én het getal 4 is het kleinste samengestelde getal.**)
Vandaar misschien dat de 4 blaadjes aan een klaverplant geluk betekent! 

Het plantje klaver is een onkruid (niet geliefde plant) in een grasveld en moeilijk uit te bannen.

Klaver is sterk en kan een koude winter overleven.Als er maar een klein beetje klaver in de bodem overblijft groeien de wortels door waardoor het plantje steeds opnieuw opkomt.

Het plantje heeft een verzachtend werking na brandnetelaanraking:

als je klaverblaadjes kneust en die over de aangedane huid strijkt, wordt het jeuken/branden minder.(bijna) Overal waar brandnetels staan groeit ook klaver

Ik las dat behalve klavertjes 4 (de geluksbrengers) er ook klaverplantjes met 18, 21 en 56 blaadjes zijn gevonden!

Klaver groeit goed op een stikstofarme grond, omdat het plantje de benodigde stikstof uit de lucht kan halen. Klaver in je tuin wijst dan ook op een stikstoftekort in de grond.

Naar aanleiding van dit blog vond ik een onderzoek van 2017 ( Zwitserland) over de kans dat iemand een klavertje 4 zal vinden.
De test werd gedaan met zo’n 7 miljoen klaverblaadjes. Uit het onderzoek bleek dat de kans om “zomaar” een klavertje 4 te vinden 1 op de 5.000 is.

Ik ga er niet naar zoeken (maar ik ben ook, zonder klavertje vier, een gelukkig mens)*)Het woord shamrock is de Engelse spelling van het Ierse woord seamróg, een verkorting van seamair óg, dat “jonge klaver” betekent.

**) Een samengesteld getal is een positief en geheel getal dat minstens twee keer door een priemgetal is te delen.

Meerdere Hemelvaarten

Volgens het Christelijke geloof is Jezus 39 dagen na zijn opstanding (10 dagen vóór Pinksteren) “op gevaren” naar zijn vader, God.

Dit event “vieren” Christenen op Hemelvaartsdag*)
Dit jaar valt dat op 18 mei!

Ook Maria, de moeder van Jezus schijnt “op gevaren” te zijn; in landen waar het katholicisme de grootste godsdienst is, wordt op 15 augustus Maria-Tenhemelopneming, ook wel Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart genoemd, herdacht en gevierd.

Maria zou ergens tussen 36 en 50 na Christus (haar zoon) zijn overleden.

Orthodoxe  gelovigen noemen deze dag “De Ontslapenis van de Moeder Gods

Bij het Islamitische geloof is ook sprake van een Hemelvaart (Lailat-ul-Meraj = Hemelvaart Mohammed), de hemelreis van de profeet Mohammed

Ook deze Hemelvaart wordt ieder jaar op een andere dag gevierd, namelijk de voorgaande avond bij zonsondergang wanneer volgens de  Islamitische kalender een nieuwe dag begint

Dit jaar was dat op vrijdagavond 17 februari.

*)   De Christelijke Hemelvaartsdag valt op zijn vroegst op 30 april en op zijn laatst op 3 juni.

Vogelwetens(w)aardigheden (10)

Als lid van de Vogelbescherming komen veel vogelnieuwtjes tot mij. Af en toe noteer ik iets “opmerkelijks” om dat “ooit” te delen. NU is weer zo’n deelmoment

De

laat een waarschuwend geluid horen; in deze tijd van veel nestelende vogels valt er wel eens een vogel uit het nest. Zij vragen om dit soort vogels NIET meteen naar een vogelopvang te brengen, maar de natuur zijn gang te laten gaan (wel poezen binnenhouden)
Meestal zitten de ouders van zo’n vogeljong in de buurt en blijven ze het voeren ook kunnen ze zich soms al fladderend in veiligheid brengen. Een uilenjong kan bv. met zijn sterke klauwen en snavel weer langs de stam omhoog klauteren.

Nu we het over broeden en nesten hebben, weidevogels “bouwen” vaak geen nest, maar “verstoppen” hun eieren tussen het gras, als ze even niet broeden, vouwen ze er wat grassprietjes overheen; hun gespikkelde eieren zijn dan amper te zien.

Ook zijn er vogels die zelf geen nest bouwen maar een oud nest gebruiken; een torenvalk laat vaak zijn grote, bijna allesziende ogen, vallen op een oud kraaiennest.

De vogeleieren die wij, mensen, het meeste eten zijn kippeneieren.

Een Nederlander schijnt 210 eieren per jaar te eten ( Bron Ned.Vakbond Pluimveehouders)

Nog iets dat ik bij deze Pluimveebond las: Hoe ouder de kip hoe groter het ei.


Een havik broedt in deze tijd ongeveer 38 tot 42 dagen (hangt van aantal eieren af, worden met tussenposes van1 á 2 dagen gelegd) Als de jongen ongeveer 38 dagen oud zijn hebben ze hun complete verenkleed en kort daarna vliegen ze uit; ze hippen wat van tak tot tak en maken korte vluchtjes.

Ze worden dan “takkelingen” genoemd en krijgen dan nog zo’n 3 tot 4 weken voedsel van de ouders, daarna moeten ze op eigen benen staan( op eigen vleugels vliegen)

Met een havik in politieke termen wordt een politicus bedoeld die bekend staat om zijn of haar harde en onverzoenlijke beleid of standpunten.

Het tegenovergestelde van onverzoenlijk is,  vredelievend.


In vogeltermen kom je  dan uit bij de duif. Een witte duif met een olijftak in de bek is hét symbool van vrede en verzoening.

De oorsprong van de vredesduif komt voort uit een Bijbelverhaal; het verhaal van de zondvloed, Noach en de ark.
Noach liet, al varend met de ark, een duif los, toen deze terugkwam met een olijftakje in haar bek, zag Noach dat als een teken dat God niet langer boos was op de mensheid (verzoening)
[ Het was oók een teken dat er “ergens” een boom groeide en ze niet ver van land waren!]

Nog een duivenweetje: Duiven zijn de enige vogels die kunnen drinken zonder hun kop op te tillen; ze houden hun snavel in het water en zuigen het omhoog.
Een postduif, in België ook wel reisduif geheten is  een gedomesticeerde afstammeling van de rotsduif.
Door kunstmatige selectie, zijn er duiven gefokt die, na een “leerperiode” bij de eigenaar naar elders worden vervoerd en losgelaten, en dan (op nog niet volledig begrepen wijze) de weg naar hun oorspronkelijke eigenaar terugvinden.Domeinen (DRZ)

We kregen een uitnodiging van Domeinen Roerende Zaken (kortweg DRZ) om te komen kijken in Soesterberg (we know people in high places)

Vooraf ging daar wel wat security aan vooraf, want je bent dan op terrein van Defensie (Domeinen dat zelf onder ministerie van financiën valt, huurt het terrein en opstallen van het Ministerie van Defensie, die achter een hek ook zelf nog terrein in gebruik heeft)_

Kortgezegd doen Domeinen, als Rijksdienst het verwerken van overtollige goederen van het Rijk én ook verwerken zij goederen die dóór of namens de Rijksoverheid strafrechtelijk in beslag zijn genomen.

Dat in beslagnemen kán gebeuren doordat justitiële boetes niet betaald kunnen worden of door een belastingschuld. (De eigenaar van de in beslaggenomen goederen kan dan vóór een bepaald termijn verstreken is, zijn eigen goederen terugkopen, kan hij dat niet dan worden de goederen geveild)

Maar ook als er bijvoorbeeld een illegale sigarettenfabriek ontruimd  moet worden, kunnen de spullen daarvan door Domeinen in beslaggenomen en vernietigd worden.

Daarnaast is er de Plukze wetgeving (leerde ik vandaag) :de rechter kan, naast gevangenisstraf of boetes, ook een ontnemingsmaatregel opleggen. Dié maatregel ingesteld is om tegen te gaan dat MISDAAD LOONT!
Het gaat dan om goederen: auto’s, motoren en boten zijn opgeslagen op de locatie Soesterberg (andere goederen elders) die uit verboden activiteiten voortkomen of daardoor gefinancierd werden.

Overtollige goederen van het Rijk kunnen bv militaire voertuigen zijn, maar ook meubelen, stoelen en kasten  die overbodig zijn geworden (alleen vervoermiddelen staan op locatie Soesterberg)

Ook handelt de Domeinen onbeheerde nalatenschappen af (als iemand overlijdt, geen testament heeft nagelaten en geen enkel familielid heeft)

We zijn hier op een gigantische parkeerplek van allerlei voertuigen.
Ik ben niet zo gek op auto’s (behalve als ze me van a naar b brengen) maar hier zag ik auto’s en motoren die je niet iedere dag tegenkomt. Zoals een hardroze Hummer van zo’n 8 meter lang
(een jonge bezoeker mat het mét zijn stappen voor me na) Ook stond er een lichtmast van het leger en allerlei legervoertuigen waarvan ik geen idee heb waarvoor ze dienden.
Ik herken aggregaten, vrachtwagens en jeeps, maar daar houdt het voor mij bij op.
Helaas mag ik ook hier geen foto’s maken, dus ik kan u niet laten zien wat hier allemaal aan legervoertuigen.

We maken bijna wekelijks boswandelingen en zien zelden wild; hier, achter het hek van dit terrein met heel veel blik, zagen we wél een hinde lopen! (verwacht het onverwachte!)

Erg interessant was het om een speurhond aan het werk te zien.
Ik meen dat deze hond 6 verschillende drugs kan opsporen. We zagen er proeven van.
De Mechelse herder liet ons zien wáár “iemand” drugs had verstopt.
Zijn begeleider en hij(zij?) zijn een eenheid; ze krijgen na voltooiing van hun opleiding allebei een certificaat. Als die eenheid opgebroken wordt, moeten beiden weer opnieuw examen doen (de hond met een nieuwe baas; de baas met een nieuwe hond)
Tussen de opdrachten door (maximaal een half uur durend) krijgt de hond een kauw “speeltje” om even mee te dollen.
Ik was verrast hoe blij de hond met het, op een beklede staaf lijkend, ding ging dollen.
De begeleider vertelde dat als ze de hond leren om zoiets te doen, er van alles loskomt. Ook agressie, die moet gekanaliseerd worden, dát gebeurt doordat de hond, na de uitgevoerde opdracht, even mag bijten en dollen met dat speciale speeltje. Het heeft dus wel degelijk een psychologische functie, iets dat een beloning in de vorm van iets lekkers geven, NIET heeft.

We krijgen nog meer leerzaams te horen bij de loods waarin de douane ons van alles vertelt over de mensen die dingen vervoeren die niet  vervoerd mogen worden.

Er zijn auto’s waar speciale ruimtes ingemaakt zijn waar “iets” opgeborgen kan worden.
De eerste auto die we zien is een Smart ForFour.
We mogen zoeken waar de verborgen ruimte zit.
“Natuurlijk” vinden we die niet. Dan krijg ik een magneetje in mijn hand, waarmee de ruimte “makkelijker” op te sporen zal zijn.
Ik kies voor een holle deur. Mijn lief wordt gevraagd de auto te starten, ik mag het magneetje op een plek bij de middenconsole houden. Er gebeurt niets. Dan wordt mijn lief gevraagd de achterruitverwarming aan te zetten en weer mag ik met het magneetje aan de gang. Nu komt er beweging in de stoel van de bijrijder, die gaat omhoog en er wordt een lege ruimte zichtbaar. 180 liter kan in deze ruimte vervoerd worden.

We zijn allemaal benieuwd hoe deze ruimte  gemaakt is, de douanebeambte vertelt dat  dit type auto in de fabriek (niet voor dít doel!) al voorbewerkt is.
De plek is leeggelaten om er ooit accu’s te kunnen inbouwen. Een eigenaar met slechte plannen, hoeft “alleen maar” wat aanpassingen én een bak in deze ruimte te maken om daarna zijn verboden spullen “stiekem” te kunnen vervoeren.
Als hij geen douane tegenkomt heeft hij een grote kans daar niet mee gepakt te worden.

Dat heeft hij sowieso niet, leerde ik vanmiddag, want de smokkelaar heeft meestal een :
ingeschakeld.
Een katvanger is iemand die in naam eigenaar van bijvoorbeeld een voertuig is met als enige doel om de werkelijke eigenaar buiten bereik van justitie te houden, uiteraard tegen een bepaalde vergoeding.

Ook bij de tweede auto vinden we de verborgen ruimte niet, deze keer (weer op te sporen met een magneet) zit de ruimte op de plek waar het reservewiel zou horen te zitten. Wel ingenieus gemaskeerd, zodat een “gewoon” mens dat niet zou vinden.
Maar, zo leerde ik vandaag, douanemensen zijn géén gewone mensen, ze hebben skills (ontwikkeld) die een gewoon mens niet (ontwikkeld) heeft.

Een leerzaam middagje, waarin ik het voor mij nieuwe woord “katvanger” leerde; we een hert zagen én we (een beetje) bekend werden gemaakt met “een tak van sport” van de Overheid, die niet zo algemeen bekend is.

Kinderen

Levensverwachting:


Wáár je als kind geboren wordt bepaalt je levens kansen:
Als een kind bv in Zuid Soedan geboren wordt haalt het waarschijnlijk zijn 5de levensjaar niet.

[In 2007 stierven wereldwijd 9,2 miljoen kinderen vóór hun vijfde verjaardag]

Kinderen in Nederland:

1 446 288 kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar ( 1.1.2022)

Opvoeden:

In Nederland is, sinds 2007, de wet gewijzigd; een psychologische “corrigerende” tik is daarmee strafbaar geworden.

Voeding:

Het meeste, door kinderen gegeten, fruit is sinaasappels en mandarijnen.

schilderij H.Helmantel

Op die vruchten zijn de hoogste hoeveelheid pesticiden gevonden [2021 vlg NVWA](advies; biologisch fruit te eten geven)

Spelen:

In Nederland spelen kinderen gemiddeld 9,5 uur per week buiten [ vlgs Ned.Jeugd Instituut en Jantje Beton]

Kind uitvinder

In 1905 vond een 11 jarig Amerikaans jongetje Frank Epperson een waterijsje uit: hij roerde vruchtensiroop met een stokje door water en liet het een nacht buiten staan. De volgende dag was het bevroren, hij nam er een likje, vond het lekker en het waterijsje was geboren.

Intelligentie:

Een hoogbegaafd kind heeft een IQ dat hoger is dan 130.

Intelligentie hebben kinderen vooral te danken aan de genen die zij van hun moeder hebben geërfd.( bron: onderzoek gepubliceerd in Psychology Spot)

( 2,5% van de mensheid zou hoogbegaafd zijn; dat getal is gebaseerd op de IQ-score van 130 of hoger, hoeveel kinderen daarvan hoogbegaafd zijn heb ik niet kunnen vinden)

Paarden toen en nu

Zo’n 55 tot 60 miljoen jaar geleden leefden de oudste voorouders van het huidige paard op de vlaktes van Noord Amerika dat “paard” was toen niet veel groter dan de huidige vos!

5000 jr v. Chr begonnen Mongoolse boogschutters op pony’s (klein paardenras) te rijden.

4.000 jr geleden dienden paarden als voedsel én werden ze voor de ploeg gespannen. Pas in de 7e eeuw na Chr, toen het halster zoals we dat nú kennen, ontwikkeld werd, kreeg een boer écht profijt van het paard.
Tot 1950 waren paarden dé hulp op de velden, daarna nam de tractor het over.

Ook heel vroeger werd het paard voor boodschappen gebruikt, een soort estafette koeriersdienst; een ruiter te paard bracht een boodschap een eind verder, waar een volgende ruiter de boodschap overnam en weer een etappe reed, waarna de volgende..

…tot de boodschap op de plaats van bestemming was.

Paarden trokken en trekken (gouden) koetsen en karren. Ze werden en worden gebruikt voor sport,  onder andere dressuur, springen, mennen
De wetenschappelijke naam voor paard” Equus Caballus” werd in 1758 gepubliceerd door de Zweedse botanicus Carl Linnaeus (1707-1778)
Vertaling: een gedomesticeerd hoefdier.


Een werkpaard

Het gebruik van een paard  om te vechten gaat ver terug in de geschiedenis. Reeds de Oude Egyptenaren, Assyriërs en Meden  kenden militaire ruiterij.

De Cavalerie is de naam voor de eenheid waarbij de soldaat zich te paard voortbewegen.
Het legeronderdeel cavalerie bestaat heden ten dage  nog wel, maar de paarden zijn vervangen door tanks, pantservoertuigen en ander gemotoriseerd materieel.

Tegenwoordig wordt er in het leger nagenoeg geen gebruik meer gemaakt van paarden om mensen of materieel te verplaatsen, wél voor ceremoniële doeleinden

Er zijn zo’n 350 paardenrassen.
Paarden worden gemiddeld zo’n 20 tot 25 jaar oud (een pony meestal iets ouder)
Paarden hebben, net als mensen ca. 205 botten in hun paardenlijf (maar géén sleutelbeen)
Paarden zijn kudde- en prooidieren (de wolf en de bergleeuw vielen wilde paarden aan)

De combinatie van kudde- en prooidier maakt paarden gevoelig voor non-verbale signalen*)
Zowel bij kinderen als bij volwassenen wordt bij therapie soms een paard ingezet: paardentherapie.Een paard helpt in het proces van bewustwording, maakt het “makkelijker” omdat er niet bij gepraat hoeft te wordenPaardentherapie kan goed zijn voor mensen die moeilijk bij hun gevoel kunnen komen; kinderen vinden paardentherapie vaak prettiger dan gesprekstherapie. **)


Bijna ieder kind, ook al wonen ze in een (grote) stad kent minstens één paard; het paard van Sinterklaas is. Een wit paard omdat in vroeger tijden alleen hooggeplaatsten zoals vorsten een wit paard konden bezitten! Vandaar dat de Sint (een hooggeplaatste geestelijke) op een wit paard rijdt.


Ondanks hun verschil in grootte kunnen kleine kinderen en paarden een hele goede combinatie vormen

*) 90% van de info die mensen uitwisselen is non-verbaal ( dát percentage is discutabel omdat beweerd wordt dat dit getal slechts voor inconsistente communicatie geldt)

**) Als een paard gaapt, betekent dat vaak dat er spanning wordt losgelaten; bij therapie met kinderen is het dan ook vaak zo, dat een kind zich bij een gapend paard ontspant.

Groene zoekmachine

Een lezer van mijn blog gaf me een tip, die ik u graag doorgeef: een groene zoekmachine:
ZoekGroen

Door digitaal via Zoekgroen zoekopdrachten in te stellen, zorg je ervoor dat droogland (een positieve impact op klimaatverandering, natuur en mensen) weer groen wordt!

Dankzij de gebruikers van zoekmachine ZoekGroen is er al 118.744m2 droog land vergroend en zijn er 353 bomen geplant!

De zoekgegevens worden aangeleverd door Google en 95% van de opbrengst (gesponsorde zoekresultaten, webshops ed) wordt gestort als donatie aan de Nederlandse non-profitorganisatie Justdiggit.

Justdiggit zal zorgdragen voor de groene uitvoering en realisatie van de plannen (de resterende 5% van de opbrengsten worden gebruikt om de kosten van ZoekGroen te dekken)


Justdiggit: Wij zijn op missie om Afrika te vergroenen en zo de aarde weer af te koelen. Samen met miljoenen boeren én samen met jou. We zitten middenin een wereldwijde klimaatcrisis. Gelukkig kunnen we het tij keren. Door nature-based solutions toe te passen kunnen we de opwarming van de aarde met 37% beperken. De oplossing is simpel: We moeten droog, gedegradeerd land weer groen maken.

In Afrika wordt door Justdiggit:

* regenwater opgevangen in bunds. Een bund ( “earth smile”) is een halvemaanvormige kuil die regenwater opvangt in droge gebieden. Het water komt zo weer ondergronds bij de zaden en wortels. Hierdoor kan vegetatie herstellen.

* bomen geplant

* graszaadbanken ontwikkeld. Graszaadbanken zijn kleine delen van gemeentegrond die worden gebruikt voor de productie van grassen en graszaden. De grassen die op de graszaadbanken groeien, worden beschermd tegen grazend vee én wild door een zgn “levend hek” (lokale struiken)
Die graszaadbanken worden in Kenia beheerd én onderhouden door Masai-vrouwengroepen Zodra de grassen volgroeid zijn, produceren ze graszaden, die door de vrouwen op lokale markten worden verkocht óf gebruikt voor andere groenprojecten.

Als je de groene zoekmachine wil gaan gebruiken zie: https://www.zoekgroen.nl/instellen-als-standaard-zoekmachine/ daarop staat een instructievideo hoe je deze zoekmachine voor vast in computer, telefoon of tablet kan zetten.

Plantaardige verwarring.

Een lelietje-van-dalen  (Latijnse naam Convallaria majalis) is niet ooit “ontdekt” door meneer of mevrouw van Dalen, maar is de vertaling van Lily of the valley (oorspronkelijk groeiend in laagtes)
Het plantje  dat ook wel meiklokje genoemd  wordt, in Latijn: Convallaria majalis (Latijnse vertaling van majalis = bloeiend in mei) is, in tegenstelling wat de naam doet vermoeden, géén familie van de lelie, maar behoort tot de aspergefamilie (een plantenfamilie waartoe ook de hyacint behoort)

Welke plant wél tot de leliefamilie behoort (wat ik tot vandaag niet wist)  is de tulp. De tulp werd ontdekt in de bergen van Kazachstan, maar werd een typisch Nederlands symbool:

Jaarlijks stuurt Nederland nog steeds 10.000 tulpenbollen naar onze Canadese bevrijders als symbool van dankbaarheid. Ook heeft de bol van de tulp heeft, tijdens de hongerwinter(‘44/’45) Nederlanders van de hongerdood gered (Tweede Wereldoorlog) Een bijzondere bloem dus: de tulp behorend tot de leliefamilie!

Nu we het toch over tulpen hebben, meteen nog meer verwarrends; een magnolia is géén tulpenboom, zoals mensen hem vaak noemen, maar een beverboom. Die boomsoort kreeg deze naam omdat men vroeger dacht dat de magnoliabast het lievelingsvoedsel van de bever was.

[De naam magnolia is afkomstig van de Franse botanicus Pierre Magnol, het hoofd van de botanische tuinen in Montpellier eind zeventiende eeuw]

De échte tulpenboom, de Liriodendron tulipifera is een snelgroeiende boom met een relatief recht omhoog groeiende stam, heeft tulpvormig blad en kan wel 20 meter hoog worden

Bij Paleis het Loo staat de hoogste Liriodendron van Nederland.

Helaas een “kale” boomfoto.

Dan een plant waarvan de bijnaam Zwolse tulp is (natuurlijke groeiplaats o.a. Overijsselse vochtige graslanden genoemd) maar eigenlijk kievitsbloem heet is óók een lelieachtige.  
Die plant doet er acht jaar over om in bloei te komen. 

Ik heb ooit geleerd dat deze plant zó heet omdat het dessin van de bloemen lijkt op dat van kievitseieren

dát blijkt, zo las ik onlangs, niet waar te zijn: de Latijnse naam Fritillaria schijnt afkomstig te zijn van fritillus,  (=Latijns voor dobbelbeker) De Romeinse dobbelbeker had kleine ruitvormige openingen die lijken op het blokpatroon op de bloemen van de kievitsbloem.

Ik hoop dat ik met dit blog de plantverwarring niet groter heb gemaakt!

Gewoon, natuurlijk, maar en moet

Denker des Vaderlands, Nederlands filosoof en theoloog P.J.M.van Tongeren (1950-   )
hield in het Volkskrant Magazine een pleidooi om woorden als “gewoon” en “natuurlijk” te vermijden. We kunnen, volgens van Tongeren dingen bijzonder maken door ze niet als “gewoon” en “natuurlijk” te zien.

Het is zo’n ingeslepen manier van spreken dat je moeite moet doen om het gebruik van die woorden “af te leren”
Van Tongeren gebruikt zelf deze 2 woorden niet meer en wijst anderen die ze wél gebruiken daarop.

Het eist  een enorm hier-en-nu-bewustzijn om bepaalde woorden niet te gebruiken, weet ik uit ervaring. Ik weet óók dat je door bepaalde woorden bewust niet te gebruiken je dingen anders gaat zien, over dingen anders gaat denken. Het werkt zeker!

Ooit had ik (verplichte) 1x per 14 dagen werkgerelateerde groepsessies met een psycholoog.
Hij wees ons op het gebruik van het woord “maar”. Het gebruik van het woord door cliënten maar ook door onszelf. Zijn stelling: door “maar” aan een zin toe te voegen ontkracht je de eerdere bewering; maar = NIET!
Voorbeeld: Ik wil dat wel, maar eigenlijk…….
Je wil het dus NIET!
We bespraken veel voorbeelden van cliënten én van onszelf.

Van die tijd af, ging mijn radar op scherp als een cliënt (of ik zelf) het woord maar gebruikte, ik dacht meteen dat het voorafgaande dus in de NIET-vorm geïnterpreteerd moest worden.
Het bracht me nieuwe inzichten. Van de cliënten maar zeker ook van mezelf.

Nog steeds wanneer ik schrijf (bv een blog) en ik, na herlezing het gebruik van het woord “maar” zie, schrap ik 8 van de 10 keer het woord en herschrijf ik de voorafgaande zin.

Er is nog een woord waar ik me erg van bewust ben als ik of iemand anders het gebruikt: het werkwoord  moeten.
Ooit in een telefoontraining die ik op het werk kreeg werd ons geleerd dat het woord “moeten” als een verboden woord moet worden beschouwd; Een klant MOET niets! Het is misschien in het voordeel van de klant om iets anders te doen, maar hij/zij MOET niets, hij/zij mag zelf weten óf hij/zij het anders wil gaan doen. Het woord “moet” roept weerstand op!
(bij kinderen én volwassenen!)

In de tijd dat er nog geen bel-me-niet-register was en ik zo’n 1x per week door een telemarketeer gebeld werd, viel het me op dat géén een van die dames en heren dezelfde training had gehad als ik; Ik moest van alles!
Als ik minder energiekosten wilde betalen MOEST ik overstappen!
Omdat ik de training wél had gehad werd ik allergisch voor telemarketeers die het werkwoord MOETEN gebruikten én ik wees ze erop vóór ik het telefoongesprek beëindigde.

Het maakt je woordenschat misschien armer om woorden als “gewoon”, “natuurlijk”, ‘maar” en “moeten” te schrappen, maar je denkwereld wordt “ruimer”. Je bent je meer bewust wat bijzonder is, dat bij “maar-gebruik” je (of een ander) eigenlijk iets niet echt wil en dat door jouw gebruik van het woord “moeten” een ander persoon in de agressieve “ik- moet- niks-modes” gedwongen wordt.

Bepaalde woorden weglaten uit je vocabulaire is een verrijking van je gemoedstoestand.

Om het maar eens (on?) duidelijk te stellen: U moet natuurlijk niks, maar ik zou het woord gewoon niet meer gebruiken!