Toepasbare filosofie

Vroeger heb ik me bezig gehouden met filosofie. Eerst bij een hoogleraar filosofie met een groepje van zo’n 12 andere cursisten, later met zeer velen  in de collegebankjes van de Universiteit.

Het heeft me altijd gefascineerd dat grote denkers richting hebben gegeven aan zovelen en dat sommige denkstromen de eeuwen overleefd hebben; dat er denkers op  een ander zijn  gedachtegoed voortborduurden en tot weer andere inzichten kwamen, die al dan niet algemeen geaccepteerd werden.

Van Plato en Socrates zo’n 400 jaar vóór onze jaartelling tot Albert Camus (jaren’60) Jiddu Krishnamurti (1895-1986) en de huidige Nederlandse filosoof Bas Haring (geb.1968)    [Bij de laatste zou ik een lezing bijwonen toen het Coronavirus  in ons land zijn intrede deed en alles werd afgelast]

Bijna iedereen  die zich een beetje in filosofie heeft verdiept kent de stelling van Descartes (1596-1650) ik denk dus ik ben : Het enige dat je ECHT zeker kan weten is dat je bestaat, de rest kan twijfelachtig zijn.

Er zijn ook minder (algemeen) bekende stellingen van grote filosofen die tot op heden hun bestaansrecht hebben verworven. En dat allemaal omdat iemand verder gedacht heeft dan “het noodzakelijke”  verder dan: Hoe kan ik zo goed mogelijk zelf leven en zorgen voor mijn naasten.

Bij mij zijn wel dingen uit deze “filosofische” periode blijven hangen, maar echt bij me is het werk en denken van Krishnamurti gebleven.
krishnamurtiEen spirituele man met een bijzonder leven, geboren in India (op 14 jarige leeftijd “ontdekt” door Charles Leadbeater en Annie Besant, beiden Engels en leiders van de  Theosofische beweging. Zij  zagen een nieuw spirituele leider in deze jongen, verzochten om de voogdij van Jiddu; ze kregen het voor hem en zijn broer!
Hij werd door hen “opgevoed” tot een toekomstig wereldleraar (spiritueel opzicht) en  Jiddu werd aan de wereld voorgesteld als “het voertuig voor de terugkerende Christus”.(Wel heel veel te verwerken voor een spiritueel jongetje uit India, die in 1924  als jonge man neerstreek in het Nederlandse Ommen*)

Tot aan zijn dood reisde hij de wereld af om toespraken te houden met geen andere bedoeling dan mensen geheel en onvoorwaardelijk vrij te maken van organisaties en rituelen die het zoeken naar de waarheid belemmeren.**)
Hij heeft een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt, zijn filosofische stelling: “Er kan pas sprake zijn van rijkdom van geest, innerlijke rust en een gevoel van psychische heelheid, als je inzicht hebt. Inzicht kun je niet krijgen door verklaringen, maar alleen door zelf elke gebeurtenis, iedere dagelijkse reactie, te begrijpen.”

Sterkampen

*) in Ommen  vonden Sterkampen plaats en kreeg Jiddu vele volgelingen (meer dan 40.000) Iets dat hij NIET  eigenlijk niet wilde, mensen moesten zélf nadenken niet klakkeloos volgen, vond hij.
Hij nam in  1929  afstand van Ommen en in 1930 van de theosofische beweging met een verklaring: Hij die een ander volgt houdt op de waarheid te volgen.

**)Er zijn video opnamen van zijn lezingen/toespraken gemaakt, waarvan ik er één gezien en gehoord  heb; bijzonder.

 

 

 

 

Vliesvleugeligen

Op 18 april jl schreef ik een blog over het (voor het eerst) meedoen aan de Nationale Bijentelling.
Sindsdien ben ik toch wat meer geïnteresseerd in bijen.
Ik vind het moeilijk bijen te herkennen en de verschillen te onderscheiden.
Een bevriende imker vindt dat vreemd ”Je hebt toch ook verschillende hondenrassen, zo heb je ook verschillende bijenrassen.”
Dát is zo, maar om honden kun je niet heen (je ziet ze overal, ze springen tegen je op, ze leggen hun kop op je knie: kortom ze zijn overal); om bijen te zien (onderscheiden) moet je echt je er echt moeite voor doen!
bijenwijzer

Ik heb mijn bijenwijzer bij de hand om, als er een bij in de tuin zit op een afstand dat ik hem (of haar) goed bekijken kan, te zien welke naam en bijzonderheden dit beestje heeft.

 

Van de imker zelf kreeg ik een pracht van een foto van een Carnica op kaasjeskruid (die namen schreef hij erbij anders had ik noch de bij noch de plant kunnen benoemen)

carnica
De bij ziet onder het stuifmeel, goed op de foto te zien.

De carnica bij heeft trouwens vele namen: Carnioolse bij, Carnische bij, Carnica honingbij, grijze bij, Sloveense honingbij en Krainerbij  (Krain is een regio in Slovenië).
kaasjeskruid
Nog even een weetje dat ik zag tijdens mijn research:
kaasjeskruid klein    Kaasjeskruid wordt zo genoemd omdat de vrucht met      aaneensluitende zaden de vorm heeft van een plat              rond kaasje (ga ik opletten als ik  kaasjeskruid
in het wild, in de tijd van de vrucht zie)

 

 

Erinaceus europaeus (egel)

Vanmorgen werd ik omstreeks half zes wakker van een vreemd geluid.
Ik kon het niet thuisbrengen en bleef een tijdje liggen luisteren.
Omdat ik toch niet meer kon slapen én nieuwsgierig was wie of wat dit geluid voortbracht stapte ik uit bed, waste me, kleedde me aan en liep de tuin in.
Twee kleine kraaloogjes keken me aan.

In een bladvormige schaal die ik in de tuin had liggen lag een egel. Niet opgerold maar met het spitse snoetje en de 2 donkere kraaloogjes kijkend naar me.
Het geluid kwam niet van haar maar, zo bleek van mijn andere stenen “blad” dat normaal met schelpen en mos artistiek ligt te wezen. De schelpen lagen naast de schaal en er in zat een dikke egel die een snuivend geluid maakte, best hard!

egel alleenIk heb geen verstand van egels, maar ik schat in dat dit een paartje is, dat “ergens” in onze tuin domicilie heeft. Onze buurman heeft, dit jaar, al meerdere egels in zijn tuin gezien.
Wij hebben een gat onder onze stukje schutting gemaakt zodat ze (als ze dat willen)door kunnen lopen van tuin naar tuin

Ik maakte een paar foto’s en stuurde die naar een, ook vroeg opstaande vriendin. Ik kreeg meteen een berichtje terug : kattenvoer neerzetten.
Ik heb geen kattenvoer in huis, ik wil geen katten in de tuin vanwege de vijver, vissen, kikkers én onlangs weer gezien; salamander!
Allemaal potentieel voedsel voor een kat.
Dus NEEN, geen katten én geen kattenvoer. Ik denk dat deze egels zelf hun voedsel wel kunnen vinden, want we hebben (helaas voor de planten) nogal wat slakken. Naakte en met huisjes:  dus gaan jullie je gang maar,  egels!

Ik las dat Carl Linnaeus Zweeds arts, zoöloog, geoloog en plantkundige in 1758 voor het eerst de wetenschappelijke naam Erinaceidae publiceerde. Daarvoor liep dit insectenetende zoogdier waarschijnlijk al wel op deze aarde rond, maar had nog geen naam (of was nog niet door mensen gezien?)
Deze West-Europese egel heeft ook nog familie in Oost Europa, de Erinaceus roumanicus.*)

Ik vond deze twee West-Europese (geen reden om aan te nemen dat het paar uit Oost Europa kwam) vanmorgen een natuurcadeautje!

*) De Oost Europese egel heeft ca.6500 stekels, de West Europese tussen de 5 en 8 duizend stekels!

De Argumentenfabriek

Argumentenfabriek, geen term die ik zelf verzonnen heb maar de naam van een bestaand bedrijf!
a fab

Kees Kraaijeveld, psycholoog en filosoof heeft de Argumentenfabriek  in 2006 samen met Frank Kalshoven, econoom, ondernemer en columnist, opgezet.
Ik las een artikel over één van de oprichters deze Denkacademie: Kraaijeveld.
Ik citeer Kraaijeveld: Onze klanten, uit diverse sectoren nemen gefundeerde strategische beslissingen doordat wij hun denk en rekenwerk in goede banen leiden. We brengen wijdlopige discussies terug tot de kern, en dragen met onze diensten bij aan een weloverwogen besluitvorming.

Deze alinea lezende brengt het MIJ niet veel dichterbij wat deze Argumentenfabriek nu precies doet.Ze doen denk- en rekenwerk vóór de “klant” een beslissing gaat nemen, maar HOE ziet dat er uit?Iets concreter graag!
Een onderdeel van deze fabriek, de denktank Mentale Vooruitgang  is met een concrete vraag bezig:  “Hoe het komt dat in een land,  zo welvarend en rijk als het onze, zoveel mensen  zijn die depressief  zijn of  met een angststoornis of een burn-out rondlopen.

Eerst even de cijfers:
Volgens dit artikel lopen er 1,1 miljoen mensen in Nederland met een angststoornis rond, slikken er 800.000 mensen in Nederland antidepressiva en zijn zelfmoorden onder jongeren  (15 tot 30 jaar) schrikbarend toegenomen.
Onder jongeren is zelfmoord zelfs doodsoorzaak nr.1  *)

De benaderingswijze van deze denktank is niet de gangbare: jij hebt een burn-out, angststoornis of bent depressief,  dus dat is een individueel probleem.
Zij zien het ook als een probleem van de samenleving: Blijkbaar maakt die samenleving zoveel mensen ZIEK.
De denktank denkt na over hoe mensen weerbaarder gemaakt kunnen worden.
Hoe concreet dat nadenken  in “oplossingen” kan worden, is mij, na het lezen van dit artikel nog niet helemaal  duidelijk geworden. Wat ik wél begreep is, dat veel  aspecten van de samenleving,  zoals de  toekomst van de woningmarkt en de arbeidsmarkt  in dit denkproces meegenomen worden.
Nog een citaat van Kraaijeveld:  De economische, politieke, ecologische en technologische vooruitzichten kunnen we goed voorspellen. Maar als je aan mensen vraagt hoe we er straks mentaal aan toe zijn, dan komen ze vaak niet verder dan wat vage yogabeelden.

Dat is  dus weer het abstracte, iets dat moeilijk in cijfertjes te vatten is, daarover moet  probleemoplossend gedacht worden
Dit artikel over de denktank Mentale Vooruitgang zette mij ook aan het denken.
Ik vind het fascinerend hoe mensen out-of-the-box kunnen denken: Zoals in dit geval over angststoornissen, burn-outs, zelfmoordgevallen: Wat kan  er in de samenleving veranderen zodat deze gevallen minder worden?

Ik hoop dat het ze lukt “iets” omhoog te halen, waaraan gewerkt kan worden, waardoor veranderingen plaatsvinden en minder mensen “mentaal zullen lijden”
We zullen er als samenleving iets vóór en aan  moeten doen.

 

 

 

*) cijfers van vóór de Coronacrisis

 

PRI in relatie tot Anorexia

Onlangs las ik voor het eerst over PRI.*)
Ik heb weinig tot niets in familie of vriendenkring met psychische aandoeningen te maken, dus daar weet ik weinig over. (Ik ga wel met mensen om die in de Geestelijke Gezondheidszorg werkzaam zijn, maar die spreken, terecht, weinig over hun patiënten)

Voor de mensen die óók nog nooit over PRI gehoord hebben: dit is de afkorting van Past Reality Integration: PRI stelt zich ten doel ons te helpen toe te werken naar het bewust worden van de destructieve werking van de afweermechanismen, die we als kind hebben moeten ontwikkelen.
Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind hebben ervaren, niet hoeven te voelen. PRI stelt zich ten doel het stoppen van de afweer en vervolgens naar het afbreken of ontmantelen ervan. Achter onze afweren schuilt de oude pijn die wij als kind hebben moeten verdringen omdat het toelaten ervan op dat moment zó pijnlijk zou zijn geweest dat we het niet zouden hebben kunnen verdragen
.

Ik las  een artikel over PRI in relatie tot Anorexia nervosa.
Anorexia is één van de meeste dodelijke  psychische ziektes.
Deze ziekte komt vaker bij vrouwen/meisjes voor dan bij mannen/ jongens;
95%  van de anorexiapatiënten is vrouw**)
Het ontstaat meestal in de puberteit: 370 van de 100.000 jonge vrouwen heeft anorexia.**)
Ieder jaar komen er 5.500 jonge vrouwen met anorexia bij; dat is 1 per huisarts per jaar.**)

De resultaten van PRI – behandeling in relatie tot anorexia nervosa worden momenteel, onder leiding van een lector residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, door promovenda Heleen Wesselius onderzocht.
Er staat in het artikel, dat ik las,  dat de eerste resultaten veelbelovend zijn!
De meisjes en vrouwen die aan dit onderzoek meewerken hebben een gemiddeld BMI
(Body Mass Index) van 15 (met een BMI van 15 zijn veel meisjes en vrouwen in de reguliere zorg uitbehandeld)
Ter vergelijk:
een “normaal” BMI geeft een getal tussen de 18,5 en 25**)
Overgewicht is bij 25 tot 30
Obesitas is bij meer dan 30
Lager dan 18,5 is ondergewicht.

Binnenkort wordende uitkomsten van dit promotieonderzoek in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd.

eetstoornis*) In 2000 werd PRI, een vorm van psychotherapie, ontwikkeld door drs. Ingeborg Bosch. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd geïnspireerd door het gedachtegoed van psychoanalyticus Alice Miller en Jean Jenson, alsmede door oosterse denkwijzen.
Ze schreef 6 boeken over PRI, waaronder “Vrij van eetproblemen”.

**) Bron GGZ Rivierduinen

***)  Om je BMI  te berekenen heb je nodig: je  lengte, gewicht, leeftijd en geslacht.
Zie  www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter

Verkapt duurder óf beter maken

sigarettenpakjeNog niet zó lang geleden, als je een pakje sigaretten  kocht (iets dat je voor je gezondheid  beter NIET had moeten doen) zaten er 20 óf 25 sigaretten in dat pakje (afhankelijk van het merk).De sigaretten werden alsmaar duurder en duurder en toen…kwamen er minder sigaretten in een pakje. NU zijn er pakjes met 19, 22  of 23  sigaretten!

Ander voorbeeld.
c.v.ketelWij hebben een onderhoudscontract voor onze c.v. ketel: ieder jaar kwam er een monteur om de ketel na te kijken en schoon te maken, daar betaalden we een vast
bedrag voor.
De ketel was oud en geadviseerd werd, vóór er reparaties aan zouden moeten gebeuren, een nieuwe ketel aan te schaffen.
Dát deden we.
Het onderhoudscontract bleef bestaan maar het bedrijf meldde dat bij nieuwe ketel het onderhoud de komende jaren best 1x per 2 jaar kon.
Oké, zij zijn de experts (wij willen graag veiligheid en goed onderhoud) maar……… het onderhoudscontract blééf dezelfde prijs per jaar.
Toen hadden we voor hetzelfde bedrag maar 1x per 2  jaar een monteur in huis!

Bedrijven zijn slim in hun prijzen “ongemerkt” te verhogen. Er zullen meer voorbeelden zijn van dit soort praktijken, daarom Blijf alert!

Tot slot zaken die OOK minder zijn geworden maar daardoor beter:
namelijk minder plastic afval!

jumbotasJumbotassen ( bestaand uit 70% gerecycled materiaal) zijn lichter geworden: van 120 gram naar 100 gram. Dat betekent 16,6% minder plastic; 48.900 kilo minder plastic op jaarbasis.
vleeswaren
Ook supermarktketen PLUS is goed bezig:
zij verkleinden in 2019 hun vleeswarenverpakking: 30% minder plastic, 40.000 kilo op jaarbasis.

Een potje bascilicum (Bio+) bij de supermarkt heeft geen potje meer, alleen aan plastic omhulseltje dat van 100% recyclebaar plastic gemaakt is! Door het potje weg te laten is  de plastic reductie van het bedrijf 70%!

 

Tweede Pinksterdag in Coronatijd.

Om 12 uur vandaag gaan de terrassen weer open.
Het gaat druk worden, nu we weer méér mogen
Wij blijven dus thuis.

We zijn in de tuin én binnen bezig; vijverfilters schoonmaken, snoeien, vegen en glazen vazen van binnen schoonmaken.
Volgens mijn schoonmoeder kun je glas en kristal helder schoon krijgen door er paardenpoep met stro in te doen.
Dát trekt me niet zo.

Haar tweede tip vond ik wél de moeite om te proberen waard: steradenttabletten met water in de fles laten staan en af en toe schudden!
Ik heb daarvoor speciaal zo’n buisje van dat spul gekocht, dus dat gooi ik nu in mijn glazen flessen.

rabatdelenDe (nieuwe) buurvrouw komt naar buiten met zwarte verf; zij gaat haar rabatdelen verven.
Ik weet dat ze haar achterschutting bedoelt, maar rabatdelen?
Ze zouden natuurlijk uit Marokko (hoofdstad) kunnen komen, maar dat denk ik niet want ze heeft het over Zweedse rabatdelen!
Deze zoeken we op: Een rabat is een plank die aan de ene kant is voorzien van een groef en aan de andere kant van een geschulpte rand. Hierdoor kunnen de rabatdelen in elkaar geschoven worden.
Dank buurvrouw; weer wat geleerd!

 

Om een uur of twee willen we er toch even uit, dus we pakken de fiets.
We fietsen langs een kerk met een spandoek: Houd moed, heb lief.
Langs een school met op het raam: Welkom terug lieve kinderen
Langs de Praxis; er rijdt nét een auto het parkeerterrein op, die het laatste parkeerplekje inneemt: druk daar dus.
Langs een sportveldencomplex; normaal zouden hier nu Pinkstertoernooien gespeeld worden; de velden zijn leeg, er klinken sproeiers en af en toe zie je enorme stralen langs komen.

kabouterpad
Dan rijden we door het bos (heerlijk koel) we komen fietsers én wandelaars tegen en….
een kabouterroute.

kabouter op takHeel hoog in de boom hangt een kaboutertje op een tak.
Hoog gehangen tegen vandalisme denk ik, maar dit is wel erg hoog!

Ik vraag me af of een kind deze kabouter ontdekt of dat ik de enige ben!
kaboutertak

Dan komen we langs een terras, Coronaproef, tafeltjes  1,5 m van elkaar af.
Het is er niet druk, maar ziet er wel gezellig uit. We rijden er langs.
We komen langs een tuincentrum, het is open.
Zaterdag was onze vogelpindakaas op, er roepen nu constant vogels in de tuin dat die pot leeg is!
Dus ik “vlieg” even snel naar binnen om vogelpindakaas te kopen.
Dom!
Vanwege de Corona zijn tussen “doorsteekjes” afgesloten en MOET je mét karretje de hele winkelroute volgen. Ik grijp 2 potten en gelukkig is er maar één dame bij de kassa voor me. (Wél een heel langzame dame!)
Ik reken af, loop naar mijn lief, die buiten moest wachten (1 klant per gezin) en we fietsen naar huis.

De schutting (rabatdelen)  van de buren is zwart!
Wij nemen ons laatste ijsje uit onze diepvries en duiken de tuin weer in.
Het was een rustige, vrij relaxte Tweede Pinksterdag

 

 

 

Stikstof in de natuur

Een teveel aan stikstof in de bodem gaat ten koste van de plantendiversiteit.
Bramen, brandnetels en berenklauw houden van (te) veel stikstof in de bodem
Ze groeien nu snel, maar dat gaat wel ten koste van vele andere soorten.

Stikstofvervuiling
is een wereldwijd probleem.
De RIVM haalde uit onderzoek dat de landbouw veruit het grootste aandeel levert van de hoeveelheid stikstof die neerslaat (46 procent)
De stikstofuitstoot moet daar dus teruggedrongen worden *)

In parken en natuurgebieden zie je steeds meer brandnetels en bramenstruiken. In het plantsoen vlakbij ons huis staan de brandnetels dicht op elkaar, kniehoogte en overwoekeren ze de andere, geplante, planten.

Toen ik laatst een paar bloemenfoto’s in de vrije natuur maakte, zag ik dat er op alle drie de foto’s brandnetels bij staan!

Een hoogleraar Integrale Stikstofstudies schreef in een artikel dat er jaarlijks meer dan 128 miljoen ton aan kunstmest wordt verkocht. 40% daarvan verdwijnt als niet-reactief stikstof in de lucht; elk jaar hoopt zicht dus 60% op in de reactieve vorm.

De overmatige hoeveelheid stikstof in de bodem door kunstmestgebruik zorgt wereldwijd voor achteruitgang van de natuur.
We moeten dus
minder kunstmest  gebruiken (én ook minder vlees eten)

Een teveel aan stikstof is niet alleen een Nederlands probleem, maar ook in de rest van de wereld. 32 % van de stikstof die in Nederland neerstaat komt uit het buitenland.
Vóór we de rest van de wereld de schuld gaan geven: Nederland heeft  wél de hoogste stikstofdruk per hectare. (bron: Kennislink)
Zorgwekkend!

*) Een halvering van de uitstoot in de landbouw zorgt naar schatting voor 20 procent minder stikstof in natuurgebieden.

Jarig in Coronatijd

Je bent jarig in Coronatijd, wat doe je?
Een jarig familielid van ons nodigde ons en nóg een stel uit in hun tuin.

Na een tijdje vertrokken we, in aparte auto’s naar Vorden.
Vorden, in de Achterhoek, ligt zo’n 12 kilometer van hun huis.
In Vorden ligt het landgoed Hackfort.  Eeuwenlang  was dit landgoed in het bezit van één familie.De jongste generatie heeft het landgoed waartoe een kasteel met wandelbos; een tuinmanswoning; een watermolen, boerderijen; een historische moestuin én een koetshuis behoren, nagelaten aan Natuurmonumenten.
keuken-van-hackfort-In het koetshuis, waar sinds 2011 brasserie de Keuken van Hackfort gevestigd is, was men nu druk aan de gang met de voorbereidingen voor de (her)opening op Tweede Pinksterdag van het terras na de Coronatijd.

Ze vertelden ons daar dat de moestuin wordt onderhouden door vrijwilligers die, ook in de Coronatijd in de moestuin konden blijven werken; flinke afstand was daar geen probleem, de moestuin is groot en zag er prachtig bijgehouden uit.
moestuin HackEr staan bordjes bij de planten en persoonlijk was ik erg verbaasd om een bordje raapzaad te zien staan bij, wat ik koolzaad zou hebben genoemd.
Deze twee planten schijnen op elkaar te lijken, maar er zit verschil in:

Koolzaad is een landbouwgewas dat ook vaak verwilderd wordt aangetroffen.
Bij koolzaad zijn alle bladeren blauwgroen.
Uit het zaad van koolzaad wordt koolzaadolie wordt geperst. De olie die uit de zaden wordt geperst wordt onder andere gebruikt als ingrediënt voor margarines en koekjes.

Raapzaad is een wilde inheemse plant, die ook gekweekt wordt voor de olie die uit de zaden wordt gewonnen: raapolie.
De bladeren van raapzaad zijn lancetvormig en de bladeren aan de voet zijn heldergroen
De koudgeperste olie is geschikt voor dipsauzen en dressings; er schijnt ook een bak- en braadvariant  te zijn, die geschikt is voor bakken op hoge temperaturen.

Weer wat geleerd en wel in een moestuin!
We lopen rond en genieten van de zon, de bloemenpracht en de insecten; we zijn de enigen in deze moestuin!
watermolen

We kijken ook even bij de watermolen.P
Pas verderop in het wandelbos zien we nog een paar mensen wandelen.
Heerlijk rustig dus, de dag voor Pinksteren!
Morgen kan het anders zijn!

Een leuk uitje, een aparte verjaardag!

 

 

Boemboe

De laatste tijd kopen we nog al eens groentepakketten. Eerst van Hello Fresh, die waren bij onze supermarkt verkrijgbaar. Daar zijn ze helaas mee opgehouden (men wist in de supermarkt  niet of Hello Fresh de stekker eruit had getrokken of het hoofdkantoor van de supermarktketen)
snel & vers pakketNu zijn er andere pakketten : Snel & Vers.
Minder varianten, minder bijzonder, maar die keren dat we het aten, meestal wel lekker.
We gingen de nasi variant eens proberen.
Alles zit in het pakket; dus de kroepoek die ik extra haalde was niet nodig geweest (maar wel lekker)
zakje boemboe

Eén van de ingrediënten, een plastic zakje bruin spul bevatte boemboe. Nooit van gehoord.

Dat het een kruidenmengsel was vermoedde ik wel, maar wat zat er in?
Dát stond niet op het bruine zakje maar wel op het algemene etiket: water; kruiden en specerijen, zout, plantaardige oliën; glucosestroop; groenten, gehydrolyseerd tarwe-eiwit, natuurazijn, melkeiwit en E202.
En dat allemaal in zo’n klein zakje!

De kruiden en specerijen waren gespecificeerd:  korianderzaad, kurkuma, paprikapoeder, komijn, uipoeder, zwarte peper chilipeper fenegriek knoflookpoeder, peterselie en kardemom.

Dus nu weet ik dat boemboe is.
Rest me nog uit te zoeken wat gehydrolyseerde tarwe- eiwit is.
Het zal wel iets met water te maken hebben, maar wat is het?
Gehydrolyseerd eiwit opgezocht: zeer kleine en onherkenbaar voor het lichaam gemaakte eiwitdeeltjes, door het hydrolyseren van het tarwezetmeel zijn er veel minder gluten*)

WIJ vonden dit (nasi )pakket niet voor herhaling vatbaar, máár we hebben geleerd wat boemboe  is en dat tarwe-eiwit gehydrolyseerd  kan worden.

*) Gluten is de naam van een groep eiwitten die, net zoals het koolhydraat zetmeel, wordt aangetroffen in het endosperm **) van sommige granen 
**) Endosperm of kiemwit is de verzamelterm voor het weefsel in de zaden van zaadplanten, dat vaak een rol speelt bij de opslag van reservestoffen ten behoeve van de kieming, de groei van het embryo en van de jonge plant.