Dokter Tilanus

Bij vrienden op bezoek hebben we het over medailles.
Onze vriend vertelt dat hij ooit de Dokter Tilanus onderscheiding heeft gekregen.
Mijn lief en ik roepen tegelijkertijd voor het dragen van ondergoed?
Wij beiden dachten aan een bekend Nederlands ondergoedmerk (daterend uit 1869 maar ook ver in de 20 ste eeuw bekend- Jansen & Tilanus)
Dát was het dus niet!

Dr. Christiaan Bernhard Tilanus  was een arts die in 1856 geboren werd. Hij studeerde medicijnen in Leiden en promoveerde cum laude tot doctor in de geneeskunde. Hij werd hoofd van de polikliniek voor orthopedie in Amsterdam en chirurg aan de gereformeerde Ziekenverpleging en Kinderkliniek. Daarnaast krijgt hij de functie van privaat-docent orthopedische chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij overlijdt in 1942.

ehbo logo
Deze arts ziet het belang in van de eerstehulpverlening bij ongelukken door leken. Op zijn initiatief wordt  dan ook  in 1893 de eerste Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) opgericht *)
[Ook bij de oprichting van het Oranje Kruis (1909) is dr Tilanus betrokken.]

Bij zijn overlijden in 1942 schenkt dr. Tilanus de EHBO vereniging een legaat op voorwaarde dat dit legaat gebruikt zal worden voor het onderscheiden van EHBOers die 25 jaar lid zijn én zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de club.
Deze nalatenschap( of de rente ervan) is dus onder andere voor onze vriend gebruikt die én 25 jaar lid van de EHBO was én zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de club door tevens assistent instructeur te zijn.

Nooit heb ik geweten wie de oprichter van de EHBO vereniging is geweest!
Weer wat geleerd dus!

 

*)  Op 13.1.1953 krijgt de EHBO vereniging het predicaat Koninklijk

 

 

 

Nativity Scene in Rome

Kerst is voorbij, toch wil ik het nog even over een bijzondere kerststal hebben.
Niet dat ik hem zelf gezien heb, maar ik heb onlangs foto’s gezien en een enthousiast verhaal te horen gekregen van iemand die er deze kerst was.
Ik wil mijn lezers er op attent maken, ben je in Rome? Ga dan kijken.
Als ik ooit in Rome kom, ga IK dat zeker doen.

Het is, zo werd me verteld, een heel dorp nagebouwd zoals dat in Palestina, ten tijde van Jezus geboorte er zou uit hebben gezien.
(Zo’n heel dorp heb ik ook gezien in de St.Ansfriduskerk in Amersfoort, waar een scene is waar ook een bakkerij, een smidse en dergelijke te zien zijn, in “aanloop” naar de kerststal.)
nativity scene

Giuseppe Ianni heeft zo’n 40 jaar geleden (1972) deze kerststal/dorp in Rome gebouwd. Aanvankelijk alleen, maar zijn collega’s zijn hem gaan helpen en uiteindelijk is de stal in 3 maanden klaargekomen.
nativity scene.2De daarop volgende jaren is het wel steeds uitgebreid tot wat het NU is.  In totaal is er 54 meter weg,  3 rivieren met 7 bruggen en 4 aquaducten, 650 treden en trappetjes (waarvan er 400 gemaakt zijn met marmer van de colonnades op het Sint-Pietersplein) en een waterput.
Giuseppe was een straatveger, vandaar dat dit gebeuren “The Street Cleaners Nativity Scene” heet. De stal bevindt zich vlakbij het Sint Pietersplein,  in het depot van de AMA (Romeinse vuilnisdienst) aan de Via dei Cavalleggeri 5 in Rome en is het hele jaar gratis toegankelijk.(zon- en feestdagen alleen ’s morgens)

nativity scene.3.

Als u deze stal gaat bezoeken bent u in goed gezelschap, want ook moeder Teresa en verschillende pausen ( waaronder Benedict XIV) en verschillende burgemeesters van Rome gingen u voor.

Ik hield aan dit bezoek ook een kerststalletje over, een heel kleintje, in de vorm van een bladwijzer. Dus die kan ik het hele jaar door gebruiken.
Maar nu staat hij even bij de andere kerststalletjes, die tot 6 januari mogen blijven staan vóór ze weer naar zolder gaan.

bladwijzer
Ingezegend door de paus!