Israëltheologie

Ds. Jan Offringa (1957) gaf op 29 november een lezing over Israeltheologie:
“Waarom zijn Christelijke theologen zoveel met Israël bezig en heeft het volk Israël zelfs een aparte plek in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN)? Dat heeft meer met misvattingen en schuldgevoelens te maken dan met goede redenen .”

Predikant Offringa schreef met andere auteurs samen het boek ”Liberaal Christendom”
De dominante positie van de kerk is aan het wijken en keert, naar de mening van de predikant ook niet terug. In het boek komen prominente hedendaagse vragen aan de orde over de relatie tussen de kerk en de wereld.

Na de inleiding die de dominee over zijn boek hield ging hij in op zijn manifest.
Het theologische schrijverscollectief Relivant staat achter het persoonlijke manifest dat predikant Offringa heeft geschreven over de onopgeefbare verbondenheid  die de PKN heeft met het volk Israël (zoals geschreven in Kerkorde) “Zo’n aparte plek is theologisch gezien niet alleen onnodig, maar ook dubieus. Het suggereert een onderlinge afhankelijkheid die er niet meer is”.

Hij spreekt over het verschil tussen Israël; de staat, Israël het volk en Israël het Land.
Jezus, een Joodse man, werd gevolgd door Joden, maar ook door niet-Joden.
Het Christendom komt voort uit het Jodendom: zij zetten Jezus centraal, de Joden  hebben de Thora **)centraal staan.
De Joden zien zich als het uitverkoren volk, het Christendom is de mening toegedaan dat ieder even kostbaar is voor God; niet één land of volk is speciaal. Etniciteit speelt geen rol in het Christendom.

Offringa ziet het Christendom niet als afsplitsing van het Jodendom, zij heeft andere keuzes gemaakt dan de Joden, zoals: De Joden eten koosjer, ze kunnen niet bij hun niet-Joodse buren eten, het onderscheidt ze van anderen.
Offringa haalt aan dat het Christendom en het Jodendom overeenkomsten hebben, maar ook duidelijke verschillen, daarover gaan ook de brieven van Paulus (Romeinen 9 -11): Hoe moet het  met de Joden die niet Messiaans zijn. Het samenvloeien van het Christendom in het Jodendom is niet gelukt.

Offringa spreekt ook over de staat Israël en de beslissingen die er genomen worden, over de kolonisatie, de constante vernedering van de Palestijnen.
En komt dan weer terug op de zin in de kerkorde omtrent de  met het onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.  “Die verwarring kan verdwijnen als de synode  die zinsnede uit de kerkorde zou schrappen. Beter zou het zijn als de kerk vaststelt dat ze onopgeefbaar verbonden is met de strijd tegen antisemitisme en racisme. Hij haalt ook Auschwitz aan en dat een schuldgevoel mee kan spelen om Israël te verheerlijken; geen goede zaak, volgens hem.
Zijn conclusie: schrap de passage en onderhoud een dialoog, zoek de verbanden.

Als zijn lezing is afgelopen is er gelegenheid tot vragen stellen.

Een vraag luidt: Wat maakt het praktisch voor verschil als die zinsnede uit de Kerkorde verdwijnt?
Antwoord: Zo zou ook de Israelzondag***) kunnen verdwijnen, daar hebben sommige Christenen het moeilijk mee. Nog een voorbeeld: Dit jaar werd 70 jaar onafhankelijkheid van Israël in de kerken gevierd: er werd een loflied gezongen en gebeden. Het gaat over de STAAT Israël! Gezien de politieke situatie hadden nogal wat Christenen het moeilijk met die viering.
De scheiding tussen de Staat Israël en het Geloof is vaag.

Ook komt  de vraag waarom de term Liberaal in de titel van zijn boek, men denkt bij liberaal dan toch  eerst aan de VVD en aan het marktdenken?
Offringa haalt nogmaals aan dat hij het met meerdere auteurs geschreven heeft en dat ze toen ze een titel moesten bedenken vele termen de revue hebben laten passeren; deze term dekte de lading het meest” Liberaal als  in onorthodox, modern, open en vrijmoedig.

Een van de laatste vragen werd kort beantwoord: Ziet U Jezus als een gelovige Jood?Antwoord: Ja.
Een duidelijke lezing.
De Synode zal beslissen.

 

 

*)Kerkorde een ander woord voor het kerkrecht zoals dat wordt gehanteerd in het protestantisme.
**) de eerste 5 boeken van de Tenach, de grondslag van het Joodse geloof
***) Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.( in 1984 werd officieel de Israëlzondag ingesteld.)

 

 

 

Wereld Aids Dag

wereldaidsdagSinds 1987 is op 1 december  Wereld Aids Dag. Een internationale bewustwordingsdag.
In Nederland horen we weinig over Aids meer: het is  er onder controle; er is een goede behandeling voor. Maar Wereldwijd sterft er elke 33 seconde iemand aan de gevolgen van Aids.

In landen als Rusland,  “waar Aids niet bestaat” (volgens de regering) groeit het aantal Aids patiënten.  Slechts één op de drie mensen die in de voormalige Sovjet Unie aan aids lijden krijgt hiv-remmers.
Iedere week lopen daar 2000 mensen een HIV –infectie op. Ontkenning van de regering betekent géén voorlichting.
Ook in (delen van) Afrika is  geen voorlichting en zijn niet genoeg Aidsremmers beschikbaar: In Oeganda is homoseksualiteit strafbaar; dus ggéén voorlichting : 1 op de 8 homomannen hebben daar hiv.

Er is veel geld nodig voor onderzoek én voor voorlichting.
Het Aidsfonds heeft een campagne: Stop Aids: uit liefde voor alle liefdes.
Angela Groothuizen, Ambassadeur van het Aidsfonds doet de oproep Help mee, Sluit je aan bij de Generatie die Aids verslaat.
Het Elton John Aids Foundation(Ejaf) opgericht in 1993, richt ze nu voornamelijk op Oost Europa omdat daar de toename van Hiv-geïnfecteerden het grootst is.

Er zijn al HIV-remmers, die de infectie niet genezen, maar zorgen voor een dusdanige onderdrukking van het virus dat zich geen ziekteverschijnselen voordoen.
Onderzoekers zijn bezig met een middel dat mensen met hiv kan genezen, ze zijn ervan overtuigd dat dit in de naaste toekomst gaat lukken, ze zijn al zo ver.

Voor info of donaties: https://aidsfonds.nl/
Elton John Foundation: http://newyork.ejaf.org/

Gescheiden vrienden.

Je hebt een vriend of vriendin. Hij of zij krijgt een partner; het wordt een bevriend stel.
Soms wordt de partner ook een vriend of vriendin, soms blijft het altijd de partner van je vriend/vriendin.

Dan gaat het stel uit elkaar. Soms “netjes”, soms met een vechtscheiding.
In sommige gevallen blijft je vriend/vriendin “gewoon” je vriend/vriendin en zie je de partner nooit meer en hoeft dat ook niet meer.

Soms zijn het vrienden geworden, vind je ze allebei aardig/leuk of sterker houd je van allebei.
Dan wil je vrienden blijven met allebei.
Dat blijkt in de praktijk best moeilijk.

Een vriendenstel ging uit elkaar. Ze schrijven ons een brief, waarin staat dat het niet langer gaat, maar dat ze hopen allebei onze vrienden te blijven.
Hij krijgt vrij snel een andere partner, we zien hem nooit meer.
Met haar gaan we nog een tijdje om. Dan krijgt zij ook een nieuwe partner én nieuwe vrienden. Onze vriendschap bloedt dood. We zien elkaar nooit meer.

Andere vrienden gingen uit elkaar. We hebben ze als stel leren kennen, we vinden ze allebei leuk.
Zij gaat naar een ander stuk  Nederland. Ze gaat samenwonen met een jeugdvriend.
Hij blijft vlakbij ons in de buurt. We blijven bevriend.
Op een keer komt in een gesprek zijn ex ter sprake en laat ik vallen dat ik haar onlangs nog gezien heb.
Hij is verbijsterd, vindt het niet loyaal, kan zich niet voorstellen dat we contact houden met haar en wil eigenlijk dat we daarmee stoppen.
Nu ben ik verbijsterd. Zijn we vrienden? Denkt hij dat ik dingen “overbrief”? Is er wederzijds vertrouwen? (We spreken nooit bij de een over de ander)
Onze vriendschap krijgt een deukje.
We blijven bevriend.
Met de ex zakt de vriendschap af tot het niveau van de jaarlijkse kerskaart, omdat ze ver weg woont, niet omdat HIJ dat wil.

Kennelijk hoort, na een scheiding, een NIEUW leven, nieuwe vrienden.
Een andere partner brengt, bij “oude” vrienden, ongemakkelijkheid met zich mee.
Er zou een gesprek kunnen ontstaan over dingen die “de nieuwe” niet heeft meegemaakt of  waar “de ander” ter sprake wordt gebracht, dat wil men soms vermijden.
Ook al gebeurt dat nooit, toch bloeden sommige vriendschappen dood.
Jammer, maar het is niet anders.

 

Oneerlijkheid

Overal gebeuren “stoute” dingen.
Ik wil het nu even hebben over “landje pik”.
Je koopt een huis met een tuin. Achter of vóór je tuin is een gemeenteplantsoen;
je vergroot je tuin, door een stukje  grond ( met heg, struiken, boom of gras) van de gemeente in te pikken.

Er bestaan controleurs van de gemeente die in een buurt lopen (vroeger met een aktetas onder de arm en een klembord in de hand) die kijken of er geen burgers aan landjepik hebben gedaan.

Gisteren las ik in de krant dat er bijna geen toezicht meer is op landjepik (terwijl het me met een drone nu zo makkelijk lijkt, (luchtfoto’s maakt het zó duidelijk) én dat steeds meer mensen gemeentegrond bij hun tuin inlijven.
Gemeente Boxtel heeft 23 tuineigenaren die aan landjepik hebben gedaan voor de rechter gedaagd.
De uitspraak van de rechter:
18 grondinlijvers moeten de grond aan de gemeente teruggeven.
5 niet.
Waarom zij niet?
Zij hadden een hek om het gepikte stukje grond gezet.
Nu mogen zij het houden.
Dat is de uitspraak van een rechter!

Het lijkt mij een totaal verkeerd signaal uitzendend.
Als je het stiekem doet:  moet je het teruggeven
Als je het brutaal doet, een hek zet om een stuk grond dat NIET van jou is, mag je het hebben!!

Maf!

 

Meijendel

Het grootste aaneengesloten duingebied in Zuid Holland gelegen tussen Scheveningen en Wassenaar is een bezoek meer dan waard. Het natuurgebied bestaat behalve uit duinen (klimmen en dalen) ook uit waterpartijen, bossen en stukken zandlandschap.

Na de auto op het parkeerterrein gezet te hebben en een route te hebben uitgezocht zagen we, amper op weg, twee reeën ons pad kruisen. Het was op een maandag en het was stil.

meyendel
In het bezoekerscentrum de Tapuit wilden we een dagkaart kopen om het natuurgebied in te gaan, helaas op maandag is dit bezoekerscentrum gesloten en konden we geen kaarten kopen.
Wél konden we het gebied de Kijfhoek in, dus dat hebben we maar gedaan. De routes zijn daar met gekleurde paaltjes afgezet, een kruipdoor sluipdoor tussen bomen onder en over takken heen. Er zijn ook waterpartijen en op een hoog gelegen punt hadden we een prachtig uitzicht over zo’n waterpartij; daar zagen we een edelhert, hij viel op door zijn witte spiegel.

tonderzwamBijna alle bomen hadden hun blad verloren en stonden kaal in het duinlandschap.
Sommige bomen hadden dode takken, die vreemd vervormd waren. Op sommige van die dode takken of stammen zaten zwakteparasieten, zoals de berkendoder en de echte tonderzwam, in de volksmond ook wel tondelzwam genoemd. Vroeger werd het licht ontvlambare “paddenstoelevlees”  van deze zwam vaak gebruikt voor het laten smeulen van vuur, voor een “tonder”.
In 1691 werd door een taalkundige de naam “tondel” gelanceerd en van die tijd af werd die naam gebruikt.(verwarrend)

kardinaalsmutsDe wilde kardinaalsmuts viel enorm op in het grijs zwarte landschap. Met zijn rood/oranje vruchtjes in de vorm van een kardinaalsmuts waren ze de enige felgekleurde accenten.

Tot besluit eten we heerlijke pannenkoeken in de boerderij Meijendel.  Ze ondernemen daar  maatschappelijk verantwoord, gebruiken zo min mogelijk niet afbreekbaar materiaal en steunen diverse goede doelen waaronder Stichting Strohalm*). Bovendien is het er gezellig toeven en zijn de pannenkoeken er heerlijk. Een heerlijke dag in de natuur met een verrassend landschap.bbom Meyendel

 

*) voert projecten uit In India om kinderen scholing, kleding, voeding  en opvang te geven

Elektrisch

Er komen steeds meer elektrische fietsen. Al eerder schreef ik in een blog dat ik niet zo stuk ben van elektrische fietsen en dat we al 2 keer iemand van de grond opgeraapt hebben die ervan afgevallen was.
Maar ook, dat veel van onze vrienden en kennissen er wild enthousiast over zijn.
Ik ben, denk ik,  over een tijdje de enige die nog op een “gewone” fiets rijd.
Op een fietspad word ik opzij “gebeld” door oude dames of mannen die me met gemak voorbij peddelen ( je trapt wel mee op een elektrische fiets) Zonder uitzondering elektrische fietsen.

Verleden week gingen we met een jong iemand een elektrische fiets ophalen. Hij had er nog nooit op gereden. De proefrit was zijn eerste kennismaking met een elektrische fiets. Hij was meteen erg enthousiast en ziet dat helemaal zitten voor zijn woon/werk verkeer. Weer iemand “om”.
Twee accu’s erbij, die ieder goed zijn voor zo’n 70 kilometer fietsen.
Vandaag ging hij 38 kilometer fietsen en meldde dat hij dat binnen de anderhalf uur deed; hij is er enthousiast over. Toch slaat bij mij de scepsis niet om.
Jong, snel reactievermogen prima. Ik weet echter niet of dat voor (iets) oudere mensen ook geldt: dat ze snel adequaat kunnen reageren.
Bovendien als je van je 6e jaar gewend bent om te fietsen, en dus een bepaalde snelheid te gaan, kun je dan je aanpassen aan wel trappen, maar veel harder gaan?
Vorig jaar kwamen 57 mensen in het verkeer om het leven zittend op een e bike. CBS zegt dat de meeste slachtoffers ouderen waren.

Het nadeel van een elektrische fiets is óók dat veel mensen hem ook willen hebben en met name ook die mensen die er niet voor willen betalen. Vaak worden e-bikes gestolen, dus een goed kettingslot is onontbeerlijk. Er worden, zo wordt geschat, 25.000 e bikes per jaar gestolen,
Bij mijn broer was er één uit zijn tuin gestolen, hij kocht een nieuwe, ook deze werd gestolen en dat was NIET in de Randstad. Dus: altijd op slot en aan iets vast.( bij voorkeur iets dat “aard en nagelvast” is.

 

 

 

Pluimen

Sommige mensen doen hun werk goed, maar krijgen er niet altijd waardering voor.
Ik probeer tegen mensen die me goed helpen, goede service verlenen, dat ook te zeggen.
Sommige mensen verdienen een extra pluim, zoals

IMG_20181114_160433Hulpvaardig:
Een assistente van een arts, die ik nooit zie, maar wel aan de telefoon heb.
Ze is efficiënt, servicegericht en aardig.
Ais ik naar de arts ga neem ik me voor de complimenten voor zijn assistente door te geven,  ik  vergat het elke keer.
Deze keer niet. Ik zeg het hem en hij zegt het door te zullen geven.
Als hij me uitlaat zegt hij “Ik ga het meteen even aan haar doorgeven, zal ze leuk vinden” en met grote stappen rent hij een trap op.

 

 

IMG_20181114_160433Servicegericht: Als ik op een zaterdag in Maastricht ben zie ik in een etalage een trui die ik enig vind. Ik loop de winkel in en kijk naar het prijskaartjes, het is minder dan ik dacht, bovendien zit er een sticker met 50% korting op.
Helaas ligt mijn maat er niet bij. Ik vraag naar die maat. Hebben ze niet, kan wel besteld worden.
Ik zeg dat ik maar 2 dagen in Maastricht ben en dat niet gaat lukken en wil (een beetje) teleurgesteld afdruipen. “We kunnen die trui, als hij nog besteld kan worden wel, zonder kosten, naar uw huis laten sturen.” Dát klinkt goed. Het meisje ratelt wat op de computer: “Hij is er nog in uw maat. Als u hem vandaag bij mij betaalt kan ik u wel die 50% korting geven.”
We handelen de formaliteiten af. Als ik mijn emailadres opgeef kan ik het pakketje volgen, binnen 3 werkdagen zal het bij me thuis zijn. Ik bedank haar voor haar service. ”Graag gedaan, mevrouw, prettige dag in Maastricht verder”
Die dinsdagmiddag staat DHL met het pakje voor de deur.

IMG_20181114_160433Attent: We lopen in Maastricht, het regent, de ronde keitjes glimmen. Ik loop aan de arm van mijn lief, hij heeft de plu vast. We babbelen. Een dame, die achter ons loopt, haalt ons in en spreekt ons aan: met zachte g zegt ze “Het is erg glad hier, maar waar u het meeste voor moet uitkijken zijn die stoepranden, (ze wijst ze aan) daar ben ik al meer over uitgegleden” Ik bedank haar voor haar advies ”Prettig verblijf in Maastricht” ( Ze had vast gehoord dat we uit de Randstad komen)

IMG_20181114_160433Vertrouwen: Ik logeer in de Achterhoek en zie, als ik boodschappen voor het eten doe, in een etalage een leuk overhemd voor mijn lief. Ik loop naar binnen. De prijs is redelijk, maar de maat?? Een verkoopster komt op me af. Ik deel mijn zorgen over de goede maat. Als ik vertel dat ik hier een paar dagen logeer zegt ze: “Neem ze allebei maar mee, dan brengt u degene die niet goed is terug en betaalt de ander”. Ik ben nog nooit in deze zaak binnen geweest, ze kent me niet. Ik open mijn portemonnee om een borg te geven, maar dat hoeft niet.
Ik ga naar mijn logeeradres, mijn lief past en de grootste zit prima. Ik spring op mijn fiets en rijd terug naar de winkel. Ik hijg een beetje. ”Och mevrouw, het had toch geen haast! Ik geef haar het ene overhemd terug en het geld voor de ander. ”Als u hier weer eens bent en u ziet weer zoiets, kan dat altijd hoor, even passen”
Wat een vertrouwen!

Bohemian Rhapsody (film)

Rolverdeling: Freddie Mercury –  Rami Malek*)
                         Brian May            –  Gwilym Lee

                        John Deacon        –  Joseph Mazzello
                        Roger Taylor        –  Ben Hardy
                        Mary Austin        –   Lucy Boynton
Regie: Bryan Singer

Een biografische film over de rockband Queen staat in de aankondiging, maar eigenlijk gaat de film voornamelijk over Farrokh Bulsara, zoals Freddy Mercury eigenlijk heet. Hij werd geboren in Stone Town, Zanzibar en verhuist met zijn ouders en zus naar Engeland.
Hij werkt op Heathrow, brengt en haalt bagage in en uit een vliegtuig.
In zijn vrije tijd zit hij in gelegenheid waar live bands spelen.
Als de leadzanger uit de band SMILE opstapt, biedt hij zich als leadzanger bij de band aan. Ze zien niets in hem en raden hem aan eerst iets aan zijn “overbeet” te doen.
Hij zegt door de overbeet meer ruimte in zijn mond te hebben en daardoor meer volume en  zingt  ter plekke wat: hij  wordt hij aangenomen/

De opmars van dit bandje, met Freddie als leadzanger én schrijver van vele nummers, is begonnen. Niets is té gek voor hem en de groep gaat daarin mee.
Hun constant vernieuwend repertoire zorgt ervoor dat ze  lang aan de top staan.
Het is niet voor niets een rockband, dus behalve rock & roll komt er ook de nodige drank, drugs en seks om de hoek kijken. Het feit dat May en Taylor producers van deze film zijn, zal wel hebben meegespeeld dat in de film alleen Freddie “over de top gaat” en de rest van de band lieve  getrouwde huisvaders lijken ( zijn/ waren ze misschien ook wel?)

De vriendin, soulmate misschien wel, die Freddy heeft en die hij ook ten huwelijk heeft gevraagd “verliest” hij als partner, als hij opbiecht dat hij denkt bisexueel te zijn, zij vermoedt dan al een tijdje dat hij homosexueel is.  De rest van de film komen er ook alleen maar manlijke partners van hem in beeld. Ze blijft altijd zijn ( platonische) vriendin, hetgeen heel veel voor hem betekent.

De muziek is geweldig, de hoofdrolspelers gelijken in zoverre op de “echte” Queen, dat je kunt vergeten dat ze het NIET zijn. Alleen vind ik, dat de elektrische lading, de vitaliteit bij hun optreden minder is dan bij de echte Queen. Maar hoe kán het ook anders?
Er was maar één echte Queen.

Hoe Freddies leven afloopt weten we allemaal,  hij stierf aan aids.
Vlak voor het Live Aid concert, Wembley Stadium, 1985 vertelt hij (in de film)  aan zijn bandleden dat hij aan Aids lijdt.
In werkelijkheid horen ze dit nieuws pas veel later, maar om de film niet te lang te maken en met een mooi eindshot te kunnen eindigen is dit 16 uur durend concert als eind voor de film genomen.

*) Amerikaanse acteur van Egyptische afkomst

Reuzenalk – Pingouin

pinguin

Over pinguïns heb ik al veel gelezen en leuke weetjes opgespaard.
Maar onlangs las ik iets dat ik nog nooit gehoord had: waar de naam pinguïn vandaan komt.Ooit was er een reuzenalk op het zuidelijk halfrond, hij kon niet vliegen. In het Frans is reuzenalk : Grand Pingouin. In 1844 was de reuzenalk uitgestorven (uitgeroeid). Omdat de pinguïn lijkt op de reuzenalk en  ook niet kan vliegen heeft  de ”huidige” pinguïn deze  naam gekregen.

Alvero Vello, die met Vasco Da Gama in 1497 om “Kaap de Goede Hoop” zeilde, is de eerste die melding maakt over pinguïns in zijn reisdagboek, hoewel hij ze “otilicarios” noemde zoals de alken in het noorden. “Ze zijn zo groot als eenden, maar kunnen niet vliegen omdat ze aan de vleugels geen veren*) bezitten. Deze vogels, waarvan we er zoveel slachtten als we konden, schreeuwen als ezels …”

Meer dan 100 jaar later werd in de “Nieuwe Wereld” de eerste Zuidamerikaanse pinguïn ontdekt. In 1519 werd hij vermeld in het dagboek van Antonio Pigafetta, een reisgezel van Magelhaen. Ook hij beschreef ze als ganzen, met het voordeel dat ze niet alleen lekker smaken maar ook gemakkelijk te vangen zijn, omdat ze niet snel kunnen wegrennen.**)

Als dat met de reuzenalk ook zo was dan snap ik waarom die uitgestorven zijn.
Er zijn overigens pinguïns die het geluid van balkende ezels maken: de ezelspinguïn,
de snelst zwemmende pinguïn ( ca 40 km per uur)

Een pinguïn die erge dorst heeft drinkt zeewater, maar als hij kan kiezen neemt hij liever een hap sneeuw.

Ook in Afrika leven pinguïns; de zwartvoetpinguïns. Deze soort heeft een “naakte” roze vlek boven zijn ogen, reden waarom de Afrikanen hem brilpikkewyn noemen.(pikkewyn = pinguïn)

Pinguïns kunnen maximaal 20 minuten hun adem inhouden; het gemeten record van een duikende pinguïn is 304 meter ( ter vergelijk: de Eiffeltoren is 300 meter)

Als pinguïns duiken schuift er een doorzichtig vlies voor hun ogen; een soort duikbril.

Sommige pinguïns zijn zeldzaam, sommige niet; van de macaronipinguïns zijn er zo’n 9 miljoen!

Het grootste gevaar NU voor de pinguïns is de opwarming van de aarde.
Volgens het Wereld Natuur Fonds  zijn sommige kolonies van de keizerspinguïn – de grootste pinguïn ter wereld –  in de afgelopen 50 jaar in omvang gehalveerd. Warmere winters en hardere winden betekenen dunner ijs dat eerder in het jaar afbreekt. Hierdoor gaan veel eieren verloren en komen kuikens om voordat ze zelfstandig kunnen overleven.

 

 

*) pinguïns hebben wél veren op 1 vierkante centimeter zo’n 70 veertjes
**)  schuingedrukt tekst bronvermelding: http://www.pinguins.info

 

Oriëntering*)

naarden zwartToen een gids bij de stadswandeling Naarden ons onlangs op een plattegrond liet zien dat een Christelijke kerk vroeger gebouwd werd richting het Oosten was ik verbaasd. Ik wist dat “oriëntering” bij de Islam werd gedaan, maar niet dat ook het Christendom deze regel had.

Ooit hielp ik bij het opzetten van een tentenkamp voor kinderen. Omdat er ook Islamitische kinderen meegingen, werd er een aparte tent neergezet waarin zij konden bidden. Die tent moest naar het oosten gericht neergezet worden, omdat Mekka ( waar de moskee met de ka’aba staat) voor moslims  de belangrijkste plaats op aarde is en in die richting gebeden moet worden.
remonstrantse kapelAls Remonstrant gedoopt en grootgebracht wist ik niet dat ook Christelijke kerken vroeger richting het oosten gebouwd werden. Zelf woonde ik in mijn jonge jaren  diensten bij in een kapel die in 1898 gebouwd  werd als koetshuis en in 1957 aangekocht werd door de Remonstrantse broederschap en van die tijd af dienst deed als kerk.
Ik las dat vanaf de derde eeuw oriëntering van kerken gebaseerde is  op Bijbelse gronden; Christus zou uit deze richting wederkeren
Het Koor, ligt bij katholieke kerken ook meestal aan de oostkant, omdat daar zich het belangrijkste gedeelte van de Mis zich afspeelt en zodoende de gelovige automatisch naar het oosten zouden kijken.Vanaf de Middeleeuwen werd dit  bij Christelijke kerken vaak niet meer gedaan; kerken moesten “ingepast ”worden in reeds bestaande bebouwing.
Op bovenstaande tekening van een stukje plattegrond van Naarden zie je de symmetrie van de straten, de kerk lijkt “misplaatst”te staan. Nu weet ik ( en u dus ook)  dat dat  komt door dat de kerk op het oosten gebouwd moest worden.
Nu ik toch aan het nazoeken was, ontdekte ik nog een paar andere feitjes omtrent oriëntering

  • sommige kerken zijn specifiekgericht  naar de plaats waar de zon opkomt op de feestdag van hun patroonheilige
  • Synagogen zijn gebouwd in de richting vanJeruzalem
  • Vóór de twaalfde eeuw werden kerken ook “omgekeerd”gebouwd:  het koor in het westen en de ingang in het oosten Wat tot effect had dat bij sommige gebeden iedereen de rug keerde naar de priester enrichting het oosten bad, richting de ingang.

*) oriëntering is in de architectuur, het richten van een gebouwop het Oosten.