Demografie

                                                              δημογραφία*)
We lezen steeds meer over de vergrijzing van Nederland, dat er zoveel (te veel?) pensioengerechtigen zijn (pensioenen in gevaar!) en dat er steeds minder kinderen geboren worden. 

Is dat allemaal wel zo vraag ik me af.

Dus ben ik e.e.a. gaan nazoeken. Best moeilijk want welke bronnen zijn betrouwbaar? De ene krant noemt andere cijfers dan de andere (reden waarom je eigenlijk 2 kranten zou moeten lezen, hoewel je dan het spoor vaak helemaal bijster raakt, want wie meldt het juiste?) Je weet dan in ieder geval dat je niets uit de krant voor zoete koek moet aannemen!

Allereerst maar eens naar de geboortecijfers kijken:
(Bijna) Geen één ander Europees land heeft zo’n grote  na-oorlogse geboortegolf als Nederland **) gehad
Dat verklaart dus  het grote aantal “grijzen duiven”(pensioengerechtigen) NU

De levensverwachting in Ned. bij geboorte was in 2018 voor mannen 80,2 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar. Vrouwen leven dus gemiddeld iets meer dan 3 jaar langer dan mannen.  (bron Volksgezondheid en zorg)

Ter vergelijking met elders in Europa: De levensverwachting bij geboorte van Nederlandse mannen is één van de hoogste in de EU, 2 jaar hoger dan het EU-gemiddelde (Ned. vrouwen staan gelijk met het EU gemiddelde)

Kijken we even globaal, dan is de groei van de wereldbevolking al sinds de jaren tachtig aan het afnemen. Er komen echter per saldo nog altijd ongeveer 83 miljoen mensen per jaar bij (dat is ongeveer de bevolking van heel Duitsland)

De huidige verwachting (volgens de zogenoemde midden- variant van de VN-bevolkingsprognose) is, dat rond 2023, de grens van 8 miljard wordt doorbroken.

De wereldbevolking wordt steeds ouder. Aan het eind van de eeuw zal het aantal mensen dat 80 jaar of ouder is van de huidige 146 miljoen zijn opgelopen tot 881 miljoen.

Vanaf 2073 zullen er meer personen van 65 jaar en ouder in leven zijn dan jongeren onder de 15 jaar. ***)

Niet elke werelddeel heeft dezelfde bevolkingskrimp! Men verwacht dat Europa het eerste continent zal zijn waar de bevolkingskrimp merkbaar zal zijn (volgens schatting gebeurt dat al in de komende tien jaar )

De andere werelddelen zullen die trend volgen, zodat aan het eind van deze eeuw Afrika het enige continent is waar de bevolking nog substantieel groeit. ****).

 

 

 

 

*) letterlijke betekenis volksbeschrijving ( Grieks démos= volk, graphoo= beschrijving)
**) bron NIDI
***) zo voorspelt het Amerikaanse onderzoeksbureau PEW Research op basis van             nieuwe cijfers van de Verenigde Naties
****) Bron Trouw