Nationale tuinvogeltelling 2022

Sinds 2001 organiseren  Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland de Nationale Tuinvogeltelling.

Ik heb me al een tijdje geleden voor deze vogeltelling opgegeven en in de opmaat naar de telling krijg je dan veel mailtjes met “vogelweetjes”. Waar ik ook dit jaar weer leuke dingen van leerde: onder andere dat bij de meeste vogels alleen de mannetjes zingen, maar dat bij roodborstjes ook de vrouwtjes zingen (meestal in de herfst) en dat heggenmussen zelden met meer dan twee zijn en dat huismussen eigenlijk altijd in grote groepen zijn

Dit jaar kon je kiezen uit 28,29 of 30 januari om een half uurtje de vogels in je tuin (of balkon) *) te tellen. Met de resultaten leren onderzoekers hoe en welke vogels de tuinen gebruiken. Die verkregen informatie kan helpen om (bepaalde) vogelsoorten (beter) te beschermen.

Ruim 198.000 (een recordaantal) Nederlanders telden tijdens de Nationale Vogeltelling verleden jaar de vogels in hun tuin. Het aantal getelde vogels bedroeg verleden jaar ruim 2,7 miljoen!
De top drie was toen huismus, koolmees en pimpelmees.**)

Ik volg al jaren de BBC natuurprogramma’s Spring- Autumn- en Winterwatch en daar hoorde ik afgelopen donderdag dat ook in Engeland  dit weekend vogels worden geteld én dat men daar vreest dat de huismus veel en veel minder geteld zal worden dan andere jaren. Het vogeltje wordt daar steeds minder gezien!

Team van Winterwatch 2022

Ik weet niet hoe het overall beeld hier in Nederland is (we zullen het weten ná de telling) maar hier in de tuin hebben we  ze nog steeds in behoorlijke aantallen op de voedersilo en in de “wachtkamer” ons bamboebosje.

Deze foto van de druk bezette bamboe in onze tuin was (helaas) niet gelijk met mijn telmoment

Zondagochtend ging ik er echt voor zitten met kop thee en potlood en papier. Er was veel gekwetter: de mussen, moeilijk zichtbaar in de heg, het harde geluid van de ekster (bij de buren) en gelukkig ook op dat moment ons “eigen” roodborstje, die wel een paar keer per dag “even ” komt kijken.
Dan komt er een Vlaamse gaai rare trucs uithalen om de pinda’s uit de opgehangen kokosnoot te krijgen; altijd een leuk spektakel om te zien; acrobatiek op hoog niveau.
De ekster, die bij de buren zit, vindt dit minder leuk, hij wil ook wel pinda’s. Hij strijkt neer op de rugleuning van onze houten tuinstoel en ziet toe. Van de andere kant komt nog een ekster aangevlogen, samen schelden ze de Vlaamse gaai uit (maar durven niet te naderen)
Er vliegen wat mussen naar de voeder silo, zó zijn ze tenminste makkelijk te tellen.
Na het eten vliegen de mussen naar het bamboebosje, hun vaste “bekijk de omgeving even plek”

De tijd vliegt voorbij, mijn tel halfuurtje is al weer voorbij. Ik vul digitaal mijn telling in.Op het moment van invulling hebben er 50.748 deelnemers al geteld. Zij telden 777.487 vogels.
Ik zit dus qua aantal getelde vogels onder het gemiddelde!
Later op de dag “krioelt” het in de tuin van de vogels, maar mijn telmoment is dan voorbij en ik vertrek mét een bezoekhond, naar de hei. Weinig kans om vogels daar te zien: de hond rent rond als een malle, blij eindelijk “vrij en buiten” te zijn. Oók van dat schouwspel geniet ik, óók dat is, al is het geciviliseerder, natuur!

Voor alsnog is, in de voorlopige resultaten van de de top drie getelde vogels van vorig jaar, niets gewijzigd, maar er kunnen nog tot maandag 12 uur telresultaten ingeleverd worden.

*) Vóór maandag 12.00 uur moeten de vogelaantallen worden doorgeven!
**) In Vlaanderen(B) werden deze zaterdag én zondag ook vogels geteld! Dit evenement heet daar: Het Grote Vogelweekend

Het verleden herleeft

Mijn broer en ik verschilden veel in jaren. Toen ik nog jong was vertrok hij naar Engeland om daar te wonen, te werken en uiteindelijk ook te trouwen.

Mijn broer kon moeilijk met emoties omgaan. Hij sprak zelden over wát en hóe hij zich voelde.
Eén keer liet hij zijn schild zakken en vertelde hij me over een maat die met hem in een ver land was om daar de orde te handhaven Die maat was daar op een mijn gestapt.
Die gebeurtenis hem had doen beseffen dat je moest leven of iedere dag je laatste kon zijn. Je moest genieten in het leven!

En dat kon mijn broer; GENIETEN. Als hij in Nederland was, op zakenreis of op familiebezoek, was hij de sprankelende persoonlijkheid die ALLES uit het leven haalde!

Hij en ik hadden een vast ritueel als hij in Nederland was. Samen naar het centrum van het dorp waar we beiden geboren zijn.


We hadden allebei een hekel aan winkelen, maar etalages kijken vonden we wél leuk. Bovendien moest hij altijd IETS meenemen voor zijn vriendin van dat moment en zijn secretaresse
In de praktijk kwam dat er op neer dat we een parfumerie instapte, hij luchtjes uitzocht voor de betreffende dames en die flesjes dan mooi liet inpakken.
Daarna was de weg vrij om samen op een terrasje te zitten en koffie te bestellen mét dubbel slagroom. Daarbij konden we dan bijpraten!


Mijn broer was gul, alles wat ik zag en mooi vond kon ik van hem krijgen.
Ik had mezelf al jong aangeleerd dat ik in zijn bijzijn NIETS hoor- of zichtbaar mooi zou vinden.

Op één van zijn bezoeken waren we samen weer in zo’n chique parfumeriewinkel, liet hij (dure) flesjes inpakken terwijl ik wat rondkeek. Onder glas zag ik een beeld van een armbandje liggen.
Ik voelde mijn broer achter me komen staan en dacht het bekende “Wil je dat hebben?” te gaan horen. Maar die zin kwam niet.
Hij volgde mijn blik keek naar de handjes en zei “jij en ik”
Een weliswaar korte, maar voor zijn doen, emotioneel geladen opmerking.
Dié opmerking maakte dat ik deze keer wel “ja” zei toen hij vroeg of hij het me cadeau mocht geven.
Ik droeg het heel lang iedere dag en nacht.

Totdat, het goud(kleurige) eraf ging, raar vlekkerig werd. Het armbandje ging een tijdje in een sierraadkistje.
Later wilde ik het graag weer aan, dus verfde ik het vlekkerige goud zilverkleurig. Het knapte  er niet van op (in tegendeel)
Het ging weer in een kistje en kwam er niet meer uit, totdat….

Lockdown!
Veel binnen, veel tijd, laden en kastjes opruimend kwam ik het sieraad met de handjes weer tegen: tranen rolden uit mijn ogen, mijn broer is inmiddels overleden, maar ik hoor zijn stem weer: “jij en ik”
Ik wil het armbandje weer dragen, maar dan in volle glorie.

Onlangs ben ik naar een edelsmid gegaan*).
Ze heeft haar werkplaats in een prachtig oud gebouw, een, in ateliers en expositieruimte omgebouwde krachtcentrale (met café-restaurantfaciliteit.**)

Ze lachte me niet uit om het simpele armbandje, ze ging kijken of het te vergulden was en zo opgeknapt kon worden zodat het weer gedragen kan worden.

Onlangs kreeg ik een mail dat het klaar was.
In haar atelier en prachtige expositieruimte kreeg ik het “herstelde” armbandje weer terug.
Ik ben er zó blij mee en draag het weer.
Niet meer ’s nachts, niet meer onder de douche. Ik ben er nu een stuk zuiniger op!

*) Edelsmid Natalie Hoogeveen -https://nataliehoogeveen.jimdo.com/
**)https://caferestaurantdekrachtcentrale.nl/

Digitaal

Tegenwoordig gaat “bijna” alles digitaal.
Haalde je, als het nodig was, eerst nog ergens een folder of gebruiksaanwijzing nu moet je het op internet bekijken, want  “info op papier” is zo goed als verdwenen.

Even terug in de tijd: Het echte internet, zoals wij dat kennen, begon vanaf 1987
Internet is eigenlijk ontstaan uit veiligheids-overwegingen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Die netwerken werden na verloop van jaren uitgebreid.
Een zelfde soort netwerk van computers werd tegelijkertijd ook in andere werelddelen gebouwd.
Al deze netwerken werden gekoppeld en dié verzameling van netwerken werd Internet genoemd.

In 1983 introduceerde IBM zijn eerste Personal Computer in Nederland.
NU zijn ze in smartphone-, tablet- of notebookvorm in bijna ieder huis te vinden( en meestal meer dan één)

Het World Wide Web werd in 1989 uitgevonden door de Engelse fysicus Tim Berners Lee
Veel webadressen beginnen met www; het was namelijk de gewoonte om Internet hosts (servers) te noemen naar de service, die ze boden.

Het pré digitale tijdperk is haast niet meer voor te stellen, tóch zijn er mensen die niet in dit digitale tijdperk zijn opgegroeid; ze hebben nooit “geleerd” met een computer om te gaan, want leren moet je het en hoe jonger hoe beter (dan zijn de grijze cellen nog vers!)

Nu werken de basisscholen vanaf groep 1 met een computer. In de groepen 4 t/m 8 maken alle kinderen ook gebruik van een tablet; de jeugd leert bijna in de wieg al met computers om te gaan.

Ruim 4 miljoen Nederlanders zijn echter niet digitaalvaardig genoeg om bv. hun belastingaangifte te doen of in te loggen met DiGiD Sommige dingen KUNNEN niet meer op papier en dié mensen moeten zich laten helpen door een partner, kinderen of een helpdesk

Voor sommige groepen mensen is het “digitale gedoe” nogal heftig, zoals laaggeletterden: in Nederland zijn dat 2,5 miljoen mensen.
Ook zijn er mensen met een andere beperking: met dyslexie (leesbeperking) bijvoorbeeld (1,7 miljoen mensen) of mensen met een motorische handicap (1,6 miljoen mensen )
Er zijn verder nog 947.000 mensen met een visuele en 772.000 met een auditieve beperking en 1,1 miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Ook zijn er mensen (17% van de bevolking) die geen toegang hebben tot een pc, laptop of tablet.
Dát was extra heftig toen de scholen vanwege de pandemie sloten en kinderen online-onderwijs kregen. In 2020 schonk de overheid 15.000 laptops aan schoolgaande kinderen om tóch onderwijs te kunnen volgen.
Ook het bedrijfsleven schonk digitale apparatuur aan mensen die digitale apparaten tijdens de lockdown voor het werk nodig hadden.

Ik las dat uit een onderzoek bleek dat 55% van de ouderen zichzelf NIET digitaalvaardig vindt.Wat betreft digitaal contact met de Overheid, daar kan men in bibliotheken hulp voor vragen; er zijn ca 300 digitale overheidsinformatiepunten in bibliotheken gevestigd (www.hetinformatiepunt.nl)


Het schijnt dat 6% van de Nederlanders ouder dan 12 jaar (ca 886.000), nog nooit internet heeft gebruikt.

Er zijn ook mensen die wél internet hebben maar het niet (of zelden) gebruiken
Als verklaring om geen internet te gebruiken zeggen zij dat ze er geen interesse in hebben, geen mogelijkheden of geen kennis en vaardigheden om online te gaan. 15 procent van de ondervraagden noemt privacy als reden om geen gebruik te maken van het internet.

Als het elektra uitvalt kunnen veel mensen niet verder met hun (t)huis) werk, hobby en lessen Ook bedrijven zullen, op die momenten, enorme schade leiden.
We hebben veel gemak van het internet, maar we zijn ook enorm afhankelijk geworden.
*) Cijfers voornamelijk van het Centraal Bureau voor de statistiek(CBS)

Brandmelders

Voor nieuwbouw in Nederland geldt dat op elke verdieping een rookmelder MOET hangen.

In febr. 2020 meldde de toenmalige minister van Binnenlandse zaken (BZK) Raymond Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”
Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers.  
(website van de Rijksoverheid)*)

Dus vanaf 1 juli a.s. is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in ieders huis. (De verplichting geldt ook in besloten ruimtes die dienen als vluchtroute)

Hier mee wordt het dus een wettelijk verplichting, óók als je in een huurhuis woont. 

Wij hebben één rookmelder geïnstalleerd en moeten er dus vóór 1 juli nog 2 bij hebben (de ene die we hebben, hangt onder de trap)

Een tip voor het eventuele ophangen van een rookmelder in de keuken: Wij hadden eerst een rookmelder in de keuken hangen (daar wordt immers het meeste vuur gebruikt) maar…….(bijna) iedere keer dat de vaatwasmachine open ging, begon de rookmelder te loeien. Uiteindelijk hebben we de rookmelder daar weggehaald. Niet direct boven de vaatwasser installeren dus!

*) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/%E2%80%98rookmelders-straks-ook-verplicht-voor-bestaande-bouw%E2%80%99

Buitenshuis plassen

Openbare toiletten die we zagen ” in the middle of nowhere” in Nieuw Zeeland

Nederland telt van alle Europese landen het laagste aantal openbare toiletten per inwoner!
In het Coronatijdperk, waarin de laatste 2 jaren nogal eens café’s, restaurants en warenhuizen dicht waren, was ergens plassen dus NIET (amper) mogelijk.
[amper wil zeggen dat mannen in sommige steden nog urinoirmogelijkheden hebben]

Buiten de bebouwde kom is wildplassen vaak niet strafbaar (afhankelijk van plaatselijke verordeningen) maar binnen de bebouwde kom staat er een boete van € 140,- voor.
Dat wordt dan een duur plasje!

Op zoek naar hoeveel openbare toiletten Nederland eigenlijk heeft vond ik 2 aantallen 9500 en 6000. Vermoedelijk is het hoge getal inclusief (sommige) horecazaken en winkels als Hema, Bijenkorf e.d.  en het andere aantal de vrijstaande toiletunits

Op een landoppervlak van 33.883 vierkante kilometer zijn zelfs 9500 toiletten voor 17,44 miljoen inwoners niet veel.

Een klein stukje openbaretoiletgeschiedenis: In 1849 kreeg Amsterdam de eerste 2 openbare toiletten; urinoirs. Het college ging er toen vanuit dat vrouwen, die toen (nog) niet in de Raad zitting mochten hebben, (dus niet konden tegenspreken) geen behoefte hadden om buitenshuis te plassen!

Het krulurinoir, de sanisette en het snel-neerzet- urinoir (bij evenementen oa)

Terug naar het heden: De Toiletalliantie**) heeft berekend dat iedere Nederlander momenteel een (openbare) toilet moet delen met 2.500 anderen. Uit een onderzoek gedaan in 2020 blijkt dat er in Amsterdam 112 openbare toiletten zijn. Deze  zijn niet allemaal geschikt zijn voor vrouwen (56) of mindervaliden (50 zijn rolstoeltoegankelijk).

Er blijkt in Nederland een NORM te zijn voor het aantal openbaar toegankelijke toiletten: in een druk winkelgebied zou binnen de 500 m2 één openbaar toilet moeten zijn.
Die norm wordt zelden gehaald.(Mannen hebben iets meer mogelijkheden om te plassen; zij hebben urinoirs, zoals  in Amsterdam: de plaskrul, die wel steeds vaker weggehaald/vervangen worden)

Onlangs las ik dat de gemeentes Maastricht (heeft als eerste stad na Amsterdam een volautomatische sanisette) en Amsterdam plannen hebben om méér openbare toiletten mogelijk te maken én ik las dat de gemeenteraad van de stad Almere het college een jaar de tijd geeft om een plan te maken waarin dé norm ( in drukke voetgangersgebieden om de 500 meter een openbaar toilet) gerealiseerd kan worden.

Hoopvol, maar Nederland is groter dan Amsterdam, Maastricht en Almere!
*) toiletten in horeca worden NIET tot de openbare toiletten gerekend, als u er géén consumptie gebruikt moet u de eigenaar om toestemming vragen om er van het toilet gebruik te maken: niet openbaar dus!

**)  Oprichters van 
Waarkaniknaardewc.nl.
(Niet) reizen

Een spreekwoord luidt Wie verre reizen doet kan veel verhalen.”
Ik ben door COVID-19  al 2 jaar de grens niet over geweest, dus over reizen en andere landen kan ik u weinig recentst uit de eerste hand vertellen.
Doordat de contacten met familie, vrienden en bekenden nu frequenter digitaal zijn dan toen we elkaar wél konden zien ben ik wel “bij” over hun handel en wandel in eigen óf ander land.

De reislustigen uit mijn kennissen- en vriendenkring én uit mijn familie vertellen me over COVID 19 en hun wel/niet reizen.

Woonachtig in Zd Afrika meldt een vriendin (dec.jl) dat daar nu een PCR test  gedaan kan worden als het nodig is.Op de school van de kinderen zijn 13 klassen naar huis gestuurd, vanwege positief geteste kinderen. 18 Leraren zitten in quarantaine, hetzij positief getest, hetzij dat één van hun huisgenoten Corona heeft. Online school voor haar kinderen dus nu!

Met Kerst zou familie uit Nederland naar Zd.Afrika komen, dat kon (door reisbeperkingen) helaas geen doorgang vinden.
Mensen uit Zd Afrika zélf kunnen nergens (buitenland) heen, óf ze moeten meteen na aankomst in het andere land 10- 14 dagen in quarantaine (dan zijn je vakantiedagen snel OP)

Een kennis wilde graag naar zijn vriendin in Thailand. En aangezien mei de goedkoopste maand om naar Thailand te vliegen is, probeerde hij afgelopen jaar een vlucht te boeken.
Helaas naar Thailand gaan mocht verleden jaar mei niet. Pas in december kon hij, mits mét de benodigde COVID-19 prikken en kort daarvoor getest, erheen.

Teruggaand moest hij  in Thailand een negatief testresultaat  van een aantal uren  geleden kunnen overleggen om het vliegtuig in te mogen.
Helaas vloog hij op een zondagavond terug en bleken de testlocaties op die dag gesloten.
Best een gedoe om een locatie te vinden waar hij wél op de juiste tijd getest kon worden. In een privékliniek  lukte het uiteindelijk wél. Hij kwam gezond en wel Nederland weer in.

Een zoon van vrienden van ons zou deze week op wintersport naar Oostenrijk; het schijnt vanwege de hoge Coronakans daar, ten zeerste worden afgeraden. Dus toen heeft hij toch maar gekozen voor de plaats Winterberg (D) Nordrijn-Westfalen, waar momenteel 50 cm sneeuw en 27 km aan skipistes ligt

Tenslotte mijn Engelse familie; zij waren véél eerder dan wij gevaccineerd en vonden het “belachelijk” dat wij van alles mochten terwijl we nog NIET gevaccineerd waren.

Mijn neef heeft op het moment Corona, dat werd duidelijk door een zelftest die positief was.
In Nederland kunnen we die test dan laten bevestigen door de GGD (kosteloos). In Engeland schijnt dit anders te zijn; mijn neef mag NIET verder getest worden, hij mag een week zijn huis niet uit,  meer zelftesten en als de test na een week negatief is, dan mag hij alles weer.

Hij zou zijn 4e vaccinatie(!) eerdaags krijgen maar dat gaat nu niet door; er moeten 28 dagen tussen de positieve test en een vaccinatie zitten.
Op 22 jan. appte hij dat hij negatief gezelftest heeft, dus binnenkort zijn oude moeder weer kan bezoeken.

[Volledig gevaccineerden hebben geen negatieve testuitslag meer nodig om Engeland binnen te komen, toch wachten we nog maar even]

Week van het handschrift

Soms mis je iets niet dat er wél is.
Zoals deze week, 19-26 januari 2022
Het blijkt de Nationale week van het Handschrift te zijn.
En in die week zat 23 januari : de Internationale Dag van het Handschrift !
Gemist!

Terwijl handschriften zo langzamerhand aan het verdwijnen zijn; het is bijna niet meer nodig te schrijven, alles gaat tegenwoordig digitaal, wie schrijft tegenwoordig wat nog?
Boodschappenlijstje? Typend op de smartphone
Kaart naar jarige oma? Dat is tegenwoordig een appje of  “even facetimen” geworden;
Zelfs een handgeschreven gekleurd memobriefje is digitaal (een mail) geworden!
Kortom  wat MOET je nog schrijven?Persoonlijk vind ik het jammer. Als ik met genealogie bezig ben en ik zie ergens een handschrift van een voorvader ontroerd me dat. Zou dat in de toekomst allemaal verdwijnen?
Dat men van MIJ later alleen nog mails kan vinden? En hoelang blijven die zichtbaar?

Het platform Handschriftontwikkeling stelt dat het leren schrijven belangrijk is voor de ontwikkelingen van de hersenen van een kind en ook voor de ontwikkeling van de fijne motoriek.
Er wordt door enkele wetenschappers zelfs aangegeven dat de verminderde aandacht voor het schrijven een toename laat zien in het aantal gevallen van kinderen met dyslexie!

Het platform heeft NU op zijn website staan: “Het onderwijs in Nederland moet structureel beter. De basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat en de kansenongelijkheid neemt tijdens deze coronacrisis alleen maar toe.”
Ze vragen of iedereen die direct of indirect met onderwijs te maken heeft,  wil helpen de omvang van de kinderen met handschriftproblemen in kaart te brengen (http://www.handschriftontwikkeling.nl/)

Ik heb nog even nagezocht waarom deze dag juist op 23 januari
aandacht krijgt*). Het blijkt de geboortedag te zijn van John Hancock (1737-1793)  hij was de eerste die de Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 ondertekende! Een Amerikaans staatsman en voorzitter van het Continental Congress dat de Onafhankelijkheidsverklaring aannam.

*) n 1977 werd de Dag van het Handschrift voor het eerst in Amerika in gevierd.

Diakritisch teken

Door kruiswoord/puzzelen en woordspelletje te doen leer je wel eens een nieuw woord.
Het zijn zelden woorden die je in de “gewone” spreektaal gebruikt, desalniettemin vind ik het leuk om de herkomst te achterhalen en met u, lezers, te delen.

Weer een nieuw woord geleerd; caret.
Het woord was me onbekend het teken was dat niet.
Het is het diakritisch teken ( ^) boven een klinker om aan te geven dat er iets is weggelaten.
Op het toetsenbord staat het boven de 6.

Het  wordt ook wel accent circonflexe genoemd.

En zo kwam ik terecht bij diakritisch teken: een caret is een diakritisch teken: óók een woord dat ik niet dagelijks gebruik. Toch maar even opgezocht want meer dan taalkundig teken wist ik niet.
Het blijkt een schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt, ter aanduiding van de uitspraak, te zijn.

Ook las ik nu dat het Nederlandse woord voor caret of accent circonflexe dakje is.
Hoe simpel kan het wezen?

Circonflexe , is Frans en komt oorspronkelijk van het Latijnse circumflexus=  rondgebogen
caret
komt uit het latijn = 3e pers. enk. van carēre = zonder iets zijn; missen; ontbreken.

Weer door het spelletje wordfeud een nieuw woord geleerd!

Happy birthday

Het overbekende liedje “ Happy Birthday to you” is van huis uit een Amerikaans liedje en hoewel het in het Engels werd uitgebracht, wordt het ook in Nederland vaak op verjaardagen gezongen.

Het liedje heette oorspronkelijk: Goodmorning to you en werd door 2 kleuterleidsters (Mildred & Patty Hill  uit Kentucky (USA) gecomponeerd en van tekst voorzien in 1893 en bedoeld als welkomstliedje als de kinderen de klas inkwamen.

De verjaardagversie werd voor het eerst in 1912 gepubliceerd. De familie kreeg pas In 1935 het copyright (en ..verkocht het weer door)

Wat ik ervan begreep zouden de auteursrechten eigenlijk al vervallen moeten zijn, maar zijn ze verlengd  en lopen ze tot (ten minste) 2030 door!

Je mag het liedje “gewoon ” zingen zonder rechten te betalen maar als het in de media gebruikt wordt óf voor commerciële doeleinden, dan moeten er wél auteursrechten betaald worden.
Ik las dat dit liedje heden ten dage nog  jaarlijks 2 miljoen dollar aan royalty’s oplevert!

Happy Birthday is één van de 3 populairste Engelstalige liedjes ooit ( de andere 2 zijn Auld Lang Syne  en For He’s a Jolly Good Fellow )Lichtkunst in de hoofdstad

Ieder jaar wordt het Amsterdam Amsterdam Lightfestival georganiseerd.
Dit jaar zou het voor de 10e keer zijn en feestelijk!
Covid-19 gooide roet in het eten: De lichtkunst is er wel (17.00-22.00 uur) maar het “festival” is weggelaten. Vanaf 19 december waren de commerciële pleziervaarten verboden (met eigen bootje en max.4 personen mocht nog wel),langs de kunstwerken lopen mag wel, maar met maximaal 4 personen.

We waren wel van plan naar de hoofdstad te gaan, lichtobjecten kijken, maar het kwam er steeds niet van.
A.s. zondag is de laatste dag, dus we moesten snel actie ondernemen.
Vrijdagnamiddag schikt ons allebei.

We gaan met de auto naar een treinstation naar Diemen, daar is de auto gratis te parkeren, alleen….. het parkeerterrein is nu bezet door bouwspullen en bouwketen, géén mogelijkheden voor het parkeren van auto’s meer. (We zijn, door COVID, al zo lang niet met de trein naar Amsterdam geweest)
Gelukkig vinden we toch een gratis parkeerplek niet te ver van het station


We stoppen onze OV kaart in de tourniquet; ik kan er door mijn lief niet; te weinig saldo. Terwijl er toch op allebei onze OV kaarten ongeveer € 40,-  moet staan.
Geen nood er is een opwaardeerautomaat vóór het station.
Helaas doet deze maf! Het apparaat waardeert niet mijn liefs OV saldo op!
We voeden de machine nog met onze pinpas, maar deze spuugt hij uit.
Geen trein voor ons vandaag!


Mijn, in Amsterdam geboren lief, stapt weer in de auto en rijdt ons naar Amsterdam.
Het vervoer met eigen auto én parkeergeld kost dan wel wat meer, maar dan heb je ook wat: of liever iets niet: mondkapje in de auto niet verplicht! Vrij ademen!
Nog nooit hebben we Amsterdam zo rustig meegemaakt, brede straten met amper auto’s.

Eenmaal uit de auto en uit de parkeergarage blijkt Amsterdam berekoud te zijn, er waait een guur windje.
We zien wel meteen ons eerste lichtkunstwerk; Hollandser kan het niet: een grote bos kleurige, verlichte, TULPEN!

We lopen bruggetjes over en zien in de grachten mooie lichtsculpturen, maar ook verlichte bruggen en straten. We blijven niet te lang ergens kijken want het lijkt wel of er langs de grachten deuren openstaan en het tocht: een koude wind bijt in je snoet.

Als we nog niet eens de helft van de route gelopen hebben gebeurt er iets heel vervelends, tenminste het is vervelend in CORONAtijd: we moeten allebei plassen. Geen restaurant of café open, wel een snackbar om iets af te halen, maar ZONDER gebruik van toilet.
We lopen nog wat verder met samengeknepen billen, maar de pret is er af.

Mijn lief weet een kortere route en brengt ons beiden snel terug bij de parkeergarage.
We moeten nog een tijdje rijden voor we Amsterdam uit zijn en dan nog naar huis!
Ik zal u het verhaal van onze thuisreis besparen; het was “beklemmend”

Eenmaal thuis; snelle Coronavrije (tenminste dat hopen we) toiletten (voor ieder één want wachten is nu geen optie), warmte én een heerlijk kopje cappuccino ………………
Gelukkig hebben we de foto’s nog.