Vaderdag

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen wordt gevierd.

Men viert Vaderdag in Nederland op de 3e zondag in juni.  
Vaderdag wordt hier, in tegenstelling tot in Amerika, niet erkend als een nationale feestdag.
In veel andere landen viert men Vaderdag in de maanden juni/juli, maar ook op 5 december (Thailand) oktober (Luxemburg) november (Indonesië) en maart in Italië en Spanje!
De eerste Vaderdag ooit gevierd was op 19 juni 1910 in Spokane (VS in staat Washington)

Steeds meer kinderen wonen niet (meer) in een gezin met beide ouders.
In 2020 scheidden de ouders van 28.305 kinderen na een huwelijk, daarnaast zijn er jaarlijks naar schatting ruim 20.000 kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan zonder dat ze getrouwd waren.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal kinderen dat in een alleenstaand gezin woont de afgelopen twintig jaar is gestegen van 200.000 tot 600.000. 
Ook uit het onderzoek van het  CBS blijkt dat de meeste kinderen na een echtscheiding bij hun moeder gaat wonen én dat één op de vijf kinderen van gescheiden ouders zijn/haar vader niet meer ziet.

Dat zijn heel veel cijfers, maar uit die cijfers blijkt dus dat er veel kinderen niet bij hun vader zijn, ook niet als Vaderdag aanbreekt.
Als vader en kind het allebei  wél willen*) en het is puur een beslissing van de moeder dat het NIET kan, is het behoorlijk heftig voor vader én kind dat ze geen deel meer uitmaken van elkaars leven. Zo’n dag als Vaderdag kan daarom voor die kinderen, klein of groot (volwassen) een heftige dag zijn.

Ik ken vrouwen die pas (ver) in hun volwassen leven weer hun biologische vader in hun leven kregen (na een scheiding toen ze klein waren) De band was heel moeilijk nog op te bouwen. De ene  verbrak na een paar ontmoetingen de band geheel, de ander ziet hem nog af en toe, maar het is voor haar geen VADER in de zin van het woord, meer een vaagbekende van een vroeger leven.

Ik las ergens een, vind ik,  een mooie definitie van een vader:

Iemand die je berispt als je regels overtreedt,
glimt van trots als je succes hebt
en in je gelooft als je faalt.

Zo iemand gun ik ieder kind in zijn/haar leven.
Zelf had ik maar een vader tot 2 maanden voor mijn 10e verjaardag, toen stierf hij.
Het is altijd een gemis gebleven.

*) en er geen omgangsverbod geldt

Hollandse nieuwe vanaf 15 juni!

Elk jaar wordt in 6 weken (mei/juni) de volledige jaarvoorraad maatjesharing *)aan wal gebracht. 70% van die haring wordt gevangen in het zeegebied tussen Schotland, Denemarken  en Noorwegen.

De naam Hollandse nieuwe is ontstaan omdat de Hollanders de eerste waren die met het “kaken” **) begonnen.
Heden ten dage mag haring alleen Hollandse nieuwe heten als de vis in Holland verwerkt wordt van haring tot “maatje” volgens een speciale methode, waarbij de maatjesharing altijd 24 uur ingevroren moet (volgens de WET) zijn geweest voor het tegengaan van nematoden (=parasitaire rondworm)

De officiële aftrap van het haringseizoen is de veiling van het eerst vaatje met haring, ieder jaar georganiseerd door het Nederlands Visbureau.
Dit jaar zal het plaatsvinden op  dinsdag 14 juni in Scheveningen.
De opbrengst van de veiling wordt geschonken aan de Stichting Ambulance Wens.
Om u een idee te geven van om hoeveel geld het hier gaat: in 2018 bracht het eerste vaatje haring (geveild) € 78.000,- op!

De naam Stichting Ambulance Wens komt voort uit het idee om de laatste wens van terminale patiënten te vervullen met vrijwilligers én een eigen ambulance.
Tweehonderdzeventig medisch geschoolde vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om laatste wensen van immobiele mensen (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) te vervullen; GRATIS! Dit Goede Doel krijgt dit jaar (de veiling kon ivm Corona de afgelopen 2 jaar geen doorgang vinden) de opbrengst van de veiling van het eerste vaatje haring!

Jaarlijks wordt zo’n 25 miljoen kilo verwerkt tot maatjesharing, dat zijn 180 miljoen haringen, waarvan 76 miljoen in Nederland worden gegeten.


De toevoegingen van augurken en uitjes schijnt te zijn ontstaan in vroegere tijden toen de gekaakte haring lang in houten vaten bewaard bleef en de smaak steeds zouter werd. Na een jaar smaakte de haring dan zo zout dat hij bijna niet meer te eten was, om die zoutsmaak te verhullen, serveerde men er ui of zure bommen bij!

Ná de veiling, woensdag 15 juni zal de Hollandse Nieuwe weer overal te koop zijn.*) de naam maatjesharing is een verbastering van “maagdelijke” haring, jonge haring bevat nog geen hom of kuit en heeft daardoor een hoog vetpercentage

**) kaken is de vissen ontdoen van kieuwen en ingewanden en de vis dan fermenteren in een pekelbad (9% zout) Het werkwoord ”kaken ”is  voor het eerst aangetroffen in 1462


Haringverkoopster geschilderd door de Nederlandse (vnl portret) schilder Godfried Schalcken (1643-1706)

Pinksterblom   

Een Pinksterblom of Pinksterbruid (ook wel Rosa genoemd) is een vroeger “iets” uit de Nederlandse folklore. Het was een lentefeest (gevierd in de tijd rond Pinksteren) waarbij de ongehuwde mannen van een gemeenschap uit de ongetrouwde meisjes een “bruid” kozen.
Zij werd “versierd” met een kroontje en bloemen en trok zó door het dorp: de Pinksterblom!

Zo’n Pinksterfeest werd in elke streek, stad of dorp op geheel eigen wijze gevierd met eigen rituelen, gebruiken en folklore.

(de Pinksterblom : Cornelis Dusart 1679 – 1704)

Pinksteren NU is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht.
Pinksteren is ontstaan uit het Joodse Wekenfeest. Met dát feest werd herdacht dat God op de berg Sinai de Tien Geboden aan Mozes gaf.

Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen
Pasen valt altijd tussen 22 maart en 25 april; welke dag precies heeft met de stand van de maan te maken. Zodoende hebben zowel Pasen als Pinksteren géén vaste datum!

Als Pasen een feest is van de ontluikende groene natuur, is Pinksteren meer een feest van kleur, van bomen in blad en van  bloeiende bloemen en struiken

Fijne Pinksterdagen!

Wettelijke verplichting per 1 juli!

Eerder blogde ik al over de wettelijke verplichting voor elke inwomer van Nederland om per 1 juli van dit jaar een rookmelder te hebben geïnstalleerd op elke verdieping (de wetgeving op nieuwbouwwoningen bestaat al sinds 2003, nu wordt dat dus ook in oude huizen en moet op  1 juli a.s. in ALLE woningen op IEDERE verdieping een rookmelder hangen.
U heeft dus nog één maand om u te oriënteren, er 1 of meerderen te kopen en te installeren!

Ik neem aan dat deze wettelijke verplichting niet uit de lucht is komen vallen en dat er (te) veel branden ontstaan die  (met rookmelders) voorkomen hadden kunnen worden.

76% van de mensen heeft al één rookmelder in huis, nu moeten dat er dus meer worden. Door deze wettelijke verplichting moeten naar schatting miljoenen nieuwe exemplaren worden aangeschaft!
Er zijn behoorlijk wat verschillen in prijsklasse bij rookmelders.
Ik las dat een rookmelder met een levensduur van 10 jaar gemiddeld € 30,- kost (inclusief batterijen)

Woon je in een huurwoning, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders! (zelf ben je verantwoordelijk voor het onderhoud ervan en (tijdig) vervangen van de batterijen)

Nu we met rookmelders en brand voorkomen bezig zijn, geef ik u meteen wat tips van een brandweerman die ik onlangs las

Er schijnen nogal wat branden te ontstaan door telefoonopladers.
Het advies is: opladers uit stopcontact als ze niet in gebruik zijn; geen opladers in of bij bed én de
originele oplader gebruiken (niet-originele opladers kunnen heet worden)

Als er brand ontstaat; deuren dichthouden om de brand te vertragen
                                          niet zelf de rook in gaan, zo snel mogelijk brandweer bellen.


Ook schijnen er (nog steeds) schoorsteenbranden te ontstaan (bij mensen, die in het bezit van openhaard en/of houtkachel(s)zijn, MOET ieder jaar de schoorsteen geveegd) 
De brandweerman adviseert bij een beginnend schoorsteenbrandje met een poederblusser te blussen óf er een pak zout opgooien.

Hij adviseert; openhaarden (tenzij voldoen aan de eisen EcoDesign 2020) niet meer te branden, vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen!

Dan nog even terug naar de rookmelders: De mogelijkheid van het koppelen van rookmelders in verschillende huizen bestaat. Koppelen kan, met een (goede) buur óf met de hele straat, zodat omwonenden elkaar bij brand kunnen helpen, ook als iemand NIET thuis is.
Misschien een idee voor u?


Zoönose

Zoönose is een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan.
Ongeveer 2/3 van de verwekkers van infectieziekten is afkomstig van dieren.
In Nederland kennen we daarvan onderandere  COVID 19, de ziekte van Lyme, de vogelgriep en sinds op 20 mei de eerste besmetting met het apenpokkenvirus in Nederland geconstateerd is, nu dus ook monkeypox. (Ik las dat er in Nederland momenteel 12 gevallen van monkeypox bekend zijn)

De pokken was een vreselijke ziekte waaraan in de 18e eeuw jaarlijks in Europa zo’n 400.000 mensen dood gingen.

In 1796 besloot de Britse arts Edward Jenner ( 1740-1823)*) vocht uit een koeienpok van een melkmeisje te gebruiken om een kind tegen deze ziekte te beschermen.**)
Het woord vaccineren, dat toen ontstond komt van het Latijnse vacca= koe. (het koepokkenvirus= vaccina)

Doordat er een wereldwijd vaccinatieprogramma werd opgezet  zijn de pokken “uitgestorven”
(in 1977 was het laatste geval van “natuurlijke” pokken in Somalië)

Vele  Nederlandse ouderen zijn nog  op school tegen de pokken ingeënt  (en hebben daarvan nog vaak de littekens op de bovenarm) In Nederland werd tot 1974, volgens het Rijksvaccinatieprogramma, tegen de pokken ingeënt

Minister Ernst Kuipers (VWS) schreef onlangs een brief naar de Kamer dat naar verwachting het ooit gegeven pokkenvaccin ook bescherming biedt tegen de Monkeypox.

We hopen maar dat het bij de huidige 12 gevallen blijft, zo niet, dan is het te hopen dat het vroeger gegeven vaccin tegen pokken ook blijkt te werken bij het monkeyvirus. (dat scheelt, als er gevaccineerd moet worden, een heleboel prikken)


*) Ooit was ik in Berkeley bij Jenners geboortehuis, waar ik voor het eerst van deze dokter hoorde.
**) variolatie was al wel eerder bekend= het overbrengen van korsten of pus van de pokkenblaasjes van een patiënt naar een gezonde persoon. Dit was een gevaarlijke methode!

De week van Hemelvaart en Afrika

Op 26 mei “vieren” Christenen Hemelvaartsdag, herdacht wordt dat Jezus 39 dagen na zijn wederopstanding is opgestegen naar zijn Vader in de hemel. Hemelvaartsdag is, in Nederland, een officiële feestdag, valt altijd op een donderdag en is 10 dagen vóór Pinksteren

Op 25 mei werd herdacht dat op deze datum in 1963  de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) werd opgericht. Op deze dag, tekenden de leiders van 30 (van de 32) onafhankelijke Afrikaanse staten een oprichtershandvest in Addis Abeba (Ethiopië)

28 mei: In sommige landen wordt de Afrikadag niet op 25 mei gevierd maar wel in die week! In Nederland wordt Afrikadag, na een “pauze” van 2 jaar (wegens Corona) op 28 mei georganiseerd door de Foundation Max van der Stoel *)(FMS) in het Koninklijk Instituut voor de Tropen(KIT) in Amsterdam

Het is  een dag die in het teken van Afrikaans-Europese samenwerking, als u geïnteresseerd bent in Europees buitenlandbeleid en/of mee wil luisteren (én praten) over vormgeving van de nieuwe Nederlandse Afrikastrategie, is het bijwonen van deze dag iets voor U!

Met als gasten Jan Pronk, Bert Koenders, één van de drie eerste vrouwelijke Keniaanse gouverneurs: Charity Kaluki Ngilu, muziek van Boule Mpanya, schrijver Vamba Sherif en vele anderen; met workshops  en een Afrikaanse inspiratiemarkt.
U kunt een persoonlijk programma samenstellen, meer informatie krijgen én tickets bestellen op https://www.afrikadag.nl/nl/home*)FMS  is in 2013 ontstaan door een fusie van de Evert Vermeer Stichting  (EVS was een Nederlandse  niet-gouvernementele organisatie(NGO) die zich inzette voor internationale solidariteit in de politiek) en en de Alfred Mozer Stichting (AMS was een organisatie die in 1990 door de PvdA werd opgericht om steun te geven aan zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa)

Koninginnedag?

Jammer dat we geen Koninginnedag meer hebben; want we hebben WEL een koningin!
Máxima de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden heeft als zodanig de titel koningin! Ze ondersteunt het staatshoofd bij het vervullen van zijn taken.
Dan, vind ik, heeft zij (en ook haar volk) recht op haar eigen feestdag: Koninginnedag!
Ze is op 17 mei (1971) geboren, dus een extra feestdag in mei zou er bij het volk, (ook niet bij koningsgezinden) vast wel ingaan!


Ik vier deze datum alvast, niet (oranje) verkleed, niet met een kleedje met spullen op de stoep, maar met een gebakje en een toast: Leve de Koningin!

In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd.

De Koningin  waar het om ging was Koningin Wilhelmina (1880-1962) maar regeren deed haar moeder (als regentes) tot haar 18e verjaardag.

In september 1948 volgde Koningin Juliana haar moeder  Wilhelmina op.
Zij vierde, net als haar moeder Koningin Wilhelmina, Koninginnedag op haar eigen verjaardag. Die van haar was 30 april (voor het eerst openbaar gevierd in 1949)

Toen haar dochter Beatrix haar in 1980 opvolgde besloot  ze bij haar aantreden als Koningin, uit respect voor haar moeder (of omdat haar eigen verjaardag in de winter viel??), Koninginnedag op 30 april te blijven vieren. 

Op 30 april 2013 volgde de oudste zoon van Beatrix, Willem-Alexander zijn moeder op als Koning der Nederlanden.

Géén koninginnedagen meer; vanaf 2014 heet het feest van de verjaardag van ons staatshoofd: Koningsdag en valt het op 27 april, ZIJN geboortedag!IJsheiligen

Deze mannen en één dame heten tezamen de ijsheiligen.

Mamertus, geboren in de 5 eeuw in het Franse Vienne was een aartsbisschop – hij is schutspatroon van herders en de brandweer. Overleed op 11 mei 475

Pancratius, geboren in 289 en gestorven op 12 mei 304 werd op 14 jarige leeftijd martelaar in Rome. De keizers wilden het Christendom uitroeien en eisten dat iedereen offerde aan Romeinse goden. Op weigering stond de doodstraf. Pancratius weigerde!

Servatius ( ook wel Servaas) van Maastricht was de eerste historisch verifieerbare bisschop in de Nederlanden. Hij werd geboren in Armenië en overleed in 13 mei 384 in Maastricht. Zijn graf bevindt zich in de Sint Servaascrypte in Maastricht; hij is de patroonheilige van Maastricht.

Bonifatius was een Romeins burger die in op 14 mei 307 in Tarsus (Turkije) de marteldood stierf (onthoofding) ten tijden van de Christenvervolging

Deze mannen tezamen heten de ijsheiligen en er is ook nog een “heilige” dame: Sophia van Rome.  Soms wordt zij ook bij de ijsheiligen gerekend (soms ook niet) Zij werd in 304 in Rome slachtoffer van de  Christenvervolging van keizer Diocletianus  Haar naamdag is op 15 mei Sophia is de beschermheilige tegen nachtvorst, haar bijnaam is daarom ook wel “koude Sophie”).

De naamdagen van deze ijsheiligen vallen omstreeks half mei! Deze periode geldt ( op het Noordelijk halfrond)  in de volksweerkunde als de laatste dagen in de lente waarop nog nachtvorst kán optreden!

Na 15 mei kan er geplant gaan worden; er zal dan, bijna zeker, geen nachtvorst meer komen!

Méér moeders 

Dit jaar is het op 8 mei Moederdag (tweede zondag in mei)
Dan worden de moeders geëerd (sinds 1914  de Amerikaanse Anne Jarvis dat bij de autoriteiten officieel aanvroeg)

Alle soorten moeders worden dan geëerd, want behalve MOEDERS zijn er ook pleegmoeders,(over)  grootmoeders, schoonmoeders en bonusmoeders.

In deze tijd wordt je (meestal) moeder (als alles medische meezit) omdat je dat graag wilt, vroeger kregen vrouwen 10 of meer kinderen omdat er (nog) geen betrouwbare  anticonceptiemiddelen waren! Dat was zelden omdat ze zoveel kinderen wilden.

Moederzijn (en ook vaderzijn, die komen op vaderdag aan bod) is een heftige, tijdrovende, emotionele, vermoeiende, wonderschone, soms pijnlijke taak! Daar hoef je mijns inziens NIET voor geëerd te worden, (kinderen hebben niet gevraagd om geboren te worden!!)
Het voelt wel heerlijk als kind(eren) en dat hoeft NIET speciaal op moederdag te zijn, laten blijken dat ze snappen dat jouw moedertaak soms “heftig” is. Daar hoeft voor mij geen cadeau bij, een knuffel is veel waardevoller!

Je kunt ook schoonmoeder worden. Als je kinderen hebt hoef je daar niets voor te doen, dat gebeurt vanzelf als je een zoon of dochter hebt die een partner krijgt. Géén inspanning van de kant van de schoonmoeder! ( de relatie moeder/schoondochter of zoon GOED houden kan wel veel “werk” vereisen!)

Hetzelfde geldt voor (over)grootmoeder: Jouw (klein)kind krijgt een kindje, geen inspanning van de kant van de oma. In deze tijd van veel werkende moeders is oma vaak ook een “beroep”: oppasoma één of meerdere dagen in de week!

Totaal anders is het als je een pleegmoeder bent. Ik ken er verschillende en het is bijna altijd een moeilijke weg.

Een stel heeft zelf één kind en wil graag kinderen die het moeilijk hebben steunen:  er logeren om de veertien dagen én in de vakanties 2 kinderen (broer en zusje) uit een probleemgezin bij hen; jarenlang. Ze krijgen een hechte band. Deze regeling kan niet worden uitgebreid; het stel én de kinderen willen wel, maar de biologische ouders NIET!
Op een gegeven moment, na jaren, zetten de biologische ouders de regeling stop en van de een op de andere dag zien de pleegouders de kinderen niet meer. Veel verdriet over en weer.Een jonge vrouw zonder partner wil graag kinderen die er al zijn, een goed tehuis geven. Ze “krijgt” een getraumatiseerd jongetje van 2 jaar in huis. De biologische ouders willen het kind niet zelf, maar ook niet officieel afstaan. De jonge vrouw zorgt voor het kind, dat kort na zijn geboorte in de crisisopvang is terecht gekomen.  Om de zoveel tijd MOET het kind naar zijn biologische ouders. Die bezoeken zijn zwaar voor het kind, de pleegmoeder én de ouders. Ná het bezoek heeft eigenlijk iedereen counseling nodig.

Een ander stel heeft één kind, op school krijgt het meisje een vriendje dat veel bij haar speelt. De kapotte kleding, onverzorgde haren etc vallen op. Voorzichtig wordt er bij een instantie geïnformeerd. De ouders van dit jongetje kunnen NIET voor het kind zorgen, het kind zorgt grotendeels voor zichzelf.
Er komt een “regeling” het jongetje is meer bij zijn vriendinnetje thuis dan in zijn eigen huis. In de loop der tijd wordt de regeling uitgebreid; hij krijgt een eigen kamer en hoewel officieel nog kind van zijn ouders is hij “vast” bij zijn vriendinnetje. Hij blijft daar tot zijn 19de en hij gaat dan studeren. Het stel heeft hem van zijn 5de tot zijn 19de een thuis gegeven en voor hem gezorgd.
( het gaat met alle betrokkenen goed)

Déze pleegmoeders zijn vrouwen met een “lichtkransje” géén heiligen, maar “gewone” vrouwen die moederen over kinderen die de hunne niet zijn; hen een thuis geven dat ze voorheen NIET hadden. Vrouwen vol goede bedoelingen, met idealen, die vaak veel ijzondere “hobbels” op de opvoedweg tegenkomen.

Bonusouders zijn, zo heb ik begrepen, kinderen van jouw partner. Je leeft (trouwt) met een partner die al kinderen heeft.  Ook pittig qua opvoeding, vaak met een échte vader of moeder nog op de achtergrond.

Al deze soorten moeders zullen dit jaar op 8 mei in het zonnetje worden gezet. Wat mij betreft met een ontbijtje op bed, een zelfgemaakt “kunstwerkje” en/of een bosje (zelf geplukte) bloemen én het belangrijkste: een dikke knuffel.

Dat de commercie op deze dag gesprongen is en adverteert met geef moeder een dagje Wellnessresort, een horloge of juwelen, lijkt mij het doel ”moeder te  eren” totaal voorbij te schieten: Laat merken dat je blij bent met je ma! Daar hoeft geen geld aan te pas te komen!