Coronamoe

Bijna iedereen is de Corona zat en sommige mensen handelen daar ook naar: de beelden van het Vondelpark illustreerden dat; het wordt weer drukker, er wordt minder/geen afstand gehouden.

De meesten van ons WETEN dat wat we (soms) doen niet verstandig is, maar iedereen wil zijn/haar oude leven terug, en wel NU; het duurt te lang. Sommigen willen een schuldige (of meerderen) aanwijzen en protesteren massaal in het openbaar. Maar het HELPT niet, sterker nog het werkt het virus in de hand; meer mensen samen, méér besmettingen, nog langer wachten voordat het weer normaal wordt.


Een oma (80+) van een kennisje woont in het hartje van Amsterdam, ze houdt zich aan de regels, wil niet ziek worden. Ze is goed ter been en loopt iedere dag een ommetje. De “ommetjes” worden noodgedwongen steeds groter want op de bruggen staan steeds meer mensen in een zonnetje dicht bij elkaar, dán gaat oma NIET over de brug maar een ander straatje door, maar ze wil wel weer naar huis en de weg daarheen wordt steeds vaak geblokkeerd door veel mensen.

De avondklok is voor veel mensen die ik ken, géén echt probleem. Er zijn wel mensen die (door hun werk) wél
’s avonds MOETEN buiten zijn (ze hebben dan een briefje van hun werkgever bij zich) Zij vertelden me dat het écht stil is op de wegen ’s avonds na negenen. Dus dát doen velen van ons WEL (zo min mogelijk bewegingen van A naar B ’s avonds)

Het wordt mooier weer. Ik merk ook in de natuur dat het steeds drukker wordt. In een bos waar we wilden wandelen stonden borden “U kunt ook naar elders verwezen worden” Op de parkeerplaatsen IN het bos stonden parkeerregelaars! ( wij vonden wel een ander plekje waar “maar” 4 andere auto’s stonden)
Ongekend druk in de natuur!

Horecagelegenheden mogen een loketje of snackkar hebben om koffie of broodjes e.d. te verkopen; er wordt gretig gebruik van gemaakt. (Het terras is opgeruimd; de stoelen staan op elkaar)
Als Horecaondernemer ben je blij dat er (door het loketje) tóch wat geld binnenkomt, maar steeds vaker moeten ze “waarschuwen” dat wat de klanten doen, echt NIET kan (stoelen van de stapel pakken en tóch bij elkaar gaan zitten bv)zo vertelde een bevriend Horeca echtpaar.

De lente komt er aan en daarmee het mooie weer. Een voordeel want je kunt méér buiten recreëren, zoals met één iemand in de tuin zitten (toch beter voor de aerosolen dan binnen) maar liever zou je de hele familie weer eens zien; NU nog niet DOEN dus.

We kunnen dan wel laten zien dat we de Corona ZAT zijn*), maar ook dat het ons VERSTAND niet heeft aangetast; laten we afstand blijven houden en de regels in acht blijven nemen, want we willen toch, behalve onszelf ook ELKAAR sparen?
We willen minder zieken, minder doden, maar de weg naar “normaal” is lang en ongemakkelijk; laten we hem niet langer maken dan nodig is.

*)Niet alle regels zijn even zinnig en zeker niet consistent, maar bedenk dat als jij die belangrijke beslissingen zou hebben moeten nemen mét de beperkte kennis van COVID 19 (en haar varianten) zou het DAN veel beter zijn gegaan?
Week van de euthanasie (13 t/m 19 febr)

Al eerder heb ik blogs geschreven over de twee keer dat ik een euthanasie heb meegemaakt.
U begrijpt dat ik dus vóór euthanasie bij een ondragelijk lijden ben (vanzelfsprekend mits aan de zorgvuldigheidseisen voldaan wordt)


Ik ben dan ook lid van de NVVE, Nederlandse Vereniging Voor Vrijwillig Levenseinde.
Deze Vereniging heeft af en toe lezingen. In deze Euthanasieweek was er een digitale lezing over euthanasie bij dementie, getiteld: “Euthanasie, wat je niet moet vergeten”.

Ik heb deze lezing digitaal gevolgd.
Naast het beeld van de dame die de tekst uitspreekt is een blokje gemaakt waarin je vragen kunt stellen. Er wordt dan meteen op gereageerd. Meteen was in dit geval echt METEEN. De  2 antwoorden op de vragen die ik stelde, kwamen snel  kort en goed in tekstbeeld.

Waar het op neerkwam in deze lezing is dat, als er dementie bij iemand is geconstateerd, deze meteen moet handelen vóórdat één van de volgende fasen aanbreekt: die van wilsonbekwaamheid.
Vóór de tijd dat wilsonbekwaamheid intreedt kunnen er (3) verklaringen ingevuld worden ( behandelverbod, euthanasieverzoek en volmacht medische beslisser) en met de huisarts gesproken worden, ( Wil hij of zij het euthanasie toepassen? Wat zijn de grenzen?) én aan de mensen, om de persoon met de diagnose dementie heen, kan duidelijk gemaakt worden wat de grenzen zijn.
Ook kan er vast een gevolmachtigde aangewezen worden, die kan handelen als de persoon dat zelf niet meer kan

Ik hoop nooit meer een euthanasie mee te maken, het is ontzettend heftig.
Van mezelf wéét ik wat ik wil (en vooral wat ik NIET wil) mocht die tijd aanbreken (en ik heb dat ook op papier gezet)

Wat deze lezing me eens te meer heeft duidelijk gemaakt is dat bij dementie het (véél) moeilijker is dan bij een andere ongeneeslijke ziekte , het lijden aantoonbaar voor anderen (arts) te maken

Bij de 2 gevallen  van euthanasie die ik heb meegemaakt  (én 1 geval van palliatieve sedatie) waren ongeneeslijk zieke mensen in het laatste stadium vóór ze zelf zouden sterven ( het was alleen niet bekend hoe lang het lijden nog zou duren) Daar waren artsen overtuigd dat ze alleen het TIJDSTIP “iets” vervroegden en het uitzichtloos lijden zo verkortten.

Bij dementie is dat anders, een mens kan heel lang, na bijvoorbeeld de diagnose ziekte van Alzheimer, nog 8 tot 10 jaar leven! En wat is “lijden”?
Mijn stiefvader wilde de ene dag dood, de volgende dag genoot hij van het uitzicht van zijn kamer en zei dat ook; hij werd 97 jaar.
Moeilijk voor een arts ( onmogelijk als er niets vooraf geregeld is) én moeilijk voor familie om te besluiten wanneer als de patiënt zelf niet meer helder is en het niet “kraakhelder” ( de term die in de lezing meerdere keren gebruikt werd) heeft aangegeven.

Help je naasten door iets op papier te zetten

Voor leden van de NVVE is er nog een mogelijkheid de lezing digitaal te volgen.
Voor niet-leden zijn er mogelijkheden voor andere lezingen.
Zie: https://www.nvve.nl/week-van-de-euthanasie/digitale-lezing-euthanasie-bij-dementie

Valentijnsdag (14 febr)

Ook in Nederland “vieren” mensen sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw 14 februari: Valentijnsdag.
Het schijnt dat de Nederlandse Middenstand, en met name de bloemisten het feest al eerder in Nederland wilden promoten. Zij merkten dat rond 14 februari de vraag naar bloemen in het buitenland toenam.


Ik las dat in 1951 bloemisten in Leeuwarden een folder hadden verspreid met daarin WIE Sint Valentijn was én dat de handelingen van deze monnik, die bloemen aan geliefden gaf, navolging verdiende. De folder had niet het gewenste resultaat (massale run naar de bloemenwinkels)
Daar waren de Friezen te nuchter voor  werd als oorzaak van het mislukken van de actie gegeven

Valentinus (Latijn voor Valentijn) kunnen meerdere martelaren zijn geweest, ze leefden in de 3e en 4e eeuw. Een Sint Valentijn werd door paus Gelasius I in 496 tot heilige uitgeroepen.
Welke Valentijn hij bedoelde is niet bekend.
Er wordt geschreven: “Sint Valentijn is een heilige die terecht door mensen wordt vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn”.
Waaruit ik lees: wij weten het niet!

Plaatje van “een” Valentijn, maar dus NIET zeker of dit DE Valentijn is????Tot 1969
had Valentijn een plekje op de Calendarium Romanum Generale (heiligenkalender) Waarschijnlijk is hij toen geschrapt, omdat niet bekend is welke Heilige de echte Valentijn nu precies was.


Er zijn een aantal “kandidaten”:
Een geestelijke, een Valentijn; die een Christen vrouw met een heidense soldaat trouwde (dat mocht NIET van de keizer; hij deed het toch) De keizer liet hem, toen het hem ter oren kwam martelen en onthoofden op 14 febr);

Dan is er nóg een Valentijn, een bisschop uit Terni, (een groot bloemenliefhebber) hij werd in onthoofd tijdens de christenvervolgingen van Keizer Aurelianus, volgens geschriften was dat op 14 febr.

En een Romeinse Valentijn, een priester, die omkwam tijdens de Christenvervolging onder keizer Claudius II Gothicus  (268-270).

Géén van dezen is dus ZEKER de ECHTE Valentijn (ZEKER is dat Valentijn, voor de katholieke,n géén heilige meer is) wél is hij behalve “beschermheilige” van de geliefden ook die van de imkers.

Supermarktverbouwing

Jarenlang deed ik onze gezinsboodschappen bij de EDAH in een naburig dorp [De naam Edah is ontstaan door de beginletters van de familienamen van vier Friese kruideniers:
Ebben, Dames, Aukes en Hettema achterelkaar te zetten]

In 2006 gingen veel Edah-winkels (toen in handen van Laurus) PLUS heten. [De coöperatie achter de PLUS-formule is De Sperwer U.A.]

Ik deed en doe de meeste van mijn dagelijkse boodschappen dus bij de PLUS.
Een tijdje geleden vertelde een medewerker me dat ze “eerdaags” zouden gaan verbouwen, nogal rigoureus!

Opeens was het zover! Uitverkoop; fikse kortingen op drank en dan…………. sluiting!
Ik ben niet op de “koopjes” afgegaan, ik houd niet van drukte in winkels, doe daarom altijd “vroeg” boodschappen. Maar het was DRUK, heb ik me laten vertellen (Fijn voor de PLUS)

De winkel werd, eenmaal gesloten, geblindeerd. Er was niet te zien wat er allemaal daar binnen gaande was.
Dat er véél gaande was werd “verteld” door het aantal busjes, vrachtwagentjes en al dies meer zij, die constant bij de Plus op het parkeerterrein stonden.

De medewerkers hadden een tijdje vrij, alvorens  ze de nieuwe winkel mochten inrichten.
Leuke klus lijkt me

En na een paar weekjes verbouwen was het aftellen begonnen

Vlak vóór de winkel open ging, werd het zwart voor de ramen weggehaald en konden de voorbijgangers al zien hoe het er bij binnenkomst uit zou zien.

Ook op de openingsdag liet ik me in de winkel niet zien; DRUK!
De mens is van nature nieuwsgierig van aard. (ik ook)
Nu ben ik er wel geweest. Het was inderdaad totaal “anders” : lichter en ruimer

Het was ook zoeken naar de boodschappen, waar ik anders blindelings naartoe liep.
Dat ik moest zoeken was niet erg, maar iedereen was aan het zoeken. Hoewel de gangpaden lekker breed zijn, waren er opstoppingen met karretjes (ruim genoeg maar, in deze tijd wél 1,5m er omheen en (nog) geen mandjes, maar allemaal verplicht een karretje!)

Véél meer klanten als anders, óf leek het maar zo, omdat we allemaal als een kip zonder kop door elkaar renden?
Alle veranderingen hebben tijd nodig; het zal wel wennen.
Voorlopig ben ik even mijn oude, vertrouwde PLUS kwijt!De nieuwe Plus actie; een knikkerbaan én om erbij te sparen: knikkers

Warme truiendag

Vrijdag 5 februari wordt alweer voor de 15e keer de Warmetruiendag gehouden*).
Een jaarlijks terugkerende reminder aan het Verdrag van Kyoto, waarin werd afgesproken de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.

De warme trui is HET symbool geworden voor energiebesparing!
Iedereen kan aan dit initiatief  meedoen, het is simpel: Zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar 6% energie en CO₂. per graad

Als héél Nederland op 1 dag één graad lager stookt, besparen we 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO₂.
Doen we dat een heel stookseizoen lang, dan besparen we maar liefst 1 megaton CO2!
(Dat is bijna 30% van de geplande CO₂. -reductie die Nederland (klimaatakkoord) in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren)
De schoonste energie is de energie die je NIET gebruikt!

In 2020 registreerde 291.000 mensen zich en deden ook veel mensen mee zonder zich te registreren. De Warmetruiendag is een initiatief van het  KlimaatVerbondNederland.**)

Het klimaatbeleid loopt door het Coronavirus achterstand op. (Ondermeer door kantoren die verwarmd moe(s)ten worden terwijl er maar een handje vol mensen zitten, de gelegenheden waar ramen open moe(s)ten om te ventileren, terwijl de verwarming aanstond, de terrasbranders die weer “van stal” werden gehaald.***)
Laten we die achterstand proberen “wegwerken” door zelf de thermostaat wat lager te zetten (misschien wat langer dan alleen Warmetruiendag alleen?)
Je kunt je registreren voor Warmetruiendag op : www.warmetruiendag.nl

*) in Vlaanderen heet het  Dikketruiendag
**) KlimaatVerbondNederland is een samenwerking van 175 gemeenten, provincies en waterschappen voor ambitieus klimaatbeleid.
***)Milieu Centraal meldt: Stel, je hebt tien terrasverwarmers met ieder een vermogen van 2000W, en ze staan een half jaar lang iedere avond aan. In dat geval verbruik je in totaal 14.600 kWh aan elektriciteit. Dat is bijna 7000 kg aan CO2. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot voor het energiegebruik van een gemiddeld huishouden voor 2 jaar. 

Samen vogels tellen!

Dit weekend organiseerde Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland weer de Nationale Tuinvogeltelling (sinds 2001)*)

Men verwacht (nog) meer deelnemers dan verleden jaar (toen al een record aantal) door de heersende pandemie. Meer mensen dan ooit zijn nu aan huis (en tuin/balkon) gekluisterd.

Er wordt in zo’n vogeltellingweekend  gevraagd een half uurtje te tellen op vrijdag, zaterdag of zondag.
Een half uurtje moet iedereen toch lukken, zou ik zo denken.

Verleden jaar (2020) was de koolmees de meest getelde vogel in de tuinen!
Iedereen kan  nog meedoen en zijn/haar telling doorgeven op https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling (tot maandag 12 uur)
Op bovenstaande link zijn ook de  landelijke telresultaten te zien.

Op zaterdag kwart voor 9 zat ik met potlood en papier (ik doe het graag op de ouderwetse manier) klaar. Ik had geen EXTRA vogelvoer opgehangen; er hangt altijd een birdfeeder met vogelzaad, een vetbolhanger en soms snoeren pinda’s of wat oud brood op een boomstronk in de achtertuin.


De spreeuwen kwamen het eerst. Meteen op de vetbollen af, schetterend en drukdoend, terwijl er op de birdfeeder een paar mussen neer streken, die eerst tjilpend in de bamboe achterin de tuin hadden gezeten.
Er kwam een Vlaamsegaai op een tak naar het pindasnoer kijken, hij pikte in het snoer, zette zijn poot erop en trok het naar zich toe. Binnen de kortste keren waren een paar pinda’s in zijn bek verdwenen. Een luid gekrijs en daar kwam gaai nummer 2! Na wat gekrakeel vlogen ze allebei weg.

Nog meer vogelgeluiden: Onder luid gekoer kwamen 2 houtduiven aanvliegen, één landde bij de buren (niet geteld) en één bij ons op de tuintafel. Dit werd kennelijk het duivenmomentje, want kort daarna landde twee Turkse tortels vlak voor onze schuifpui. Eén hield zijn/haar kopje een beetje schuin, het leek net of deze tortel mij zag en bekeek ”Wat doet ze met dat potlood in haar hand?”

Het halve uurtjes was zó om. Net toen ik op wilde staan, kwam er een schaduw over de tuin: een reiger; hij landde op ons schuurtje (dus mocht geteld worden) Maar ik wil deze vogel NIET in de tuin, hij (of zij) loert op onze vissen en er zit er nu een net op de vijver, gepik in het net duld ik ook niet!
Meteen daarna komt reiger nummer twee over de tuin gevlogen (niet geteld)

Mijn lief zit  boven en ik vraag hem naar buiten te kijken. Hij ziet één reiger op een schoorsteen zitten en één op de pergola van de buren. De teltijd ​is om, ik open de schuifpui om de adspirant moordenaar van onze vissen weg te jagen. Eén blijkt dan al vertrokken te zijn, de ander zit nog op de schoorsteen


Een vruchtbaar vogeltelmomentje met ( door mij) 21 getelde vogels

Ik pak mijn laptop om mijn telling door te geven en zie dat er op dat moment (omstreeks half 10) al 11.931 deelnemers 198.935 vogels hebben geteld! 
En dan moet er nog een bijna hele zaterdag en een hele zondag volgen!!

In Engeland is dit weekend trouwens ook een tuinvogeltelling:  The Big Garden Birdwatch georganiseerd door de RSPB.  Zij hebben deze aanlokkelijke foto op hun site ( deze kleine rakkers hebben wij nooit in onze tuin, helaas geen staartmezen hier)
*) De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van Nederland.
 

Avondklok

Avondklok, ook wel spertijd, is de tijd waarin bepaalde beperkingen van toepassing zijn.

Vandaag, 23 januari 2021 gaat de Avondklok vanaf 21.00 uur ( tot 04.30 uur) in vanwege het COVID-19 virus. De beperking is voor ons, burgers, maar hopelijk ook voor de verspreiding van het virus.

Avondklok is een nog al beladen begrip in Nederland vanwege de herinnering ervan uit de Tweede Wereld Oorlog.
Al veel eerder was er sprake van een “avondbeperking” en ook die keer was het voor de burgers hun eigen veiligheid!

In de Middeleeuwen was er al een soort  avondklok, letterlijk een stadsklok/bel die in een belfort (halletoren) was opgehangen. Als die stadsklok geluid werd, moesten de inwoners van de stad binnen de stadspoorten zijn. Dit werd gedaan voor hun eigen veiligheid; binnen de stadsmuren waren ze beschermd. Oorspronkelijk luidde de avondklok  bij zonsondergang; later werden dit andere tijden (ook per stad verschillend)
De avondklok was ook een teken dat de vuren gedoofd moesten worden en iedereen die nog (binnen de stadspoort) in de straten liep moest een lantaarn bij zich hebben.

Mensen die de oorlog hebben meegemaakt kunnen zich nog de spertijd herinneren; de tijd dat je ‘s avonds en ’s nachts niet buiten mocht zijn. De Duitsers stelden in de Tweede Wereld Oorlog (nov.1940) de spertijd in Nederland in (tegelijkertijd met de verduisteringsmaatregelen; het donker maken om beschieting te voorkomen).
Alleen met een, door de Duitsers afgegeven pas, kon een individu zich, na een bepaalde tijd, buiten begeven. Die tijd kon per plaats verschillen, wonend in Amsterdam moest je vanaf febr. 1942 vanaf 20.00 uur binnen blijven, in andere steden was dat anders. Ik las dat in Diepenveen iedereen m.i.v. 1944 vanaf 17.00 uur binnen moest blijven

In IJsland geldt een avondklokwet sinds 2002 voor kinderen van 12 jaar of jonger: na 20:00 uur mogen ze niet zonder begeleiding van een volwassene alleen buiten zijn. Bij kinderen van 13 tot 16 jaar geldt dit na 22:00 uur. ’s Zomers is er een versoepeling van deze regel (van 1 mei tot 1 september) en mogen kinderen twee uur langer buiten blijven. Deze maatregel werd genomen om het drinkgedrag van IJslandse jongeren in toom te houden ( het schijnt te werken als ik de berichten erover mag geloven)

Als je verder gaat zoeken op avondklok kom je in verschillende landen en tijden uit op avondrestricties op basis van etniciteit.

In de Verenigde Staten
was  vroeger een avondklok  (tijdens de slavernij); donkere Amerikanen mochten zich niet na zonsondergang, zonder pasje, buiten begeven.
In  juni 2020 werd  in zo’n 40 Amerikaanse steden*)de avondklok voor iedereen, na rassenrellen, ingesteld.

In Australië gold  tot 1953 een avondklok  voor de oorspronkelijke  bewoners , de Aboriginals,  in de stad Perth (op 3 na grootste stad van Australië)
Ook vond ik één internet bericht dat de toenmalige Australische premier Geoff Gallop in 2003 de avondklok in Perth weer in ere hersteld heeft vanwege de hoge criminaliteit daar.
Nergens kan ik vinden of die avondklok daar nu nóg geldt!(en of het werkelijk waar was/is)

Ook in India was er een avondklok in één stad van kracht; de stad Pune (voorheen Poona) Na Bombay de grootste stad van India. Van 1765-1852 gold daar een avondklok, om 21.00 uur werd, met een kanonschot, het  teken aan de bevolking gegeven om hun deuren te sluiten en binnen te blijven. De reden was toen “de veiligheid op straat waarborgen
In juni 2019  werden wéér avondklokken ingesteld ( in delen van de regio Kasjmir)
Nu omdat er, tijdens een religieuze optocht, botsingen ontstonden tussen veiligheidstroepen en sjiitische moslims en de regering hoopte dat rellen zouden uitblijven als mensen ’s avonds en ’s nachts binnen moeten blijven.


*) oa:  Los Angeles, Miami, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Philadelphia, Dallas en Seattle.

( huis)Dieren commitment


Gistermorgen spraken we tijdens het wandelen een meneer  die een hond aan het leren was om aan één kant van hem te lopen. We raakten aan de praat .De man was vrijwilliger bij een Grieks zwerfhonden Opvang Centrum De hond bleek een voormalige Griekse zwerfhond te zijn.

Deze hond was geplaatst bij een Hollands gezin maar had hij onlangs teruggehaald van dat opvangadres. Het ging daar niet goed
Normaliter gaat hij bij mensen, die een zwerfhondje geadopteerd hebben een paar keer kijken vertelde hij; dat mag nu, door Corona, niet, dus is hij afhankelijk van de beelden die de nieuwe eigenaren van de hond opsturen.


Deze hond werd in een bench opgesloten, na een aantal “incidentjes” (terrein afbakening en territoriumdrift) met de kleine kinderen, die kennelijk hem niet met rust konden laten. De mensen hadden zich, beiden thuis werkend en mét kleine kinderen niet gerealiseerd hoeveel tijd en energie “opvoeden van een hond” kost; de oplossing, lange tijd opsluiten is zelden een goede.

Een hond  vereist normaal al een enorm commitment, laat staan in Coronatijd. Het klink “gezellig” om, als je tóch thuis bent een hond aan te schaffen, maar er komt ook “werk” bij kijken, zeker een jonge, hond (of een hond met een verleden) die nog (her) opgevoed moet worden!

Niet alleen het uitlaten komt iedere dag terug, de vakanties is ook ieder jaar weer een aandachtspunt. Hond mee, dan rekening houden met waarheen je gaat. Een oppasadres kan, als geen bekende het wil doen, duur zijn en hoe weet je dat de opvang goed en betrouwbaar is?
Kortom een hond nemen in een spontane opwelling is, in de veel gevallen, gedoemd te mislukken. Het hele gezin moet er achter staan en “mee willen doen” de pro’s en contra’s moeten goed afgewogen worden.
Afhankelijk van de grootte van de hond kunnen ze 8 tot 18 jaar  oud worden. Zó lang moet een hondenbezitter (en zijn gezin) dus rekening houden met zijn/haar viervoeter.

A dog is for life not only for Christmas

In Engeland zagen we ooit posters met daarop een zielig kijkend hondje en daaronder de tekst:
A dog is for life not only for Christmas. Toen ik mijn Engelse schoonzus vroeg wat die tekst precies inhield, vertelde ze dat veel mensen hun kind met Boxing Day (2de Kerstdag) een hondje geven en pas later er achter kwamen dat een hond hebben wel veel inbreuk maakte op hun dagelijkse routine. Vaak werd zo’n hond dan langs de kant van de weg “ergens” achter gelaten.
De RSPCA ( Eng.dierenbescherming) geeft voorlichting over wat het inhoudt een hond te hebben en maakt stickers en posters om mensen tegen impulsieve aankoop te waarschuwen!

Hier in Nederland schijnt niet Kerstmis maar het Coronavirus  het impulsief  hondje kopen te bevorderen.


De man verwacht meer zwerfhonden uit Griekenland, zodra het  “reizen weer mag”.
Hij heeft deze hond een tijdje zelf in huis vóór hij hem gaat herplaatsen en kan dan de toekomstige eigenaars precies kan vertellen wat ze kunnen verwachten van deze hond.

De hond keek ons lief aan. Ons (dieren) hart is groot, maar we hebben, toen onze hond, na 14 jaar vreugde te hebben gegeven, stierf besloten géén  “eigen” hond meer in huis te nemen (wel logeerhonden af en toe) Voor die beslissing waren duidelijke argumenten en die gelden nog steeds!
We gaan geen liefkijkend zwerfhondje in huis nemen in een opwelling, hoewel de verleiding er wel was!

De man vertelde zijn hart vast te houden als deze Coronaperiode afgelopen is, hij is erg bang dat, als mensen weer naar hun werk moeten de  aangeschafte hond teveel worden en de asiels overvol zullen raken. We hopen van harte dat hij ongelijk krijgt!

Nederland, Engeland en Zuid Afrika met COVID 19

In Nederland is de lockdown verlengd tot 9 februari, in andere landen zijn andere regels.


Vanuit Engeland, waar de lockdown tot half februari geldt, zijn ook de scholen dicht, behalve voor de kinderen van verplegend personeel meldt mijn Engelse familie. Mijn schoonzus is maandag aan de beurt om gevaccineerd te worden. De Britse mutatie (B.1.1.7) van het virus rukt daar snel op en schijnt nóg besmettelijker te zijn dan het eerste COVID virus (niet dodelijker wijst eerste onderzoek uit)

Vanuit Zuid Afrika krijg ik andere verhalen van daar wonende vrienden, er is wel een tijdklok ingesteld tussen 21.00 en 05.00 uur, maar restaurants, lunch- en andere eetgelegenheden zijn open tot 20.00 uur. De provincie waar mijn vrienden zitten is er zeer slecht aan toe, veel besmettingen.
De zomerschoolvakanties zijn uitgebreid, de scholen gaan pas op 15 februari open. Reizen in én uit Zuid Afrika mag niet Dáár schijnen geldautomaten grote besmettingshaarden te zijn, men houdt geen afstand, en draagt geen mondkapje.
Ook hier in Nederland hoor je steeds van meer besmettingen, waar onder schrijnende zaken, zoals een alleenwonende oma van een kennisje die gevallen was en een tijd alleen in huis gelegen had. Dat kón zo niet, dus ze werd opgenomen in een verpleegtehuis. In het huis heerste Corona en ondanks alle voorzorgsmaatregelen kreeg ze Corona en lijdt nu ook daar aan.
Om ons heen zijn mensen die zich regelmatig moeten laten testen, in de zorg maar ook (tot voor kort) op scholen én winkelpersoneel.


Sommige mensen kijken uit naar de vaccinatie, voor hen kan het niet vroeg genoeg komen, anderen zullen zich zeker niet laten inenten. Er is nogal wat onduidelijkheid over de vaccinaties, terecht of onterecht?
Wie zal het zeggen?


Toen ik vertelde dat mijn oude schoonzus in Engeland gevaccineerd werd kreeg ik meteen een appje van een vriendin (buiten Nederland) of ik de Noorse berichten over vaccinatie van oude mensen gelezen had. Ik moest toegeven van niet. Ik lees geen berichten over COVID meer, ik word er heel verdrietig van en kán er niets mee.
Adviseren aan mijn Engelse schoonzus zou ik sowieso niet, ieder moet hierin ZELF een keuze maken. Met kennis én met hart: voelt het goed of niet?
En natuurlijk ook wat voor invloed heeft het op de totale gemeenschap als veel mensen zich NIET laten inenten? [Niemand heeft de inenting gehad en bv. 10 jaar daarna nog geleefd, dus hoe weten we wat de gevolgen op de lange duur zullen zijn? En wat is het alternatief? Allemaal COVID krijgen en veel sterfgevallen?]

Ik sprak een jonge, Nederlandse vrouw die gelezen had dat de mogelijkheid tot onvruchtbaarheid aanwezig was als je je laat inenten. IK heb dat NIET opgezocht, alleen tegen haar gezegd dat het erg belangrijk is wie of wat dit bericht de wereld instuurt (misschien de huisarts vragen hoe die er over denkt?)

Iedereen heeft zo zijn eigen beweegredenen waarom hij vaccinatie wel of niet wil.
Het zal nog wel een tijdje duren voor we aan de beurt zijn, eerst de mensen in de frontlinie: de Zorg.

Januaritemperaturen

De Rijksoverheid schrijft op haar site:
Het klimaat is altijd in beweging. Natuurlijke en menselijke invloeden zorgen voor verandering. Zo is de gemiddelde temperatuur van de aarde in de afgelopen 130 jaar met 1 graad gestegen. Ook is de zeespiegel in die tijd met 20 centimeter gestegen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Natuurlijk weten we dat! Sommige mensen maken zich er (ernstige) zorgen over, anderen zeggen dat het allemaal “flauwekul” is.  Een feit is het dat de zomers heter worden en de winters kouder.
Elders las ik dat januari “vroeger” altijd de koudste maand was van het jaar; in de achttiende eeuw was de gemiddelde januaritemperatuur een halve graad.

KNMI in de sneeuw

De koudste januarimaand  uit de instrumentale geschiedenis was in 1823; de gemiddelde temperatuur toen was -7; er werd in die maand ook een temperatuur van -24 graden gemeten:
in Nederland!

Afgelopen jaar, 2020, hebben we in januari een temperatuurrecord gehad: In de Bilt werd op 31 januari een temperatuur gemeten van 12,3 graden; de warmste januari dag ooit

Ik denk dat bovenstaande feiten wel genoeg voor zichzelf spreken: Klimaatverandering!