Mereljaar

De merel is één van de meest algemene broedvogels van ons land.
Toch hebben we de laatste jaren er minder gezien als anders; er waarde namelijk  vanaf 2016 een ziekte onder deze vogelsoort: het Usutuvirus. Veel sterfte en minder broedsel.
Ik  las nu echter dat er in 2021 géén enkel merelsterfgeval is gemeld, dus het zou weer de goede kant op kunnen gaan met de merel.

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland kiezen ieder jaar een vogelsoort waar ze zich in het bijzonder op richten Dit jaar brengen ze de merel onder onze aandacht.

Je zou het misschien niet zeggen maar merels, vooral de mannetjes, kennen territoriumdrift  en kunnen flink vechten, niet zelden vallen er bij zo’n gevecht doden. Niet alleen doordat ze elkaar dodelijk verwonden, maar ook omdat een merel ”blind van woede” tegen een auto of ruit vliegt.
Gelukkig heb ik nog nooit een dode merel ergens gezien, Sovon vraagt iedereen die een dode merel ziet dat te melden om inzicht in de merelpopulatie te krijgen: www.sovon.nl/dodevogels

Merels, zanglijsters en koperwieken behoren tot dezelfde familie; die van de lijsters.
Een mannetjesmerel is overwegend zwart en heeft een gele oogring en snavel; het vrouwtje en de  juveniel (jeugdige merel) hebben een donkerbruin verenkleed.
Ik zie méér mannetjes merels hier in de tuin, meestal zijn ze vreselijk aan het rommelen in de grond, ieder blaadje moet weg, kennelijk om te zien over daar zo’n sappige wurm onder zit.

Merelparen blijven niet hun hele leven bij elkaar, vaak maar voor één of twee broedseizoenen. Het zijn ook de mannenmerels die zo prachtig zingen, vaak vanaf het dak van een huis of in een hoge boom. Die zang is  bedoeld om de grenzen van hun territorium aan te geven

Een stadsmerel blijkt andere gewoontes te hebben ontwikkeld dan een bosmerel. Ze zingen eerder (doordat er meer licht in de stad is) in het jaar én ze zingen harder (om boven het verkeer uit te komen), ze worden ouder omdat er in de stad minder roofdieren zijn en méér voedsel.


Ná de uitslag van de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling op 28, 29 en 30 januari kunnen we goed zien hoe het landelijk met het aantal merels gesteld is.

Wil u op die dagen een half uur vogels in tuin of op balkon tellen?  
Kijk dan op https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/hoe-werkt-het.

Ik zit één van die dagen een half uur voor het raam te tellen en hoop dan een merel te zien.

Géén merel tellen in het Jaar van de Merel, hoe sneu is dat?