Euthanasie bij dementie

rechtspraakNog net in april heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over een zaak van euthanasie bij dementie.
De Hoge Raad heeft bepaald dat euthanasie ook mag worden verleend bij vergevorderde dementie:
De arts hoeft aan de wilsonbekwame patiënt geen bevestiging te vragen over diens schriftelijk euthanasieverzoek. Daarnaast stelt het hoogste rechtscollege dat een wilsverklaring ‘niet eenduidig’ hoeft te zijn. De arts moet door de wilsverklaring te interpreteren en de omstandigheden te beoordelen genoeg zekerheid verkrijgen dat de patiënt zou willen overlijden in de situatie waarin hij of zij zich inmiddels bevindt. Dit is positief nieuws voor alle mensen in Nederland die een schriftelijk euthanasieverzoek opstellen. ( bron Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde NVVE)

Het blijkt in de praktijk weinig voor te komen dat euthanasie wordt verleend aan wilsonbekwame patiënten met dementie.
NVVE-directeur Agnes Wolbert zegt hierover “Ons advies blijft dat patiënten samen met de arts en naasten proberen te voorkomen dat pas bij wilsonbekwaamheid wordt gesproken over euthanasie. De NVVE beveelt hierin een proactieve houding van de arts aan.”

Euthanasie heb ik 2x van heel dichtbij meegemaakt; het kan een zegen zijn voor degene die een eind aan zijn of haar leven wil maken door ondragelijk lijden, maar tegelijkertijd is het vreselijk voor de nabestaanden. Ook al begrijp je het verzoek volledig, je staat erbij en kijkt er naar; iemand waarvan je houdt krijgt OP DAT MOMENT een dodelijke injectie: heel heftig.

De angst dat mensen “zomaar” voor euthanasie kiezen en “het” te makkelijk wordt, zoals veel van mijn Engelse familie en kennissen denken, lijkt mij ongegrond. De keren dat ik het heb meegemaakt werd er zeker niet “zomaar” toe beslist en werd zeer zorgvuldig gehandeld.

In 1997 was ik erbij toe mijn schoonzus, in het ziekenhuis, afscheid van het leven nam.
Héél heftig om mee te maken; een verlossing voor haar.
Verder ondragelijk lijden werd haar bespaard en zo stierf ze ook; dankbaar dat het niet meer hoefde.

Het andere geval waar ik (dicht) bij betrokken was, speelde 2 jaar geleden.
Beiden ernstig zieke patiënten waren volkomen helder toen ze de beslissing namen én toen ze stierven.
Bij dementie is dat totaal anders. Mijn stiefvader vroeg de ene dag of we hem aub wilde “helpen” anders sprong hij het raam uit. De volgende dag lag hij te genieten van het uitzicht in zijn bed voor het raam. Hoe dan te handelen? Er waren óók toen nog, mooie momenten voor hem. (hij stierf “zelf” op 97 jarige leeftijd)

Zelf weet ik heel duidelijk wat ik NIET wil. Ik heb een verklaring daarover bij de NVVE gedeponeerd én bij mijn huisarts en ik hoop dat euthanasie, mocht ik ooit dement worden, zal worden  uitgevoerd.

Ik heb respect voor het LEVEN en zou liever “gewoon” sterven, maar nu de medische wetenschap zo vergevorderd is dat ze mensen héél lang in leven kunnen houden, zelfs in coma, dement of heel zwaar ziek, vind ik het goed dat de mogelijkheid om dit leven menswaardig te beëindigen, bestaat en zou ik er, mocht het ooit zo ver komen, gebruik van willen maken.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is de mogelijkheid bij dementie reëler geworden.

 

1995: De cirkel rond

Dit krantenbericht heb ik kennelijk bewaard vanaf 1995, want onder het bericht staat dat het een berichtje is overgenomen uit Newsweek van 1995.

cirkelDe kop van het bericht is:  De cirkel rond en gaat over een zakenvrouw uit Florida die de millenniumviering al in 1995 zag als iets waar ze geld mee zou kunnen verdienen.
Ze bedacht het plan voor een aantal mensen om heel veel keer de millenniumviering mee te kunnen maken. Met haar bedrijf kon je, voor 5000 dollar de millenniumviering als eerste én als laatste vieren Op Fiji vierde je dan als eerste het bereiken van het jaar 2000 en 24 uur later in West Samoa als laatste.

Een slimme tante die Sherry Sacino. Ik heb nog even gegoogeld OF ze dat plan ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd, maar ik kon er niets van vinden.

Wat me zelf bij zal blijven van de eeuwwisseling is het “gedoe” omtrent de millenniumbug, de angst van particulieren maar vooral bedrijven dat om 00.00 uur 2000 alle computers zouden  doorslaan en voor problemen zouden gaan zorgen.

En  
verder de herinnering aan  het eeuwfeest, dat we hier in mijn woonplaats hebben georganiseerd, en dat uit vele “vieringen”  gedurende het millenniumjaar bestond.
De organisatie daarvan, de voorbereidingen  en de feestjes zelf waren erg leuk om te doen en mee te maken.
Bijzonder dat je een eeuwwisseling kon meemaken!

Het stadje Eemnes vlagt

We fietsen (zeker in deze Coronatijd) veel.
In polder, bos en op de hei zie je soms amper mensen.
Soms rijden we een stukje door straten met huizen , dan krijg je een beetje een beeld van een dorp, of in het geval van Eemnes; het stadje (de gemeente telt  ca. 9.113 inwoners- [1.1.2019 CBS] en heeft een oppervlakte van 33,67 km2, waarvan 2,64 km² water)
De naam Eemnes is een samentrekking van EEM (de rivier) en het vroegere woord NES (landtong). De naam wordt al in een oorkonde uit 1269 gebruikt.

Toen we onlangs door het niet-oude gedeelte van Eemnes reden hingen er erg veel vlaggen; niet de Nederlandse driekleur, maar de officiële gemeentevlag van de Utrechtse gemeente EEMNES.
(De vlaggen bleken al in maart 2020 opgehangen als teken van saamhorigheid gedurende de Coronacrisis)

vag eemnesOmdat het er zoveel waren en de wind niet hard woei zag ik dat deze vlag behalve geel, rood en wit gekleurd is ook 3 “kopjes” heeft. Ze lijken een beetje op mijtergemutste hoofden.
Thuis heb ik dat eens nagezocht en ja; het zijn bisschoppen.
Dan wil ik ook graag weten welke bisschoppen!
Daar is niet achter te komen, wel dat in 1342 Jan van Arkel bisschop werd van Utrecht.(hij is begraven in de Domkerk in Utrecht) Hij zorgde, tussen 24 juli en 7 september 1352 ervoor  dat Eemnes stadsrechten*) kreeg.Het zou kunnen dat de Eemnessers uit dankbaarheid zijn afbeelding op hun vlag hebben gezet.**)
Maar waarom dan 3 (dezelfde) koppies?
Daar vond ik na zoeken, een “vermoedelijke” verklaring voor:
De drie hoofden zijn niet uit dank opgenomen in het wapen, maar verwijzen naar de drie heroveringen, soms met geweld, soms door middel van verzoening.
(De drie veroveringen slaan op het door de bisschop van Utrecht heroverd gebied van de graven van Holland)

wapen eemnes
gemeente wapen Eemnes

Het gemeentelijke dundoek, zoals deze nu uit de Eemnesser huizen wappert is waarschijnlijk in 1938 aangenomen, omdat op het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938 de defileervlag van de gemeente Eemnes er (ongeveer) zo uitzag. Officiëel moet de vlag vierkant zijn, las ik***)
Daarvóór zou, in 1413, Eemnes een vlag hebben gebruikt met de volgende beschrijving: “…dat wimpel sal wesen van twee verven gedeijlt, wesende als boven fijn opel groen en beneden van silver wit, daer in ’t midden een beelt van golden des heijligen bisschops Sancte Nicolaes haeres
patroon staan sal.

Inwoners kregen deze vlag van bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1423 bisschop van Utrecht) voor bewezen trouw in diens onenigheid met de Friezen

 

*) Om Eemnes bij het Sticht te houden werd in 1352  stadsrecht verleend, waarbij ook het recht op een eigen parochie met kerk kwam.

**)
Normaal gesproken mogen er namelijk géén bisschoppen afgebeeld worden op een vlag.

***)  Bijna alle vlaggen zijn rechthoekig.Van de nationale vlaggen zijn alleen de vlaggen van Zwitserland en Vaticaanstad vierkant

 

Géén bel.

dumbellsNu veel mensen thuiswerken en sportscholen dicht zijn, gaan mensen alternatieven zoeken om toch te bewegen.
Mijn buurman traint met dumbbells, skatesmijn zonen gaan er op hun mountainbikes op uit of trekken hun skeelers aan.
Er zijn ook mensen (veel van het mannelijke ras, althans die IK tegenkom) die op een racefiets stappen en gaan wielrennen.
Leuk, moeten ze vooral doen.
wielrennerAlleen………….. waarom hebben die gasten geen bel op hun racefiets.
Wél een helm op het hoofd, een wijs glimmend wielrenpak en vaak hippe fietsschoenen maar géén bel!
Dat maakt de fiets zwaarder, zei een beoefenaar van die sport me ooit. wielrenner rug
Ik proestte het uit: een bel, zoveel te zwaar?!

Ik fiets op een fietspad en, als het goed gaat, zoeft er soms een wielrenner, daarna nog één, soms een heel nest, langs me heen.
So far, so good.
Dan rijd je op een fietspad en roept een man van veraf HEEE! Niet omkijken en denken dat je sjans hebt, maar onmiddellijk aan de kant gaan; er komt een zeer ongeduldige wielrenner aan. Soms hoor je ze in zichzelf mopperend voorbij zoeven.
Want hard gaan ze allemaal!

Eerst was dit soms nu, met de Coronacrisis; het mooie weer én meer vrije tijd zijn het er VEEL! En kom je ze VAAK tegen. Sterker nog, je kunt (overdag) geen uurtje buiten de bebouwde kom fietsen zonder één of meer wielrenners tegen te komen.

In Nederland is het hebben van een fietsbel op een fiets, die op de openbare weg rijdt (waaronder het fietspad ook valt) vanaf 1906 wettelijk verplicht*)
Die fietsbel dient hoorbaar te zijn op een afstand van 25 meter.

Niet voor racefietsen?
Echt wel!
Er is zelfs ook een vastgesteld boetebedrag van € 20,= wanneer je geen deugdelijke bel hebt!
Maar wanneer zie je een agent die een fietser aanhoudt?
De laatste keer dat ik bij zo’n actie betrokken was is zeker 30 jaar geleden, toen ik, op weg naar de sporthal werd aangehouden omdat mijn (fiets) licht het niet deed!

Nu verlang ik naar zo’n agent, die een wielrenner aanhoudt; Geen bel? De fiets wordt in beslag genomen. Wielrenner moet zich dan mét fietsbel melden op politiebureau, daar ter plekke de bel erop maken  …daarna mag hij weer wielrennen.
Ludieke oplossing toch?

 

 

*)zie artikel 5.9.71 regeling voertuigen uit de wegenverkeerswet.

Koninginne-Konings-Woningdag

koninginnedagDit krantenbericht dateert van april 1993, uit De Bilt (KNMI) en gaat over de temperaturen op Koninginnedagen*) In het jaar van dit krantenbericht werd het de warmste Koninginnedag  ooit: 28 graden! Het artikel van 29 april  meldde: vermoedelijk de warmste Koninginnedag sinds 1949 !

Er wordt een opsomming gegeven van de 44 Koninginnedagen (sinds 1949 op 30 april):
7 waren er zeer zonnig, boven de 20 graden
14  jaar scheen de zon wel, maar bleef de temperatuur onder de 20 graden
6 keer was er een grotendeels of volledig verregende Koninginnedag

Opgemerkt werd nog dat het op Koninginnedag in 1991 in Limburg maar 9 graden was en het dáár 21 uur achtereen regende.

KoningsdagKoningsdag (sinds 2013) was wel even wennen, na zoveel jaren een Koninginnedag.
De laatste koning was Willem III (regeerde van 1849-1890)  daarna een reeks van koninginnen: eerst Emma (als regentes voor Wilhelmina) dan Wilhelmina (het langst regerende staatshoofd van Nederland) dan Juliana en tenslotte Beatrix (tot 2013)
Ten tijde van Willem III  bestond er nog geen Koningsdag. Pas op 31 augustus 1885 werd de eerste voorloper van de Koninginnedag uitgeroepen; ter ere van Wilhelmina haar 5de verjaardag: Prinsessedag.**)

In 1891 werd de eerste echte Koninginnedag gevierd: op de verjaardag van koningin Wilhelmina; 31 augustus.
Toen Juliana aantrad (1948) werd Koninginnedag op háár verjaardag gevierd: 30 april.
Beatrix (1980) besloot uit respect voor haar moeder (én omdat ze in de winter nl. 31 jan. jarig is) de Koninginnedag  op 30 april te blijven vieren.
Nu regeert Willem-Alexander en vieren we Koningsdag op zíjn verjaardag 27 april.

Ik heb het even gekeken (op de site van de KNMI) naar de temperaturen op 27 april.: Sinds we Koningsdag op 27 april vieren is het in 2014 het warmst geweest 15,3 graden en  op 2016 het koudst 10,7 graden***)

woningdagHoe warm of hoe koud het dit jaar is op Woningdag,  zoals Koningsdag dit jaar genoemd gaat worden (omdat we allemaal THUIS moeten vieren i.v.m Corona) weet ik  NU nog niet.
Maar het zal niet de temperatuur zijn waardoor we  ons deze dag ons verdere leven zullen herinneren, maar het thuisblijfgevoel, het gebrek aan Oranje op straat!

 

 

*) Koning Beatrix regeerde het land toen nog en vierde haar verjaardag, die eigenlijk in januari viel op de dag dat haar moeder, Prinses Juliana, jarig was.

**) Haar moeder Emma was koningin-regentes in naam van Wilhelmina

***) max. temperatuur

Veilig recreëren

Wij, Nederlanders, doen het goed (zegt premier Rutten)
We blijven zo veel mogelijk thuis maar soms willen ook wel eens “even” weg.
En hoewel we het dichtstbevolkte land van de Europese Unie zijn (400 inwoners per vierkante kilometer) zijn er best nog wel plekken te vinden waar je anderhalve meter uit elkaar kan blijven en toch genieten.

ruggelingsWe  zijn er gisteren weer met de fiets op uit getrokken.
Het  begon heel apart: toen we wegreden lag, vlakbij ons huis, midden op het fietspad een klein egeltje.
Toen we aan kwamen rijden vloog net een ekster van die plek op.Geen idee wat er aan de hand was, het egeltje had zich opgerold, lag midden op het fietspad, iets dat ons niet veilig leek. Terwijl mijn lief bij de egel bleef fietste ik naar huis terug,  tuinhandschoenen  gehaald en het egeltje, voorzichtig opgepakt en tussen dorre blaadjes veilig onder een boom neergezet.
Pas toen vertrokken we ECHT.

Dit keer fietsend een stuk langs de grens tussen Noord Holland en Utrecht;  het pad langs grenssloot de Gooyersgracht.
De bisschop van Utrecht en de Graaf van Holland hadden al in 1356 al mot over de scheidingslijn tussen hun gebieden.

babyeendjesNu loopt er een grint/zandpad langs deze “gracht”  waar het, hoewel erg hobbelig mooi fietsen is. Omdat het zo lang droog is en we in een grote zandwolk achter een tractor zitten (het is agrarisch gebied) geven we even (benen) gas en halen we die  tractor maar even snel in, om daarna weer rustig peddelend langs de sloot te fietsen.
We zien jonge eendjes; ze lijken net nieuwe batterijen te hebben, ze tollen rond hun ma.

Toen ik vlak langs de waterkant  gedrukt, een auto liet passeren (die rijden er een enkele keer ook: stofwolk, stofwolk)  landde er vlak bij me een witte reiger. Zo dichtbij had ik er, in Nederland, nog nooit één gezien*)

bloeiende boom
Na een tijd fietsen komen we door Laren, een straat met prachtige witte bloesembomen.Omdat het vrij hard waait denk ik niet dat de bloesem nog lang aan de boom blijft zitten.
Zo nu en dan lijkt het nu al of het sneeuwt!

 

 

 

Het is een gevarieerd landschap waarin we fietsen, want nu rijden we ook langs een stukje hei. heidestukje

In de verte zie ik fietsen liggen en staan, dichterbij tel ik  19 fietsen.Een samenscholing?
Nee, ook daar zijn mensen veilig aan het recreëren: in een zandverstuiving.
Door de felle zon die op het zand schijnt lijkt het zand bijna wit. Het terrein loopt een beetje op en overal zie ik plukjes  mensen zitten. Een vader met 2 peuters, verderop een echtpaar en in de verte 2 volwassenen met een groepje kinderen én een skippybal.
Een goede plek om uit-el-kaar toch te kunnen recreëren.

We komen langs een ijssalon, er staan strepen op het voetpad; achter elke streep staat één persoon; het is een eindeloze rij. Hoewel we wél zin hebben in een ijsje, fietsen we door.cornetto
Onze  ijskast thuis heeft ook ijsjes, niet zulke lekkere als die bij de ijssalon, maar wel veilig én snel te verkrijgen!

beren
Vóór we thuis zijn tel ik nog wel 7 beren

Weer even heerlijk gefietst, niet binnen de anderhalve meter van een ander persoon geweest, tegen de wind ingetrapt dus ook de nodige lichaamsinspanning gedaan.
We kunnen er weer even tegen.

 

 

*) In Ghana zijn een klein soort witte reigers, waar je wel vrij dichtbij kan komen.

Landgoed Groeneveld (Baarn)

bomentunnel

Het landgoed Groeneveld wordt nu door Staatsbosbeheer beheerd.
Er zijn mooie wandelingen; prachtige waterpartijen, grote rhododendronbossages (helaas nog niet bloeiend nu) en er staat KUNST in de tuin. Ook vaak IN het kasteel met bijzondere tentoonstellingen.

Er is een ommuurde tuin, vroeger een moestuin voor de voedselvoorziening van de bewoners van het kasteel.
moestuinNu zijn achterin de tuin tuinvolkstuintjes (strenge regels) en ervóór wordt een stuk kaarsrechte perkjes en een stel (nu bloeiende) appelbomen door vrijwilligers onderhouden.
We spreken met een tuinman. Zo eentje waarvan je meteen ziet dat het een tuinliefhebber is, strooien hoed op het hoofd, tuinbroek aan met op de knieën zakken waar de tuinhandschoenen uitsteken. We praten met hem over de planten die ons opvielen:
Kardoen, stond op het bordje bij de plant. Ik wordt bevestigd in wat ik al dacht; een distelachtige; familie van de artisjok! (Terugkomen in aug. dan bloeit hij)

Kerrieplant, ik weet toch zeker dat kerrie, een mengsel is van allerlei kruiden bij elkaar, dus wat is dan een kerrieplant? De tuinman geeft uitsluitsel;  Ja kerrie is een mengel van kruiden, deze plant ruikt naar kerrie en ja, je zou het ook door het eten kunnen doen, maar dan alleen het aftreksel, dus het eigenlijk blad moet dan niet in het gerecht (hij stelt bij gebruik  ervan een theeëi voor)

Langs de slangenmuur (fruitmuur in slingerende lijn) groeien fruitboompjes, waar ik oa. een vijg in herken.

Er staat een soort groot soort “paddenstoel”, die we, als we dichterbij komen herkennen als een insectenhotel; een grote met mooie, aparte vormen.

In het bos staan/liggen Mondriaanachtige vlakken: KUNST.

Verderop zijn gekleurde rondjes op een boom; KUNST .
Op het water drijft een prachtig stalen vorm.

Door mijn zoeker zie ik daarachter een aparte boomverdikking.
Daarheen gelopen ziet het er uit als een enorme olifantenpoot.

                       Doordat er de laatste dagen een enorme felblauwe lucht is, is de
weerschijn  in het water prachtig helder.

madelief water
Op sommige plekken is het gras een groenblue bells
tapijt met madeliefjes, op andere plekken,
meer onder de bomen, staan plukjes
blauwe klokjes, vermoedelijk bluebells.

 

 

Een prachtig gebied om te zijn, waar velen gebruik van maken
Wandelend met of zonder hond.
Zittend met een kleedje en thermoskan koffie.
Gezinnen; moeder en dochter of zussen en tieners met een voetbal.voetballende

Maar allemaal op de goede afstand!

 

 

 

Plantendankbaarheid

Hoewel we een “rustige” tuin hebben (veel groen) met een vijver en maar hier en daar een kleurtje, ben ik wel erg gek op bepaalde uitbundig bloeiende planten zoals bougainvillea en oleander.
Helaas kunnen beide planten niet tegen ons klimaat en al helemaal niet tegen vorst.
De bougainvillea zag ik ooit lang geleden als paarse struiken, bijna bomen, uitbundig tegen een wit klooster in Griekenland op groeien; ik was meteen verliefd op die plant.
Eenmaal in Nederland heb ik een kleintje voor de vensterbank gekocht, hij heeft helaas niet lang geleefd. Deze van oorsprong uit de Tropen komende plant (vooral Brazilië) is pas in de 19 eeuw in Europa ingevoerd.

De oleander is vooral te vinden in het MiddellandseZee gebied en kan even als de bougainvillea géén vorst verdragen. De enige mogelijkheid om ze hier toch in de tuin te hebben is als kuipplant.
In een kuip of grote pot kun je de plant ’s winters binnen halen, zodat hij de koude periode binnen overleven kan. Vroeger had men daar een oranjerie (orangerie) voor; een speciaal gebouw, meestal met veel glas, waarin tropische planten konden overwinteren; het werd ook wel een wintertuin genoemd.

Paleis Soestdijk heeft een oranjerie die Willem III heeft laten bouwen en die nu niet meer nodig voor overwinterende planten als restaurant is ingericht ( het blijft natuurlijk  wel chique ’n kopje thee drinken op het terrein van een voormalig paleis)

Helaas wij hebben geen dergelijk gebouwtje en staat de schuur al vol, zodat de laatste jaren de zolder tot wintertuin gebombardeerd is.
Het is er licht en, omdat warmte stijgt, ook best warm. De meeste planten vinden het overwinteren daar prettig.

Het moeilijke vind ik altijd wanneer ze weer naar buiten kunnen. Vanzelfsprekend als er geen vorst meer is maar na een paar mooie warme dagen kan er opeens in april toch weer een nachtvorstje komen, dus is wachten tot mei de meest veilige optie. Helaas ben ik niet zo’n geduldig mens.

bougainvilleaHet was een paar dagen prachtig weer, dus ben ik tig keer de zoldertrap op en afgelopen om alle planten weer buiten te zetten en te verpotten.
De bougainvillea is daarvoor zó dankbaar dat hij volop in bloei is gekomen. Een prachtig cadeautje van de natuur.

De oleanders, een gele en een roze/rode denken nog even over de bloei na; zij zijn nog even aan het wennen om buiten te staan. De boomlange fuchsia heeft al haar eerste knopje, de agapanthus (Afrikaanse lelie) weet nog niet of ze dit jaar gaat bloeien, ze doet wat nuffig en hangt een beetje.

Je kunt natuurlijk elk voorjaar nieuwe planten kopen, maar dat geeft niet zoveel voldoening als een plant die, na een hele winter op zolder te hebben gestaan, blaadjes verloren heeft, kortom een winterslaap heeft gehouden, na een paar dagen buiten één grote wolk van bloemen geeft.

De Persconferentie

Gisteren zaten 7,8 miljoen Nederlanders vol spanning om 7 uur voor de t.v.: de Minister President zou het volk gaan vertellen HOE NU VERDER.

Bij sommigen was er géén spanning, want WAT hij ging zeggen was al uitgelekt.
Dat is wel meer gebeurd; iets dat “uitlekt” voor het bekend zou mogen worden.
Wat deze keer MAF was dat bij de aankondiging van het extra t.v. Journaal werd vooruitgeblikt met een verslaggever in Den Haag over wat de MP zou gaan zeggen.
Absurd. Vlak vóór de premier iets gaat zeggen, vertelt een verslaggever wát hij gaat zeggen.
Geef de primeur desnoods een halve dag vóór de bekendmaking (niet netjes maar je jaagt op nieuws  dat is je vak) maar 5 minuten vóór dat het bekend wordt: houd dan je mond!

In mijn directe omgeving zaten veel mensen met gemengde emoties te kijken:

Een jong stel geboekt voor hun eerste vakantie samen: versoepeling;
Verpleegster en meer in de zorg: geen versoepeling, we lopen nu al op ons tandvlees;
Ouders: versoepeling: de kinderen moeten weer naar school;
Supermarktmedewerkers; versoepeling, dan kunnen de klanten weer normáál doen;
Ondernemersechtpaar dat langzaam hun, met hard werken opgebouwde, bedrijf door het Coronacrisisafvalputje ziet wegsijpelen; alsjeblieft versoepeling;
Iemand die een opleiding zou gaan doen die NIET online kan: laat me aub de opleiding mogen volgen!

Dan is de persconferentie voorbij en heeft Rutte het beleid en de koers van de regering uitgelegd en komt de eerste vraag van een NOS  politiek verslaggever die luidt;  Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt en wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?

Mijn klomp brak!
Wat is dit nu voor een infantiele vraag? *)
De Nederlandse Corona maatregelen zijn A-politiek, er moeten minder mensen (liever géén) sterven, dáár zijn de maatregelen op gebaseerd niet om het volk te pesten, zoals deze nitwit kennelijk denkt.

7,8 miljoen mensen keken naar tv en zagen Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel het regeringsbeleid en de totstandkoming daarvan toelichtten én  dus ook de infantiele vraag van een NOS politiek verslaggever!

AL deze maatregelen zijn nodig omdat NIEMAND wéét hoe dit virus eronder gehouden kan worden en we er (nog) géén vaccin ervoor hebben.

Wat ik vreselijk zou vinden is dat al deze opofferingen voor NIETS zijn geweest, dat we té vroeg weer NORMAAL gaan doen en daardoor weer van voor af aan moeten beginnen; dat er weer meer doden vallen, mensen ziek worden.
DAT moet voorkomen kunnen worden.

*) Als de NOS een omroep was waar je lid van zou kunnen zijn en ik was het, zei ik op!
Een hele slechte beurt, zowel vóór de uitzending als erna!