Homoniem :  golf

Homoniemen (woorden op dezelfde manier uitgesproken en geschreven, maar met verschillende betekenissen) hebben me altijd gefascineerd.
Af en toe pak ik een woord bij de lurven en zoek ik daar “alle” betekenissen van op én probeer dat blog zoveel mogelijk te larderen met mijn eigen [en familie] foto’s
Vandaag: golf

Een golf wordt in de natuurkunde gedefinieerd als :een verstoring in een medium (bijvoorbeeld water of lucht) en waarin deze voortbeweegt en haar energie verspreidt, zonder daarbij de deeltjes van het medium effectief te verplaatsen. Ieder deeltje trilt namelijk rond een bepaald punt (bv. heen en weer of op en neer). 

Er zijn letterlijke en figuurlijke golven, een golf (je) in de zee of  een golf van emoties, die over je heen spoelt. (Het meervoud van déze soort golf schrijf je golven)

Een golfjes in de Noordzee én de Golf van Kanagawa, een bekende houtsnede (1830) van Katsushika Hokusai

Golf is ook een sport. Een balspel waarbij een kleine, harde bal met een golfclub van de tee (afslagplaats) weggeslagen wordt in de richting van een met een vlag gemarkeerd punt (de hole).


Het doel is om de bal in zo min mogelijk slagen in de hole te doen belanden.
Je speelt golf met clubs, verschillende clubs voor verschillende slagen.
De sport schijnt ooit (1100 na Chr) ontwikkeld te zijn door Schotse schaapherders die met hun stokken stenen in konijnenholen sloegen!
In Nederland  is de oudste vermelding van colf (zoals het toen geschreven werd) een wedstrijd die gespeeld werd op 26 december 1297 in Loenen aan de Vecht.
Als je de sport golf beoefent dan golf je, meerdere mensen golfen; als met golfen een werkwoord (sport) bedoeld wordt, wordt het met een ” f “geschreven!

Instructie en dan spelen maar: golfen

Een golf zijn kan ook een zeeboezem zijn; zo bestaat er de Golf van Biskaje (gelegen tussen Frankrijk en Spanje) en de Golf van Mexico. Bij de betekenis van deze “golf” wordt een groot deel van de zee of oceaan het land binnengebracht.


In Groningen, Drenthe en Friesland werd vroeger het woord “golf” gebruikt om een hooivak in de schuur aan te duiden:  “de ruimte tusschen twee gebinten in eene boerenschuur.” (geen duidelijke foto van te vinden)

Een Golf is ook een type Volkswagen.

En nu we toch bij auto’s en verkeer zijn: Er is ook een verkeersterm met het woord golf; een groene golf ! Verkeer op een verkeersweg met meerdere verkeerslichten kunnen, als ze een bepaalde snelheid aanhouden, doorrijden zonder te hoeven stoppen. 

En tot slot nog een “golf” tegeltjewijsheid
Homoniem; trap

Homoniemen (woorden op dezelfde manier uitgesproken en geschreven, maar met verschillende betekenissen) hebben me altijd gefascineerd.

Laatst kocht ik voor het eerst na een lange tijd weer een (taal)puzzelboekje daar stond een homoniemenraadsel in. Sommige dubbele betekenissen wist ik zo, maar er waren ook woorden waar ik behoorlijk over na moest denken!
Erg leuk.

Af en toe zal ik een homoniemblog maken, zelf heb ik daar veel plezier in, ik hoop, u lezer, ook

Vandaag TRAP.

Een trap is formeel: een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan


Je hebt een binnentrap, een opeenvolging van treden of meerdere reeksen treden verbonden door middel van overlopen, bedoeld om van de ene verdieping naar de andere te komen.

Er zijn ook buitentrappen, ook een constructie-onderdeel om naar boven of naar beneden te gaan, maar dan (gedeeltelijk) in de openlucht

Ik heb nogal wat trappen gefotografeerd voor dit blog. Eén trap was een hele bijzondere van kunstenaar Ian Berry (1984) uit de tentoonstelling  Splendid isolation: kunstwerken gemaakt van alle soorten jeans stof: ik heb het detail “trap” er even uitgelicht!

Ook knap gemaakt maar uit een andere tijd en van een andere orde, is een schilderij van Rembrandt (1606-1669) “De mediterende filosoof “ daar is een trap prominent aanwezig: Rembrandt heeft hier de wijsgeer onder een wenteltrap geschilderd.]

De term trap schijnt ook in straattaal te bestaan, daar is het een plek waar drugs verhandeld worden.

Een trap is ook “iets” hard met de voet beroeren, ook wel met het woord kick, schop ,stoot of stamp aangeduid.

Trap is in het Engels (ook soms in het Nederland zó aangeduid) een val, zoals in mousetrap = muizenval

Een trap  is ook een deel van een raket 

En er is ook nog een trapje:  een kleine, verplaatsbare trap voor huishoudelijk gebruik, ook wel huishoudtrap genoemd.

Dan is/zijn er nog de persoonsvorm enkelvoud tegenwoordige tijd van het werkwoord “trappen” Ik trap. En er zijn de trappen van vergelijking; de stellende, vergrotende en overtreffende trap!
Al met al is zijn er dus meerdere betekenissen van zo’n simpel woord als “trap”! (en ook vele uitvoering van een daadwerkelijke trap!)


Van het trap is ook het werkwoord “trappelen” afgeleid, meestal doe je dat van ongeduld, maar het kan ook in het water; dan heet het watertrappelen!

Tot slot nog een “trap” citaat
Een uitspraak van Georges Courteline, (1858-1929) een Franse toneel en romanschrijver, een satiricus die bekend stond om zijn scherpe tong en cynische humor:

Een ministerie is een plaats waar de laatkomers op de trap mensen tegenkomen die te vroeg naar huis gaan”

Acroniem

Bij spelletjes als scrabble, stapelwoord en wordfeud horen taalREGELS! Zo mogen eigennamen en aardrijkskundige namen en afkortingen NIET!
Maar met wordfeud soms WEL.
IK wordt daar altijd een beetje kribbig van. (kan ik een afkorting neerleggen zoals zoz, MAG het NIET; even later legt je tegenstander Yolo!
You only live once verworden tot Yolo vindt wordfeud goed!

Acroniemen*) (afkortingen die bestaan uit de eerste letters van andere woorden) zijn vaker bekender dan de originele betekenis. Zoals HEMA , die kent iedereen, mar de betekenis: Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij, wie weet dat?

Er zijn ook acroniemen waarvan ik nooit wist dat ze acroniem waren!

Zo blijkt Pakistan af te komen van de eerste letters van de 5 noordelijke regionen van Brits Indië:
Punjab – Afghana – Kasmir –Sindh  en Tan van Beloetsjistan.
De “i” zou er aan toegevoegd zijn om de uitspraak te vereenvoudigen!

[Ook een mogelijkheid is dat Pakistan komt uit (de taal) urdu (Perzisch) en” Land der reinen” betekent]

Behalve acroniem bestaat er ook de term initiaal woord.
Dit is een afkorting van de beginletters die je ook als letters uitspreekt, zoals APK
(Alg.Periodieke keuring)
Soms is een initiaalwoord ook uit de 2 beginletters van een woord opgebouwd, zoals HoReCa ( Hotel, Restaurant  Café)

Marketingmensen houden van initiaalwoorden en gebruiken ze, zoals CTA (Call to action), USP (unique selling point) en URL (Uniform resource locator)

Ik kwam bij het nazoeken van acroniemen ook iets leuks tegen dat ik NIET wist: PIN is een acroniem, nl. Persoonlijk Identificatie Nummer. Vroeger was PIN ook de naam van de enige betaalkaartenaanbieder in Nederland (bestaat niet meer sinds 2012) Het werkwoord pinnen komt van het gebruik maken van je (PIN)betaalkaart en het intoetsen van je persoonlijk identificatie nummer daarbij. Tegenwoordig pinnen we dus met een andere betaalkaartenaanbieder dan PIN (maar gebruiken we nog wel ons persoonlijk identificatienummer!)

Nu er steeds meer met spraakherkenning wordt gewerkt, wordt DUIDELIJKHEID (in spraak)/ verstaanbaarheid steeds belangrijkrijker. Een afkorting als WTC kán als World Trade Center begrepen worden, maar ook als What the crap!

Wordfeud wordt regelmatig “bijgewerkt” soms leer ik daar weer een acroniem van, ik word er nooit blij van, geef mij maar het héle woord, daar krijg je ook meer punten van !

Nederlandse invloed op Amerikaanse taal

Er zijn veel dingen die ik NIET weet en die anderen wél weten.
In een gesprek of op papier of digitaal komt zoiets tot mij en soms schrijf ik daarover.
Er zijn ook dingen die ik weet én waarvan ik denk dat iederéén die weet en waar ik soms achter kom dat anderen dat niet weten. Daar schrijf ik dan nu maar eens over.
Vandaag over taal.

Hoewel we hem niet meer in onze portemonnee hebben kennen de meeste Nederlanders het woord daalder, oorspronkelijk had deze Oudhollandse munt de waarde van f.1,50.

Vanaf 1807 werd het een rijksdaalder en was deze f.2,50 waard.
In 2002 werden onze Nederlandse munten vervangen door de Euro en hield ook de rijksdaalder met de waarde van 2 en een halve gulden, op te bestaan.

Deze daalder is ooit door Nederlandse kolonisten naar Nieuw Amsterdam (nu New York) meegenomen en daar verbasterd van het woord daalder tot dollar.
Een dollar komt dus van het Hollandse woord daalder!

Ook het woord Yankee, nu synoniem voor Amerikaan, komt uit het Nederlands.
Oorspronkelijk was het een scheldwoord.
Jan en Kees en JanKees waren veel  voorkomende namen in de 17e eeuw in Nederland, dus óók onder de Nederlandse kolonisten zaten veel Jannen en Kezen en Jan-Kezen.
Toen de Britten Nieuw Engeland overnamen noemden zij de Nederlandse kolonisten Jankees, dat werd verbasterd tot Yankees.

Ook dat Brooklyn terug te voeren is tot het Nederlandse Breukelen en Harlem tot Haarlem wist ik wel, maar toen ik voor dit blog  jaartallen opging zoeken zag ik ook andere Amerikaanse leenwoorden vanuit het Nederlands.
Sommige woorden zijn erg voor de hand liggend zoals coleslaw van koolsla en Santa Claus van Sinterklaas.
Andere leenwoorden liggen misschien wel voor de hand, maar ik heb ze nooit als Hollandse woorden gezien, zoals dat cookies van koekjes afkomt, en skate  afkomstig van schaats is
En weer andere namen heb ik nooit als afkomstig van Nederlands gezien:

Staten Island (het minst bevolkte deel van New York) blijkt  door Henry Hudson (1565-1611, die in dienst was van VOC kamer Amsterdam)  Staaten Eylandt te zijn genoemd, naar de Staten Generaal  (het Nederlandse parlement)

Nieuw Amsterdam is zo’n 40 jaar in Nederlandse handen geweest; het begon als kleine Nederlandse handelspost van de West Indische Compagnie en eindigde na ondertekening van het Verdrag van Westminster op 19 februari 1674 (toen werd de kolonie Nieuw-Nederland met de stad NieuwAmsterdam (New York) voorgoed overgedragen aan de Engelsen)

Dan is het toch op zijn minst opmerkelijk dat er daar nog steeds veramerikaanste Nederlandse woorden en namen terug te vinden zijn.

Hop (2x), hopjes, hopjesvla, hopman, hop hop.

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke uitspraak en spelling hebben, maar een duidelijk verschillende betekenis

Zoals met HOP!

Er is een vogel die Hop heet (wetenschappelijke naam Upupa, een klanknabootsing van het geluid dat de vogel maakt “hoep- hoep” )
Misschien heet de vogel ook wel hop als vertaling van het Franse “huppe”  dat staat voor kuif.
De hop heeft een sierlijke bos veren op de kop!

De hop komt  voor in de Torah, de Koran, oude Griekse verhalen en Perzische geschriften.
(In Nederland staat de vogel op de Rode Lijst (Verdwenen broedvogels in Nederland)
In het oude Egypte werd de hop afgebeeld op tombes en tempels. Met de beeltenis van de hop op een tombe gaven de oude Egyptenaren aan dat het kind dat daar lag erfgenaam en op volger van zijn vader was.
Hopfeitjes:
* Een hop baddert nóóit in water ( wel in het zand)
* Een hop is monogaam.
* De mannetjeshop kan behoorlijk gewelddadig zijn als het om mannelijke hoprivalen aankomt, met de snavel kan de andere hop blind gepikt worden
* De hop is een van de grote stinkerds in het dierenrijk (de vogel heeft een klier waar een smerige substantie uitkomt, daar smeert de hop zichzelf en haar nest mee in om zo minder aantrekkelijk voor roofdieren te zijn)

Hop is ook een plant uit de hennepfamilie
De hopbellen (vruchtkegels) worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bij de bereiding van bier.
De hopplant komt in het wild voor in Nederland en België. Hop klimt graag in doornstruiken.

Een biertype waarbij speciaal veel hop wordt gebruikt is India Pale Ale  (= extra hoppig)
In 2005 werd naar schatting zo’n 80.000 ton hop geoogst, van 55.000 hectare land, verspreid over de hele wereld.

In gebieden waar er hop wordt geteeld, zijn de mannelijke hopplanten niet gewenst. In België bestaat zelfs een wettelijk verbod (uit 1987) dat in de omgeving van de hopteelt, binnen een straal van 5 km rond de hopplantage, de mannelijke hopplant verbiedt. 
Aan het extract van hop wordt een rustgevende en slaapverwekkende werking toegeschreven. 
Met dit doel wordt het soms in thee verwerkt. Ook wordt het extract beschouwd als maagversterkend. Een van de in hop voorkomende stoffen is lupuline ( fyto-oestrogene werking = plantaardige oestrogenen)

Mensen die met de hand de rijpe hopbellen plukten, kregen nogal eens klachten die de “hopplukkersziekte” genoemd werden. Ze bestonden uit verschijnselen als hoofdpijn, ademhalingsklachten en huidirritatie. Niet zeker is of dit te maken had met de hop óf met de chemicaliën waarmee de hop werd bespoten gedurende het groeiproces.

Twee keer hop dus met verschillende betekenissen, maar er is meer hoppigs!
L
ekkernijen die hopjes heten.

Een hopje is een hard  snoepje met een koffie (caramel) smaak..
Het snoepje is genoemd naar baron Hendrik Hop, ( 1723-1808)  gezant der Staten van Holland. Toen de Fransen in 1792 Brussel innamen, werd  Hendrik Hop naar Den Haag teruggeroepen. Daar ging hij tot 1801 boven een banketbakker op het Lange Voorhout 92 wonen.
De baron was verslaafd aan koffie. Het verhaal gaat dat hij op een avond zijn kop koffie met suiker en room op de kachel liet staan, de volgende ochtend bleek dat caramel  te zijn geworden.
Toen  de baron, korte tijd later van zijn dokter geen koffie meer mocht drinken, vroeg hij zijn onderbuurman, de banketbakker, voor hem van die “brokken koffie” te maken.
Ze werden toen “de brokken van baron Hop” genoemd.
In 1880 werd de naam Haagsche Hopjes.

Eerst werden de hopjes werden in Den Haag gemaakt, maar later elders, o.a. in fabrieken in Breda. Firma Rademaker was één van de bedrijven die de hopjes “namaakte” Het was het eerste bedrijf dat de snoepjes in bedrukte wikkels verpakte (niet gebruikelijk in die tijd).
In 2012 werd dit bedrijf overgenomen door de Zweedse snoepfabrikant Cloetta (opgericht 1862) Die bracht de productie van de koffiesnoepjes onder in een Italiaanse fabriek waar ook andere zuigsnoepjes worden gemaakt (weg dus uit Nederland!)

Hopjesvla is een Haagsche vla-specialiteit,  dat voortgevloeid is uit het Haagse Hopje, óók de vla heeft een karamel- en koffiesmaak.
Ingrediënten die altijd in hopjesvla zitten zijn melk, tot karamel gebrande suiker, (oplos)koffie of koffievervanger en een verdikkingsmiddel ( ei, custard of maiszetmeel)

Dan is er ook nog een Hopman, die heeft niets met de vogel, de plant, de snoepjes of de vla te maken, maar met het Duitse Hauptmann letterlijke hoofdman= kapitein) vroeger een officiële militaire titel (deze is in het leger al lang niet meer in gebruik)
Begin van de twintigste eeuw kwam deze titel weer in gebruik maar dan niet in het leger maar bij de Padvinderij (tegenwoordig Scouting). Het is de mannelijke vorm van de akela!

Tenslotte  kennen  de meeste van ons de knierijm : Hop Hop, paardje.
Een baby, peuter of kleuter zit op de knie van een volwassene die dit liedje zingt en hobbelende bewegingen maakt (meestal goed voor een lachend kind!)
Mijn laatste hoppige woord dus in combinatie met een paardje!

Woordspeling


Onlangs las ik een woordspeling die triest is maar waar ik toch om moest glimlachen: hij is zo “raak”, daarom deel ik hem in dit blog.

Een arts komt binnen bij een ongeneeslijk zieke patiënt om euthanasie uit te voeren.
De patiënt zegt “Daar komt de verloskundige”

Zelf ben ik bij 2 euthanasiegevallen betrokken geweest en beide zwaar zieke patiënten (familieleden) voelden het ook zo; de dokter kwam de “verlossing” brengen.
Het lijden hoefde niet meer!
Dan is een “verloskundige” een mooie omschrijving (ook al hebben wij mensen, eerder een andere betekenis aan dit beroep gegeven)

Kunst & Taal

In 2018 (13 mei) schreef ik een blog over onomatopee een woord dat, fonetisch, het geluid dat het beschrijft, nabootst of suggereert.

Voorbeeld van een onomatopee zijn de werkwoorden zappen, kraken, piepen en hikken, je hoort het geluid al als je het woord zegt. Dat is ook bij sommige dieren die hun naam noemen, zoals de tureluur, kievit, tjiftjaf en oehoe

Ook andere talen kennen onomatopeeën: in het Turks is klittenband cirt cirt en, in het Engels is piepen to beep. Deze buitenlandse woorden geven, zelfs voor Hollandse oren, de geluiden goed weer.

Onlangs kwam ik deze term Onomatopee weer tegen, maar dan in een andere context; de naam van een kunstwerk!


Ik begreep de naam Onomatopee van dit kunstobject, gemaakt door Nicolas Dings niet zo goed, er was uitleg voor nodig.

De bank staat in een beeldentuin in een park (Amersfoort) waar ’s zomers veel blauwe reigers schijnen te komen. De leuningen  zijn dan ook  geïnspireerd op de blauwe reiger.
In de zitting van terrazzo*) ook wel granito of marmori(e)t genoemd, zijn de woorden “schrèèèk” en  “kreik”  gegraveerd.
En nu komt de klanknabootsing aan bod: deze geluiden geven de klanken weer die een blauwe reiger, volgens de kunstenaar, produceert.

*) Terrazzo= terras in het Italiaans; het materiaal is gemaakt van marmerkorrels in cementgedrukt. Behalve vloeren worden er ook aanrechtbladen van gemaakt.

“Soggen”?

Sommige “groepen” hebben een andere taal dan het ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands)

We kunnen van de taal Nederlands spreken vanaf het moment dat er woorden opgetekend zijn die een band hebben met ons taalgebied. De taal Nederlands begint zo ongeveer tussen de jaren 500 en 700 (niet zoals we NU praten, maar een voorloper daarvan)

Na die periode kwam het Oud-Nederlands, deze liep tot ca. 1200 en was doorspekt met naamvalsuitgangen.
In het begin van de twintigste eeuw was het ABN nog slechts bij een kleine elite in gebruik, pas vanaf de jaren vijftig werd ze gemeengoed.

Met de groepen waarover ik het eerder over had, bedoel ik niet het Limburgs of Fries (regionale talen), maar straattaal, bargoens* studententaal.

collegezaal

Met individuen uit deze 3 groepen heb ik geen, of maar zelden, contact.
Ik ken hun specifieke taalwoorden dus ook niet.
Onlangs maakte iemand waarmee ik het taalspelletje wordfeud speel,  een vervoeging van het werkwoord “soggen” Ik kende het werkwoord niet: zijn verklaring luidde: Sociaal Onaangepast Gedrag vertonen.

Toen ik dat later nakeek, bleek het toch “iets “anders te zijn, namelijk : Studie Ontwijkend Gedrag vertonen
Dat is totaal iets anders dan sociaal onaangepast!

In 2011 werd, in de sector jongerentaal,  soggen genomineerd als het Van Dale’s woord van het jaar. Maar, zo las ik ook, in 1999 werd in de Volkskrant al het werkwoord “soggen” genoemd; het was dus niet echt een nieuw woord in 2011!

In een nummer van opinieblad Elsevier stond in 2007 een uitleg over dit woord; soggen kan zijn chronisch voor de buis hangen bij stupide belspelletjes, doelloos rondsurfen over het wereldwijde web, maar ook het uiterst nauwkeurig reinigen van alle keukenapparatuur of het plakken van alle lekke banden van huisgenootjes.

“Soggen” hoeft dus niet per se nutteloos en onzinnig te zijn, het moet alleen wél in de plaats komen van het gedrag dat voor een student gewenst is: met je neus in de boeken zitten.

*) een minderheidstaal die in Nederland tot de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd door voornamelijk daklozen, zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren. Ook wel dieventaal genoemd

Het  Jiddisch

Jiddisch is een mengtaal van het Hebreeuws en het Duits.*)
Toen Asjkenazische Joden zich, in de zeventiende eeuw, gevlucht voor het geweld van de Dertig Jarige Oorlog (1618-1648), in Amsterdam vestigden kwam de taal Jiddisch met hen mee naar Amsterdam.  
(Asjkenaz is het Hebreeuwse woord voor Duitsland)

Amsterdam had, rond 1700,  de grootste (ca.10.000) joodse gemeenschap in West-Europa.Veel Jiddische woorden werden in onze taal overgenomen

Misschien om dat mijn vader, zijn vader, zijn vader etc. allen in Amsterdam geboren zijn,  zijn er ook in ons gezin behoorlijk wat Jiddische woorden blijven hangen.
Woorden als mesjogge (gestoord) stennis (ruzie, herrie) goochem (slim) geteisem of gajes  (tuig) achenebbisj (armoedig) mazzel (geluk) en pieremachochel (wankel voertuig) zijn woorden die ook ik, nog regelmatig gebruik.

Het woord dat ik onlangs in het spelletje wordfeud tegenkwam “golem” klonk mij wel Jiddisch in de oren, maar ik kende de betekenis niet.
Dát woord heb ik maar eens nagezocht. Het blijkt afgeleid te zijn van het Hebreeuwse woord gelem dat ruw materiaal of grondstof betekent.

Aan de Golem zit een legende vast: het was een mensfiguur gemaakt van klei en tot leven gewekt (rond het jaar 1580 ) door een Tsjechische rabbijn uit Praag (rabbijn Löw) De rabbijn had medelijden met de arme, hardwerkende mensen in Praag. Hij las in de Kabbala (Joods mystiek boek) dat je een golem (dienaar) kon maken van rivierklei van de Moldau (langste rivier van Tsjechië)
Hij ging met helpers naar de Moldau en kleide een figuur en sprak de spreuk, zoals in de Kabbala had gestaan uit om het kleifiguur tot leven te wekken.
De kleifiguur kwam inderdaad tot leven en hielp de arme mensen.

Ik las ook de afloop van de legende van de golem.
Naarmate de tijd vorderde wilde de Golem niet alleen maar helpen, maar ook gevoel krijgen: mens worden. Dát ging niet waarop hij zich tegen de mensen keerde en met stenen ging gooien.
De mensen probeerde hem te vangen, dat lukte niet.
De golem vluchtte en niemand heeft ooit meer van hem gehoord.

Een bijzonder verhaal, waarvan ik me afvraag of de woordspeler die het gebruikte, het kende.
Ik en nu ook, zijn weer een Jiddisch woord rijker; een woord met een verhaal erachter.

Joodse grafzerk van hout met Hebreeuwse letters

*) Zowel het Hebreeuws als het  Jiddisch wordt van rechts naar links geschreven.
De naam Jiddisch is afgeleid van Middelhoogduits Jüd

Diakritisch teken

Door kruiswoord/puzzelen en woordspelletje te doen leer je wel eens een nieuw woord.
Het zijn zelden woorden die je in de “gewone” spreektaal gebruikt, desalniettemin vind ik het leuk om de herkomst te achterhalen en met u, lezers, te delen.

Weer een nieuw woord geleerd; caret.
Het woord was me onbekend het teken was dat niet.
Het is het diakritisch teken ( ^) boven een klinker om aan te geven dat er iets is weggelaten.
Op het toetsenbord staat het boven de 6.

Het  wordt ook wel accent circonflexe genoemd.

En zo kwam ik terecht bij diakritisch teken: een caret is een diakritisch teken: óók een woord dat ik niet dagelijks gebruik. Toch maar even opgezocht want meer dan taalkundig teken wist ik niet.
Het blijkt een schriftteken dat boven, onder of door een letter gezet wordt, ter aanduiding van de uitspraak, te zijn.

Ook las ik nu dat het Nederlandse woord voor caret of accent circonflexe dakje is.
Hoe simpel kan het wezen?

Circonflexe , is Frans en komt oorspronkelijk van het Latijnse circumflexus=  rondgebogen
caret
komt uit het latijn = 3e pers. enk. van carēre = zonder iets zijn; missen; ontbreken.

Weer door het spelletje wordfeud een nieuw woord geleerd!