Buitenshuis plassen

Openbare toiletten die we zagen ” in the middle of nowhere” in Nieuw Zeeland

Nederland telt van alle Europese landen het laagste aantal openbare toiletten per inwoner!
In het Coronatijdperk, waarin de laatste 2 jaren nogal eens café’s, restaurants en warenhuizen dicht waren, was ergens plassen dus NIET (amper) mogelijk.
[amper wil zeggen dat mannen in sommige steden nog urinoirmogelijkheden hebben]

Buiten de bebouwde kom is wildplassen vaak niet strafbaar (afhankelijk van plaatselijke verordeningen) maar binnen de bebouwde kom staat er een boete van € 140,- voor.
Dat wordt dan een duur plasje!

Op zoek naar hoeveel openbare toiletten Nederland eigenlijk heeft vond ik 2 aantallen 9500 en 6000. Vermoedelijk is het hoge getal inclusief (sommige) horecazaken en winkels als Hema, Bijenkorf e.d.  en het andere aantal de vrijstaande toiletunits

Op een landoppervlak van 33.883 vierkante kilometer zijn zelfs 9500 toiletten voor 17,44 miljoen inwoners niet veel.

Een klein stukje openbaretoiletgeschiedenis: In 1849 kreeg Amsterdam de eerste 2 openbare toiletten; urinoirs. Het college ging er toen vanuit dat vrouwen, die toen (nog) niet in de Raad zitting mochten hebben, (dus niet konden tegenspreken) geen behoefte hadden om buitenshuis te plassen!

Het krulurinoir, de sanisette en het snel-neerzet- urinoir (bij evenementen oa)

Terug naar het heden: De Toiletalliantie**) heeft berekend dat iedere Nederlander momenteel een (openbare) toilet moet delen met 2.500 anderen. Uit een onderzoek gedaan in 2020 blijkt dat er in Amsterdam 112 openbare toiletten zijn. Deze  zijn niet allemaal geschikt zijn voor vrouwen (56) of mindervaliden (50 zijn rolstoeltoegankelijk).

Er blijkt in Nederland een NORM te zijn voor het aantal openbaar toegankelijke toiletten: in een druk winkelgebied zou binnen de 500 m2 één openbaar toilet moeten zijn.
Die norm wordt zelden gehaald.(Mannen hebben iets meer mogelijkheden om te plassen; zij hebben urinoirs, zoals  in Amsterdam: de plaskrul, die wel steeds vaker weggehaald/vervangen worden)

Onlangs las ik dat de gemeentes Maastricht (heeft als eerste stad na Amsterdam een volautomatische sanisette) en Amsterdam plannen hebben om méér openbare toiletten mogelijk te maken én ik las dat de gemeenteraad van de stad Almere het college een jaar de tijd geeft om een plan te maken waarin dé norm ( in drukke voetgangersgebieden om de 500 meter een openbaar toilet) gerealiseerd kan worden.

Hoopvol, maar Nederland is groter dan Amsterdam, Maastricht en Almere!
*) toiletten in horeca worden NIET tot de openbare toiletten gerekend, als u er géén consumptie gebruikt moet u de eigenaar om toestemming vragen om er van het toilet gebruik te maken: niet openbaar dus!

**)  Oprichters van 
Waarkaniknaardewc.nl.