De rol van de islam in Nederland lezing van Prof.mr.dr.Afshin Ellian

afshin ellianAfshin Ellian, geboren in 1966 in Teheran is een Perzisch-Nederlands rechtsgeleerde, filosoof, dichter en expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.
Het thema van deze avond is”De veranderende wereld om ons heen en de rol van de Islam daarin”

De professor was, zeker in het begin van de lezing moeilijk te verstaan. Hij verontschuldigde zich dat hij niet “voluit”sprak, morgen moest hij 4 uur voor studenten spreken, dus een beetje zijn stem sparen. (de afstand van zijn mond tot de microfoon had er zeker ook mee te maken) én zei hij later met een lach: de akoestiek van het gebouw)
De lezing van Ellian, zelf politiek vluchteling uit Iran, gaat over de onrust die ontstaan is nu weliswaar ISIS “verslagen” is, maar dat gedachtegoed wel “rondwaart”.
In het, in mijn ogen,  wat incoherente verhaal, komen interessante standpunten naar voren.

Ellian heeft het voornamelijk over het salafisme, een fundamentalistische, soennitische beweging binnen de islam.  Aanhangers hiervan willen leven zoals de eerste 3 generaties moslims en de profeet Mohammed leefden (ca.600) Zij noemen dat de zuivere islam. Deze steeds groter wordende stroming binnen de islam is gevaarlijk, het brengt de sociale cohesie in Europa in gevaar.
Wij, in Europa moeten hen niet de ruimte geven om hun boodschap te verspreiden; we moeten de ideologie van de salafisten verstoren..

Prof. Ellian betwijfelt of of de islam van binnenuit hervormbaar is.
Om zijn twijfel te duiden vergelijkt hij de oorsprong van de  islam met die van het christendom:

Jezus was een niet-politiek iemand, hij ambieerde macht ook niet.
Als gelovige christenen terug gaan naar de basis, het eerste begin van hun geloof, naar Jezus, komen ze niet bij een politiek actieve, gewelddadige Jezus
Zeker kent het christendom ook geweld ( in en na de 3e eeuw) maar de oorsprong van het christendom is vredelievend.
Het christendom heeft zich bovendien hervormd, denk aan de 95 stellingen die Maarten Luther aan de kerkdeur spijkerde, ze behelsden kritiek op de katholieke kerk. Die kritiek leidde tot de reformatie (én de oorsprong van het protestantisme)

De profeet Mohammed  was ook staatsman, wetgever en militair leider, hij gebruikte zelf geweld in zijn politieke strijd tegen zijn tegenstanders.
Teruggaan naar de basis betekent voor islamieten dus ook terug gaan naar die gewelddadige periode.
Als je aan een islamiet vraagt om dat stukje van de islam te  hervormen,komt hij in gewetensnood, dát stuk hoort ook bij zijn profeet en is niet los te koppelen.
Binnen de islam is geen ruimte voor kritiek.Maar alleen door kritiek, door debat, door meningen te toetsten kan een ideologie groeien.

Om aan te geven hoe dit salafisme groeit noemt prof Ellian getallen: ten tijden van de moord op Theo van Gogh (2004)  werd het aantal salafisten in Nederland op 2.000 geschat, NU heeft men het over 20 tot 30.000.

Er wordt aan het eind van de lezing nog gesproken over het proces*) tegen Wilders (over diens uitspraak”Minder Marokkanen” in 2014) en de rol van voormalig Minister van Justitie Ivo Opstelten
Prof.Ellian vindt dat de polarisatie die de islam veroorzaakt niet in de rechtbank maar in de politiek “uitgevochten” moet worden.

 

 

*) Prof Ellian is daar als getuigendeskundige opgeroepen en heeft er 2 rapporten voor geschreven

Alfabetisering

logo st.Op 8 september is de Wereld Alfabetiseringdag.
Van 9 tot 15 september de week van de Alfabetisering.
Allemaal nodig om meer aandacht te vragen voor laaggeletterden.
De Stichting Lezen en Schrijven, opgericht in 2004 door Prinses Laurentien (zij was t/m 2013 voorzitter van de Stichting)

De Stichting wil het aantal laaggeletterden in Nederland terugdringen, d.m.v. scholing en roept allerlei organisaties en bedrijven op om deze week evenementen op het gebied van taal en scholing te organiseren.
Het is nodig! Want in Nederland hebben bijna 2,5 miljoen mensen van boven de 16 jaar moeite met schrijven en lezen; mensen die laaggeletterd zijn.
Dat is 1 op de 6 mensen!
250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet; mensen die helemaal NIET kunnen lezen of schrijven. Mensen die moeite hebben met formulieren invullen, straatnaambordjes lezen, geld opnemen bij een pitautomaat, or vertrektijden van het Openbaar Vervoer opzoeken.*)

Laaggeletterdheid kost de maatschappij 1,1 miljard euro pet jaar.

 

 

 

*) Zweden heeft van de Europese landen het laagste percentage laaggeletterden en Engeland het hoogste percentage, nl. 23%

Engelsen – Brexit

Vóór we naar Engeland afreisden vroegen we ons af of we iets van de Brexit zouden merken.
Nu we er zijn valt ons maar één ding echt op en of dát met de Brexit te maken heeft weten we niet: Er zijn, in vergelijk met andere jaren weinig buitenlanders.
Op de campings waar we tot nu toe waren zagen we een één Zweedse en 2 Duitse auto’s staan; bij bezienswaardigheden, waar anders op de parkeerplaats veel buitenlandse auto’s stonden, waren nu een enkele Nederlandse of Duitse auto te vinden. Vreemd!

Wij vinden Engelsen hele open mensen en hebben vaak gesprekjes. De Brexit is niet een gesprek waar je “even” over begint, toch kwam het hier soms in gesprekken ter sprake.

Steve, een gepensioneerde Buitenlandse Zaken medewerker ( tijd in Duitsland gewerkt) vertelt ons dat niet IEDEREEN in Engeland uit de EU wil; volgens hem heeft maar 37% van de stemgerechtigde Engelsen gestemd. Van die 37% was bijna de helft tegen en iets meer dan de helft voor het verlaten van de EU! Hij vindt het DOM als Engeland de EU verlaat: niet goed voor het land.

brexit2
We zien stickers op Engelse auto’s ” LEAVE MEANS LEAVE” met daaronder: We stemmen om onze stem te laten horen, dus LUISTER!
Een fruitteler heeft LEAVE gestemd, hij denkt dat het beter voor zijn business is als Engeland uit de EU gaat. Subsidies vindt hij flauwekul; iedereen moet zijn eigen broek ophouden.

stier
In de Times staat een grote advertentie waarin de krant meer lezers probeert te trekken met de tekst: Nu hij IN is, kan hij ons ERUIT krijgen?
Boris Johnson zou het voor elkaar moeten krijgen om de Engelsen uit de EU te krijgen en de lezers van de Times blijven door het lezen op de hoogte van zijn pogingen.

Het langste gesprek hebben we met een jonge man (vader van 2 kinderen) die in zijn tuin aan het snoeien is, we raken aan de praat en hij wéét zeker dat, als er een volgende referendum komt, de meerderheid IN de EU wil blijven. Dán gaan alle jongeren ook stemmen, zij zien de toekomst van Engeland IN de EU. Hij zegt dat we niet “bang” hoeven zijn, hij is er van overtuigd dat Engeland uiteindelijk IN de EU blijft.

Schoolzone

Een schoolzone vraagt extra attentie van de weggebruiker en maakt de omgeving om de school veiliger voor de kinderen. Het bestaat uit het (witte) woord schoolzone op de straat en paaltjes aan de kant van de wegen naar de school toe.

Juridisch, zo heb ik me laten vertellen heeft de schoolzone géén status.
Onlangs heeft mijn woongemeente de paaltjes voor de scholen (3 scholen in één gebouw) geplaatst, het woord schoolzone op de straat laten zetten en er “lopen” ook  blauwe voeten richting school op de stoepen.
Het was al een vrij verkeersveilige school; met aan één kant een weg (NU met de paaltjes) aan de andere kant van de school is alleen een fietspad en verder grenst de school aan een park.*)

paaltjes

De nieuwe paaltjes zijn nogal opvallend, wat heet ze knallen er uit: lichtgevend geel en knal oranje, goedkoop en afschuwelijk om te zien en ik ben niet de enige die dat vindt.
(Het schijnt dat de omwonenden inspraak hebben gehad in de kleur van de paaltjes, maar dat de verkeerde kleur paaltjes zijn geleverd. Dit laatste heb ik van horen zeggen)

Ik vind dit zó lelijk  dat ik besloot in de pen te klimmen en mailde naar B&W op 5 juniEén minuut later had ik een automatisch antwoord dat me mededeelde dat ik binnen 2 werkdagen een antwoord op een eenvoudige vraag zou krijgen óf, bij een meer complexere vraag een duidelijke termijn waarbinnen ik antwoord zou kunnen krijgen.

Op 15 juni had ik nog steeds geen antwoord en meldde ik dat. Onmiddellijk kreeg ik weer een automatische mail waarin dezelfde inhoud als de vorige automatische mail.

Op 16 juli krijg ik een mail met excuses voor het late antwoord, waarin “Uw e-mail is veel langer blijven liggen dan wenselijk. Toch willen wij hierbij u alsnog een inhoudelijke reactie geven.”

Een uiterst merkwaardige reactie, na meer dan een maand én een automatische mail dat er binnen 2 werkdagen antwoord zal komen( óf een duidelijk termijn) langer dan wenselijk?
En hoezo TOCH?

Het antwoord komt er op neer dat het  ontwerp is afgestemd met een klankbordgroep; er tevoren een inloopavond is geweest én het ontwerp ook is behandeld op een RTG avond**) waarin iedereen inspraak kon geven
Pas daarna  is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Dus? Mogelijkheden genoeg om tevoren “mee te praten”? Maar als je geen direct betrokkene bent?
Er komt echter een evaluatiebijeenkomst over dit uitgevoerde ontwerp (waarschijnlijk  begin van het schooljaar***)). Daarin zal de  mogelijkheid om de palen
te verminderen
worden meegenomen.

Ik vrees dus dat dit LELIJKE aanzicht blijft, hooguit een paar gele en/of oranje paaltjes minder. Het VEILIGE vind ik sowieso raar, want de enigen (behalve de omwonenden)
die op die ene straat naast de school rijden zijn wegbrengende ouders, en die zouden beter moeten weten dan om onveilig te rijden.

 

 

 

*)Er is wel een weg naar de school toe die vrij druk is en door de wijk loopt(zonder paaltjes of anderszins)
**) RTG= ronde tafel gesprekken
***) het plan was klaar vlak vóór de schoolvakantie, de evaluatie is vlak ná de schoolvakantie, Wat is er dan te evalueren, als de kinderen amper in DEZE situatie naar school zijn geweest, vraag ik me af.

Zonneweide.

Bij het woord zonneweide denk ik meteen aan een alpenweide in Oostenrijk, een helling vol met allerlei soorten wilde bloemen in een zonovergoten berglandschap

Maar zonneweide betekent heden ten dage ook nog iets anders: een heleboel zonnepanelen bij elkaar. En een heleboel is in dit geval 19.000 stuks; tezamen de eerste zonneweide in de Randstad.

Ik zag “de weide” verleden week van heel dichtbij. Volgens de info verstrekken de zonnepanelen bij elkaar 5.000.000 kwh zonnestroom per jaar.

De gemeente Eemnes, op wiens grondgebied de zonnepanelen geplaatst zijn heeft de doelstelling om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Behalve deze zonneweide heeft ook hun gemeentehuis (gezamenlijk gemeentekantoor van Blaricum, Eemnes en Laren ( kortweg BEL) 700 zonnepanelen op het dak.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups, de naam zegt het al, van de eikenproccessievlinder.
Het woord eik is omdat de rups in eiken voorkomt, het woord processie komt voort uit het feit dat de rupsen achter elkaar aan lopen en dus een soort processie (dichte rijen achter elkaar) vormen.

De vlinder,oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Europa, vliegt naar de top van de boom om haar eitjes te leggen. Vlinder en rups komen pas in Nederland voor sinds 1990, zo las ik.
Hun groei is explosief.Nederland heeft veel eiken aangeplant; de rupsen hebben weinig natuurlijke vijanden (minder insecten) en de klimaatverandering  (2 graden warmer dan 50 jaar geleden)

Er zijn mensen die allergische reacties van de rupsen krijgen; blaasje, bultjes, kortom huidirritatie. Dat komt van de brandharen die deze rupsen hebben( ca 700.000 per rups) Ook zijn er mensen die  reageren alsof ze een verkoudheid hebben; zij hebben last van het inademen van de rupsenhaartjes!

Vandaag ontmoette ik iemand met rode bultjes op armen en ook op plekken die hij in het openbaar NIET kon laten zien; hij werd helemaal wous van de jeuk, vertelde hij.

eikenrupsHier in de buurt zijn weer erg veel bomen met rood/witte linten erom heen, soms met  eikenprocessierups erop, soms met pas op, en soms alleen een rood/wit lint.
Dat PAS OP vind ik altijd een beetje een rare waarschuwing. Waar moet ik op passen?Ik heb vele bomen met linten erom gezien, echter nog nooit zo’n rups.
Moet men omkeren en naar huis rijden of moet je in de “rupsentijd” als je daar allergisch voor ben, helemaal niet naar buiten gaan?

 

Laatst reden we op een dijk met allemaal eiken met rood/witte linten. De boerderijen aan die dijk gelegen kunnen links of rechtsom de dijk op, maar een “andere weg” om ergens heen te gaan, is er niet.Hoe doen ze dat? Ik vroeg het aan een boer waarmee ik aan de praat raakte: “Je moet er niet te spastisch over doen”zei hij.
Zijn vrouw kwam erbij staan en zei”Niet de hond onder zo’n boom laten snuffelen en “eigenlijk” niet je wasgoed buiten hangen want daar komen met wind ook die haartjes in terecht”
Het woordje “eigenlijk” intrigeerde mij, het bleek dat ZIJ het gewoon WEL deed en nergens last van had.

Laatst zag ik (weer) zo’n karretje met slangen en een stel mannen in witte pakken;
ze zogen de rupsen op. Als die mannen geweest zijn  is het “gevaar”dan voorbij?

2 rupsen”nesten”in eik                    eik met opgevreten bladeren

We moeten deze rups en zijn haren dus mijden. Maar met een windje kunnen de haren “overal” komen en als je er ECHT last van hebt lijkt me dat geen pretje.

Liegen

Op een bord buiten las ik onlangs deze tekst:

De meest voorkomende leugen is
Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.

Mijn principe was: Ik teken niets zonder het gelezen te hebben.Dat was in het “papieren” tijdperk.
In het digitale tijdperk moet ik ergens een vinkje achter zetten als ik “alleen” maar iets wil lezen op  een website (ik moet akkoord gaan met van alles, mijn locatie beschikbaar stellen, een nieuwsbrief ontvangen etc.)
Meestal sluit ik na die vraag af en zoek het op een andere website op,  een heel enkele keer MOET ik die specifieke site hebben voor een feitencheck en “lieg” ook ik  (zet een vinkje in een hokje zonder gelezen te hebben wat ik onderteken!) Ik wil het gewoon NU weten.

Dus JA, ik geloof dat dit een veel, heel veel voorkomende “leugen” is.

 

 

Nationale identiteit verbinden aan Mensenrechten

Afgelopen december was het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld (UVRM) *).
In 1948  heeft de Algemene Vergadering Van de Verenigde Naties de UVRM opgesteld om de basisrechten van de Mens (grondrechten) te omschrijven.
De UVRM bestaat uit 30 artikelen die je op : https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens kunt nalezen.

Het Humanistisch Verbond is een petitie gestart om de UVRM in het paspoort te krijgen.
“De universele mensenrechten horen thuis in het paspoort. Mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond, sekse en religie. Door ze in het paspoort te verankeren, verdedig je gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen
Je kunt tekenen op https://mensenrechten.humanistischverbond.nl

paspoort
Ook hebben ze een 
speciaal paspoorthoesje laten maken dat symboliseert hoe we onze nationale identiteit aan mensenrechten kunnen verbinden.
We zijn al wereldburger, maar door zo’n hoesje om je paspoort maak je het “officieel”.
paspoorthoes

Je kunt het  bestellen via: https://mensenrechten.humanistischverbond.nl/bestel-een-paspoorthoesje/ ( slechts 3,- euro portokosten, maar je mag er natuurlijk ook een donatie bij doen)

 

 

*) Volgens het Guinness Book of World Records, is dit het meest vertaalde document in de wereld. ( 2016: in 501 talen)

 

World Environment Day (5 juni)

De Verenigde Naties heeft in 1974 WereldMilieuDag ingesteld.
Er worden dan op 5 juni over de hele wereld activiteiten georganiseerd om mensen bewuster te laten worden van hoe belangrijk het milieu voor onze wereld is en wat we kunnen doen om het milieu te beschermen (verleden jaar schreef ik hier een blog over in zeer verdrietige omstandigheden)

Ik denk dat iedereen in Nederland inmiddels wel wéét dat we, als we niets doen onze planeet aarde naar de ratsmodee helpen. Heel veel mensen DOEN er ook al wat aan.
Op veel plaatsen wordt afval gescheiden, kunnen er lege flessen in een glasbak gegooid worden en zijn er kledingcontainers. Er zijn kringloopwinkels om gebruikte spullen een nieuw leven te laten beginnen en veel mensen hebben stickers op de deur, waardoor ze hopen het ongevraagde drukwerk (en daarmee de houtkap) terug te dringen.
Loesje
Onlangs werd ik attent gemaakt op wéér een milieutip die ik nog niet ZELF gebruik: 100% plastic vrij toiletpapier van gerecyclede grondstoffen.
Het is toiletpaper that builds toilets.
Het bedrijf dat het toiletpapier maakt heet GOOD ROLL en van haar nettowinst gaat 50% naar de bouw van toiletten in Oost Afrika want : zo’n 33% van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen) heeft géén dagelijkse toegang tot een veilig en schoon toilet! zo staat te lezen op de verpakking van 4 van de vrolijk uitziende w.c-rollen.

Nog meer info op de verpakking: dagelijks worden zo’n 270.000 bomen gekapt voor de productie van hygiënepapier, daarom zijn deze rollen gemaakt van 100% recyclede grondstoffen, géén boskap, minder uitstoot CO2 en minder waterverbruik bij het maken ervan.

goodrollsGoed voor je billen want het papier is gemaakt zonder geur- en kleurstoffen en zonder chloor!
De rollen zitten in een leuke verpakking, die velletjes kunnen, zo wordt voorgesteld, weer  dienen om een cadeautje in te verpakken.

WereldMilieuDag leek me een leuke dag om hier eens mee te beginnen: ze zijn gekocht en staan op de toilet!

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Verder kreeg ik ook  nog een tip voor een site waar 101 waterbesparingstips op staan: https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/101-tips-water-besparen
Veel  tips kende ik al en pas ik toe, veel ook niet. Ik heb in ieder geval al weer een paar ideeën op gedaan die ik zeker ga gebruiken.
WereldMilieuDag; een Goede Dag om ook wat van deze tips te gaan gebruiken!

Vakantiegangers – vervuilers

Hoezeer ik me altijd op de vakantie verheug, er zit ook een downside aan de verplaatsingen van een groot aantal mensen.
Ik was me dat al bewust maar door een publicatie van het WereldNatuurFonds weet ik nu dat met vakantie gaan vervuilt en in sommige gevallen: erg vervuilt!

Men schat dat het aantal internationale toeristen in het jaar 2030
1,8 miljard zal zijn!
Die “verschuivende” mensenmassa zal zorgen voor een gigantische CO2-uitstoot, voor bergen afval én voor grote druk op plaatselijke voorzieningen (denk aan riolering)

Ik wist niet dat er NU al (gewone)toeristenplaatsen die erg in trek waren al gesloten zijn!

zwartpuntrifhaai
zwartpuntrifhaai

Ik las dat in Thailand de overheid een populair strand verleden jaar sloot omdat de zwartpuntrifhaaien verdwenen en bootjes het koraalrif beschadigde

Het Filipijnse eiland Boracay is  verleden jaar een half jaar “gesloten voor toeristen” omdat het zo vervuild was en het zwemwater naar stront stonk (aldus president Duterte)
styroporZelf heb ik, in de jaren negentig, gezien in Vietnam dat alle styroporbakjes van de, in de trein geserveerde lunch, door de vuilnisophaaltreindame uit de trein werden gegooid.
Dat gebeurde kennelijk elke dag op dezelfde plek, als je uit de trein keek leek het wel of het daar gesneeuwd had,  het gebied om de rails heen helemaal wit van het piepschuim!!

De laatste jaren zijn er steeds meer eco- toeristen gekomen, minder milieubelastende activiteiten. Op de plekken waar ecotoerisme is gaat namelijk de lokale bevolking die leefomgeving dan behouden, omdat er geld (van toeristen) mee te verdienen valt

Wat kunnen we, als toerist, minder vervuilend doen?
WNF publiceert mogelijkheden: verantwoorde keuze vakantie:
* Ga niet vliegen (vliegen is de meest vervuilende manier om te reizen)
* Boek bij Bookdifferent.com (gespecialiseerd in duurzame bestemmingen
*  Green Destinations (non profit organisatie) zet zich in voor duurzame reizen.
* Reis met openbaar vervoer

Het idee om met vakantie te gaan met het Openbaar Vervoer lijkt mij niet overal haalbaar. Ik ben op plaatsen geweest (binnen Europa) waar het openbaar vervoer ERG slecht geregeld was, waar het ontzettend DUUR was en waar het gewoon NIET was.

Ik ga  (met een paar uitschieters) bijna mijn hele leven met een tent of vouwwagen op vakantie ( ja, daar heb je wel een auto voor nodig)
Een enkele keer waren we in een hotel (Ierland, Griekenland)
Sommige hotels hebben briefjes op de kamer liggen waarin ze vragen om mee te werken aan minder milieuvervuiling, zoals bv NIET elke dag een schone handdoek willen.
Goed initiatief!

Op sommige eilanden in Griekenland is de riolering niet toereikend en vragen ze of je het w.c. papier niet in de toilet wil gooien maar in een vuilnisbakje. Minder erg, maar ook die vieze w.c.papiertjes moeten “ergens” heen (niet naar de toilet gaan is helaas geen optie)

Ik weet dat toen wij vroeger gingen kamperen in Frankrijk (man,vrouw,2 kinderen en een hond) er op campings daar al verschillende kleuren vuilnisbakken stonden om vuil te scheiden. Lang voordat we er in Nederland mee bezig waren.
Zo  steek je ook dingen op van  het reizen.