Dag voor de Rechten van het Kind

20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het kind aangenomen.

De Verenigde Naties heeft Unicef benoemd als “Bewaker van het Verdrag”: UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren.

De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind wordt elk jaar op 20 november “gevierd”: dat wil zeggen dat de rechten van het Kind op deze dag onder ieders aandacht wordt gebracht.

Zelf kreeg ik, lid van Unicef zijnde, een blad waarin unieke resultaten in Coronatijd.
Een paar feiten wat Unicef met donatiegeld heeft kunnen  doen


*Sinds het begin van de Coronapandemie zijn er bijna 4 miljoen kinderen behandeld in gezondheidscentra (door de Coronacrisis leven meer gezinnen in armoe en raken ze (ernstig) ondervoed.

* 1,7 miljoen zorgverleners kregen beschermende kleding (o.a. mondkapjes)

Er is NU een actie om een kind in een vluchtelingenkamp een pakketje te geven.
Als u hieraan mee wil doen, kijk op www.Unicef.nl/kiesjepakje: Voor € 5,- is er al een thermische fleecedeken te geven en voor € 20,- een hygiënekit: pakket met zeep, shampoo en wasmiddel.

Ik denk dat iedereen de Unicef toost “Op een beter 2021” wel ondersteunt (misschien zelfs met een pakje!)

Aangepaste intocht Sinterklaas

Dit jaar komt de Sint niet ECHT in bijna elke stad in Nederland aan, wél op t.v.
Maar, zo las ik, op t.v. komt de Sint aan in een fictief dorp Zwalk. [Niet te verwarren met het dorpje ZALK, dat beroemd werd door kruidenvrouwtje Klazien uit Zalk]

Dit alles omdat er door de Coronapandemie géén mensenmassa’s bij elkaar moeten zijn.


Er zijn dus “geheime” t.v. opnames gemaakt “ergens”. De media speculeerden wel waar het zou zijn.
Ik las dat ZWALK vermoedelijk een samentrekking van Zwolle en Zalk is en dat dáár de opnamen zijn gemaakt. Het zou zo maar kunnen.


Het belangrijkste voor de kinderen is dat, nu ze niet zelf naar een Pieten en Sintoptocht kunnen toegaan, de t.v. uitzending wél door kan gaan en ze er zo toch een beetje “bij” kunnen zijn.

Gelukkig is niet ALLES anders: Diewertje Blok doet verslag van de aankomst van  Sint en zijn gevolg en ook het Sinterklaasjournaal blijft te zien.

Uitzending vandaag: 14 nov.12.00 NPO 3

Sint eerverleden jaar door onze straat

Tekeningen: G.v.d.Brink

“Rook”bordjes

Eerst lagen pakjes sigaretten bij de supermarkten gewoon in het schap en kon je ze als klant pakken, later kon het nog maar alleen bij een paar kassa’s, daarna alleen bij de servicebalie  en uiteindelijk gingen ze volledig uit het zicht. De volgende stap van supermarkten is om de verkoop te stoppen. Winkelketen Lidl heeft, als eerste supermarkt, officieel aangekondigd uiterlijk 2022 te stoppen met de verkoop van sigaretten.

Het wordt rokers steeds moeilijker gemaakt om nog “ergens”, behalve thuis, een sigaret op te steken.
Sinds oktober 2014 is de horeca volledig rookvrij en mag er alleen nog maar op het terras gerookt worden (sindsdien worden terrassen [voor Coronatijd] ook met slecht weer bezet )
In 2019 was er een uitspraak van de Hoge Raad omtrent “rookruimtes in horecagelegenheden” dat werd NIET meer toegestaan (geen vol rook staande ruimten, waar je niet eens een sigaret op hoefde te steken, maar gewoon de rook kon inademen)

Eigenlijk zijn we als samenleving al behoorlijk gewend aan een samenleving waarin “bijna” niet meer gerookt wordt. Hoe kom ik er nu dan zo “opeens” op?

 • In de vrije natuur waarin wij veel lopen zag ik onlangs ( in een bos in ’t Gooi) een bord staan dat ik nog nooit eerder had gezien.
 • Bij de school, vlakbij ons huis staat een “rookvrij” bord
 • en ook in het park waarin we vaak lopen staat een “rookvrij” bord.

  Waren we “bijna” vergeten dat er ooit VEEL gerookt werden, nu hangen ze weer borden op waardoor we er weer aan denken.
  Zouden die borden nog nodig zijn?

  Uit een onderzoek, dat werd gepubliceerd in het  Journal of the American Heart Association
  is gebleken dat rokers  drie keer  meer kans op vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten lopen dan mensen die nooit hebben gerookt. Reden genoeg om een campagne tegen het roken te voeren.
  De prijs van een pakje shag of sigaretten is sinds juli 2000 meer dan drie keer zo duur geworden (blijkt uit cijfers van het CBS)

Dié maatregel én vele anderen hebben effect gehad. Veel volwassenen zijn de laatste jaren gestopt. Maar van de jonge mensen rookt volgens het Trimbos-instituut (landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheids-, verslavings- en maatschappelijke zorg) één op de drie. Zorgelijk.

Zelf let ik niet (meer) op sigaretten sinds ik in 2006 zelf gestopt ben met roken ( ze zien is ook moeilijk, want ze mogen niet meer in het zicht liggen) maar het schijnt dat alle sigarettenpakjes per 1 oktober van dit jaar dezelfde donkergroen/bruine kleur hebben.
Voor sigaren en e-sigaretten worden ook regels opgesteld voor een standaardverpakking per 2022.

Dit is allemaal in Nederland, maar hoe staat het in het buitenland?


Rookfeitjes:


* Uit een enquête onder duizend Nieuw-Zeelanders blijkt dat men een partner die rookt minder aantrekkelijk vindt dan een partner met een strafblad

*: In Australië  zijn e-sigaretten vanaf okt 2020  alléén op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

* Uit een enquête van antirook-organisatie Action on Smoking and Health (ASH) is gebleken dat een miljoen Britten zijn gestopt met roken door de Coronacrisis

*  Mensen die in de buurt van natuur wonen, hebben eerder de neiging met hun gezondheid bezig te zijn en zijn minder snel geneigd te roken wijst onderzoek (gehouden onder 8.000 volwassenen) van de University of Plymouth (gepubliceerd in Sociale Science & Medicine) uit.

Statiegeld

Statiegeld is  hier niet wettelijk geregeld. In het Verpakkingenbesluit is een paragraaf opgenomen over statiegeld; deze paragraaf is echter nooit in werking gezet.
Op 1 januari 2008 is, in Nederland, de verpakkingenbelasting ingevoerd; dat betekende dat bedrijven die verpakkingen of verpakte producten voor de eerste keer op de Nederlandse markt brachten een indirecte belasting moesten  betalen. Deze belasting is vervolgens op 1 januari 2013 weer ingetrokken (vervangen door een systeem van verplichte afvalbeheersbijdragen*)

In Nederland gaan er jaarlijks zo’n 1,5 miljard PET-flessen over de toonbank (wereldwijd  werden er in 2017 één miljoen plastic flesjes per minuut verkocht)

Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het volume van het zwerfafval
De Nederlandse regering vindt dit óók verontrustend en wil er wat aan doen: In maart 2018 meldde ze dat het zwerfafval 70 tot 90% verminderd moest worden, daartoe kreeg het bedrijfsleven twee jaar de tijd,  als dat NIET gaat lukken, komt er vanaf 2021 statiegeld op kleine flesjes.

Mij klinkt dat positief in de oren: niet gehaald? Volgend jaar statiegeld! Dan gaat de plasticafvalberg ongetwijfeld met een deel verminderen; als mensen geld voor teruggave krijgen gooien ze minder “zomaar” weg.
Helaas, in een artikel van het  Recyclingnetwerk staat, dat in 2002 het bedrijfsleven de flesjes en blikjes in het zwerfafval  (toen in 3 jaar tijd) met 80% zou verminderen  en als dát niet zou lukken zou statiegeld voor blikjes en flesjes worden ingevoerd.
Dié doelstelling is nooit gehaald, maar het statiegeld werd niet ingevoerd.
Dat geeft te denken. Zou het 16 jaar later wél gaan lukken?

Ik las dat bij  Coca Cola Nederland 50% van hun 1,5 literflessen uit gerecycled materiaal  bestaat, materiaal dat grotendeels afkomstig  is van statiegeldflessen

Ik vond op internet een staatje waar goed op te zien is hoe een fles in het statiegeldcircuit “rond” gaat. De klant staat quitte als hij een fles koopt,
€ 0,25 statiegeld betaalt en het flesje terugbrengt en weer € 0,25 terug krijgt.
De supermarkt staat quitte als ze € 0,25 cent aan de drankfabrikant betaalt en € 0,25 weer terugkrijgt bij het inleveren van de flessen.
Maar waar zit dan de winst van het  recyclebedrijf? Ik kon dit niet ontdekken!

De supermarkt had vroeger een loketje waar je de flessen aan een mens kon inleveren. Tegenwoordig zijn het  allemaal machines die je flessen “inslikken” en zelfs kratten naar binnenslurpen.  Zowel het personeel als de machine zijn een kostenpost voor de supermarkt.  Zo’n flesinnamemachine kost ongeveer € 13.000 euro heb ik me laten vertellen en dáár komen dan nog de onderhoudskosten bij.**)

Wij, in Nederland, zijn gewend aan statiegeld (uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% van de Nederlandse bevolking positief tegenover statiegeld staat) en kunnen een fles terugbrengen bij elke supermarkt die dat merk verkoopt. Ik herinner me van vakanties in Frankrijk dat je bij de supermarkt een bonnetje van statiegeld meekreeg als je een fles fris kocht en alléén bij dié winkel met dát bonnetje statiegeld terug kon krijgen.

Dat was TOEN, NU is de productie en vervuiling van plastic zó sterk toegenomen dat 50 tot 80 procent van het afval in zee bestaat uit plastics (die voornamelijk van het land komen).
En niet alleen in de zee vormt plastic een probleem, ook op het land. Het Nederlandse zwerfafvalbeleid kost ieder jaar ongeveer 250 miljoen euro  (dat is € 15,10 jaarlijks per inwoner).

Laten we hopen dat de Nederlandse Regering doorpakt en we, als de doelstelling tot vermindering van het zwerfafval met 70 tot 90% NIET gehaald wordt, ook statiegeld op kleine flesjes ingevoerd wordt!

Alle kleine beetjes helpen ( zei het muisje en plaste in de Rijn)*) De hoogte van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is afhankelijk van het materiaal en de soort. Voor verpakkingen die meerdere keren te gebruiken zijn,  wordt maar één keer een bijdrage geheven. In de verpakkingencatalogus van het Afvalfonds kan een bedrijf opzoeken of het voor háár product een bijdrage moet betalen.

**)Er zijn óók supermarkten waar je, op de flesseninnamemachine, kunt kiezen of je het statiegeld wil ontvangen of doneert aan een goed doel.

Halloween, Allerheiligen, Allerzielen, Sint Maarten

De naam Halloween is afgeleid van All Hallows Eve: de avond vóór Allerheiligen.
Allerheiligen is op 1 november; een katholiek feest waarop alle heiligen en martelaren worden herdacht.

De dag ervoor 31 oktober is Halloween.

In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, Samhain ( Keltisch voor Nieuwjaarsdag, zowel als voor het woord voor November)
31 oktober was  dus Oudjaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag

De Kelten, die dit feest vierden geloofden dat alle gestorvenen van dat afgelopen jaar terug zouden komen op die dag en bezit zouden nemen van een lichaam. Om boze geesten af te weren en zich voor hen “onherkenbaar” te maken droegen mensen op die avond een masker en maakten een afschrikwekkende lantaarn.

De Kelten hadden toen nog geen pompoen, maar holden bieten en knollen uit om er een lichtje in te doen en zo de geesten te laten schrikken.
Pompoenen horen dus niet van oudsher bij het Halloweenfeest, oorspronkelijk komen ze uit Midden en Zuid Amerika waar ze door Indianenstammen (9.000 v.Chr) werden gekweekt. Toen Ieren massaal gingen emigreren (20ste eeuw) ontdekten ze daar de pumpkin en gebruikten ze die om hun lantaarns met Halloween van te maken.(De grootste pompoen ter wereld werd door een Belgische teler geteeld: 1190 kg woog deze (Guinness World Records)

Dan is er nog 2 november, wéér een Katholiek feest : Allerzielen: men herdenkt de overledenen
Vroeger (9e eeuw) gingen arme Christenen op die avond langs de deuren; ze bedelden om zielencake (brood met krenten). In ruil daarvoor zeiden ze een gebed voor een gestorven bekende van de gulle gever. Door die gebeden zou de overledene eerder in de hemel komen, geloofde men.

Allerheiligen, Allerzielen en Halloween vermengden zich.
Nu gaan kinderen verkleed langs de deuren en roepen ”trick or treat”; degene die opendoet wordt bang gemaakt en om dat “af te kopen” geeft hij of zij de kinderen snoep.

Dit laatste gebruik kennen we ook op een “concurrerend” feest; Sint Maarten.
Dit feest is genoemd naar “Martinus van Tours” (316-397), bisschop van Tours en volgens velen een van de belangrijkste grondleggers van het Katholieke Christendom in Gallië.

HIJ was de man (toen nog soldaat) die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. (Ik vond het altijd een beetje “stom” waarom gaf hij zijn hele mantel niet aan de kou lijdende bedelaar. NU pas las ik dat de Romeinse soldaat de helft van zijn mantel gaf omdat alleen de helft van hem was, de andere helft van de mantel behoorde aan het Romeinse leger toe!)


(kunstafdruk van Simone Martini )


Dit is de Christelijke versie van het Sint Maartenfeest er is ook een andere, heidense versie
Rond 11 november moest vroeger de oogst binnengehaald zijn en ging het vee op stal. Op die dag werden grote vuren ontstoken. Dit gebruik  kwam voort uit een Germaans feest ter ere van Wodan, de Germaanse oppergod. De vuren en dankoffers waren bedoeld om de vruchtbaarheid van het land en vee af te smeken.

Tuintaferelen met Halloween, compleet met lichtjes, geluiden (hol gelach) en bewegende armen.

(Nog) geen totale lockdown

Het persmoment is geweest (niet te verwarren met de persconferentie, die komt volgende week!) Deze keer andere locatie én geen blauwe achtergrond. Wat was de boodschap dáár van?
Als het serieuze moment daar is maken we er (wéér) iets officieels van?

Dat het nu al serieus is daarvan zijn de meeste van ons zich wel bewust.
Het nare is dat mensen “Coronamoe” worden en regels aan hun laars gaan lappen, waardoor het virus zich verder verspreiden kan.
Begrijpelijk van mensen (we zijn het allemaal ZAT) maar zeker niet verstandig; eerder DOM!

Waren we eerst nog geschokt (april) door de omvang van dit virus, NU grijpt het veel meer om ons heen. Wie kent er nu NIEMAND die Corona heeft? Iedereen heeft wel een broer, collega, tante, vriend of buurman die HET heeft.
We zijn (nog) niet in lockdown maar al heel wat mensen zijn “ vrijwillig” in quarantaine omdat ze in de buurt van iemand waren die NU het virus heeft. Erg verstandig, maar ook ingrijpend voor die mensen, hun naasten en hun werkgevers.
Ik ken een alleenstaande moeder die nu al haar vakantiedagen heeft opgemaakt aan “thuisblijven omdat een kind ernstig verkouden was”; een pasgeboren baby die al in en uit ziekenhuis is geweest omdat het Corona had en weer terugkreeg; een stel wat samen in quarantaine is omdat ZIJ een collega had die Corona blijkt te hebben; een kledingverkoopster die mét mondkapje voor, toch ook Corona heeft gekregen; een verpleegster die maar niet echt beter worden kan.

Er gebeuren verontrustende dingen in de hoofden ván (en soms ook door daden van) mensen die “het niet meer aankunnen”; mensen die HET ontkennen (complottheorie) en mensen die hun eigen zin doen (om wat voor reden dan ook)
De media meten dat breed uit, wat naar mijn mening, NIET helpt, misschien zelfs wel het tegenovergestelde.
Er zijn ook mensen die economisch gezien het water NU AL aan de lippen staat en doodsbang zijn voor meer maatregelen, ondernemers die net in 2020 een zaak begonnen waren; die nét behoorlijk geïnvesteerd hadden en ondernemers die het in 2019 nét redden en nu dus NIET meer

Het rare is dat vaak niet het VIRUS de schuld krijgt maar de regering (en). De maatregelen zijn te veel, te laat, te vroeg, verkeerd er is van alles mis mee, maar waarom realiseren mensen niet zich dat  de regering HET OOK NIET WEET, dat alles gebaseerd is op prognoses ? Dat ze maatregelen nemen op basis van wat ze WETEN, én dat ze veel NIET weten. Links of rechts, politici weten het niet, laten zich adviseren, maar er MOETEN NU maatregelen genomen worden. Welke?
Achteraf zal het allemaal te beredeneren zijn, we hadden dit en moesten eigenlijk dát; Ja achteraf!

Maar we zitten in het NU!

We zitten erin, we komen eruit, maar WANNEER?
Laten we doen wat verstandig is afstand houden, niet te veel mensen bij elkaar, mondkapjes *) dragen als 1,5 meter niet haalbaar is en thuisblijven als we klachten hebben.
Bescherm elkaar, bescherm jezelf.

*) Ze zijn NIET afdoend wordt er geschreven: ze helpen máár 50% voor de drager en 40% voor de naasten. Stel dat dát zo is (geleerden zijn het er NIET over eens) dan nog; BETER dan NIETS! Het helpt wel IETS, plus het feit dat door het dragen van zo’n (on)ding je bewust bent van de situatie!

Najaarseditie Fairtrade Week

Van 24 oktober t/m 1 november staat Eerlijke Handel in ons hele land in het zonnetje. Supermarkten promoten die week hun Fairtradeproducten en vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten om ons, consumenten, te laten zien hoe belangrijk eerlijke handel is.

Eerlijke handel of fairtrade is een term die in onze westerse wereld wordt gehanteerd als beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden

Ik heb in het verleden lang gevrijwilligd bij een Wereldwinkel. De Wereldwinkels hebben een doel: eerlijke handel onder de aandacht te brengen en te promoten. Oorspronkelijk begonnen wereldwinkels met koffie en later is dat uitgebreid naar allerlei artikelen.
Koffie  bleek een goed artikel om mee te beginnen: Per jaar drinken we (nu) in Nederland in totaal zo’n 1.800 Olympische zwembaden vol aan koffie. Dat is 4,5 miljard liter.
Door de verkoop onder Fairtrade voorwaarden ontvangen boerenorganisaties ten minste de Fairtrademinimumprijs, die momenteel hoger ligt dan de marktprijs voor koffie. Daarnaast ontvangen zij een ontwikkelingspremie die boerenorganisaties naar eigen inzicht besteden, zoals aan productieverbetering, medische zorg of onderwijs.

In de Wereldwinkel verkochten we prachtige artikelen uit verschillende ontwikkelingslanden, niet alleen etenswaren maar ook sieraden, tassen en woonaccessoires. Artikelen met een verhaal zoals olifantenpoeppapier uit Sri Lanka.
Steeds meer kwamen de fairtradeartikelen ook in andere winkels. Winkels die een groter klantenbereik hadden dan ons kleine winkeltje. Uiteindelijk is déze wereldwinkel opgeheven. Misschien verdrietig maar ook enorm fijn dat Fairtradeartikelen “meer bereik hebben “ in winkels zoals HEMA en AH.
In 2019 kocht 87% van de Nederlandse huishoudens wel eens een Fairtradeproduct.
Dat is geweldig maar er wordt natuurlijk naar méér gestreefd. Vandaar deze Fairtrade-onder-de-aandacht-breng-week.

Nederland, als het op 9 na rijkste land van de wereld heeft het nu economisch zwaar, maar wat te denken van de ontwikkelingslanden? Ook daar heerst Corona! Door in deze tijd vaker voor een Fairtradeproduct te kiezen, kunnen consumenten hier hen een steun in de rug geven.

Voor, aangepaste, activiteiten in het kader van deze Najaars Fairtradeweek zie: https://www.fairtradenederland.nl/campagne/fairtrade-week-najaarseditie-20/

Ik vond de activiteit van de Fairtrade werkgroep Houten een goed initiatief:
Zij roepen iedereen op zoveel mogelijk eerlijke en duurzame kleding te kopen.
De werkgroep heeft hiervoor de Eerlijke Kleding Route gemaakt, zodat de consument weet waar hij(zij)  voor eerlijke, duurzame kleiding  in Houten terecht kan.( In de routekaart zijn elf winkels opgenomen waar  eerlijke en duurzame kleding te koop is)
Eerlijke kleding is beter voor werknemers en het milieu en vrij van kinderarbeid. De route is te vinden op
www.fairtradegemeentehouten. nl

*) Bron: Fairtrade Nederland

Wintertijd? Gewone tijd!

De nacht van 24 op 25 oktober gaat de Wintertijd beginnen, zo wordt ons voorgehouden.
Eigenlijk is het dan de gewone tijd weer.
De zomertijd is (in 1977) ingesteld (energiebesparend) en als deze, na 7 maanden geduurd te hebben, afgelopen is en we de klok weer terugzetten, zijn we dus weer terug op de GEWONE tijd.

De wintertijd duurt máár 5 maanden. Een ezelsbruggetje om te onthouden of de klok voor- of achteruitgezet moet worden is: Als het weer achteruit gaat, gaat de klok dat ook!*)

Ik schreef verleden jaar al in een blog (31 maart) dat de Europese Commissie erover dacht om zomer en wintertijd helemaal af te schaffen. Dát voorstel is aangenomen (410 stemmen voor, 192 tegen en 51 onthoudingen) alleen de tijd waarop e.e.a. ingaat is verschoven naar 2021.

De meeste EU-landen, waaronder Nederland zeggen meer tijd nodig te hebben om de bevolking en het bedrijfsleven te raadplegen. Ook is het belangrijk om niet “uit de pas te lopen” met de buurlanden.(Gaat elk land wachten met beslissen tot het buurland besloten heeft?)

Binnenlandse zaken heeft onderzocht wat het beste zou zijn, uitkomst: Permanente wintertijd is gezonder, permanente zomertijd is veiliger in het verkeer.

Ik ben benieuwd wanneer ik geraadpleegd word.
U?

*) Wij hebben een radiogestuurde klok ; het signaal komt van een atoomklok (staat in Mainflingen (D) en wordt doorgestuurd. Altijd op de seconde nauwkeurig; onze klok gaat automatisch van zomer naar wintertijd.

Ik heb geen idee of de atoomklok, als Nederland bepaald heeft welke tijd ze wil, wéét of ze ONZE klok nog moet verzetten?

75 jaar Verenigde Naties

Vijfenzeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd én werd in datzelfde jaar de Verenigde Naties opgericht.
24 oktober is het precies 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht.

Dit jaar wordt dat VN lustrum onder andere gevierd  met de tentoonstelling 75 jaar VN in 75 verhalen,   te zien op de Lange Voorhout in Den Haag ( van 17/10 t/m 29/11)

én een publicatie met dezelfde naam.

De publicatie wordt ingeleid door de huidige burgemeester van Den Haag ( belangrijke VN-stad).
Hij schrijft ondermeer: De VN verbindt vrijwel alle landen ter wereld [momenteel zijn 193 van de 196 internationaal erkende onafhankelijke staten lid] in hun streven naar vrede en veiligheid vanuit het wereldwijde besef dat internationale samenwerking hiervoor broodnodig is”

Onderstaand een paar citaten uit deze publicatie :

Nasser Kalantar: Iraans-Ned. kernfysicus en hoogleraar “De gevaarlijkste vorm van discriminatie is een regering die discrimineert, daar moet je tegen vechten”

Henning Melber: Duits-Namibisch politiek activist: “De VN is er om een stem te geven aan mensen die geen stem hebben in het orkest van de grote machten”

Mercy Kolok verhuisde vanwege de oorlog vanuit het toenmalige Sudan naar Kenia, woonde en studeerde er maar keerde in 2010 terug naar Zuid Sudan en ging werken bij UNICEF: “Solidariteit is levens redden zonder na te denken over iemands stam, afkomst of religie”

Deze mensen en meer anderen vertellen HUN verhaal in deze indringende publicatie.

Behalve de publicatie en tentoonstelling  zullen op 24 oktober markante plekken in Den Haag zoals het Vredespaleis, waar het Internationale Gerechtshof van de VN sinds haar oprichting zetelt, uitgelicht worden in VN blauw.

Kwetsbaren en ouderen

De kwetsbaren en ouderen worden in het Coronatijdperk beschermd.
In de eerste Coronagolf (hoeveel komen er nog?) werd dat gedaan door de deur op slot te doen.
Zo kon het COVID-19 virus NIET in verpleegtehuizen en instellingen met oudere en kwetsbare mensen, dacht men. Helaas waren de aerosolen slim en kwamen tóch binnen met als gevolg zieken en zelfs stervende ouderen, kwetsbaren én verzorgenden!

Van deze situatie werd geleerd!
Bij de tweede golf gaat de deur NIET dicht, er wordt alleen gekeken of er gezonde mensen binnen komen; bij de ingang staat een “portier” met een koortsthermometer in de vorm van een pistool.
Het wordt op je gericht en het getal bepaalt of je er wel of niet inkomt.
Ook dát is geen Coronaproefbeleid maar wat is dat WEL? Niemand weet wat 100% betrouwbaar is.

Persoonlijk zou ik in de media meer de nadruk gelegd zien om wat we NIET weten dan wat we wél denken te weten van COVID 19. De (on)zin die wordt verspreid komt vaak van halve informatie; foute conclusies worden dan vaak getrokken (zie Lubach)
Deskundigen mogen er best voor uit komen dat ze HET NIET WETEN en dat ze met onderzoek bezig zijn. Die hele discussie over mondkapjes!!!
Al werkt het maar 1%, binnen bij mensen waar 1,5 m niet mogelijk is; DOEN. Beter dan niets!
Met zo’n ding op ben je je in ieder geval BEWUST van wat je aan het doen bent en of dat al dan niet veilig kan zijn!*)

We willen graag ALLES van het virus weten, maar doen dat (nog?) niet.
Er zijn mensen die geloven dat
* het virus bewust gemaakt en onder de mensen gebracht is
 * als er een vaccin komt, we geïnjecteerd worden met een chip
 * wereldmachten door Covid-19  “ons” eronder willen krijgen
 * China hier achter zit
 * het milieu ons terug gaat pakken voor wat wij, mensen, het hebben aangedaan
 * GOD boos is.

Iedereen mag geloven wat hij wil én, in ons land, mag iedereen dat ook verkondigen; in de media brengen en (mits gesteund door 40.000 handtekeningen) in de Tweede Kamer aan de orde stellen hoe, wat ZIJ doen “ beter kan” (Burgerinitiatief).

Prettig dat het allemaal kan, maar persoonlijk word ik erg onzeker van deskundigen en “onkundigen” die allerlei dingen omtrent COVID 19 vertellen die niet WAAR blijken te zijn.
Zo langzamerhand zie ik het als een Russisch roulette waar we in zitten, wie je tegenkomt en (hoe dichtbij) wát je aanraakt (en wie het daarvóór beet had) bepaalt of je wél of niet besmet raakt.

Het is voor iedereen een moeilijke tijd en NIEMAND weet hoe lang het nog gaat duren.
Wát de oorzaak ook is, er is NU geen óplossing (voor de één is de denkbare oplossing straks de ontdekking van een vaccin, voor de ander zou dát een “bewijs” zijn dat we hierdoor gemanipuleerd gaan worden)

Ik gebruik mijn gezonde verstand mét de informatie**) die ik heb en die me “zinnig” lijkt.
Erger dan Corona krijgen lijkt het me een ander daarmee op te zadelen.
Voor hele dagen thuis zitten (mits noodzakelijk) ben ik té actief. Wat ik doe, doe ik buiten of op afstand van mensen en anders met mondkapje.
Ik HOOP op een toekomst NA Corona én probeer te genieten van de dingen die wél kunnen.

*) zelf heb ik last van beslagen bril en benauwdheid met zo’n ding, maar ik DOE het wel binnen als er geen afstand van 1,5 m mogelijk is.
**) Checken of de info klopt doe ik wat betreft COVID-19 niet meer, voor elke mening kun je ook de tegengestelde vinden!