PRI in relatie tot Anorexia

Onlangs las ik voor het eerst over PRI.*)
Ik heb weinig tot niets in familie of vriendenkring met psychische aandoeningen te maken, dus daar weet ik weinig over. (Ik ga wel met mensen om die in de Geestelijke Gezondheidszorg werkzaam zijn, maar die spreken, terecht, weinig over hun patiënten)

Voor de mensen die óók nog nooit over PRI gehoord hebben: dit is de afkorting van Past Reality Integration: PRI stelt zich ten doel ons te helpen toe te werken naar het bewust worden van de destructieve werking van de afweermechanismen, die we als kind hebben moeten ontwikkelen.
Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind hebben ervaren, niet hoeven te voelen. PRI stelt zich ten doel het stoppen van de afweer en vervolgens naar het afbreken of ontmantelen ervan. Achter onze afweren schuilt de oude pijn die wij als kind hebben moeten verdringen omdat het toelaten ervan op dat moment zó pijnlijk zou zijn geweest dat we het niet zouden hebben kunnen verdragen
.

Ik las  een artikel over PRI in relatie tot Anorexia nervosa.
Anorexia is één van de meeste dodelijke  psychische ziektes.
Deze ziekte komt vaker bij vrouwen/meisjes voor dan bij mannen/ jongens;
95%  van de anorexiapatiënten is vrouw**)
Het ontstaat meestal in de puberteit: 370 van de 100.000 jonge vrouwen heeft anorexia.**)
Ieder jaar komen er 5.500 jonge vrouwen met anorexia bij; dat is 1 per huisarts per jaar.**)

De resultaten van PRI – behandeling in relatie tot anorexia nervosa worden momenteel, onder leiding van een lector residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, door promovenda Heleen Wesselius onderzocht.
Er staat in het artikel, dat ik las,  dat de eerste resultaten veelbelovend zijn!
De meisjes en vrouwen die aan dit onderzoek meewerken hebben een gemiddeld BMI
(Body Mass Index) van 15 (met een BMI van 15 zijn veel meisjes en vrouwen in de reguliere zorg uitbehandeld)
Ter vergelijk:
een “normaal” BMI geeft een getal tussen de 18,5 en 25**)
Overgewicht is bij 25 tot 30
Obesitas is bij meer dan 30
Lager dan 18,5 is ondergewicht.

Binnenkort wordende uitkomsten van dit promotieonderzoek in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd.

eetstoornis*) In 2000 werd PRI, een vorm van psychotherapie, ontwikkeld door drs. Ingeborg Bosch. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd geïnspireerd door het gedachtegoed van psychoanalyticus Alice Miller en Jean Jenson, alsmede door oosterse denkwijzen.
Ze schreef 6 boeken over PRI, waaronder “Vrij van eetproblemen”.

**) Bron GGZ Rivierduinen

***)  Om je BMI  te berekenen heb je nodig: je  lengte, gewicht, leeftijd en geslacht.
Zie  www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter