De lente is begonnen!

IMG_7634Op het Noordelijk halfrond begon de lente dit jaar op 20 maart*) om 04.49 uur om precies te zijn
Op die dag waren de nacht en de dag even lang!
De lente equinox  is het tijdstip dat de zon loodrecht boven de evenaar staat.
Op het tijdstip van de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde ruwweg gelijk, namelijk een half etmaal en komt de zon precies in het oosten op.**)

Het woord lente is een afgeleide van lengen of langer worden.
De dagen lijken nóg langer te worden als de zomertijd ingaat, dat is (in Europa) op de laatste zater- op zondagnacht van maart; dit jaar dus in de nacht van 28 op 29 maart ’s nachts om 02.00 uur.  De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet***)

Ik las  dat om praktische, maar ook om klimatologische redenen de meteorologische lente op 1 maart  begint en tot 1 juni duurt.

bloesemlaanDe lente eindigt met de Zonnestilstand (ook wel zonnewende of solstitium geheten)  dát is het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat.
Dit jaar is dat om 23.43 uur op zaterdag 20 juni

Lente is ook een Nederlands talige, voornamelijk Vlaamse meisjesnaam
Om nog even bij Vlaanderen te blijven; de dichter Jan Vercammen (1906-1984) heeft iets moois over de lente geschreven:

IMG_7623

 

 

 

De mooiste dagen van de lente zijn de dagen die wij er zelf aan toevoegen”

 

 

 

 

 

*) De komende decennia (tot het jaar 2048) begint de lente altijd op 20 maart.
**) Een uitzondering hierop zijn de Noord- en Zuidpool. Daar komt de zon op bij de ene equinox en gaat hij onder bij de andere equinox.
***) De zomertijd in de Europese Unie loopt van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

Foto’s: mijn lief
vandaag
nabij dorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wintertijd bestaat niet!

koperen wekkerElke laatste dag van maart wordt de klok verzet naar zomertijd; dit jaar dus op zondag 31 maart
Op 27 oktober a.s. zetten we de klok dan weer terug. We noemen dat dan de wintertijd, maar die bestaat eigenlijk niet.

Als we in oktober de klok weer terug zetten hebben we de “gewone” tijd weer terug. IK schreef al eerder een blog over de klokverzetting en hoe dat zo gekomen is (de Duitsers stelden dat in de Eerste Wereldoorlog (1916) in om zo grondstoffen te besparen.

De Europese Commissie zou graag willen dat ieder land gaat kiezen of ze voor winter of zomertijd gaan kiezen (en zich daaraan danook gaat houden) Als dat gebeurt, behoort klokverzetten tot de verleden tijd.
Uit een Europese enquête  kwam dat  80% van de deelnemers het verspringen van de tijd wilde afschaffen. Of dat m.i.v. volgend jaar ook daadwerkelijk gaat gebeuren?????

 

Klokverzetting (25/3)

In de nacht van zaterdag 25 maart wordt de klok in Nederland een uur voorruit gezet: om 02.00 gaat de tijd naar 03.00 uur (deze zomertijd duurt tot 28 oktober)

Hoe kwam dat eigenlijk zo, die tijd verzetten.
Het schijnt dat de wetenschapper en politicus Benjamin Franklin (1706-1790) de eerste was die serieus voorstelde om het daglicht beter te gebruiken.
“Wat een geld kan dan bespaard worden op kaarsen”!

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerden de Duitsers de eerste keer zomertijd in;
de oorlog was duur en om kolen te besparen werd de zomertijd ingevoerd. (ook in bezette gebieden werd de zomertijd ingevoerd. Nederland en ook Engeland volgden)

Na de oorlog was er weer de gewone tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden de Duitsers weer de zomertijd in; deze keer ging de Amsterdamse Tijd over in de Midden-Europese Tijd; de klok moest één uur en 40 minuten vooruitgezet worden gezet, zodat de Nederlandse tijd gelijk liep met de Duitse tijd In 1946 werd deze tijd weer afgeschaft.

Vanwege de oliecrisis werd de zomertijd in Nederland in 1977 weer ingevoerd; zo werd er langer gebruik gemaakt van het zonlicht en kon er energie worden bespaard.
En nog steeds wordt, in Nederland, 2 keer per jaar, in maart en in oktober de klok verzet. (In de overzeese gebieden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden geldt géén zomertijd)*)

klok
Zelf hebben we al vele jaren een radiografische klok. Deze ontvangt de tijd via een radiografisch signaal
– het DCF-signaal – vanuit de atoomklok in Frankfurt. **)

Hij staat dus altijd gelijk. Als we ’s morgens na de tijdsverzetting naar beneden komen is dat DE klok met de juiste tijd en zetten we al onze andere klokken gelijk aan die klok.

 

*) In Europa doen IJsland, Turkije en Rijsland niet mee met zomer en wintertijd.
**) een radiografische klok wijkt nooit meer dan enkele milliseconden af van de tijd.