Uitslag Coronatest

Een vriendin zou vrijdag met vakantie in eigen land gaan: ze heeft gereserveerd.
Dinsdag voelt ze zich beroerd.
Hoesten en algehele malaise (géén koorts)
Toch, de volgende dag, met oog op de naderende vakantie, maar even de huisarts gebeld.
Advies: toch maar even langs de Corona-teststraat.
Afspraak gemaakt, de volgende dag (donderdag) om half 2 kan ze terecht.
covid test
Daar worden monsters uit keel en neus genomen: uitslag binnen 48 uur.
“Ook op zaterdag?”
– Oók op zaterdag –
Vrijdagochtend: ze voelt zich weer goed, geen hoest, geen naar gevoel.
Toch wacht ze de uitslag van de test af vóór ze met vakantie gaat; dan maar een dag later; het zekere voor het onzeker nemen.

Volgens Bartjes moet de uitslag uiterlijk zaterdag vóór half 2 bij haar bekend zijn.
Ze pakt alles in zodat ze meteen weg kan als de uitslag negatief is.
5 voor half 2: nog geen bericht.
Er belt een kennis, ze spreekt met hem.
Als het gesprek afgelopen is, ziet ze dat er een voicemailbericht is binnengekomen; ze luistert het af.
Het testcentrum meldt dat ze de uitslag willen doorgeven, dat alléén aan haar persoonlijk kunnen doen en aangezien ze haar nu niet kunnen bereiken bellen ze óf later op de dag terug, óf maandag.
Het is NIET mogelijk het testcentrum terug te bellen.

Nu is goede raad duur. De hele middag wachten op een telefoontje dat misschien pas maandag komt? Ze belt de GGD voor advies; daar is een automatische melding dat zij op zaterdag gesloten zijn.
Ze zoekt een krantenartikel op; daarin staat dat ALS het resultaat van de Coronatest negatief is, het TESTcentrum zelf de uitslag doorbelt.
ZIJ werd gebeld door het testcentrum, dus daaruit zou moeten volgen dat de uitslag negatief is.
Ze gaat! Wel met een dubbel gevoel; ze had de uitslag graag ZELF gehoord.

Maandagochtend, (ze voelt zich nog steeds prima)  belt ze  meteen om 9 uur vanaf haar vakantieadres met de GGD. Daar  kijken ze het voor haar na en meldden  ze dat haar uitslag negatief is.
Dat “wist” ze zelf al, toch had ze deze melding graag eerder gehad.
Er restte haar nog 4 dagen om echt onbezorgd op haar vakantieadres genieten.

Misverstand.

Ik kreeg een aanmaning.
Die krijg ik nooit, omdat ik op tijd betaal.
Deze keer kreeg ik er dus wel één, en ik moet bekennen dat ik daar nerveus van werd.
Meteen nagekeken. Het ging om het lidmaatschap van een organisatie.
Ik had het, vlgs mijn boekhouding in december 2018 betaald.

Onder aan de brief/aanmaning stond een telefoonnummer van de penningmeester.
Ik belde; voicemail (er werd alleen het telefoonnummer genoemd, niet zijn naam)
Ik sprak in dat ik een aanmaning had gehad en volgens mijn gegevens in dec. 2018 betaald had. Ik vroeg of er teruggebeld kon worden en gaf mijn nummer.
Ik hoorde niets.
Ik belde een paar dagen later weer.
De man, die opnam heette anders dan de penningmeester en wás ook de penningmeester niet, hij had wel DáT telefoonnummer.

Ik mailde (mailadres stond ook in de brief) en zond ook een foto van het FOUTE telefoonnummer onderaan de brief en meldde (weer) dat ik dacht dat ik betaald had in december 2018 en dat het bedrag toen ook afgeschreven was.

Per kerende mail kreeg ik antwoord. Daarin NIETS over het verkeerd vermelde telefoonnummer, wél dat ik inderdaad in december 2018 betaald had, maar dat dat gold als het lidmaatschapsgeld voor 2018; NIET voor 2019, dus of ik dat nog wilden overmaken.

Ik keek na (dát klopte) en mailde meteen terug dat ik het dubbele bedrag zou overmaken, zijnde de contributie voor de jaren 2019 én 2020, zodat ik weer “gelijk zou lopen”
Voor die actie werd ik, per mail, bedankt. Maar geen “sorry” voor het fout vermelde telefoonnummer.
(IK had wel een sorry gemaild voor de niet synchroon lopende betaling.)