Pastafarianisme

Onlangs hoorde ik voor het eerst over een jonge religie (gestart in 2005) waarvan de aanhangers pastafari genoemd worden.
Gestart in de Verenigde Staten door profeet Bobby Henderson.
In 2006 verscheen hun Heilige Geschrift.

Toen mijn jongste zoon dit onlangs vertelde dacht ik dat het een grap was.
Dit “heilige geschrift” heeft een naam die niet zou misstaan in de reeks Suske en Wiske stripboeken: Het evangelie van het vliegende spaghettimonster.
Ik stopte met lachen toen onze zoon vertelde over de  8 liever-nietjes.
Een soort tegenhanger van de 10 Geboden die God aan Mozes zou hebben gegeven als leefregels voor zijn volk (oorspronkelijk waren het ook 10 liever-nietjes, maar 2 tabletten zijn kapot gevallen.)

Liever-nietjes. Hoeveel vriendelijker en mogelijkheden tot handelen naar eigen inzicht geven deze richtlijnen. Bij geboden denkt een ander voor je te weten wat mag en niet mag; bij Liever-nietjes, moet je zelf nadenken: doe ik het wel of  (liever) niet!

De eerste liever-niet luidt:. Ik heb echt liever niet dat je… doet alsof je heiliger bent dan iemand anders wanneer je mijn noedelige goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in me geloven dan is dat oké. Echt.

En nummer twee: Ik heb echt liever niet dat je… mijn bestaan gebruikt om mensen te onderdrukken, straffen, veroordelen of, je snapt het, je slecht te gedragen tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het begrip “zuiver” is bedoeld voor bronwater, niet mensen.

Humoristisch geformuleerd maar tegelijkertijd in mijn ogen haalbare richtlijnen.
Als u lezer, nog steeds denkt dat dit een grap is dan wijs ik u erop dat het in Nederland sinds jan 2016 een officieel erkende religie is (Kamer van Koophandel geregistreerd)*)

vergiet_pastafariHet officiële hoofddeksel van de kerk is ”apart”; een vergiet.
“Apart” zoals dingen in andere geloven ook “apart” zijn, maar wel algemeen geaccepteerd door de volgelingen van die religie, zoals in het

Christendom: Het aanbidden ván en soms in huis hebben hangen van een man aan een kruis;
Jodendom; het verwijderen van de voorhuid van een baby op zijn 8 ste levensdag om het verbond tussen God en de Israëlieten tot uitdrukking te brengen;
Islam; het dragen van een hoofddoek om dat Allah het wil en een vrouw zo als het ware de hele dag (door het dragen van die hoofddoek) Allah aanbidt;
Hindoeïsme; het heilig verklaren van de koe, het meest zuivere wezen in de drie werelden

Van deze dingen kun je  ook zeggen “Apart” Dus waarom niet een vergiet op je hoofd?

De kerk van het vliegende spaghettimonster is gevestigd in Kansas (USA) en in Nederland o.a. in Emmen ( Ned.)
Ik las dat dit geloof is opgezet om “de onzinnigheid van creationistisch geïnspireerd onderwijs aan te tonen”
Het was namelijk zo dat in 2005 de Staat Kansas had bepaald dat op scholen naast de evolutietheorie ook  de alternatieve leer van het  intelligent design**) onderwezen diende te worden.
Een natuurkundestudent, Bobby Henderson schreef hierop een satirisch getoonzette ‘Open Brief’ aan de politici. Henderson eiste dat op scholen dan ook het verhaal van het Vliegende Spaghettimonster onderwezen diende te worden, omdat hij geloofde dat het spaghettimonster de aarde had geschapen.  Van de politici kreeg hij geen reactie, daarop publiceerde Henderson de tekst van zijn brief op zijn website. In korte tijd ontving hij tienduizenden reacties

*) Twee bekende Nederlanders die zich tot de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster rekenen zijn Arjen Lubach en Georgina Verbaan. (Er  zijn ook aanhangers van dit geloof in Oostenrijk, Tsjechië en Nieuw Zeeland)

**)  intelligent design is een  pseudowetenschappelijke opvatting die stelt dat bepaalde kenmerken van het universum en het  leven het best kunnen worden verklaard als het werk van een bovennatuurlijke intelligente “ontwerper”

 

De toestand in de wereld.

Deze titel is niet van mezelf het was ooit een radioprogramma: politiekcommentator Mr.G.B.J.Hiltermann gaf wekelijks zijn commentaar over de toestand in de wereld.

Hier moest ik aan denken toen ik gisteravond oud Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Bot in de plaatselijke kerk hoorde praten over geopolitieke vraagstukken.

Bernard Bot, zoon van een Minister van Onderwijs (Theo Bot) was onder andere onze Minister van Buitenlandse zaken (2003-2007), Ambassadeur voor/in Turkije, plaatsvervangende ambassadeur voor de NAVO en ambassadeur voor de Europese Unie.
Onderwerpen die aan de orde kwamen:

Bot over diplomatieke missies: Je gaat praten, onderhandelen en je maakt afspraken. Culturen verschillen, daar moet je, als diplomaat rekening mee houden. Nederlanders zijn daar niet sterk in; Nederlanders hebben altijd haast. Bot vertelt een anekdote over een zakenlunch in China met een delegatie van Nederlandse bankiers. Er was afgesproken NIET onder het eten over zaken te praten. Eén bankier stond echter aan het eind van het diner op, sprak de tafel toe en ontvouwde een deel van zijn zakelijke plannen. De reactie van de Chinese minister:
Nederland bestaat hoeveel jaar? 500 jaar? Jullie willen alles snel.
Wij bestaan meer dan 5000 jaar, wij hebben de tijd.
De aanwezige heren werden binnen 6 maanden voor onderhandelingen uitgenodigd, behalve die ene bankier. Hij moest 2 jaar wachten op een uitnodiging.

Over de Europese Unie: ·Als klein land zoek je bondgenoten. Nederland was één van de 6 oprichters van de Europese Unie; ·nu zijn er 28 lidstaten en meer landen die willen toetreden. Eén van die landen is Turkije. Turkije heeft sinds 1963 een associatieovereenkomst met de Europese Unie (toen nog EEG geheten) iets dat hen veel voordelen oplevert, maar wil toch graag volwaardig lid worden van de Europese Unie. Volgens Bot gaat dat de komende 20 jaar niet gebeuren.
Een toehoorder vraagt waarom er zelfs gepraat wordt over toetreding van Turkije tot de EU, maar 3% van Turkije ligt in Europa, de rest in Azië; het is een totalitaire dictatuur!
Bot legt uit dat het woord EUROPA geografisch niet zo letterlijk genomen moet worden; Turkije is wel een buffer tussen Europa en landen als Irak en Iran.
Net als Israël dat niet in Europa ligt, maar wel de enige democratische staat in het Midden Oosten die wel de Nederlandse loyaliteit heeft.
Met de houding van Israël t.o.v. de Palestijnen is Nederland het niet eens maar wel staan we positief, “kritisch loyaal” tegenover Israël.

Over de Verenigde Staten: ·Het was altijd een zekerheid dat er als er wat zou gebeuren in Europa, de Verenigde Staten Europa te hulp zou komen, dat is nu, met Trump aan het roer, niet zeker meer; Europa moet nu voor zijn eigen bescherming gaan zorgen.
Trump gaat met Kim Jung-un( Nrd Korea) praten. Als hij de toenadering effectief kan maken heeft Trump, voor het oog van de wereld, tóch iets bereikt
Zowel de Brexit als Trump aan het roer van de VS zijn wake-up calls voor de Europese Unie; zeker op het gebied van defensie en economie. [Nederland gaat de Brexit economisch van alle Europese landen het hardst ( door toeleveringsbedrijven) voelen]

Over Rusland: Poetin wordt door 80% van de Russen op handen gedragen. De kwestie Syrië heeft Europa volgens Bot “laten liggen”. Rusland is er wel “ingesprongen” ze hebben er dan ook behoorlijk veel belangen.

China, een grootmacht die geen landen invalt maar wel infiltreert. Ze kijken waar ze business over kunnen nemen en zitten in alle landen .

Bot was naar mijn mening te positief over de Chinezen, die toch een heel volk onder de voet hebben gelopen (Tibet) en het met de mensenrechten niet zo nauw nemen ( om het maar eens mild te zeggen)
Er wellen op zo’n avond dingen/vragen in mijn hoofd op, om die dan JUIST te verwoorden heb ik tijd nodig. Tijd heb je op zo’n avond niet; je knippert met je ogen en het volgende onderwerp is al weer aan de orde.

Wat de woorden van Bot bij me achtergelaten heeft is  het gevoel dat Nederland praat met elk land, met ieder land “zaken doet” ondanks dictator (Erdogan) mensenrechtenschender (China) agressieve kolonisatie (Israël)  en dat er geprobeerd wordt overal “het beste uit te slepen”, moeilijke kwesties  worden dan maar even “geparkeerd”
Dat heet diplomatie.