Nationale identiteit verbinden aan Mensenrechten

Afgelopen december was het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld (UVRM) *).
In 1948  heeft de Algemene Vergadering Van de Verenigde Naties de UVRM opgesteld om de basisrechten van de Mens (grondrechten) te omschrijven.
De UVRM bestaat uit 30 artikelen die je op : https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens kunt nalezen.

Het Humanistisch Verbond is een petitie gestart om de UVRM in het paspoort te krijgen.
“De universele mensenrechten horen thuis in het paspoort. Mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond, sekse en religie. Door ze in het paspoort te verankeren, verdedig je gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen
Je kunt tekenen op https://mensenrechten.humanistischverbond.nl

paspoort
Ook hebben ze een 
speciaal paspoorthoesje laten maken dat symboliseert hoe we onze nationale identiteit aan mensenrechten kunnen verbinden.
We zijn al wereldburger, maar door zo’n hoesje om je paspoort maak je het “officieel”.
paspoorthoes

Je kunt het  bestellen via: https://mensenrechten.humanistischverbond.nl/bestel-een-paspoorthoesje/ ( slechts 3,- euro portokosten, maar je mag er natuurlijk ook een donatie bij doen)

 

 

*) Volgens het Guinness Book of World Records, is dit het meest vertaalde document in de wereld. ( 2016: in 501 talen)

 

Nationale Ouderendag*)

Bij de AH lag een folder die ik meegenomen heb, het ging over de Nationale ouderendag.
Er wordt gevraagd of de AH-klant zijn statiegeldbon wil doneren om een bijzondere wens van een oudere in vervulling te doen gaan. Dat zal dan gebeuren op  de eerste vrijdag in oktober, dit jaar op 5 oktober:  De Nationale Ouderendag.

“Op Nationale Ouderendag vervult het Nationaal Ouderenfonds ieder jaar samen met lokale comités, bedrijven en vrijwilligers duizenden wensen van ouderen
” zo schrijft het Nat.Ouderenfonds op haar website.
Het gaat om ouderen die wensen hebben die ze moeilijk alleen kunnen vervullen omdat ze niet meer mobiel zijn, het geld niet hebben of alleen zijn.
Men zoekt vrijwilligers én financiële bijdragen.

Als u niet bij AH komt om daar u statiegeldbon te doneren of u wilt zich aanmelden als vrijwillig(st)er dan kunt u kijken op de website van het Nationaal Ouderenfonds https://www.nationaleouderendag.nl/doneer-nu.aspx#.W60SbntuJjo

 

*) De Verenigde Naties heeft in 1990 1 oktober uitgeroepen als Internationale Ouderendag

Vredespaleis

vredespaleis

Al meerdere keren hebben we getracht het Vredespaleis te bezichtigen, niet gelukt.
Het is maar één of twee keer per maand mogelijk, met groepen van ca. 20 mensen.
Vandaag gaan we “dan maar” het bezoekerscentrum in, om daar vast wat kennis op te doen en misschien wat foto’s  te zien hoe het er van binnen uitziet.

Mijn lief heeft veel in Den Haag gewerkt en weet de weg, dus ik fiets achter hem aan (sowieso te druk om naast elkaar te fietsen) door lanen met prachtig architectonische gebouwen, waar we oa.  de ambassades van Duitsland, Angola en Belarus zien.
hek den haag
Voor de ingang bij de prachtige hekken staat een beveiligingsbeambte met een apparaat waarmee ze onder de binnenkomende auto’s kan kijken; zelfs met een toegangspasje en identiteitsbewijs kom je niet “zo maar” in deze vredestempel.

wensenboom

Het bezoekerscentrum, vlak voor de hekken is wel vrij toegankelijk, er staat een wensboom bij, die  vol hangt met door bezoekers geschreven boodschappen. De Japanse, Arabische en Russische  boodschappen kan ik niet lezen, maar ik lees wel veel peace, vrede en la paix en varianten daarop.

In het bezoekerscentrum “leren” we dingen die we nog niet wisten en wordt “oude” kennis weer opgefrist.

Zo wist IK niet dat de Eerste Vredesconferentie in Den Haag (1899) gehouden was op initiatief van tsaar Nicolaas II. Wél wist ik dat koningin Wilhelmina ere-voorzitster was en dat deze bijeenkomst op Paleis Huis ten Bosch werd gehouden.
Tijdens deze vredesconferentie werd het Hof van Arbitrage opgericht en een passende huisvesting  hiervoor zou worden gebouwd. Dát werd het Vredespaleis, waarvan de eerste financiële bijdrage (1,5 miljoen dollar) kwam van Andrew Carnegie (1835-1919).
Deze Schot was met zijn ouders naar Amerika geëmigreerd en had zich daar opgewerkt tot eigenaar van een staalbedrijf dat hij in 1901 verkocht en daarmee één van de rijkste mensen ter wereld werd (the American dream!) Andrew vond dat rijke mensen iets terug moesten doen voor de mensheid. Met zijn geld werden 2500 bibliotheken gebouwd in 12 Engelssprekende landen.
Hij had dan ook als voorwaarde voor de gift van 1,5 miljoen dollar voor de bouw van het Vredespaleis dat er een Openbare bibliotheek* in gebouwd zou worden.

Voor het ontwerp van de bouw van het Vredespaleis werd een internationale prijsvraag uitgeschreven, die gewonnen werd door de Franse architect Louis Cordonnier (1854-1940)  Dit ontwerp in Neo-renaissancestijl werd, vanwege de kosten, wel wat aangepast.

In 1907 werd de Tweede Vredesconferentie in Den Haag gehouden en werd de symbolische eerste steen voor de bouw van het Vredespaleis gelegd. Kort daarna begon men met de bouw en in 1913 werd het paleis officieel in gebruik genomen.  Sinds die tijd zetelt het Permanent Hof van Arbitrage (voor conflictoplossingen van internationale geschillen ) daar en sinds 1946 zetelt  er ook het Internationale Gerechtshof, opgericht door de Verenigde Naties

Beide werken dagelijks aan het oplossen van mondiale kwesties, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de wereldvrede. (zo lazen we in het bezoekerscentrum)

 

*)  Deze bibliotheek is gespecialiseerd in vakliteratuur over internationaal publiek- en privaatrecht, vergelijkend recht en jurisprudentie uit alle delen van de wereld.

De Vergeten Dag

sky-earth-galaxy-universe.jpgMomenteel ben ik (met hoofd en hart) met maar één ding bezig en gisteren was ik ook lijfelijk bij mijn broer.
Zodoende ben IK zondag de Dag Van De Aarde vergeten. DE dag om onze kwetsbare planeet te “eren”. Er waren afgelopen zondag evenementen georganiseerd om ons, wereldburgers (nog) bewuster te maken over het leven op de aarde, de kwetsbaarheid van deze planeet, de klimaatverandering en haar gevolgen, het milieu en de natuur. (Van de kwetsbaarheid van het leven ben ik me deze tijd héél bewust)

Op 22 april 1970 werd in de Verenigde Staten Earth Day, zoals het daar heet, voor het eerst gehouden en op 2004 begon deze “bewustwording” ook in Nederland bekendheid te krijgen. De Boliviaans president Evo Morales nam het initiatief in 2009, om 22 april de Internationale Dag van Moeder Aarde door de Verenigde Naties te laten uitroepen.

Ik heb dus alle activiteiten op deze dag gemist.
Misschien volgend jaar?