Het vroegere JudeaDe Joden werden ooit door de Romeinen uit Palestina verdreven  (in het jaar 135 doopte keizer Hadrianus Judea om tot de Romeinse provincie Palestina 

Palestijnen die het Joodse geloof aanhingen zijn in dat gebied blijven wonen,

In het Midden Oosten liggen de wortels van het Jodendom (bron :de Bijbel)

Joden, uitgewaaierd over de hele wereld,  wilden een eigen staat

Dát zijn de “feiten

Het echte conflict is pas ontstaan door de Balfour-verklaring uit 1917,  daarin beloofde de Britse regering, na de Eerste Wereldoorlog, zich sterk te zullen maken voor een Joodse thuis in Palestina. De Britten hadden echter “vergeten” de Arabieren (belangrijkste bevolkingsgroep in Palestina) op de hoogte te stellen.

Joodse “kolonisten” gingen, verenigd in organisaties (zoals Joods Nationaal Fonds opgericht in 1902) grond opkopen van Palestijnen.
Dit leidde al in de jaren ‘20 tot gewelddadige “ontmoetingen” tussen de oorspronkelijke bewoners en de Joodse kolonisten.

Toen Hitler in Duitsland  aan de macht kwam en zijn anti Joodse uitlatingen ventileerde, emigreerden steeds meer Joden naar dát Palestijnse gebied.
De Palestijnen kwamen in opstand tegen deze kolonisatie én de Britse overheersing.
Er kwamen aanslagen op Joodse Nederzettingen en Britse doelen zoals spoorlijnen.
Pas na 3 jaar konden de Britten deze OPSTAND  bedwingen.

Eigenlijk wilden de Britten wel van dit “moeilijke” gebied af.
In 1947  begon de  overdracht  aan de Verenigde Naties  en op 15.5.1948 trokken de Britten zich officieel terug.

De Verenigde Naties maakten een plan om het gebied te verdelen: Waar, op dat moment de meeste Joden woonden werd Joods gebied, waar de meeste Palestijnen woonden werd Palestijns gebied.

Het leek een eerlijk plan, maar…… met oog op de toekomstige aanwas van meer Joden in het gebied, kregen de Joden een groter gebied toebedeeld dan de Palestijnen.
Het onvermijdelijke gebeurde: de Joden gingen akkoord, de Palestijnen niet.Zodra de Britten waren vertrokken, riepen  de Joden de staat Isräel (= strijder met God)* uit.

De vlag van Palestina wordt officieel als Nationaal symbool van de Palestijnen sinds 1988 gebruikt, maar werd sinds 1964 ( oprichting PLO)  al onofficieel gebruiktToen de Palestijnen niet akkoord gingen kwamen de omliggende Arabische landen de Palestijnen te hulp: gevolg Oorlog.
De afloop is bekend: Palestijnen vluchtten massaal (zo’n 700.000 mensen) naar de omliggende landen én de Joden kregen van de VN een nóg groter gebied, dan al afgesproken was, om zich in Palestina te vestigen.
Deze oorlog wordt door de Joden de Onafhankelijks oorlog genoemd, de Palestijnen noemen het Nakba, = catastrofe.

De “officiële” oorlog werd in 1949 beëindigd, maar niet met vrede, Israël werd niet door de Arabische staten erkend; het bleef onrustig in dat gebied met later oa in 1967 de Zesdaagse oorlog en in 1973 de Oktoberoorlog.

Er  had een doorbraak met de Oslo akkoorden (1993) kunnen zijn en aanvankelijk leek het daarop:

* Een oprichting van de Palestijnse autoriteit met Arafat als president;
* Terugtrekking Israëls defensieleger uit Palestijnse gebieden;
* Erkenning staat Israël en
* Het geweld aan beide kanten afzweren.

We weten allemaal dat het NIET gelukt is en dat er zojuist weer een gewapend conflict “voorlopig” geëindigd is; na 11 dagen van geweld  is er op 21 mei jl een  voorlopige wapenstilstand bereikt door bemiddeling Egypte. Met de nadruk op voorlopig!

We willen graag optimistisch zijn en vertrouwen dat dit ooit goed komt, maar nu ik weer bovenstaande heb nagezocht en opgeschreven (én veel weggelaten om het overzichtelijk te houden) denk ik, terugkijkend op 2014 (de laatste keer geweld vóór deze mei2021conflicten) waar NEGEN wapenstilstanden en meer dan 2070 doden( bron Parool) nodig waren om de boel weer “rustig” te krijgen, dat deze toestand nog lang niet opgelost zal worden.
OOIT?

Let’s hope so.

*) herkomst uit de Hebreeuwse BIJBEL= hij die worstelde met God
Geluk gemist?

Ik merk pas vandaag dat ik de Internationale Dag van het Geluk, die op 20 maart jl. plaatsvond gemist heb

IK wist het niet, u wel? En? Gelukkig geweest die DAG?

De Internationale Dag van het Geluk is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 maart 2012 ingesteld. Dán wordt het World Happiness Report bekend gemaakt: daarin de top 10 van gelukkigste landen ter Wereld.

Ik heb het rapport niet nodig om te weten dat een land als Nederland GOED scoort en in de top 10 staat.
We staan in de rop 10 van de rijkste landen van de wereld.
Rijk en gelukkig zijn géén synoniemen, maar zoals iemand mij vroeger ooit zei: géén dak boven je hoofd, slechte gezondheid, geen partner én geen geld, is toch anders mét de eerste drie dingen en WEL geld)

Zonder dat ik het wist is Finland wéér op nr.1 gekomen van de Gelukkigste landen in de wereld ( 4e keer op rij)  en staat Nederland op 5*) Alleen in Denemarken, Zwitserland en IJsland zijn de mensen nog nét iets gelukkiger dan in ons land.

Coronabeperkingen, de staat van het milieu, onze VVD regering, ondanks dat alles staat Nederland op nr. 5!
Nederland is een land van klagers, ook daarin staan we in een top 10.
Op internet las ik ergens: Zelden hoor je Nederlanders klagen over honger of corruptie in ons land, het ontbreken van uitkeringen of de slechte medische zorg. Nee, wij klagen voornamelijk over het weer, politici die we niet vertrouwen, belastingverhogingen en hoge brandstofprijzen.
Luxeproblemen dus.

Ik denk dat de persoon die dát schreef gelijk heeft.
20 maart is als Dag van het Geluk “ongemerkt” aan me voorbijgegaan, maar geluk heb ik, niet alleen 20 maart: geluk dat ik in Nederland geboren ben!*) Het World Happiness Report is gebaseerd op drie jaar onderzoek naar hoe gelukkig burgers zelf zeggen te zijn. Verder is voor het onderzoek gekeken naar het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, het aantal gezonde levensjaren dat mensen kunnen verwachten en vrijheid van corruptie bij de overheid en het bedrijfsleven.  De lijst komt tot stand op basis van een serie vragen aan inwoners van meer dan 150 landen over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning.


Dag voor de Rechten van het Kind

20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het kind aangenomen.

De Verenigde Naties heeft Unicef benoemd als “Bewaker van het Verdrag”: UNICEF werkt samen met overheden, lokale en internationale hulporganisaties en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd verbeteren.

De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind wordt elk jaar op 20 november “gevierd”: dat wil zeggen dat de rechten van het Kind op deze dag onder ieders aandacht wordt gebracht.

Zelf kreeg ik, lid van Unicef zijnde, een blad waarin unieke resultaten in Coronatijd.
Een paar feiten wat Unicef met donatiegeld heeft kunnen  doen


*Sinds het begin van de Coronapandemie zijn er bijna 4 miljoen kinderen behandeld in gezondheidscentra (door de Coronacrisis leven meer gezinnen in armoe en raken ze (ernstig) ondervoed.

* 1,7 miljoen zorgverleners kregen beschermende kleding (o.a. mondkapjes)

Er is NU een actie om een kind in een vluchtelingenkamp een pakketje te geven.
Als u hieraan mee wil doen, kijk op www.Unicef.nl/kiesjepakje: Voor € 5,- is er al een thermische fleecedeken te geven en voor € 20,- een hygiënekit: pakket met zeep, shampoo en wasmiddel.

Ik denk dat iedereen de Unicef toost “Op een beter 2021” wel ondersteunt (misschien zelfs met een pakje!)

75 jaar Verenigde Naties

Vijfenzeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd én werd in datzelfde jaar de Verenigde Naties opgericht.
24 oktober is het precies 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht.

Dit jaar wordt dat VN lustrum onder andere gevierd  met de tentoonstelling 75 jaar VN in 75 verhalen,   te zien op de Lange Voorhout in Den Haag ( van 17/10 t/m 29/11)

én een publicatie met dezelfde naam.

De publicatie wordt ingeleid door de huidige burgemeester van Den Haag ( belangrijke VN-stad).
Hij schrijft ondermeer: De VN verbindt vrijwel alle landen ter wereld [momenteel zijn 193 van de 196 internationaal erkende onafhankelijke staten lid] in hun streven naar vrede en veiligheid vanuit het wereldwijde besef dat internationale samenwerking hiervoor broodnodig is”

Onderstaand een paar citaten uit deze publicatie :

Nasser Kalantar: Iraans-Ned. kernfysicus en hoogleraar “De gevaarlijkste vorm van discriminatie is een regering die discrimineert, daar moet je tegen vechten”

Henning Melber: Duits-Namibisch politiek activist: “De VN is er om een stem te geven aan mensen die geen stem hebben in het orkest van de grote machten”

Mercy Kolok verhuisde vanwege de oorlog vanuit het toenmalige Sudan naar Kenia, woonde en studeerde er maar keerde in 2010 terug naar Zuid Sudan en ging werken bij UNICEF: “Solidariteit is levens redden zonder na te denken over iemands stam, afkomst of religie”

Deze mensen en meer anderen vertellen HUN verhaal in deze indringende publicatie.

Behalve de publicatie en tentoonstelling  zullen op 24 oktober markante plekken in Den Haag zoals het Vredespaleis, waar het Internationale Gerechtshof van de VN sinds haar oprichting zetelt, uitgelicht worden in VN blauw.

Andersdenkenden.

Wie zijn andersdenkend? Jij dan de katholieken of de moslims?
Of zijn de moslims en katholieken andersdenkend dan jij?
In Nederland maakt dat niets uit; iedereen mag geloven wat hij wil.
Het staat er anders voor in een aantal andere landen, dáár staat de doodstraf op afvalligheid of veranderen van religie!

In Mauritanië (officieel genaamd de Islamitische Republiek  Mauritanië ) waar ik zelf geweest ben, maakten kinderen een  halsafsnijdgebaar  naar mijn vriendin en mij omdat we blank en (waarschijnlijk) Christen waren. Elke moslim die zich daar bekeert tot een ander geloof en niet binnen 3 dagen daarvan berouw toont, wordt daar ter dood veroordeeld!

Ook op de Malediven, 1190 eilandjes in de Indische Oceaan, heerst geen godsdienstvrijheid!
Andere godsdiensten dan de Islam zijn verboden en pogingen om moslims te bekeren zijn strafbaar.

De doodstraf voor afvalligheid  geldt bijvoorbeeld ook nog in Afghanistan, Iran, Nigeria, Somalië en  Jemen *)
In Qatar is sinds 2003 wel vrijheid van godsdienst, maar het is nog wel verboden voor moslims om zich te bekeren tot een ander geloof.

Discriminerend overheidsbeleid op grond van godsdienstvrijheid wordt als enige in kaart gebracht door de internationale koepelorganisatie Humanists International in het Freedom of Thoughts Rapport. Een rapport dat wordt erkend door de Verenigde Naties en het Europees Parlement

Op nummer 1, 2 en 3  op de meest onveilige landen  van de wereld voor atheïsten staan Saoedi-Arabië, Iran en Afghanistan.
Aan de andere kant van het spectrum staan de 3 landen die het best presteren als het gaat om de vrijheid van denken: 1. België, 2. Nederland en 3. Taiwan.*)

59% van de mensen op de wereld noemt zichzelf Religieus ( 49% van de bevolking van Nederland).
atheist
36%**)
van de wereldbevolking noemen zich atheïst
 (a= zonder of niet, theos = God)
51% van de Nederlandse bevolking noemt zich atheïst

De opbouw van religies in ons land, van de zich religieus noemende mensen is
24% katholiek,
15% protestant,
5% moslim en
5 % anders (zoals boeddhistisch of Joods)

 

*) bron Freedom of Thoughts Rapport
**) van 5% van de wereldbevolking is het onbekend.

Nationale identiteit verbinden aan Mensenrechten

Afgelopen december was het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld (UVRM) *).
In 1948  heeft de Algemene Vergadering Van de Verenigde Naties de UVRM opgesteld om de basisrechten van de Mens (grondrechten) te omschrijven.
De UVRM bestaat uit 30 artikelen die je op : https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens kunt nalezen.

Het Humanistisch Verbond is een petitie gestart om de UVRM in het paspoort te krijgen.
“De universele mensenrechten horen thuis in het paspoort. Mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond, sekse en religie. Door ze in het paspoort te verankeren, verdedig je gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen
Je kunt tekenen op https://mensenrechten.humanistischverbond.nl

paspoort
Ook hebben ze een 
speciaal paspoorthoesje laten maken dat symboliseert hoe we onze nationale identiteit aan mensenrechten kunnen verbinden.
We zijn al wereldburger, maar door zo’n hoesje om je paspoort maak je het “officieel”.
paspoorthoes

Je kunt het  bestellen via: https://mensenrechten.humanistischverbond.nl/bestel-een-paspoorthoesje/ ( slechts 3,- euro portokosten, maar je mag er natuurlijk ook een donatie bij doen)

 

 

*) Volgens het Guinness Book of World Records, is dit het meest vertaalde document in de wereld. ( 2016: in 501 talen)

 

Nationale Ouderendag*)

Bij de AH lag een folder die ik meegenomen heb, het ging over de Nationale ouderendag.
Er wordt gevraagd of de AH-klant zijn statiegeldbon wil doneren om een bijzondere wens van een oudere in vervulling te doen gaan. Dat zal dan gebeuren op  de eerste vrijdag in oktober, dit jaar op 5 oktober:  De Nationale Ouderendag.

“Op Nationale Ouderendag vervult het Nationaal Ouderenfonds ieder jaar samen met lokale comités, bedrijven en vrijwilligers duizenden wensen van ouderen
” zo schrijft het Nat.Ouderenfonds op haar website.
Het gaat om ouderen die wensen hebben die ze moeilijk alleen kunnen vervullen omdat ze niet meer mobiel zijn, het geld niet hebben of alleen zijn.
Men zoekt vrijwilligers én financiële bijdragen.

Als u niet bij AH komt om daar u statiegeldbon te doneren of u wilt zich aanmelden als vrijwillig(st)er dan kunt u kijken op de website van het Nationaal Ouderenfonds https://www.nationaleouderendag.nl/doneer-nu.aspx#.W60SbntuJjo

 

*) De Verenigde Naties heeft in 1990 1 oktober uitgeroepen als Internationale Ouderendag

Vredespaleis

vredespaleis

Al meerdere keren hebben we getracht het Vredespaleis te bezichtigen, niet gelukt.
Het is maar één of twee keer per maand mogelijk, met groepen van ca. 20 mensen.
Vandaag gaan we “dan maar” het bezoekerscentrum in, om daar vast wat kennis op te doen en misschien wat foto’s  te zien hoe het er van binnen uitziet.

Mijn lief heeft veel in Den Haag gewerkt en weet de weg, dus ik fiets achter hem aan (sowieso te druk om naast elkaar te fietsen) door lanen met prachtig architectonische gebouwen, waar we oa.  de ambassades van Duitsland, Angola en Belarus zien.
hek den haag
Voor de ingang bij de prachtige hekken staat een beveiligingsbeambte met een apparaat waarmee ze onder de binnenkomende auto’s kan kijken; zelfs met een toegangspasje en identiteitsbewijs kom je niet “zo maar” in deze vredestempel.

wensenboom

Het bezoekerscentrum, vlak voor de hekken is wel vrij toegankelijk, er staat een wensboom bij, die  vol hangt met door bezoekers geschreven boodschappen. De Japanse, Arabische en Russische  boodschappen kan ik niet lezen, maar ik lees wel veel peace, vrede en la paix en varianten daarop.

In het bezoekerscentrum “leren” we dingen die we nog niet wisten en wordt “oude” kennis weer opgefrist.

Zo wist IK niet dat de Eerste Vredesconferentie in Den Haag (1899) gehouden was op initiatief van tsaar Nicolaas II. Wél wist ik dat koningin Wilhelmina ere-voorzitster was en dat deze bijeenkomst op Paleis Huis ten Bosch werd gehouden.
Tijdens deze vredesconferentie werd het Hof van Arbitrage opgericht en een passende huisvesting  hiervoor zou worden gebouwd. Dát werd het Vredespaleis, waarvan de eerste financiële bijdrage (1,5 miljoen dollar) kwam van Andrew Carnegie (1835-1919).
Deze Schot was met zijn ouders naar Amerika geëmigreerd en had zich daar opgewerkt tot eigenaar van een staalbedrijf dat hij in 1901 verkocht en daarmee één van de rijkste mensen ter wereld werd (the American dream!) Andrew vond dat rijke mensen iets terug moesten doen voor de mensheid. Met zijn geld werden 2500 bibliotheken gebouwd in 12 Engelssprekende landen.
Hij had dan ook als voorwaarde voor de gift van 1,5 miljoen dollar voor de bouw van het Vredespaleis dat er een Openbare bibliotheek* in gebouwd zou worden.

Voor het ontwerp van de bouw van het Vredespaleis werd een internationale prijsvraag uitgeschreven, die gewonnen werd door de Franse architect Louis Cordonnier (1854-1940)  Dit ontwerp in Neo-renaissancestijl werd, vanwege de kosten, wel wat aangepast.

In 1907 werd de Tweede Vredesconferentie in Den Haag gehouden en werd de symbolische eerste steen voor de bouw van het Vredespaleis gelegd. Kort daarna begon men met de bouw en in 1913 werd het paleis officieel in gebruik genomen.  Sinds die tijd zetelt het Permanent Hof van Arbitrage (voor conflictoplossingen van internationale geschillen ) daar en sinds 1946 zetelt  er ook het Internationale Gerechtshof, opgericht door de Verenigde Naties

Beide werken dagelijks aan het oplossen van mondiale kwesties, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de wereldvrede. (zo lazen we in het bezoekerscentrum)

 

*)  Deze bibliotheek is gespecialiseerd in vakliteratuur over internationaal publiek- en privaatrecht, vergelijkend recht en jurisprudentie uit alle delen van de wereld.

De Vergeten Dag

sky-earth-galaxy-universe.jpgMomenteel ben ik (met hoofd en hart) met maar één ding bezig en gisteren was ik ook lijfelijk bij mijn broer.
Zodoende ben IK zondag de Dag Van De Aarde vergeten. DE dag om onze kwetsbare planeet te “eren”. Er waren afgelopen zondag evenementen georganiseerd om ons, wereldburgers (nog) bewuster te maken over het leven op de aarde, de kwetsbaarheid van deze planeet, de klimaatverandering en haar gevolgen, het milieu en de natuur. (Van de kwetsbaarheid van het leven ben ik me deze tijd héél bewust)

Op 22 april 1970 werd in de Verenigde Staten Earth Day, zoals het daar heet, voor het eerst gehouden en op 2004 begon deze “bewustwording” ook in Nederland bekendheid te krijgen. De Boliviaans president Evo Morales nam het initiatief in 2009, om 22 april de Internationale Dag van Moeder Aarde door de Verenigde Naties te laten uitroepen.

Ik heb dus alle activiteiten op deze dag gemist.
Misschien volgend jaar?