Ramadan

In mijn blogs heb ik het al eerder gehad over feestdagen die op verschillende data vallen, zoals Pasen en Pinksteren. Ik heb geprobeerd uit te leggen hoe deze data tot stand zijn gekomen

Dit is niet alleen met Christelijke feestdagen ook het Islamitische geloof kent  wisselende feestdagen, zoals Ramadan (= negende maand)
Wanneer Ramadan gevierd wordt hangt af van de maankalender
Volgens de Islamitische kalender begint namelijk een nieuwe maand op het moment dat de eerste glimp van de nieuwe maan zichtbaar wordt. Zo’n maanmaand duurt net iets korter dan een Westerse maand, ongeveer 29,5 dag.  (Na twaalf maanden zijn er 354 dagen voorbij, in plaats van de 365 dagen die we in het westen voor een jaar hanteren.)*

Als het erom gaat wanneer je de maansikkel van de nieuwe maan ook werkelijk ziet, hangt dat er dus van af wáár je je op de aarde bevindt én of het helder weer daar is.
Ik heb me laten vertellen dat er Moslims op verschillende data  Ramadan kunnen vieren, afhankelijk van waar ze zich  op aarde bevinden.

Eén van de vijf religieuze verplichtingen waar (de meeste) Moslims zich aan houden is het vasten tijdens de Ramadan; van zonsopgang tot zonsondergang is het dan niet toegestaan om te eten of te drinken.
Eén van de  ideeën achter dit vasten vind ik heel mooi: leef je eens in in mensen die het minder hebben dan jij!
Ook vasten Moslims tijdens de Ramadan om dichter bij Allah te komen.

Het einde van de Ramadan wordt gevierd met عيد الفطر;  Eid-al-Fitr = Arabisch voor : feestdag ter gelegenheid van het breken, waarbij “breken” voor vasten staat.
Dit jaar valt dat op 13 mei, de eerste dag van de maand Shawwal  (de 10de maand); de viering duurt één dag en begint met een gebed; ook worden er aalmoezen aan de armen uitgedeeld.
In Nederland noemen we dit feest het Suikerfeest.
De term Suikerfeest ligt hier en daar nogal wat gevoelig, heb ik begrepen.
Het legt de nadruk zo op eten, terwijl het einde van de Ramadan méér is dan alleen het eten van zoetigheid!
*) De Islamitische (heigeriaanse of Arabische) kalender begint te tellen op het moment van de hidjra
(immigratie van de profeet Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina)
Dat was in de Juliaanse tijdrekening 15 of 16 juli in het jaar 622

Pasen 2021

In de loop van de jaren heb ik al diverse blogs over het Christelijke Pasen (Jezus opgestaan uit de dood)  én het Joodse Pasen – Pesach ( herdenking van het einde van de Joodse slavernij en de uittocht uit Egypte) geschreven.

Over hoe de eieren bij Pasen betrokken zijn (overschot door het vasten) en wanneer de Paashaas opdook (pas sinds 1825 als vermaak voor de kinderen)

Ook wannéér de viering van Pasen plaatsvindt: op de zondag ná de eerste volle maan in de lente is in een vroeger blog van mij al “voorbijgekomen”
Die datum van Pasen verschilt dus per jaar; dit jaar valt Pasen op 4  en 5 april:
Paaszondag en Paasmaandag.

Dat we 2 dagen “vieren” toont de belangrijkheid van het event aan én komt doordat de Christelijke feestdagen een religieuze én een sociaal aspect hebben; de eerste dag is er één van kerkgang en contemplatie, de tweede dag is genieten van de dag dat er niet gewerkt hoeft te worden.

In 1618 werd  afgesproken dat de Christelijke feestdagen een TWEEDE dag zouden hebben, maar of  een burger niet hoefde te werken hing  toen nog af van  de streek waar de burger woonde.

Sinds 1815 ( samenvoeging met België: één koninkrijk  met Willem I) is de Tweede Dag, de maandag na Pasen, Kerst en Pinksteren, een officiële vrije dag geworden, waar we heden ten dage nog van genieten.

Woensdag en vrijdag: vlees en vis

gehaktmolen

Vroeger slachtte de slager zelf. Dat deed hij op maandag, dinsdag werd dan uitgebeend en woensdag werden de restjes verwerkt en vermalen tot gehakt.
Vóór de koelkast bestond at je het vlees op de dag dat je het kocht ( bewaren was link)
Vandaar dat er in veel huisgezinnen op woensdag gehakt werd gegeten.

 

De slagersbranche schreef in 1949 een slagzinwedstrijd uit.
De winnaar kwam met de slagzin: Woensdag – gehaktdag.
Dat vergrootte de gehaktdag bekendheid.

ichtusDat er vroeger vrijdag veel vis gegeten werd kwam door de katholieke kerk.
Vrijdag hoorde men zich te onthouden van het eten van landdieren, en at men dus vis (ook veel goedkoper)
Ooit las ik dat er vrijdag veel vis werd gegeten omdat, toen de koelkast nog niet bestond, men de vis at wanneer het aangeboden werd en aangezien de vissersboten vrijdag terugkwamen met hun vangst, kocht men dus vrijdag vis.
Waarschijnlijk zijn allebei de redenen waar.