Nieuwjaarsdag was niet altijd in januari


Het intreden van een nieuw jaar werd vroeger gekoppeld aan een vruchtbare periode. Zo begon het nieuwe jaar bij de Babyloniërs en Romeinen bij het begin van de lente, en bij de Egyptenaren op het moment dat de Nijl voor het eerst buiten zijn oevers trad.

Julius Caesar (geb 100 jr vóór Chr.- overleden (vermoord) 44 jr. v. Chr) vond die verschillende begindata niet praktisch en stelde in het jaar 46 voor Chr. vast dat 1 januari (maand genoemd naar god Janus) voortaan het begin van elk nieuw jaar was; De Juliaanse kalender trad in en verspreidde zich over het hele Romeinse rijk.

Paus Gregorius XIII (paus van 1572-1585) vond bepaalde zaken van de Juliaanse kalender ”onhandig”, zo was het moeilijk om het tijdstip van de viering van Pasen te berekenen; de schrikkeljaren maakten er te veel variabelen in.


Gregorius liet een ander systeem voor jaarberekening ontwikkelen  door de Napolitaanse arts en filosoof Aloisius Lilius en voert deze in 1582 in: de Gregoriaanse kalender is een feit; Katholieke landen namen deze kalender meteen over, maar protestante en orthodoxe landen niet direct!
In Nederland namen Holland, Zeeland en de zuidelijke gewesten de kalender over, maar de overige gewesten doen dat pas na 1700!
Aloisius Lilius

De kerk gaf in 1575 een Christelijke betekenis aan 1 januari: De besnijdenis van Jezus*)
Nu konden de katholieken die dag óók vieren, maar met een religieuze betekenis!
(Sinds de vierde eeuw wordt de geboorte van Christus gevierd op 25 december)


Zeven dagen daarna (op de 8ste dag) zou zijn besnijdenis plaatsgevonden moeten hebben.
Jezus werd geboren als een Joods jongetje en moest dus conform het Mozaïsche gebod op de achtste dag van zijn geboorte besneden worden*) Katholieke geestelijken vonden dat de viering van Nieuwjaar HEIDENS was

Welkom December

Omdat bij de Romeinen het jaar in maart (naam afgeleid van Mars) begon, telden ze de maanden vanaf die datum.
(28 februari was in die tijd de laatste dag van het jaar!)

December was bij de Romeinen dus de tiende maand; Decem is in het Latijn 10!
Ze baseerden de telling op de stand van de maan.

In de Romeinse tijd had de week, 8 dagen!
In Europa werd de 7 daagse week (mét hun namen) pas rond het jaar 400 ingevoerd!]

De eerste dag van de maand was kalendae (Latijn) dat letterlijk afroepdag betekent.
Ons woord kalender is daar van af geleid!

Er zijn nogal wat feestdagen in de maand december, vandaar dat het ook wel de feestmaand wordt genoemd.Allereerst natuurlijk Sinterklaas.
De geboortedag van de goedheiligman is niet bekend, wél zijn sterfdag: 6 december (in het jaar 342 of 352).
Vroeger vierden men het Sinterklaasfeest op 6 december .
Omdat mensen moesten werken op die dag, vierden ze het vaak mét kinderen op de avond ervoor, iets dat de meeste mensen die NU Sinterklaasvieren nog steeds doen sinterklaasfeest vieren op 5 december

Schilderij van Jan Steen: Het Sint-Nicolaasfeest (geschilderd tussen 1665 en 1668)

10 dec. Dag van de uitreiking van de Nobelprijzen in Zweden, behalve de Nobelprijs van de Vrede, die wordt in Noorwegen uitgereikt.(Toen de Nobelstichting werd opgericht (1896) hoorden Zweden en Noorwegen nog bij elkaar)

10 december is ook de Dag van de Mensenrechten, Op 10.12.1948 heeft de Verenigde Naties de Universele Verklaring rechten van de Mens als besluit aangenomen.

19 dec. Vierde zondag van Advent, laatste zondag voor kerst
( Latijnse woord voor het komen of komst is adventus, vandaar dat de Christenen de 4 weken vóór Kerst Advent noemen (28/11 t/m 24/12)

21 december Begin van de Winter. De astronomische winter begint in Nederland en België op dinsdag 21 december.  (Volgens de sterrenkundige kalender begint de winter meestal op 21 december, maar soms is de 20e of 22e de begindatum.)

24 december Kerstavond (De gewoonte om op de avond voor de eigenlijke feestdag naar de kerk te gaan is zeer oud en stamt uit de Joodse traditie. In het Jodendom begint de dag namelijk met de nacht)

[Binnenkant kerk in Coronatijd]

25 en 26 december; Eerste en Tweede Kerstdag: Christelijke viering van de geboorte van Christus. Enig historisch bewijs van de geboorte van Jezus op 25 december is er NIET. Veel historici hebben geconcludeerd dat het jaar 6 à 7 voor het begin van onze jaartelling het meest waarschijnlijke jaar van Jezus’ geboorte is (de enige zekerheid is dat Jezus is geboren tijdens het bewind van keizer Augustus)


De geboorte geschilderd door Caravaggio in 1609


31 december Oudjaar (ook wel Silvester of ‘Silvesteravond’) Om klokslag twaalf uur wordt traditioneel champagne gedronken en vuurwerk afgestoken; men wenst men elkaar een goed en gezond nieuwjaar[Nieuwjaarsdag; 1 januari: het volgende jaar begint]

Grondbelasting

De wet  WOZ  (Waardering Onroerende Zaken) werd in 1994 voor het eerst geïntroduceerd en in 1997 landelijk ingevoerd.


Ik vroeg me af: hoe ze die belastingen inden voor die Wet ingevoerd werd?
En daar weer voor?
Kortom hoe is het belasting berekenen van grond en onroerend goederen eigenlijk begonnen?

Ik heb terug kunnen gaan tot de Romeinen.
Zij overwonnen volkeren en gebieden.  Op het hoogtepunt van Het Romeinse Rijk was het zo’n zes miljoen vierkante kilometer groot en had ca. 120 miljoen inwoners.*)

De gronden van het overwonnen gebied behoorden aan Rome, aan de keizer.
De overwinnaar bepaalde de regels in het overwonnen gebied en één van die regels was het  belasting betalen.

Bevolking had grond, die vanaf het veroveren ervan door de Romeinen, aan HEN toebehoorde.
De bevolking kon in vele gevallen de grond blijven gebruiken maar daar vloeide wel uit voort dat er belasting betaald moest worden: van de grond  tributum soli (grondbelasting) en van de onroerende zaken (huizen, boerderijen etc) praedia tributaria.

We kunnen NU klagen over de hoogte van de WOZ, maar er zijn REGELS voor, in de Romeinse tijd werd er vooral belasting geheven als de Romeinen geld nodig hadden, bijvoorbeeld om oorlog te voeren.
Na de val van het Romeinse Rijk kwam het gezag van gebieden in verschillende handen.


Na 1805, als Rutger Jan Schimmelpenninck het eerste staatshoofd van het Bataafse Gemenebest (= groot deel van het huidige Nederland) wordt, wordt de belasting van de grond geheven door  een bepaald percentage van de huuropbrengst minus vaste lasten, te berekenen.

Om dat te kunnen berekenen moest er een nauwkeurige vermelding van gronden opgetekend worden.
Dat zou het latere Kadaster worden. (In 1808 mee begonnen in 1826 gerealiseerd)

Aan het einde van de 19e eeuw kwam, op initiatief van de toenmalige minister van financiën N.G.Pierson, een belastingherziening tot stand.

N.G. Pierson (1839-1909) partij: Liberale Unie

Voor de grondbelasting betekende dit dat het een zakelijke belasting werd, met een vast percentage over de werkelijke pacht- of huurwaarde.

Ooit  was de belasting van grond en onroerende zaken een zaak van de rijksbelastingen, tegenwoordig zijn het gemeentelijke belastingen die worden gebruikt om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.*)In West-Europa bleef het rijk bestaan tot 476; het oostelijk deel van het rijk, ook wel het Byzantijnse Rijk genoemd, bleef nog tot  1453 bestaan.Romeinse C

C = het Romeinse symbool voor 100. (de Romeinen hadden géén symbool voor het getal 0!)
Het Romeinse systeem is sinds de 14e eeuw grotendeels verdrongen door een positiestelsel met gebruik van Arabische cijfers.

In sommige toepassingen zijn Romeinse cijfers heden ten dage nog steeds in gebruik, zoals bij de nummering van vorsten en pausen met dezelfde naam (bijvoorbeeld Lodewijk XIV en paus Pius IX) en soms bij klokken.

Het Romeinse getallenstelsel is waarschijnlijk ontstaan als een telsysteem voor herders, die op een kerfstok bijhielden of ze wel met al hun schapen thuis kwamen. (Romeinen kenden alleen maar hoofdletters!)

Romeinse getallen: Daarbij staat de grootste waarde links en de kleinste rechts
Voorbeeld: MDCCXVII = 1000 + 500 + 100 + 100 + 10 + 5 + 1 + 1 = 1717
Soms staat echter een kleine waarde links van een grotere waarde. In dat geval moet die kleinere waarde worden afgetrokken van de grotere waarde die er rechts van staat.
Voorbeeld: MCMXCIV = 1000 + (1000 – 100) + (100 – 10) + (5 – 1) = 1994

Ons  huidige getallenstelsel
danken we aan de Arabieren, die het op hun beurt van de Indiërs hebben overgenomen
( nb: een Spaans manuscript uit 976 is de oudste vermelding van het gebruik van de Indisch-Arabische cijfers in Europa)

Romeinse C of het Arabische getal 100 blijft bijzonder !

100 jarige bedrijven vieren vaak groots hun HONDERD jarig bestaan Het is  heel knap om, met allerlei veranderingen in de loop van de tijd mee te gaan en zolang te kunnen blijven bestaan, dus VIEREN!
(Dit jaar o.a. bestaat o.a. de supermarktketen JUMBO 100 jaar)

Mensen die 100 jaar of ouder worden zijn “vanzelf” bijzonder. Hoewel in de afgelopen decennia het aantal honderdplussers vrijwel jaarlijks toegenomen is.
Sinds een paar jaar jaren stokt de groei van 100jarigen in Nederland en blijft rond zo’n 2200 honderdplussers.
De verwachting is dat de komende jaren het aantal honderdplussers, door de babyboom na de Eerste Wereld Oorlog, weer zal stijgen.

Ik las dat de oudste inwoonster van Nederland op 31 augustus 2021 110 jaar werd.

100-jarige weetjes :

De recordleeftijd  van de oudste inwoonster van Nederland staat op naam van Hendrikje van Andel-Schipper uit Hoogeveen,  ze stierf in 2005 op 115 jarige leeftijd.

* 84% van alle 100 plussers is vrouw

* De meeste 100 jarigen in Nederland wonen in de provincies Zeeland en Drenthe

* Op Wikipedia staat een lijst met de oudste mensen ter wereld

* Vlgs het Pew Research Center zijn er tegen 2050 wereldwijd 3,7 miljoen  mensen die de honderd halen

* Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt Japan de meeste honderdplussers ter wereld te herbergen.

* Ogimi ( een Japans vissersdorp in het noorden van het hoofdeiland van Okinawa) is officieel de plek met de meeste 100 jarigen

Kromme Rijnstreek mét fruit

Kromme Rijnstreek

Kersen kun je kopen bij de groenteboer, supermarkt, markt én dichtbij de bron: de boomgaard.
Zondag hadden we zin naar een kersenboomgaard toe te gaan om kersen te scoren.
Zelf plukken leek me leuk.
Ik zocht op internet.
Het blijkt dat kersenboomgaarden bijna altijd in “Christelijk gebied” zitten. Gevolg: Zondags dicht!
Ook blijkt dat “ zelf plukken” NIET (meer) gedaan wordt. Ik weet niet of dat komt door Corona of dat sowieso meer een ding van “vroeger” is.

Elke vakantie in Engeland gaan we minstens één keer naar een “Pick Your Own farm” om het fruit dat daar wordt aangeboden zelf te plukken. Een paar jaar geleden stonden we op een camping die PYO had en hebben we nog een paar keer late aardbeien geplukt en bessen geplukt!

Ook in Nederland zijn we een paar keer bessenplukboerderijen tegen gekomen: in Noord Brabant (oppassend op huis van vrienden) zagen we een bord langs de kant van de weg staan en hebben we (te) veel zwarte bessen geplukt. We hebben ze in porties ingevroren en daar in het vriesvak gelegd. Bijna waren we ze, bij het naar huisgaan,  vergeten!

Mijn lief vond op internet een kersenboomgaard in de Kromme Rijnstreek die op zondag WEL open was, niet om zelf te plukken, maar wel met de lekkerste kersen!

We nemen de toeristische route. Onze “beloning” komt snel, 2 ooievaars in een weiland en een paar weilanden  verder; nog 4 ooievaars!

Aan de weg zien we  bij Bunnik een vlag: daar is het; fruitkramen hebben vaak, om aandacht te trekken, een rood/wit/blauwe vlag uit hangen.

Van oudsher is de Kromme Rijnstreek een kersenstreek. De vochtdoorlatende grond langs de rivier schijnt een goede voedingsbodem voor kersenteelt.

De geschiedenis van de kersenteelt in Nederland gaat ver terug: het waren de Romeinen die de kers naar Nederland brachten. Voor het transport van o.a. de kersen werd, tot eind 19e eeuw, gebruik gemaakt van de rivier. Met een speciale schuit, de Krommerijnder werden de kersen vervoerd.

We zien de Kromme Rijn, om erbij te komen lopen we onder een berceau van druivenranken ( de druiven zijn nog niet rijp!)
We zien de kersenbomen, sommige mét en sommige zonder netten eroverheen. Nergens zie ik een kers in de boom hangen, alle bomen (al) leeg!

We zien bordjes  bij jonge bomen met kersenrassen, één heet Bellise; ik zoek deze kers thuis na:
Franse herkomst; Middelgrote (Ø 24-28 mm, Ø 7-9 gram) zoete, matig aromatische vruchten met een laag zuurgehalte en een matige stevigheid; Vruchtkleur: rood tot donkerrood.

Bij de fruitkiosk kopen we kersen én pruimen én ik vraag naar de betekenis van de Knapschinkel.
De kersenverkoopdame vertelt dat het de naam is van een boerderij in de buurt ( 1678 herbouwd op de plek van een nog oudere boerderij) Wat het woord betekent weet zij ook niet.

Als we terug willen rijden, nét in de auto, begint het te druppelen. Onderweg gaat het hozen, de ruitenwissers kunnen het amper aan. Als we weer bij de weilanden zijn, toch een klein uurtje later, staan alle 6 de ooievaars er nog steeds! (het zijn echte géén neppers!)
Thuis  liggen de kersenontpitters klaar: kersen eten!Herkomst naam Roemenië

Nooit heb ik nagedacht over de herkomst van de naam van het land Roemenië, terwijl het toch zo voor de hand ligt: Roemenië komt af van ROME.
De Romeinen verbleven in dit gebied  van 106 tot 271 na Chr.
Zij gaven dit gebied (800 km. van Rome vandaan) deze naam


De Romeinen moesten aan het einde van de 3de eeuw het gebied prijsgeven aan de oprukkende Goten en daarna werd het gebied van het huidige Roemenië bevolkt door verschillende nomadenstammen, waaronder de Hunnen.
Pas in de 13e eeuw vond er een begin van staatsvorming plaats.
De Turken, waren in Roemenië de baas tot 1877, dat jaar werd tijdens de Russisch-Turkse oorlog de onafhankelijkheid uitgeroepen.

Roemenië rond 1600 9bron: , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1641657)Roemenië NU

Roemenië koos tijdens de Tweede Wereld Oorlog de zijde van Duitsland, waaraan door de bezetting door de Sovjet Unie in 1944 een eind kwam. Na de invoering van de communistische dictatuur op 30 december 1947, werd  Koning Michaël  door de communisten (én het Rode Leger) gedwongen afstand te doen van zijn troon. Hij verliet het land, dat in 1947 werd uitgeroepen tot Volksrepubliek. 

De naam Roemenië  verwijst dus naar de Romeinen die ooit gebied 166 jaar het hunne noemde.
De Roemenen  spreken ook nog steeds een taal die afstamt van het Latijn (net als Fransen en Italianen).

Roemenië is sinds 2004 lid van de NAVO en sinds 2007 van de Europese Unie
De Roemenen noemen hun land Romania; het land is 8x groter dan Nederland en er wonen ca. 19,41 miljoen mensen. Eén derde van de werkende mensen is werkzaam in of afhankelijk van de landbouw

  Roemenië grenst aan de Zwarte Zee, Bulgarije, Servië, Oekraïne, Hongarije en Moldavië

De oudste Megen

Nijmegen is de oudste stad van Nederland!

Om de oudste stad van Nederland te zijn moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn:
Heeft het, van de Romeinen het eerste stadsrechten verkregen?
En is de plek ononderbroken bewoond geweest?

De antwoorden op die vragen aan Nijmegen:

Nijmegen kreeg stadsrechten van de Romeinen in het jaar 89 (de Middeleeuwse stadsrechten kreeg Nijmegen in het jaar 1230)

Opgravingen bewezen al eerder dat er constant bewoning in Nijmegen had plaatsgevonden maar pas in 1980 werd éérdere bewoning “bewezen”

Er werden toen namelijk resten van een Romeinse overwinningszuil (godenpijler) gevonden (nabij Valkhof)
De godenpijler was 7,5 meter lang en bleek, na onderzoek, uit ongeveer 17 na Chr. te stammen
Zo’n zuil werd door de Romeinen alleen neergezet op een plaats van betekenis


In 2005 werden op die plek ook munten opgegraven Daaruit bleek dat er al Romeinse soldaten in het jaar 19 v.Chr. in Nijmegen waren.
De oudste stad van Nederland dus. ( Niet iedereen is het daarmee eens ook Heerlen, Maastricht, Voorburg claimen de “oudste stad in Nederland” te zijn)

De Romeinen waren overigens ook degenen die voor de naamgeving van Nijmegen zorgdroegen.
Zij noemden de stad Noviomagus (Novio = latijn voor nieuw, magus = vermoedelijk Keltisch en betekent markt. Nijmegen is dus Nieuwe Markt .

In de loop van de eeuwen is de naam op verschillende manieren geschreven: onder andere Novimagus, Novomagus, Neomagus en Noviomagi.
In de tijd van Karel de Grote sprak men van Numaga, en weer later was het Nieumeghen of Nimmegen.
Van die laatste naam is het een kleine stap naar het huidige Nijmegen.

Onlangs hoorde ik van een Megen zonder NIJ; dit plaatsje ligt in Noord Brabant.
Momenteel hebben ze daar ook wateroverlast

Megen was de ooit de hoofdstad van het  Graafschap Megen en werd als Meginum voor het eerst genoemd in het jaar 721.
Megen is een stad; het kreeg in 1357 stadsrechten en heeft uit die tijd twee kloosters (een van de Franciscanen (volgelingen van Franciscus van Assisi) en een van de Clarissen (de vrouwelijke volgers van Franciscus; een nonnenorde)
Megen ligt aan de Maas aan de overkant van Maasbommel en is nu een stad in de gemeente Oss.

Ook hier zou de naamgeving Keltisch of Latijns kunnen zijn:  
Magus in het Latijn = veld of dorp 
In het  Keltisch magos= doorwaadbare plaats.

Nijmegen en Megen; twee plaatsen, allebei met stadsrechten en allebei aan een rivier (Waal en Maas)
Verder met alleen “megen” in de naam als gemeenschappelijke overeenkomst.
Van deze twee is Nijmegen ZEKER de oudste!


Mondkapjeswetens (w)aardigheden

Mondkapjes zijn niet iets van NU
Romeinen, meer dan 2000 jaar geleden, gebruikten al mondkapjes, gemaakt van dierenhuiden om mijnwerkers tegen stof (en gassen ?) te beschermen.

Mondkapjes tegen ziektes kwamen pas in gebruik in de 17e eeuw.
De zogenaamde pestdokters hadden een snavelmasker (snavel zorgde voor afstand)
op, om zichzelf te beschermen en toch patiënten met builenpest te kunnen behandelen*)

Aan het begin van de 20 ste eeuw werd door een Chinese arts Wu Lien- teh die in Cambridge gestudeerd had en dus bekend was met de 19e eeuwse Europese ontdekking dat bacteriën en virussen ziektes veroorzaken, het medische mondkapje ontwikkeld om doctoren  tegen patiënten die leden aan de longpest, te beschermen (longpestepidemie Mantsjoerije 1910-1911).

In het westen werd Wu’s ontdekking op grote schaal toegepast tijdens de Spaanse griep (1918-1919)
Vanaf 1920 werden mondkapjes  verplicht bij het verrichten van operaties.


In de jaren ‘60 werden de wegwerpmondmaskers geïntroduceerd; deze worden nu tijdens de Coronapandemie over de hele wereld gebruikt.

De meeste wegwerpmondkapjes worden in China geproduceerd.
In één van de mondkapjes die een kennis van mij uit het doosje haalde zat een vlieg, tussen de  witte en blauwe laagjes. Hij vermoedt een Chinese vlieg


Hoe is de vlieg tussen de laagjes gekomen?
Hoe hygiënisch werd er in die fabriek gewerkt?

We zullen het nooit weten.
De vlieg is dood; hij rust zacht.
*) builenpest werd niet overgedragen door giftige lucht maar door vlooienbeten en contact met lichaamsvocht van besmette patiënten.


Nationaal gerecht.

In het populairwetenschappelijk tijdschrift Quest las ik dat Nederland tot voor kort geen Nationaal Gerecht had! Het was mij nog niet opgevallen
Quest zou Quest niet zijn als ze daar niet iets aangedaan hadden; ze ondervroegen 2400 Nederlanders en daar kwam uit dat nog vóór de oerHollandse snert en hutspot verkozen werd tot Nationaal gerecht:
Boerenkool stamppotEcht OER Hollands is dit gerecht eigenlijk niet, want ik las in “De geschiedenis van de aardappel” dat de aardappel, oorspronkelijk afkomstig uit Peru, pas in 1727 in Nederland werd geaccepteerd als voedsel.

De Inca’s verbouwde de chunu zoals de aardappel daar heette vanaf de tweede eeuw van onze jaartelling in het Andesgebergte (waar verder geen andere planten wilde groeien)
Vanaf de 18e eeuw werd de aardappel in elk Europees land verbouwd en nu is de aardappel (vlgs De geschiedenis v.d. aardappel) de meest gegeten groente wereldwijd*)
Ik las ook dat er sinds 2015 een heuse  Nationale Boerenkooldag is, nl. 24 oktober.
Dié dag was er dus eerder dan “ons” Nationale gerechtBladkolen, dus ook onze boerenkool, zouden afkomstig zijn uit het Midden-Oosten
Boerenkool staat van alle kolen het dichtst bij de wilde soort.
Zo rond het jaar 400 voor Chr. werd in Griekenland een kroesbladige kool beschreven, die later door de Romeinen bladkool genoemd wordt (bij de Romeinen was kool een delicatesse)
Die Romeinse bladkool zou de voorloper zijn van onze boerenkool.

Boerenkool verdraagt een temperatuur van  -150 C.
Gesneden boerenkool kan in een zak in de koelkast vijf tot zeven dagen bewaard worden
Het is géén fabeltje dat boerenkool lekkerder smaakt als er een nacht vorst overheen geweest is!!
Bij vorst zetten boerenkoolbladeren zetmeel om in suikers, die suikers zorgen ervoor dat de boerenkool iets “zoet” smaakt.

Verse boerenkool drie minuten blancheren, uit laten lekken en invriezen; dan is de boerenkool wel een jaar houdbaar.
 

*) de respondenten van het Quest onderzoek wisten dat de aardappels nog niet zó lang in Nederland waren en kozen de boerenkoolstampot desalniettemin tot Nationaal Gerecht.Je ziel uit je lichaam niezen?

Tegenwoordig, sinds COVID 19, hoesten en niezen we in onze ellenboog.
In de tijd van de oude Grieken geloofde men dat je, als je nieste, je je ziel uit je lichaam kon niezen.
Dat wilde je niet, dus wat deed je? Hand of ellenboog voor je mond?
Nee, je riep een Oppergod te hulp.

In het geval van de oude  Grieken en Romeinen was dat Oppergod Jupiter (God van de hemel, waar de ziel na de dood heen kon gaan én  de God van het onweer)
Na een nies riep men “Jupiter ontferm U ; een bezwering!

Mijn Engelse schoonzus zegt, als ik nies nog steeds: “Bless you”  Ze roept weliswaar Jupiter niet aan, maar  wel “haar” God om mij te behoeden van ziektes (of dat ik mijn ziel uit nies?)
Ik las onlangs waar de Romeinen, Grieken én mijn Engelse schoonzus dat God aanroepen vandaan hebben:

Omstreeks  het jaar 590 was er een pestepidemie uitgebroken ( men wist toen niet waardoor dat werd veroorzaakt) Het voor de handliggendst om zo’n epidemie te “bezweren” was, de clerus voor je te laten bidden.In de straten liepen toen biddende priesters.

De toenmalige Paus, Gregorius I in Rome ( bijgenaamde de Grote; de 64ste   paus) raadde de mensen aan om Gods zegening te vragen als men nieste.

In de Middeleeuwen zag men dat, als iemand nieste  er speekseldeeltjes in het rondvlogen, dus concludeerde men dat daar de pest (en andere ziektes) best eens door verspreid konden worden. Vandaar de  wens na de nies: Gezondheid!

GezondheidZijn er dan alleen “slechte” dingen als men niest: dat je ziel je lichaam verlaat, dat je ziek wordt, dat je anderen besmet? Nee, want een bijgeloof “zegt” dat 3x niesen GOED WEER zou betekenen.
Dat bijgeloof schijnt ontstaan te zijn uit het feit dat mensen met hooikoorts vaker niesen als er pollen in de lucht zitten (mooi weer aankomt)

Ook las ik dat in de wereld van de zeelui, als een aanboordstappende zeeman aan stuurboord nieste, dat een goede reis voorspelde (aan bakboord niesen  was het tegenovergestelde: het zou een reis met slecht weer worden!)

Nu ik toch met bijgeloof en niesen (niezen mag ook) bezig was las ik ook dat als een bruidegom of bruid tijdens de huwelijksceremonie niest dat als slecht voorteken voor het huwelijk geldt.
Ik was bij huwelijksplechtigheden, waarbij de huwelijken later helaas ontbonden werden, maar ik kan me niet herinneren of er door één van beiden geniest werd tijdens de huwelijksceremonie.
Niesende bruidegom