Je ziel uit je lichaam niezen?

Tegenwoordig, sinds COVID 19, hoesten en niezen we in onze ellenboog.
In de tijd van de oude Grieken geloofde men dat je, als je nieste, je je ziel uit je lichaam kon niezen.
Dat wilde je niet, dus wat deed je? Hand of ellenboog voor je mond?
Nee, je riep een Oppergod te hulp.

In het geval van de oude  Grieken en Romeinen was dat Oppergod Jupiter (God van de hemel, waar de ziel na de dood heen kon gaan én  de God van het onweer)
Na een nies riep men “Jupiter ontferm U ; een bezwering!

Mijn Engelse schoonzus zegt, als ik nies nog steeds: “Bless you”  Ze roept weliswaar Jupiter niet aan, maar  wel “haar” God om mij te behoeden van ziektes (of dat ik mijn ziel uit nies?)
Ik las onlangs waar de Romeinen, Grieken én mijn Engelse schoonzus dat God aanroepen vandaan hebben:

Omstreeks  het jaar 590 was er een pestepidemie uitgebroken ( men wist toen niet waardoor dat werd veroorzaakt) Het voor de handliggendst om zo’n epidemie te “bezweren” was, de clerus voor je te laten bidden.In de straten liepen toen biddende priesters.

De toenmalige Paus, Gregorius I in Rome ( bijgenaamde de Grote; de 64ste   paus) raadde de mensen aan om Gods zegening te vragen als men nieste.

In de Middeleeuwen zag men dat, als iemand nieste  er speekseldeeltjes in het rondvlogen, dus concludeerde men dat daar de pest (en andere ziektes) best eens door verspreid konden worden. Vandaar de  wens na de nies: Gezondheid!

GezondheidZijn er dan alleen “slechte” dingen als men niest: dat je ziel je lichaam verlaat, dat je ziek wordt, dat je anderen besmet? Nee, want een bijgeloof “zegt” dat 3x niesen GOED WEER zou betekenen.
Dat bijgeloof schijnt ontstaan te zijn uit het feit dat mensen met hooikoorts vaker niesen als er pollen in de lucht zitten (mooi weer aankomt)

Ook las ik dat in de wereld van de zeelui, als een aanboordstappende zeeman aan stuurboord nieste, dat een goede reis voorspelde (aan bakboord niesen  was het tegenovergestelde: het zou een reis met slecht weer worden!)

Nu ik toch met bijgeloof en niesen (niezen mag ook) bezig was las ik ook dat als een bruidegom of bruid tijdens de huwelijksceremonie niest dat als slecht voorteken voor het huwelijk geldt.
Ik was bij huwelijksplechtigheden, waarbij de huwelijken later helaas ontbonden werden, maar ik kan me niet herinneren of er door één van beiden geniest werd tijdens de huwelijksceremonie.
Niesende bruidegom

Gezondheid!

Toen ooit de pest over de wereld rondwaarde had men geen idee waar dat van kwam. Het enige wat men kon doen was bidden en hopen dat het “over ging”
Men dacht wel dat de ziekte werd verspreid door niezen, dán werden immers speekseldeeltjes verspreid!

De 64 ste paus van de katholieke kerk Gregorius I (pontificaat 590-604) bijgenaamd De Grote werd geconfronteerd met een pestepidemie in Rome, nét toen hij aantrad. Hij spoorde iedereen aan om de zegeningen van God aan te roepen als iemand nieste.
Als een paus dat zei, dan deed je dat!

In Engeland zegt men nog steeds: Bless you als iemand niest, vroeger :”God bless you“.
Hiér is het oorspronkelijk “Heer ontferm u” tot  “Gezondheid” verworden.
De gezondheidswens is voor zo wél de niezer als degenen die er in de buurt staan!

Vroeger dachten de Grieken en Romeinen ook dat je ziel je lichaam kon verlaten als je nieste, je hield dus je hand voor je mond en riep de hulp in van een oppergod: Jupiter, in hun geval.

In Spanje  geloofde men dat de duivel tijdens het niezen (estornudo) in je lichaam kon kruipen, dát moest  bezworen worden door meerdere malen Jésus  (Spanje is grotendeels katholiek ) aan te roepen. Tegenwoordig  doet men dat, in Spanje, nog maar één keer (las ik)

Er zijn ook landen waar omstanders bij de eerste nies van iemand iets anders zeggen dan bij de 2de nies. In Frankrijk bv., Daar zegt men bij de eerste nies” A tes souhaits” (op je wensen) en bij de 2de nies “ A tes amours” (op je liefdes)

Nog even over niezen:

* Niezen is bedoeld voor het reinigen van prikkelende stoffen uit het ademhalingsstelsel;
* De snelheid van de lucht bij een nies kan theoretisch oplopen tot zo’n 160 km per uur;
* Gemiddeld produceer je zo’n 85 decibel met je snotuitstoot;
* Tijdens het slapen wordt je niesreflex onderdrukt;
* Het wereldrecord niezen staat op 976 dagen;
* Volkswijsheid: 3x niezen achter elkaar betekent : morgen goed weer

Nu, in Coronatijd is hoesten én niesen “verdacht“. Mensen denken dat de niezer “misschien wel besmettelijk is en lopen met een grote boog om de niezer ( of hoester) heen óf zeggen iets in de trant van ” Had u niet beter thuis kunnen blijven?”

Ik las ergens dat je vroeger nieste om te maskeren dat je een windje liet en in Coronatijd een wind laat om te maskeren dat je niest!