Riolering

In een plaatselijk krantje las ik een stukje over het riool en de verstoppingen die erin plaatsvinden.
Onder het kopje: Wat mag wel en niet in het riool las ik (wat ik al wist) dat alléén de
3 P’s in de toiletpot mag verdwijnen: plas, poep en (wc) papier.

Hoe moeilijk kan het zijn?
Het blijkt dat allerlei andere zaken zoals olie, vet, maandverband, oude medicijnen en (tegenwoordig) mondkapjes  ook nog al eens in de toiletpot verdwijnen met alle ellende van dien.

Ooit zag ik een driedelige documentaire waarin drie jaar lang gevolgd werd hoe een nieuw rioleringssysteem (budget: 5 miljard pond) onder de Britse stad Londen werd gebouwd.
Het tot dan toe bestaande rioleringssysteem was niet meer bestand tegen de enorme hoeveelheid afvalwater dat wekelijks door het riool kolkte en stond op het punt te bezwijken.
Een fascinerende documentaire over een onderwerp waar je zelden iets over lees of hoort

Normaal vraag je jezelf  (ik tenminste niet) niet af hoe zo’n riolering werkt en wat er allemaal fout kan gaan.  Wat je wel kunt bedenken is dat iets dat lang geleden is aangelegd niet berekend  kan zijn op het aantal mensen dat er NU gebruik van maakt!

Jaren geleden op Kreta moesten we (appartementje hurend met vriendinnen) op het kleinste kamertje het gebruikte toiletpapier in een emmertje naast de pot werpen, niet IN de pot. De riolering was niet gebouwd voor zoveel toeristen werd ons daar verteld.
Nu las ik dat op Kreta nog rioleringsbuizen van 4.000 jaar oud in gebruik zijn!
Dat is best oud, maar er zijn zelfs nog oudere rioleringsbuizen bij opgravingen gevonden, die zijn 6.000 jaar geleden  van klei gemaakt.

Ik las dat heden ten dage in Nederland nog 43.000 huizen niet aangesloten zijn op het riool, omdat ze er te ver van weg zijn. Én dat ons Nederlandse rioolstelsel  momenteel zo’n 150.000 kilometer lang is. (Even voor de beeldvorming: Ned is van nrd naar zd ongeveer 300 km lang en van oost naar west zo’n 200 km breed  en de totale oppervlakte is  41.543 km2.

Interessante feitjes voor als je weer eens op het kleinste kamertje zit

Stikstof in de natuur

Een teveel aan stikstof in de bodem gaat ten koste van de plantendiversiteit.
Bramen, brandnetels en berenklauw houden van (te) veel stikstof in de bodem
Ze groeien nu snel, maar dat gaat wel ten koste van vele andere soorten.

Stikstofvervuiling
is een wereldwijd probleem.
De RIVM haalde uit onderzoek dat de landbouw veruit het grootste aandeel levert van de hoeveelheid stikstof die neerslaat (46 procent)
De stikstofuitstoot moet daar dus teruggedrongen worden *)

In parken en natuurgebieden zie je steeds meer brandnetels en bramenstruiken. In het plantsoen vlakbij ons huis staan de brandnetels dicht op elkaar, kniehoogte en overwoekeren ze de andere, geplante, planten.

Toen ik laatst een paar bloemenfoto’s in de vrije natuur maakte, zag ik dat er op alle drie de foto’s brandnetels bij staan!

Een hoogleraar Integrale Stikstofstudies schreef in een artikel dat er jaarlijks meer dan 128 miljoen ton aan kunstmest wordt verkocht. 40% daarvan verdwijnt als niet-reactief stikstof in de lucht; elk jaar hoopt zicht dus 60% op in de reactieve vorm.

De overmatige hoeveelheid stikstof in de bodem door kunstmestgebruik zorgt wereldwijd voor achteruitgang van de natuur.
We moeten dus
minder kunstmest  gebruiken (én ook minder vlees eten)

Een teveel aan stikstof is niet alleen een Nederlands probleem, maar ook in de rest van de wereld. 32 % van de stikstof die in Nederland neerstaat komt uit het buitenland.
Vóór we de rest van de wereld de schuld gaan geven: Nederland heeft  wél de hoogste stikstofdruk per hectare. (bron: Kennislink)
Zorgwekkend!

*) Een halvering van de uitstoot in de landbouw zorgt naar schatting voor 20 procent minder stikstof in natuurgebieden.

Moederdag hier en dáár

moederdag

Ooit heb ik gelezen dat de oorsprong van Moederdag ligt bij de Amerikaanse Ann Jarvis (ik heb daar jaren geleden al een blog over geschreven) 

anna reeves jarvis
Anna Jarvis herdacht na de sterfdag  van haar moeder op 12 mei (1905)

Haar moeder, Ann Jarvis, een activiste (1832-1905) riep tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vrouwen op om  “de noden van de gewonde soldaten aan beide zijden te lenigen “
Ter nagedachtenis aan deze MOEDER  vroeg  Anna aan de autoriteiten om er een Nationale Feestdag van te maken. Dat lukte in 1914; de tweede zondag in mei werd een Internationale Feestdag: Moederdag.

rhea
Rhea

Onlangs las ik dat al lang vóór 1914  een soort Moederdag werd gevierd door de Oude Grieken een feest in de lente om godin Rhea, de Moedergodin *) te eren.
De Grieks-Orthodoxe kerk vierde dit op 2 februari  tot aan de jaren ‘60. In Griekenland worden moeders NU (vanaf de sixties) verwend op de tweede zondag in mei

Mijn oudste broer, die ooit naar Engeland vertrok, stuurde 1x per jaar mijn moeder een moederdagkaart, vaak met fluweel of glitters óf heel erg groot; kortom iets bijzonders.
cardshop
(In Engeland waren toen (kleine) winkels met alleen maar dubbele kaarten voor allerlei gelegenheden, lang voordat we die hier hadden))
De kaart arriveerde nooit omstreeks ONZE (in mei) Moederdag.

In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en (zoals de Engelsen zeggen) some other English speaking countries wordt Mothersdag  on the fourth Sunday in Lent (vastentijd) gevierd
Deze dag had oorspronkelijk niets te maken met moeders.
Het was een dag voor Christenen om hun moederkerk te bezoeken!
Dit jaar vierde men die Moederdag op 22 maart en volgend jaar (2021) zal Moederdag dáár op 14 maart vallen.

BisdomAntwerpenOnlangs had ik contact met iemand uit Antwerpen. Ook zij vierde Moederdag NIET in mei
In het bisdom Antwerpen (een van de 8 Belgische Bisdommen) wordt Moederdag sinds 1913 gevierd op 15 augustus, ook wel Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, SainteMarie of Moederkesdag genoemd.

Kortom, als je een moeder in het buitenland hebt wonen, kijk even wanneer ze dáár Moederdag vieren, want overal op de tweede Zondag in Mei is dus NIET waar!

*) moeder van Zeus, oppergod, heerser over hemel en aarde, vader van de goden en de mensen.

 

Bevrijdingsdag

Een bijzondere dag.
Ook als je de oorlog NIET hebt meegemaakt.
De enige dag in het jaar dat ik VOLUIT vlag! (4 mei halfstok)
Vieren dat je in vrijheid leeft!
Er zijn nog veel mensen op aarde die dát NIET kennen, die “zomaar” kunnen worden opgepakt, gevangengezet, of “verdwijnen”.

Wij, in Nederland kennen de vrijheid nu 75 jaar, hele generaties Nederlanders weten niet wat het is om onder oorlogsdreiging te leven.
Steeds minder mensen leven nog die weten hoe het ECHT was.
Sommigen (negentigjarigen) vertellen daar nog steeds publiekelijk over, anderen hebben het weggestopt of proberen er nog steeds zélf mee te leven, hoe moeilijk dit ook was en is.

We hebben NU weer een moeilijk tijd waarop we “gegijzeld” worden door een virus, waarop we niet geheel vrij zijn om te kunnen doen en laten wat we willen; een moeilijke tijd, waarvan we niet weten wanneer die OVER zal zijn ( of die ooit helemaal OVER zal zijn)

Zoals mijn ouders de hele oorlogstijd de vlag gestreken en opgevouwen op de zolder hadden klaarliggen voor het moment dat deze weer veilig uit hun huis kon wapperen, zó heb ik, diep in mijn hart de hoop dat DIE vrijheid, een tijd zonder om zich heen grijpend virus, weer terug komt.
gevlag

Mazelen, één van de meest besmettelijke ziektes

Ooit, vóór mijn geboorte, is een neefje van mij aan de mazelen overleden
Dus “mazelen”  was in ons huisgezin een ernstige ziekte.
Ik kreeg het en werd door mijn ouders met argusogen in de gaten gehouden, nadat de rode vlekjes wegtrokken en de ziekte over was, waren mijn ouders dolblij: Iemand die mazelen gehad had, kon het niet wéér krijgen: het gevaar voor hun dochter was geweken.

Ik las dat omstreeks die tijd er honderdduizenden mazelpatiënten per jaar waren, bijna ieder kind kreeg de mazelen. Het is één van de meest besmettelijke ziekte en is overdraagbaar door de mens; hele klassen werden vroeger door deze ziekte geveld.

Sinds 1976 worden kinderen in Nederland hiertegen ingeënt, 2 x één keer: 1x op de leeftijd van 14 maanden en één keer bij de leeftijd van 9 jaar. Daardoor zijn er nu nog máár zo’n 10 mazelpatiënten per jaar (niet iedere ouder laat zijn/haar kind vaccineren)
Er is géén behandeling tegen mazelen, meestal gaat het na zo’n 10 dagen vanzelf over. Soms niet, dan gaat het over in iets anders, zoals longontsteking.
Er komt wereldwijd steeds minder mazelen voor, toch stierven er in 2016 nog 90.000 kinderen aan de mazelen.

Momenteel woedt er een mazelen epidemie in Congo*) die al aan meer dan 3.000 mensen het leven heeft gekost. Aangezien er géén medicijnen tegen mazelen zijn, is vaccinatie de enige oplossing; zorgen dat er niet méér mensen deze ziekte krijgen (meer dan 165.200 mensen zijn al besmet)
Artsen zonder grenzen is in Congo actief om te zorgen dat de mazelen epidemie zich niet uitbreidt. Ze hebben al 475.000 kinderen onder de 5 jaar gevaccineerd. Dat is dan alleen in Congo, ook in Nigeria is een team van Artsen Zonder Grenzen de strijd tegen de Mazelen begonnen.

De Bondsdag heeft gisteren (op persoonlijke titel) over een wet tot verplichte mazelvaccinatie gestemd.
Vanaf maart 2020 moeten alle school- en crechegaande kinderen tegen de mazelen zijn ingeënt. Ook leraren, medisch personeel, medewerkers in een creche en mensen die met asielzoekers werken moeten tegen de mazelen zijn ingeënt.
De minister van Volksgezondheid(CDU) Jens Spahn:Deze wet is kinderbescherming in de waarste zin van het woord”
In de Volkskrant stond vandaag dat de groep vaccinatiesceptici, de antivaxxers, zowel in Nederland als in Duitsland toeneemt.
Volgens de WereldGezondheidsOrganisatie moet er een 95% vaccinatiegraad zijn om de gehele bevolking te beschermen.

 

*) 10 juni officieel begonnen

Geen boekenfestijn, wel léérmoment

boekfesttijn
Onlangs gingen we naar het Boekenfestijn.
Tenminste: wij waren er wél, het boekenfestijn NIET.
Het bleek failliet!

De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is,  lazen we later thuis.
Dus misschien in de toekomst kunnen we weer bijzondere (studie) boeken voor een zacht prijsje kopen.(Meestal over een onderwerp waar je best iets over wil weten en wat je daar voor weinig “toevallig” onder ogen komt)
Ik had de datum in mijn agenda staan én heb niet op internet gekeken.
Had ik dat wel gedaan dan had ik gezien dat Boekenfestijn *) vorige maand failliet was gegaan en hadden we er niet met auto én trein heen hoeven gaan.

In de trein terug zaten, op de vierbank schuin voor ons, 4 jonge mensen: drie meiden en een jongen. De jongen sprak goed Nederlands maar met een aparte tongval. Hij bleek vanaf zijn 7 tot zijn 12de jaar in Marokko te hebben gewoond en daarna in Spanje. Sinds februari dit jaar studeerde hij in Nederland. Eén van de meisjes had een Duitse tongval, de andere twee waren Nederlands.
Het gesprek ging over Nederlands zijn en Nederlands praten.
De jongen: “In het buitenland vragen ze vaak: Where are you from? Als je dan The Netherlands zegt, wordt er vaak vreemd gekeken dus zeg ik dan “from Holland
Het andere meisje beaamde het ”Ja, dat doe ik ook”
“Je kunt niet zeggen dat je “from Holland” bent zei het andere meisje.
– Waarom niet?-
“Omdat Holland, de twee provincies Noord en Zuid Holland behelzen, Nederland is méér. “Ons land heet NEDERLAND” Het meisje zei het stellig.
Ze heeft gelijk.
Ik dacht meteen aan eigen ervaringen. Ook ik zeg vaak “Holland” als buitenlanders vragen waar ik vandaan kom, maar dat is niet juist.

De trein stopte, wij moesten eruit en liepen terug naar onze auto, waarin  we het laatste stuk naar huis reden; zonder één enkel boek, maar wel met een léérmoment: Ik ga ook niet meer zeggen dat ik uit Holland kom (hoewel ik geboren en getogen ben in Noord Holland)
Ik ga zeggen dat ik uit Nederland, The Netherlands kom.
Dan leert de buitenwereld dát ook!

 

*) Verkoop nieuwe boeken tegen sterk gereduceerde prijzen in grote hallen, zoals de Jaarbeurs, het MECC en de Beursfabriek

Oude auto’s

fest.of transpEén van de laatste dagen dat we in Engeland waren zijn we naar het Festival of Transport in Hellingly geweest. Een mega groot stoppelveld om (gratis) te parkeren, een giga groot weiland voor de deelnemers om te kamperen met tenten, caravans en huifkarren (het evenement duurde meerdere dagen) en vele velden vol met Oldtimers, oude vrachtwagens, dubbeldekbussen, tractoren, stoommachines, motoren, scooters en brommers.

Eigenlijk waren er alleen geen vliegtuigen.
Het was bere-interessant, helaas bloedheet, felle zon en geen enkel stukje weiland met schaduw.
Na 2 uur waren we bijna gesmolten en gingen terug naar onze.in de schaduw staande tent.
De kaartjes man, die we passeerden bij de uitgang trok zijn wenkbrauwen op: Waarom gingen we weg? Er was nog zoveel te zien! We noemde de hitte als oorzaak, zijn reactie: “It’s all in the mind!” Nee, goede man, we hadden ons niet ingesmeerd en smolten! (Ik heb wel een zonnehoed gekocht voor één pound! (Goede investering voor de laatste vakantie dag!)

oldtimerInmiddels zijn we bijna 2 weken thuis en nu naar het Oldtimerfestival in Huizen gegaan. Ook een groot (gratis) parkeerterrein, helaas helemaal vol, dus dan maar een eind verder bij de plaatselijke voetbalvereniging de auto gestald, een eind lopen maar gelukkig was het TOEN droog.
Ook hier Oldtimers en tractoren, motoren en vrachtwagens én ook open dag van de Brandweer met allerlei demonstraties én kraampjes met “brocante en lifestyle”
bus meeuw
Af en toe een miezerregentje, maar dan gingen we droog in een dubbeldekbus zitten, waar in een hoekje van de bus deze ( stille) “passagiers” ook zaten te schuilen.

Ook hier weer leuke oude auto’s gezien; de mannen waren meer geïnteresseerd in wat onder de motorkappen zat, ik kijk meer naar het leuke, nostalgische auto’s (de buitenkant) Van beide was genoeg te zien.

Winterweetjes

  • Amerika heeft het record van de grootste sneeuwpop ooit. Het was een vrouwelijke sneeuwpop
    In Bethel (Maine) werd in 2008 een sneeuwpop gebouwd van 34,63 meter hoog.
    Er was iets minder dan 6 miljoen kilo sneeuw voor nodig.winterfiets
  • De laagste temperatuur ooit in Nederland is gemeten in Winterswijk.Het was op 27 januari 1942 een temperatuur van – 27.4 graden

* ’s Winters is de Eiffeltoren ongeveer 15 cm korter dan in de zomer.
Het staal van de Eiffeltoren krimpt namelijk als het koud is en zet uit wanneer het             warm is.

kruiend ijs
* Het IJsselmeer en het Markermeer zijn grote, maar in het algemeen betrekkelijk ondiepe meren, die echter van grote invloed zijn op het klimaat van Noord-Holland, Flevoland en Friesland
Een dun ijslaagje op de voormalige Zuiderzee maakte gisteren een grappig geluid. Kruiend ijs schijnt angstaanjagend te kunnen zijn, maar na amper een dagje vriezen, was dit een mooi gezicht en een “lief” geluid.

 

 

img-20161206-wa0001
* Er zijn planten die bestand zijn tegen de vorst, we noemen ze “winterharde” planten.
Deze vereisen géén (menselijke) bescherming tegen de vorst omdat ze uit zichzelf een soort antivries  aanmaken. Die antivries zorgt ervoor dat de sapstroom van de plant op gang wordt gehouden ook met (vries) kou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogste kerstboom ter wereld?

De hoogste kerstboom ter wereld staat in Nederland.
In IJsselstein om precies te zijn.
Het is niet echt een boom maar een zendmast, waar (Led) lampen (120) in gehangen zijn.
lichtmast
De “boom” is 366,80 meter hoog en de boom heeft ook een piek.
Sinds 1992 wordt de lichtmast in kersttijd omgetoverd tot een kerstboom.
Tot 6 januari 2019 zal de zendmast als kerstboom verlicht blijven

Ik las op internet dat Italië ook claimt de hoogste kerstboom ter wereld te hebben in Gubbio (Umbrië)en inderdaad staat deze in het Guinness Book of Records (sinds 1991)
vermeld.
Ook dit is geen echte “boom” maar de vorm van een kerstboom gemaakt op berghellingen (van de Monte Ingino) maar dan wel van 650 meter hoog!
Chapeau!

Sinterklaas en Kerstman familie?

klaas
Van de bisschop van Mira, de man die we NU sinterklaas noemen, is niet bekend wanneer hij geboren is, wel wanneer hij is gestorven: 6 december in het jaar 343.
Na zijn dood werd hij heilig verklaard door de  katholieke kerk.
De kerk ziet de sterfdag van een heilige als een feestdag.
Vanaf de Middeleeuwen schijnt het Sinterklaasfeest in Noord Europa op 6 december te zijn gevierd.
Formeel begint het feest op de avond vóór de sterfdag, vandaar dat wij zijn “feestje” op 5 december ’s avonds vieren.

kerstmanDe kerstman,  Santa Claus, schijnt afgeleid te zijn van onze Nederlandse Sinterklaas.
Het begin van ZIJN viering schijnt na de reformatie te zijn geweest, toen de Protestanten niets meer moesten hebben van katholieke heiligen en het sinterklaasfeest minSanta Claus.

In 1931 maakte het Amerikaanse bedrijf Coca Cola  Santa Claus ECHT bekend met een grote reclamecampagne.