Nationale identiteit verbinden aan Mensenrechten

Afgelopen december was het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld (UVRM) *).
In 1948  heeft de Algemene Vergadering Van de Verenigde Naties de UVRM opgesteld om de basisrechten van de Mens (grondrechten) te omschrijven.
De UVRM bestaat uit 30 artikelen die je op : https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens kunt nalezen.

Het Humanistisch Verbond is een petitie gestart om de UVRM in het paspoort te krijgen.
“De universele mensenrechten horen thuis in het paspoort. Mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond, sekse en religie. Door ze in het paspoort te verankeren, verdedig je gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen
Je kunt tekenen op https://mensenrechten.humanistischverbond.nl

paspoort
Ook hebben ze een 
speciaal paspoorthoesje laten maken dat symboliseert hoe we onze nationale identiteit aan mensenrechten kunnen verbinden.
We zijn al wereldburger, maar door zo’n hoesje om je paspoort maak je het “officieel”.
paspoorthoes

Je kunt het  bestellen via: https://mensenrechten.humanistischverbond.nl/bestel-een-paspoorthoesje/ ( slechts 3,- euro portokosten, maar je mag er natuurlijk ook een donatie bij doen)

 

 

*) Volgens het Guinness Book of World Records, is dit het meest vertaalde document in de wereld. ( 2016: in 501 talen)

 

Baas in eigen buik waar ook ter wereld.

Abortus. In sommige landen is het niet mogelijk.

In Nederland is abortus geregeld in de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) uit 1984. [Vóór die tijd was abortus officieel verboden, maar werd het onder bepaalde omstandigheden gedoogd]

Ik las onlangs dat de Ierse bevolking per referendum heeft gestemd voor afschaffing van een bepaling in de grondwet die abortus illegaal maakte.
Er werd lang en hard voor die opheffing gestreden.

In Turkije is abortus sinds 1983 legaal, maar in 2012 probeerde de regerende AKP partij (Erdogan) een beperkende abortuswet door het parlement te krijgen. Het wetsvoorstel werd ingetrokken (onder  de druk van straatprotesten en petities) maar openbare ziekenhuizen namen daarna anti abortusmaatregelen. Nog maar 3 ziekenhuizen in het land voeren niet spoedeisende zwangerschapsafbrekingen uit.

Chili heeft sinds 2017 een wet die abortus toestaat in enkele situaties: in geval van verkrachting, als het leven van de moeder gevaar loopt of als het ongeboren kind geen levenskansen heeft.
Deze gevallen beslaan “slechts” ongeveer 5% van alle gevallen, toch is het een vooruitgang in het oerconservatieve Chili. (Wel is er vlak na de wet een rechterlijke uitspraak geweest dat medische instellingen het verlenen van abortussen mogen weigeren)

VS: In Amerika verschilt het  per staat. Sommige staten hanteren een conservatieve een grens van twintig weken voor een abortus. In de staat Mississippi is in maart van dit jaar een strikte abortuswet is aangenomen; deze wet verbiedt een abortus na vijftien weken zwangerschap.
In bepaalde staten van de VS zijn wetten ingevoerd die abortus bemoeilijken: bv het vereiste van een bepaalde omvang van een onderzoekkamer in een abortuskliniek. Ook worden vrouwen gedwongen bij abortus een officiële begrafenis te organiseren voor hun geaborteerde foetus.
Anti abortusactivisten in de VS beweren dat abortus een vorm van genocide tegen de zwarte gemeenschap is. (inspelend op de angst van zwarte mensen voor racisme)

Er zijn organisaties die voorlopen in de strijd tegen abortusverboden en de afkalving van verworven abortusrechten. Mama Cash steunt deze

mama
Voor info  Mama Cash zie https://www.mamacash.org/nl/wie-we-zijn

Voor petitie tekenen en pleiten voor onafhankelijke abortushulpverlening in Nederland:
www.humanistischeverbond.nl/thema/abortus.