Meteorologische en astronomische lente

Op 20 Maart begint om 10.37 uur op het noordelijk halfrond de astronomische lente*)

Behalve de astronomische lente**) bestaat er ook een meteorologische lente; deze heeft niets te maken met de stand van de zon.
De meteorologische lente is de naam voor de maanden maart, april en mei (dat hebben meteorologen ooit afgesproken: seizoenen delen we in,  in periodes van 3 maanden )


Zijn we  dan net aan de LENTE gewend, gaat de ZOMERTIJD in: dit jaar op 28 maart ’s nacht om 02.00 uur. Verleden jaar (of het jaar daarvoor? ) schreef ik al een blog over het afschaffen van zomer- en wintertijd***)
Het zou in 2021 doorgang vinden, maar is (weer) uitgesteld.

Ik wilde ook de herkomst van het woord ZOMER herleiden, maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn.

Er wordt gedacht dat het woord ZOMER iets met ZON te maken heeft, maar zeker is dat niet.*) astronomisch wil zeggen als de nacht en de dag even lang zijn
**) het woord lente komt van “lengen” : de dagen lengen (worden langer)
***) 2018 stelde de Europese Commissie voor de zomer en wintertijd af te schaffen, in 2019 werd dat voorstel aangenomen. Het plan is echter nu weer in de ijskast geschoven en gaat 2021 in ieder geval NIET door

Wintertijd? Gewone tijd!

De nacht van 24 op 25 oktober gaat de Wintertijd beginnen, zo wordt ons voorgehouden.
Eigenlijk is het dan de gewone tijd weer.
De zomertijd is (in 1977) ingesteld (energiebesparend) en als deze, na 7 maanden geduurd te hebben, afgelopen is en we de klok weer terugzetten, zijn we dus weer terug op de GEWONE tijd.

De wintertijd duurt máár 5 maanden. Een ezelsbruggetje om te onthouden of de klok voor- of achteruitgezet moet worden is: Als het weer achteruit gaat, gaat de klok dat ook!*)

Ik schreef verleden jaar al in een blog (31 maart) dat de Europese Commissie erover dacht om zomer en wintertijd helemaal af te schaffen. Dát voorstel is aangenomen (410 stemmen voor, 192 tegen en 51 onthoudingen) alleen de tijd waarop e.e.a. ingaat is verschoven naar 2021.

De meeste EU-landen, waaronder Nederland zeggen meer tijd nodig te hebben om de bevolking en het bedrijfsleven te raadplegen. Ook is het belangrijk om niet “uit de pas te lopen” met de buurlanden.(Gaat elk land wachten met beslissen tot het buurland besloten heeft?)

Binnenlandse zaken heeft onderzocht wat het beste zou zijn, uitkomst: Permanente wintertijd is gezonder, permanente zomertijd is veiliger in het verkeer.

Ik ben benieuwd wanneer ik geraadpleegd word.
U?

*) Wij hebben een radiogestuurde klok ; het signaal komt van een atoomklok (staat in Mainflingen (D) en wordt doorgestuurd. Altijd op de seconde nauwkeurig; onze klok gaat automatisch van zomer naar wintertijd.

Ik heb geen idee of de atoomklok, als Nederland bepaald heeft welke tijd ze wil, wéét of ze ONZE klok nog moet verzetten?

Wintertijd bestaat niet!

koperen wekkerElke laatste dag van maart wordt de klok verzet naar zomertijd; dit jaar dus op zondag 31 maart
Op 27 oktober a.s. zetten we de klok dan weer terug. We noemen dat dan de wintertijd, maar die bestaat eigenlijk niet.

Als we in oktober de klok weer terug zetten hebben we de “gewone” tijd weer terug. IK schreef al eerder een blog over de klokverzetting en hoe dat zo gekomen is (de Duitsers stelden dat in de Eerste Wereldoorlog (1916) in om zo grondstoffen te besparen.

De Europese Commissie zou graag willen dat ieder land gaat kiezen of ze voor winter of zomertijd gaan kiezen (en zich daaraan danook gaat houden) Als dat gebeurt, behoort klokverzetten tot de verleden tijd.
Uit een Europese enquête  kwam dat  80% van de deelnemers het verspringen van de tijd wilde afschaffen. Of dat m.i.v. volgend jaar ook daadwerkelijk gaat gebeuren?????

 

Lezing: Europa door A. Rinnooy Kan

Prof.Dr Rinnooy Kan (1949) hoogleraar bedrijfskunde en economie aan Universiteit van Amsterdam; tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Soc.Economische Raad en lid van de Eerste Kamer voor D 66 (2015)

Op 23 mei zullen de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland worden gehouden.
Mede door de ontwikkelingen in Engeland (Brexit) staat Europa ook  in Nederland steeds meer  ter discussie. Prof Rinnooy Kan wil de aanwezigen een “spoedcursus” Europa geven.

logoWaar “gaat” Europa over en waarover niet

De Europese Unie bestaande uit 28 lidstaten beslist over:

Handel,
Mededinging,
Monetair beleid,
Landbouw,
Milieu,
Vervoer,

Maar heeft niets te zeggen over sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg, dát regelt ieder land zelf.

Wat zijn de onderdelen van de Europese Unie en wat doen ze?

De Europese Commissie waarin ook “onze” Frans Timmermans in zitting heeft, is er om initiatieven te nemen én voor handhaving.
De Europese Commissie heeft weinig macht, maar veel gezag en heeft en is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie en bepaalt de politieke beleidslijnen


Het Europees Parlement
(EP) bestaat uit 751 leden Nederland heeft daarin 26 zetels.(de leden hiervoor gaan we a.s.  23 mei kiezen) Het Europees Parlement kan de Europese Commissie naar huis sturen.

In de Raad van Ministers zijn de regeringen van de 28 lidstaten van de EU vertegenwoordigd.
De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit.

Wat is en heeft de Europese Unie niet?
Ze is geen Federatie (zoals de VS)
Ze heeft geen munt.(Er is wel de Euro, maar die hebben niet alle 28 lidstaten)
De Europese Unie heeft géén buitenlands beleid, ze hebben géén Minister van Buitenlandse Zaken.
De Europese Unie is een democratisch systeem, maar heeft geen eigen Europese t.v. of een Europese Krant

Wat is de Europese Unie wél?
Een soort samenwerkingsverband.
Zoiets als de Europese Unie is nog nooit eerder geprobeerd, het is een uniek instrument en is ook nog niet AF.
De Europese Unie is ook een Gemeenschap van Waarde.
De Europese Unie is een culturele familie; veel culturele verschillen leven naast elkaar; ze zijn met elkaar de optelsom van allen.
De Europese Unie heeft wél een volkslied, een gedeelte uit de 9de symfonie van Beethoven ( gecomponeerd in 1823).

Wat bindt de Europese Unie?
Onder andere de welvaartstaat, democratische rechtstaat en de industrialisatie.
Rinnooy Kan benadrukt dat er dingen zijn die de landen niet ALLEEN  meer kunnen regelen, zoals de migratie, duurzaamheid, veiligheid  en kennis en dat Europa dat wél kan

Er wordt gesproken over  Europa als tegenwicht tegen de machtsblokken als China en de VS, niet iedereen denkt dat we daarmee op de goede weg zijn. Prof Rinnooy Kan wel. Niet dat we er al zijn, wel dat we op de goede weg zijn. Europa is ook een sterke handelsmarkt van zo’n 500 miljoen mensen!

Een toehoorder haakt in op wat Rinnooy  eerder zei over het ontbreken van een Europees debat, hij zegt dat dat wel degelijk in Nederland gevoerd wordt.
Rinnooy legt uit dat het wel met Nederlanders onder elkaar besproken wordt maar te weinig met Europeanen onder elkaar.

Rinnooy zegt dat er nog veel moet gebeuren met en in Europa en dat de Brexit een slechte zet is van Engeland, die ook haar invloed op Nederland zal hebben. Hij hoopt nog steeds dat Engeland wél in de Europese Unie zal blijven, zo niet dat zal het Verenigd Koninkrijk in totale chaos gaan verkeren.

Hij raadt  tot slot alle aanwezigen aan om te gaan stemmen bij de Europese Verkiezingen! Wat ik ook zeker doen ga.

 

 

Logo euro.parle.: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1969839