Op weg naar 2050: Europa Klimaatneutraal

De Europese regeringsleiders zijn het eens*) in 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn!
Daar moeten dus stappen voor ondernomen worden.

Onlangs las ik over zo’n stapje en de gevolgen ervan in mijn eigen provincie: Noord Holland
Het schijnt dat in deze provincie meer dan 14.000 bedrijfsdaken liggen waar zonnepanelen op zouden kunnen. Nu is dat slechts in 4% van deze daken het geval!
Stel dat de helft van deze potentieel  zonnepaneelgeschikte bedrijfsdaken belegd zouden worden, dat zou betekenen dat met de dan 1,4 miljoen KWh opgewekte zonne-energie 700.000 huishoudens van stroom zouden kunnen worden voorzien!
Daar ligt dus een kans.

Er is een mogelijkheid om subsidie aan te vragen en het blijkt dat veel bedrijven dat ook doen. Máár ook blijkt dat 70% van deze projecten nog niet is gerealiseerd!
De provincie Noord Holland wil daar wat aan gaan doen en gaat ondersteuning aan bedrijven bieden in de vorm van technische advies (bv over netaansluiting of dakbelasting) maar ook advies over de financiering of begeleiding bij het offerte traject. Ze hopen zo meer bedrijven over de zonne-energiestreep te trekken!

Net NIET in de provincie Noord Holland, maar nét in  de provincie Utrecht aan de A1 ligt een gigantisch zonneveld met 19.000 zonnepanelen; het eerste grote zonneveld in de Randstad!
Zonnepanelen hoeven dus niet persé op daken, ze kunnen ook op geluidsschermen of op stellages in zonnevelden!
Er zijn heel wat mogelijkheden, maar helaas ook onmogelijkheden: een uitdaging voor provincies, landen, Europa en uiteindelijk de wereld!

 

 

 

*) alleen Polen doet “voorlopig” niet mee. Polen is  voor energie (nog?) grotendeels afhankelijk van kolencentrales, de omslag is té groot om dat rond te krijgen voor of op 2050 (denkt Polen)

Stemlokaal (Europees Parlement)

Op 22 mei werden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement.
Op dinsdag 4 juni zal die uitslag officieel worden vastgesteld.

Zoals zovele jaren zat ik ook nu weer met 2 andere collega’s achter de tafel van een stembureau.stemlokaalOm 7 uur ’s morgens begonnen we het stemlokaal in te richten: de windvaan met STEMLOKAAL erop werd buiten gezet, de hokjes van rode potloden (aán kettinkjes) voorzien, de stembus op leegheid gecontroleerd, de benodigde materialen óp de tafels gezet, en ”onze” stoelen erachter.

Om even over half 8 komt onze eerste stemmer. We hebben dan, om even warm te draaien, zelf al gestemd.

Het loopt, qua stemmers, de hele dag “voorzichtig” door. Geen rijen, maar weinig moment met echt NIEMAND!
wijk-in-aanbouw-e1558680302347.jpgWe zitten in een wijk-in-aanbouw, veel van de nieuwe bewoners werken de hele dag; de meeste stemmers hier komen ná hun werk.
Zo ook nu weer; de drukte PIEK ligt ’s avonds.
Om 9 uur sluit het bureau en wordt er geteld.
Er komen dan extra tellers; vele handen maken licht werk. Om 11 uur zijn we klaar.
De democratie vierde weer hoogtij:
We mochten weer stemmen en gelukkig deden velen dat ook.*)

De eerstvolgende verkiezingen staan gepland op 17 maart 2021; dat zullen dan de Tweede Kamerverkiezingen zijn.
*) ik las dat landelijk de opkomst 41,2% is geweest, het hoogst voor een Europese verkiezing sinds 1989.

 

 

Lezing: Europa door A. Rinnooy Kan

Prof.Dr Rinnooy Kan (1949) hoogleraar bedrijfskunde en economie aan Universiteit van Amsterdam; tot 2012 kroonlid en voorzitter van de Soc.Economische Raad en lid van de Eerste Kamer voor D 66 (2015)

Op 23 mei zullen de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland worden gehouden.
Mede door de ontwikkelingen in Engeland (Brexit) staat Europa ook  in Nederland steeds meer  ter discussie. Prof Rinnooy Kan wil de aanwezigen een “spoedcursus” Europa geven.

logoWaar “gaat” Europa over en waarover niet

De Europese Unie bestaande uit 28 lidstaten beslist over:

Handel,
Mededinging,
Monetair beleid,
Landbouw,
Milieu,
Vervoer,

Maar heeft niets te zeggen over sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg, dát regelt ieder land zelf.

Wat zijn de onderdelen van de Europese Unie en wat doen ze?

De Europese Commissie waarin ook “onze” Frans Timmermans in zitting heeft, is er om initiatieven te nemen én voor handhaving.
De Europese Commissie heeft weinig macht, maar veel gezag en heeft en is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie en bepaalt de politieke beleidslijnen


Het Europees Parlement
(EP) bestaat uit 751 leden Nederland heeft daarin 26 zetels.(de leden hiervoor gaan we a.s.  23 mei kiezen) Het Europees Parlement kan de Europese Commissie naar huis sturen.

In de Raad van Ministers zijn de regeringen van de 28 lidstaten van de EU vertegenwoordigd.
De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit.

Wat is en heeft de Europese Unie niet?
Ze is geen Federatie (zoals de VS)
Ze heeft geen munt.(Er is wel de Euro, maar die hebben niet alle 28 lidstaten)
De Europese Unie heeft géén buitenlands beleid, ze hebben géén Minister van Buitenlandse Zaken.
De Europese Unie is een democratisch systeem, maar heeft geen eigen Europese t.v. of een Europese Krant

Wat is de Europese Unie wél?
Een soort samenwerkingsverband.
Zoiets als de Europese Unie is nog nooit eerder geprobeerd, het is een uniek instrument en is ook nog niet AF.
De Europese Unie is ook een Gemeenschap van Waarde.
De Europese Unie is een culturele familie; veel culturele verschillen leven naast elkaar; ze zijn met elkaar de optelsom van allen.
De Europese Unie heeft wél een volkslied, een gedeelte uit de 9de symfonie van Beethoven ( gecomponeerd in 1823).

Wat bindt de Europese Unie?
Onder andere de welvaartstaat, democratische rechtstaat en de industrialisatie.
Rinnooy Kan benadrukt dat er dingen zijn die de landen niet ALLEEN  meer kunnen regelen, zoals de migratie, duurzaamheid, veiligheid  en kennis en dat Europa dat wél kan

Er wordt gesproken over  Europa als tegenwicht tegen de machtsblokken als China en de VS, niet iedereen denkt dat we daarmee op de goede weg zijn. Prof Rinnooy Kan wel. Niet dat we er al zijn, wel dat we op de goede weg zijn. Europa is ook een sterke handelsmarkt van zo’n 500 miljoen mensen!

Een toehoorder haakt in op wat Rinnooy  eerder zei over het ontbreken van een Europees debat, hij zegt dat dat wel degelijk in Nederland gevoerd wordt.
Rinnooy legt uit dat het wel met Nederlanders onder elkaar besproken wordt maar te weinig met Europeanen onder elkaar.

Rinnooy zegt dat er nog veel moet gebeuren met en in Europa en dat de Brexit een slechte zet is van Engeland, die ook haar invloed op Nederland zal hebben. Hij hoopt nog steeds dat Engeland wél in de Europese Unie zal blijven, zo niet dat zal het Verenigd Koninkrijk in totale chaos gaan verkeren.

Hij raadt  tot slot alle aanwezigen aan om te gaan stemmen bij de Europese Verkiezingen! Wat ik ook zeker doen ga.

 

 

Logo euro.parle.: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1969839

 

 

 

Taal afgeleid van Goden en Godinnen

Altijd gek op taal geweest. Veel lezen, cryptogrammen oplossen, schrijven, dichten en scrabble/wordfeud spelen.
Leuk ook om achter de herkomst (ethymologie) van taal te komen.

De taal van de Griekse natie (al zo’n 3.000 a 4.000 jaar oud) heeft de huidige, moderne talen verrijkt.
Als de Grieken alle woorden die ze aan de rest van de wereld  hebben “uitgeleend” zouden terugeisen zou de wetenschap bijna sprakeloos achterblijven*) las ik.
Heden ten dage spreken nog  ca. 10 miljoen mensen Grieks.

grieksalfabetDe Griekse taal is door de jaren heen zó weinig veranderd dat een burger van het oude Athene een moderne krant grotendeels zou kunnen lezen.
Het Griekse alfabet (stammend uit de 10 eeuw vóór Chr) heeft me altijd gefascineerd

 

 

 


Momenteel
lees ik een boek waar veel woorden worden gebruikt die herleid zijn van een Griekse of Romeinse God. Ik vind deze “afkomst van woorden” zo leuk dat ik een paar van die herleidingen met u wil delen.

De Griekse God Tartaros paarde met Gaia (oermoeder=aarde) en daaruit kwam een zoon:het dodelijke monster Typhon (Tyfon)
Van hem afgeleid zijn woorden als tyfoon en tyfus.

De Griekse God Zeus wordt door de Romeinen Jupiter of Jove genoemd.
joviaal

De zoon van de Griekse God Nix heette Geras (ouderdom)
geriater
Zijn Romeinse naam is Senectus.
senior, seniel, senaat

De Griekse Hypnos ( kind van Erebos en Nyx) is de personificatie van de slaap
hypnose
Hypnosis de zoon van Morfeus (Morpheus)
morfine

Mnemosyne en Zeus kregen 9 dochters: de Muzen – Godinnen van kunst en wetenschap
muziek, museum en amusement
Eén van die 9 Muzen is Thalia
thallium (zacht metaal) zeer geliefd bij gifmengers

Tot slot nog één God, Kronos (Cronos) zoon van Gaia en Ouranos, de jongste van de Titanen, van hem zijn de woorden chronometer, chronisch en kroniek afgeleid.

Met dank aan Stephen Fry en het geweldig interessante boek: Mythos
*) uit de Geïllustreerde geschiedenis van de Westerse talen.

Schaamte

Een kerk is tegenwoordig niet alleen voor een godsdienstbeleving; er vinden ook andere bijeenkomsten in plaats. Zo zijn er bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk in Amsterdam vaak prachtige tentoonstellingen te zien en in een eeuwenoude Dominicaner kerk in Maastricht zetelt een boekhandel (door the Guardian uitgeroepen tot The fairest bookshop of the world)

Soms zijn er ook lezingen in kerken. De toegang is gratis, maar een bijdrage in een grote, niet te ontlopen bus, wordt op prijs gesteld, zo werd de bezoekers bij de inleiding verteld. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om de lezing bij te wonen en je niet tevoren aan te melden. Laatst was ik bij zo’n lezing van Jan Terlouw. Ik wist niet dat deze voormalige voorman van D66  oorspronkelijk opgeleid werd als natuurkundige en dat hij als kernfysicus zijn werkzame leven begon. Hij deed onder meer onderzoek in Cambridge en Stockholm.

Het was een interessante bijeenkomst. Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen en dáár werd ik mega geschokt door een vragensteller. Hij haakte in op de een, door Jan Terlouw aangehaald, milieuprobleem: plastic in oceanen en zeeën. De heer Terlouw had gezegd dat het in de hele wereld een enorm probleem is: mensen die plastic in het water terecht laten komen. De vraagsteller wilde weten of de heer Terlouw in plaats van de wereld niet Afrika en Indonesië bedoelde. De mensen dáár waren immers geen Christenen en die mensen gooiden plastic in de zee, terwijl hier in Europa Christenen niet zoiets doen.

Er ging een, duidelijk hoorbare, ingehouden ademtocht door de kerk. De heer Terlouw nam even een pauze en antwoordde supercorrect: “Ik zei de wereld, en ik bedoelde de wereld”. Waarna een andere vraagsteller aan de beurt kwam.

De (korte) rest van de avond was ik er met mijn gedachten niet bij. Ik moest maar denken aan die meneer. Een Christen, zou hij ongetwijfeld van zichzelf zeggen.