Focus op Suezkanaal

Het Suezkanaal, meer specifiek het 224.000 ton wegende containerschip Ever Given ( Charteraar Evergreen, thuishaven Panama) heeft even in het wereldnieuws gestaan.
23 maart maart blokkeerde een containerschip bijna een week één van de belangrijkste vaarroutes ter wereld: het Suezkanaal. *)
Elf sleepboten en twee zeesleepboten waren bij de operatie van het lostrekken betrokken en 30.000 kubieke meter zand werd weggebaggerd door de Nederlandse baggeraar BoskalisDit nieuws bracht mij bij het Suezkanaal. Hoe kwam dat er ook al weer?


De vaarroute essentieel verkorten met een kanaal van 193 kilometer tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee dwars door de Egyptische woestijn dat wilden vroeger wel meer machtige mannen laten gebeuren.
Onder andere Napoleon (rond 1800) leek dat wel wat, maar hij blies het plan af. Overigens om een NIET geldige reden, zo bleek decennia later, zijn ingenieur had een rekenfout gemaakt en foutief geconcludeerd dat er sluizen met 10 meter hoogteverschil moesten worden aangelegd. Dat werd te gek en ging Napoleon dus NIET doen.

In 1859 ging de eerste pikhouweel de woestijngrond in, Graaf Ferdinand Marie de Lesseps, Franse ingenieur en diplomaat was de initiatiefnemer; hij kreeg het geld bij elkaar.
Op de plek waar men begon te graven, midden in de woestijn, werd een stad gesticht om de arbeiders onder te brengen.: Port Said.
Voor de drinkwatertoevoer werd een ruim zoetwaterkanaal gegraven (dát kanaal voert nog steeds drinkwater van de Nijl naar de steden langs het Suezkanaal aan )**)

Duizenden arbeiders zijn tijdens het werk overleden en ook dwangarbeiders werden ingezet.
Ik las dat de bouwers, na aanvankelijk met scheppen te zijn begonnen, later ook machines  gebruikten om het mulle woestijnzand weg te baggeren in plaats van te graven. Land werd onder water gezet en vervolgens weggezogen. Zo werd in totaal 75 miljoen kubieke meter zand weggehaald.
Lesseps had gerekend op een duur van  6 jaar; het kanaal aanleggen duurde echter 10 jaar en het berekende budget werd 2x zo hoog.


Vanwege deze budgetoverschrijding kwam de kunstzinnige uiting voor de bijzondere vuurtoren bij Port Said te vervallen. Het plan was een  toren in de vorm van een dame met een toorts, maar het werd een sobere vuurtoren.


Die dame met die toorts kwam er wel, maar niet op die plek!  De Franse beeldhouwer Frédéric Auguste Bartholdi kon zijn creatie in 1876 in iets aangepaste vorm bouwen in New York : het staat sindsdien bekend als het Vrijheidsbeeld.

*) De 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen via het Suezkanaal vervoerd.

**) nu wonen er ca. 700.000 mensen in Port Saïd


Oud krantenbericht: Dode zielen

dodeDeze keer een krantenknipsel uit het verleden dat gaat over Italianen.
Het speelt zich af in Rome. Helaas is de datum van het krantenknipsel niet meer te herleiden (behalve 29 april, maar van welk jaar?)
In deze krant staat dat Italië ongeveer 1,3 miljoen dode zielen heeft.
Bij de burgerlijke stand stonden dat jaar 57,7 miljoen mensen geregistreerd, terwijl een volkstelling, een jaar eerder maar 56,4 miljoen mensen telde.
Bevolkingsexplosie?
Nee, gemeentes in Italië (en wie weet ook elders) proberen hun bewonersaantal op te schroeven om zo meer geld uit de schatkist te krijgen.
Er worden ook voorbeelden genoemd: In Napels woonden toen 192.000 mensen minder dan er geregistreerd waren en in Catania (stad in Sicilië) 58.000 minder.
De conclusie van het artikel: in het zuiden is het bij de burgerlijke stand vaak een rommeltje.

Pure corruptie dus. De kop boven het artikel vind ik niet juist; dit zijn geen dode zielen, dit gaat om papieren mensen, mensen die nooit hebben bestaan, geleefd.
(Papieren mensen hebben geen ziel)

Bij de kop van dit artikel dacht ik aan iets heel anders. Aan een necropool in Caïro.
Op begraafplaatsen in de stad wonen circa 500.000 mensen. Het viel me op toen we  daar langs een begraafplaats liepen: waslijnen tussen de tombes, kinderen spelend, vrouwen lopend met gekleurde teiltjes met wasgoed.
Ik vroeg de gids er naar, hij vertelde dat Egypte zich hiervoor moet schamen. Zoveel mensen leven onder de armoedegrens hebben geen werk, geen huis. Hun enige optie is in of bij een tombe leven, beschermd voor de regen, toch een dak boven hun hoofd.
(In Egypte worden tombes gebouwd i.p.v. in de grond begraven)

Ook deze, op een begraafplaats wonende mensen zijn letterlijk genomen géén dode zielen; deze mensen leven, en hoe!
Maar ze leven mét de doden, tussen en in de tombes.
Het beeld van die  levende mensen op een kerkhof heeft enorm veel indruk op me gemaakt.

Armoede komt op de hele wereld voor.
Eens te meer besef ik,  mede door de invloed van reizen en zien van andere volkeren en kennismaken met hun gewoontes, hoe dankbaar ik mag zijn dat ik in Nederland  (14de op de lijst van welvarendste landen ter wereld*) geboren ben en een “gewoon” dak boven mijn hoofd heb.

 

 

*) cijfer van 2018.

 

Ekster versus kat

En merkwaardig schouwspel gezien gisteren
We hoorden enorm gekrakra vanuit een boom komen.
Er zat een ekster op een tak te krakelen *) met…… een kat.
kat in boom
De kat zat op een (niet erg dikke) tak
De ekster zat achter hem, hem uit te schelden.
De kat draaide zich voorzichtig om, waarop de ekster opvloog en in de kat zijn staart probeerde te pikken.

De kat kroop langzaam een stukje verder op de tak, de ekster vloog op en ging een stukje voor de kat uit zitten, de kat kroop er heen en… de ekster vloog op en probeerde de kat in zijn kont te pikken. Dit alles ging gepaard met een enorm kabaal van de ekster.
Het was een maf gezicht. De tak waarop de kat zat hing hoog boven een auto, in gedachte zag ik de kat al op het autodak belanden. De kat gaf niet op en probeerde dichter bij de ekster te komen, die opvloog zodra de kat dichtbij kwam en dan  rakelings over de kat heen vloog.
Het leek wel of de ekster de kat probeerde een misstap te ontlokken en hoopte dat de kat viel.
Wij hoopten van niet. Hoewel ik niet dol ben op katten, wens ik ze geen gebroken rug toe. ( ik weet dat men katten 9 **levens toedicht, maar ik geloof daar niet zo in)

We hebben een tijd staan te kijken, uiteindelijk klom de kat (bottom down) de boom uit en vloog de ekster luid roepend weg.
We hebben nog rond gekeken of de ekster een nest met jongen beschermde maar konden geen nest ontdekken.

 

 *)krakelen=  ruzie maken met

** Oorsprong kat heeft 9 levens: In Egypte was vroeger Atum-Ra een Katgod, die eigenlijk uit 9 goden bestond, hij overleefde van alles en werd daarom geloofd 9 levens  te hebben