Het Leger des Heils

 

logo leger des
Doen wat we geloven

“Het Leger des Heils is een protestantse geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Het Leger des Heils gelooft in de mogelijkheid om met elkaar te werken aan een betere samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen.
Het Leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Want wij geloven dat iedereen er toe doet.”

De Britse methodist William Booth *)(1829-1912) is de stichter van deze wereldwijde organisatie.

In mijn leven ben ik, behalve dan het inleveren van gedragen kleding en het, samen met mijn moeder inleveren van mijn speelgoed bij een tehuis dat gerund werd door het Leger des Heils, twee keer met de organisatie in contact gekomen.

Een bank (mijn eerste baan) in Utrecht had een echtpaar in dienst voor de huishoudelijke zaken: de dame schonk koffie en maakte schoon; haar man was conciërge,  fijne mensen.
Zij waren allebei bij het Leger. Ook nadat ik de bank verliet voor een andere baan, heb ik contact met hen gehouden. Zij waren ook bij op ons huwelijksfeest.
(Later is  het contact verwaterd, zoals dat soms gaat)

Het tweede contact dat ik met het Leger had was van een heel andere aard.
Ons zoontje lag in het ziekenhuis, niets ernstigs maar hij moest 2 nachtjes blijven.
Hij lag op zaal met een jongetje, waar de verpleging geen raad mee wist.
Hij sprak niet, maar ging met alles wat hij in zijn handjes kon krijgen langs de spijlen van zijn bedje en hield er niet mee op, ook stootte hij vreemde klanken uit.
Er kwam nooit iemand op bezoek bij hem, vertelde de verpleging me.
Aangezien MIJN zoontje het wel leuk vond dat ik er (bijna) de hele dag was, maar zich zelf wel kon vermaken, besteedde ik nogal wat tijd aan zijn buurpatiëntje.
Ik vroeg de verpleging of ik hem uit zijn bedje mocht halen en hem op schoot nemen. Dat mocht, hij was aanhalig, maar verstond duidelijk niet wat ik zei. Was hij soms doof, vroeg ik. De verpleging, die na 2 dagen zag dat ik echte interesse in het knaapje had vertelde me ( off the record) dat het jochie mishandeld was er waren oa sigaretten op zijn lijfje uitgedrukt en dat ze hem ook voor ondervoeding hadden behandeld.

Ons zoontje werd uit het ziekenhuis ontslagen. Ik ging nog 2x op bezoek bij het ventje, toen gingen we op vakantie, hetgeen ik de verpleging vertelde. Ná de vakantie zou ik weer komen.
Ik belde na de vakantie; Het ventje was vertrokken. Ik wilde graag zijn adres maar dat mochten ze me niet geven ( privacy woog toen nog niet zo zwaar als nu: bij aanhouden van MIJN kant kreeg ik een telefoonnummer)
Toen ik het belde kreeg ik iemand van het Leger aan de lijn (ik meen een majoor)
Ik vroeg naar het ventje. Hij was bij het Leger in een tehuis. Ik mocht hem NIET bezoeken. De majoor legde ook uit waarom niet. Het ventje was geboren uit een Roemeens zigeunermeisje en een burgerjongen. De zigeunergemeenschap had zowel het kind verstoten.
Zijn verblijfplaats mocht onder geen beding bekend worden, alleen zó kon hij beschermd worden van mensen die hem iets aan wilden doen.
De majoor was vrij dwingend en duidelijk: Laat het rusten! U kunt niets voor hem doen .Er wordt goed voor hem gezorgd.
Ik liet het, zij het met moeite, rusten.

We steunen het Leger des Heils financieel en heel soms vraag ik me af wat er van het ventje geworden is. Het jongetje stootte geen klanken uit, zoals iedereen dacht, hij  sprak, waarschijnlijk (gebrekkig omdat hij een peuter was) Roemeens.

Hoe kom ik nu op het Leger des Heils?
Onlangs kreeg ik het jaarverslag van het Leger van 2018.
Een paar cijfers wil ik u niet onthouden.
Het Leger des Heils zorgt voor:

2,13 miljoen overnachtingen, waarvan 80% van dak- en thuislozen én zwerfjongeren
7 miljoen maaltijden, waarvan 0.8 miljoen gratis
29,6 miljoen kg ingezameld textiel
Ze hebben:
meer dan 10.000 collectanten, die bij de jaarlijks collecte € 911.000,- ophaalden
6.930 medewerkers in dienst
14.000 vrijwilligers

Wilt u ook onderdeel worden van één van de Leger des Heilscijfers?
263.007 huishoudens geven een financiële bijdrage aan deze geweldige organisatie, maak er 263.008 van!

Website: http://www.legerdesheils.nl

*) Hij was ook de eerste generaal van het Leger des Heils

Vogels beschermen zichzelf

Lid zijn van Vogelbescherming Nederland (financieel bijdragen én waar het kan meebeschermen) heeft zin want wereldwijd wordt één op de 10 vogelsoorten met uitsterven bedreigd.
Vogelbescherming Nederland zet zich in om vogels te beschermen en hun leefgebieden te behouden zónder overheidssubsidie mét donaties.

In hun kwartaaltijdschriften staan leuke weetjes.

ooievaarooie

In het lentenummer las ik de reden waarom een ooievaar op één poot staat.
Ik heb me dat wel eens afgevraagd; waarom ze op één poot staan als je op twee poten zoveel stabieler staat?

De reden blijkt kou te zijn; in de nattigheid waarin hij staat om zijn (of haar) eten bij elkaar te scharrelen is het vaak koud. Als je één poot lekker warm tussen je veren houdt blijft die tenminste warm. Een ooievaar wisselt zo nu en dan van poot (om ook de andere weer warm te laten worden)

Met warm weer heeft hij ook een “bijzondere” oplossing om te koelen; hij poept op zijn poten. Zijn poten worden dan wit en reflecteren zo de straling van het licht.

Wij beschermen vogels, sommige vogels beschermen zichzelf

Nederland staat op tegen kanker.

ned.kanker

Een actie die 15 mei op tv. Werd uitgezonden.
Ik heb niet gekeken
Ik wéét dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt.
Ontroerende verhalen over kanker hoef ik niet op t.v. te zien, ik zie ze in eigen omgeving.

Vandaag kreeg ik wéér (per brief)een  verzoek voor een donatie. Van het KWF dit maal.
Het Wereldkankeronderzoek (WKOF) gaf ik vorig jaar verschillende donaties. Nu hebben we deze donaties stopgezet stop gezet. (Mede door de publicaties over het percentage dat van de giften voor het onderzoek zou worden gebruikt)*)

In een krantje van het KWF zeggen BN-ers  “iets” over kanker. Ik heb me nog nooit laten leiden door wat een BN-er zegt of doet (wat is hij of zij meer dan een familielid of kennis?)
Waar ik wél door getroffen werd zijn de feiten in dit krantje genoemd:

  • Elk uur krijgen 13 mensen in Nederland kanker
  • Het commentaar van Prof W Zwart (onderzoeker AvL):.”Het kankeronderzoek gaat ontzettend hard, elke dag begrijpen we kanker beter en komen we dichterbij”
  • KWF krijgt géén overheidssubsidie, maar is één van de grootste financiers van al het kankeronderzoek in Nederland
  • KWF financiert momenteel ruim 600 projecten op het gebied van kanker
  • Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost bijna 6 ton.

We gaan nu dus bij het KWF doneren. Iets, dat naar ik begreep, al heel veel mensen gedaan hebben naar aanleiding van die t.v.uitzending.
Zoveel exposure werkt nog altijd!
Wat zou het geweldig zijn als er géén mensen meer aan kanker hoeven dood te gaan.
Ik hoop het ooit mee te maken!

 

 

 

*) publicatie van Argos uit 2017  dat WKOF in Nederland ca. 8 miljoen per jaar ophaalt en een groot deel van dit bedrag voor voorlichting (en dus niet voor research) Argos heeft ook zijn twijfels over de aard van de voorlichting, is dit niet meer fondsenwerving?

Overvragen

Op 1 oktober schreef ik een blog over borstkanker.
Ik vermeldde daar ondermeer in dat ik onlangs ( schriftelijk) werd gevraagd om een donatie aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te geven.
Ik heb aan dat verzoek voldaan én ook een donatie aan de deurcollecte gegeven.

Vandaag kreeg ik een wéér brief van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds mét acceptgiro en de vraag ik of een bijdrage wilde storten.
Hier word ik een “beetje narrig van.

Het is een doel waar ik achtersta (  Ik leed ooit zelf aan borstkanker) maar een donatie vragen en een week later wéér een donatie is me te veel.
Natuurlijk kan er een fout gemaakt zijn (de brieven waar beide op naam gesteld, MIJN naam) maarrrrr…

De laatste tijd is het me echter al meer gebeurd. Een goed doel vraagt om een donatie; ongeveer anderhalve maand later krijg ik een bedankbrief met daarin de melding dat er veel geld nodig is en of ik wellicht een extra gift wil overmaken.

De politieke partij, waarvan ik lid ben en DUS betaal, stuurt me een brief MET acceptgiro en de mededeling dat er veel gedaan moet worden voor de twee verkiezingen volgend jaar, dat kost geld, kan ik iets extra’s overmaken?

Unicef, een doel wat ons na aan het hart ligt en waar we maandelijks een (klein) bedrag aan overmaken, belde onlangs op, of het bedrag wat hoger kon.

ICT (werft fondsen voor Tibet) dankt voor mijn donatie en vertelt in een brief hoeveel er nog moet gebeuren en of er wat extra’s kan gegeven worden ( mét bijgesloten acceptgiro)

Ik heb het helemaal gehad met deze manier van werken.
Ik besef dat ik een bevoorrecht mens ben om in Nederland te wonen, een dak boven mijn hoofd te hebben en geld om van te leven. Ik wil mijn welvaart best delen, maar door bovenstaande praktijken word ik verdrietig en eerlijk gezegd ook wat bozig.
STOP ER MEE, of moet ik ermee stoppen?
Dát is iets dat tegen mijn gevoel ingaat, maar zo langzamerhand…..

 

Oktober – Borstkankermaand

Eén op de 7 vrouwen krijgt in Nederland de diagnose borstkanker.
Zonder diep na te denken ken ik zo, in mijn eigen kennissenkring, al 6 vrouwen die daaraan geleden hebben. Twee daarvan zijn er aan overleden.

De BorstkankerVereniging Nederland ondersteunt het initiatief van oa. Pink Ribbon, die in oktober oproept om geld te doneren voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker.

Het schijnt dat door de extra aandacht die in oktober aan borstkanker gegeven wordt, er die maand meer donaties dan anders binnen komen en dat is hard nodig want er moet veel onderzoek gedaan worden.
Op dit moment is men onder meer bezig (met geld verkregen uit donaties) met het nauwkeuriger inschatten van erfelijkheidsrisico’s .  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaarlijks krijgen 14.500 vrouwen  in Nederland borstkanker.

Ook ik kreeg onlangs een acceptgiro toegezonden met de vraag of ik de Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds in Amsterdam een donatie wilde geven, een oktoberdonatie! Hoewel ik eigenlijk vindt dat het geld voor wetenschappelijk onderzoek voor ziektes uit een andere “pot” zou moeten komen dan donaties, kan ik toch niet voorbijgaan aan een dergelijke vraag om geld.
Verleden week kwam er  ook een meneer met een collectebus aan de deur, nog vóór oktober, maar een kniesoor die daar op let. Het geld is nodig, dus ik geef, U ook?