Goede (?) Vrijdag

2 april 2021

Nooit heb ik begrepen waarom de dag van de  kruisiging van Jezus GOEDE Vrijdag moet heten.
Onlangs las ik dat dat een “christendingetje” is: er gebeuren vreselijke dingen, maar daar komt ook vaak iets GOEDS uit voort.

In dit geval wordt Jezus gepijnigd, vernederd, gekruisigd maar hij BLIJFT liefdevol en vergeeft zelfs zijn beulen (aldus het  Bijbelverhaal)
Daarom heet deze dag; GOEDE VRIJDAG.
Zelf ( Christelijk opgevoed) gaat het mij wat ver, maar wie ben ik?  (retorische vraag)

Nu ik toch “Christelijk” aan het lezen was, las ik ook voor het eerst het tijdstip van Jezus dood:
3 uur ’s middags (volgens de katholieken)
Ook schijnen de (sommige?) katholieken op de Goede Vrijdag avond een kruis door de kerk te dragen en  het te “eren”; de clerus schijnt dan rode kleding te dragen als verwijzing naar Jezus’ bloed.Er zijn meer mensen gekruisigd: tegelijk met Jezus, 2 moordenaars, maar omdat de kruisiging op Pesach was en de traditie in die tijd voorschreef dat er op dié dag één gevangene zou worden vrijgelaten, mocht het volk kiezen wie van de 3 men zou vrij laten, dát werd Barrabas)

Vóor Jezus geboorte, in het jaar 333 liet Alexander de Grote een dam bouwen (tussen het huidige Libanon en het eilandstaatje Tyrus) daarna liet hij alle mannelijke bewoners van de havenstad kruisigen.

Ook ná het heengaan van Jezus werd er nog gekruisigd; in 1597 in Japan (Nagasaki) 26 Christenen en in Cambodja (tijdens het Rode Khmerbewind 1975-1979) werden gevangenen ook gekruisigd.

Waarom herinneren we, ook niet- gelovigen, dan in ONZE TIJD alléén de kruisiging van Jezus?
Omdat uit dié gebeurtenis een Wereldreligie is ontstaan.

Verspreiding Christendom


Aartsengelen

Al eerder schreef ik dat ik vroeger Remonstrant ben opgevoed en ook  catechisatie heb gevolgd.
Normaliter leidt dat tot een geloofsbelijdenis, maar kort voor dié tijd ben ik afgehaakt.
Ik heb dus wel een  gelovige “ondergrond”

Ik heb altijd gedacht dat er 4 aartsengelen waren, een beetje “bijzondere engelen”
Ik ken ze ook bij naam Rafaël, Uriël, Gabriël en Michaël.
De einduitgang van hun namen el betekent “van God”

Nu las ik onlangs een artikel waarin staat dat er veel meer aartsengelen zijn: namelijk 15.
Was me dat schrikken.
Ik zal me hier maar beperken tot bekende én nieuwe “weetjes” van de 4 aartsengelen die ik al kende.

Zo las ik dat aartsengelen zowel in het Christendom als het Jodendom als in de Islam voorkomen (hebben die geloven toch meer gemeen dan ze dachten)

Gabriël was de engel die Maria vertelde dat ze Jezus zou baren en vertelde ook aan Elisabet dat ze Johannes (de Doper) zou baren.
Gabriël’s naam in de Islam is Jibril, hij is de boodschapper tussen Allah en de profeten.

Uriël (betekenis licht van God) wordt door de katholieke kerk NIET erkent omdat hij niet in het canonieke Oude én Nieuwe testament vermeld wordt.
In het Jodendom is Uriël de engel die naar Noach wordt gestuurd om hem te waarschuwen voor de zondvloed.

Michaël (betekenis hij die is als God ) In de Islam is dit de engel die zich bezig houdt met de natuur, zoals het laten regenen, het laten waaien van de wind en het laten groeien van zaadjes.

Rafaël (betekenis; hij die geneest))  Met zijn energie die helder smaragd groen van kleur is, helpt hij mensen op aarde te helen. Deze engel komt voor in  het toneelstuk de Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel.

Zelf ben ik ooit, dan wel geen AARTSengel maar wel een engeltje geweest in een toneelstuk in de kerk. Mijn  oudere aanstaande schoonzus (dat zij dát  ooit zou worden wist ZIJ en IK toen nog niet) speelde een aartsengel en ik zat in haar “gevolg” met lang los haar, een witte jurk aan en een brandend kaarsje in de hand.
Helaas struikelde een engeltje achter me en brandde de kaars een (midden) stuk van mijn haar weg.
Ik was een engeltje met een schroeilucht om me heen!

Jezus in Bath

Ooit was ik in Bath (UK) en zag ik de indrukwekkendste kerk ooit.
Behalve de schoonheid, het pure en de sfeer gebeurt er iets heel bijzonders in deze kerk.
In het voorportaal van de kerk staat een soort balie met iemand die je welkom heet en die je vraagt in welke taal je een folder wil. Na je antwoord krijg je een folder met de meest bijzondere beschrijving van het leven van Jezus die ik ooit gelezen heb
plafond bath

bath2
Onlangs was een bekende van ons in Bath en ik raadde hem een bezoek aan de kerk aan.
Ook hij was onder de indruk én stuurde me een foto van de folder.
Zodoende kan ik u de tekst hier laten lezen.
Gelovig of niet,  mij overrompelde de eenvoud van deze tekst u ook?

bath3

Jezus werd meer dan 2000 jaar geleden geboren in een klein dorpje in het Midden-Oosten, genaamd Bethlehem.

In de eerste 30 jaar van zijn leven deelde hij het gewone leven en werk van een gewoon gezin.
In de daaropvolgende 3 jaar gaf hij mensen onderricht over God en genas hij zieke mensen aan de oevers van het Galileameer.
Hij vroeg 12 gewone mensen om zijn helpers te zijn.
Hij had géén geld.
Hij schreef géén boeken.
Hij stond niet aan het hoofd van een leger.
Hij streefde niet naar politieke macht.
In zijn hele leven reisde hij nooit meer dan 250 kilometer.
Op 33 jarige leeftijd werd hij ter dood veroordeeld en aan een kruis genageld.

De rol van de islam in Nederland lezing van Prof.mr.dr.Afshin Ellian

afshin ellianAfshin Ellian, geboren in 1966 in Teheran is een Perzisch-Nederlands rechtsgeleerde, filosoof, dichter en expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.
Het thema van deze avond is”De veranderende wereld om ons heen en de rol van de Islam daarin”

De professor was, zeker in het begin van de lezing moeilijk te verstaan. Hij verontschuldigde zich dat hij niet “voluit”sprak, morgen moest hij 4 uur voor studenten spreken, dus een beetje zijn stem sparen. (de afstand van zijn mond tot de microfoon had er zeker ook mee te maken) én zei hij later met een lach: de akoestiek van het gebouw)
De lezing van Ellian, zelf politiek vluchteling uit Iran, gaat over de onrust die ontstaan is nu weliswaar ISIS “verslagen” is, maar dat gedachtegoed wel “rondwaart”.
In het, in mijn ogen,  wat incoherente verhaal, komen interessante standpunten naar voren.

Ellian heeft het voornamelijk over het salafisme, een fundamentalistische, soennitische beweging binnen de islam.  Aanhangers hiervan willen leven zoals de eerste 3 generaties moslims en de profeet Mohammed leefden (ca.600) Zij noemen dat de zuivere islam. Deze steeds groter wordende stroming binnen de islam is gevaarlijk, het brengt de sociale cohesie in Europa in gevaar.
Wij, in Europa moeten hen niet de ruimte geven om hun boodschap te verspreiden; we moeten de ideologie van de salafisten verstoren..

Prof. Ellian betwijfelt of of de islam van binnenuit hervormbaar is.
Om zijn twijfel te duiden vergelijkt hij de oorsprong van de  islam met die van het christendom:

Jezus was een niet-politiek iemand, hij ambieerde macht ook niet.
Als gelovige christenen terug gaan naar de basis, het eerste begin van hun geloof, naar Jezus, komen ze niet bij een politiek actieve, gewelddadige Jezus
Zeker kent het christendom ook geweld ( in en na de 3e eeuw) maar de oorsprong van het christendom is vredelievend.
Het christendom heeft zich bovendien hervormd, denk aan de 95 stellingen die Maarten Luther aan de kerkdeur spijkerde, ze behelsden kritiek op de katholieke kerk. Die kritiek leidde tot de reformatie (én de oorsprong van het protestantisme)

De profeet Mohammed  was ook staatsman, wetgever en militair leider, hij gebruikte zelf geweld in zijn politieke strijd tegen zijn tegenstanders.
Teruggaan naar de basis betekent voor islamieten dus ook terug gaan naar die gewelddadige periode.
Als je aan een islamiet vraagt om dat stukje van de islam te  hervormen,komt hij in gewetensnood, dát stuk hoort ook bij zijn profeet en is niet los te koppelen.
Binnen de islam is geen ruimte voor kritiek.Maar alleen door kritiek, door debat, door meningen te toetsten kan een ideologie groeien.

Om aan te geven hoe dit salafisme groeit noemt prof Ellian getallen: ten tijden van de moord op Theo van Gogh (2004)  werd het aantal salafisten in Nederland op 2.000 geschat, NU heeft men het over 20 tot 30.000.

Er wordt aan het eind van de lezing nog gesproken over het proces*) tegen Wilders (over diens uitspraak”Minder Marokkanen” in 2014) en de rol van voormalig Minister van Justitie Ivo Opstelten
Prof.Ellian vindt dat de polarisatie die de islam veroorzaakt niet in de rechtbank maar in de politiek “uitgevochten” moet worden.

 

 

*) Prof Ellian is daar als getuigendeskundige opgeroepen en heeft er 2 rapporten voor geschreven

Engel

 

We noemen iemand die lief voor ons is ook wel eens “een engel”, maar wat is een engel eigenlijk?
Laatst las ik dat een engel “verzonnen” is om een soort intermediair te verbeelden tussen de mensen en God. De afstand tot God was anders té groot.

Het woord engel is afkomstig uit het Grieks: angelos en betekent boodschapper*)

Men spreekt ook van een beschermengel, iemand die over een (of meer?) mensen waakt.
engeltjeOoit las ik een artikeltje over een dame (Bianca Valk) die beschermengeltjes**) maakte.
Haar dochter raakte ernstig gewond en zij ervoer de kracht van een beschermengel.
Een deel van de opbrengst van die engeltjes gebruikte Bianca om beschermengeltjes te maken voor patiëntjes in het Emma Kinderziekenhuis. Dát sprak mij bijzonder aan en dus bestelde ik zo’n beschermengeltje.
Of het werkt weet ik niet, maar ik heb het nog steeds en er zijn mij persoonlijk geen erge dingen overkomen. (Onderaan dit blog publiceer ik het gedichtje van Bianca.)

beschermengel
Toen ik klaar was met dit blog en even de planten bij vrienden ging water geven pakte ik me sleutelbos en sprong op de fiets. In het lege huis aangekomen legde ik mijn sleutelbos op hun tafel en gaf de planten water. Toen ik klaar was en mijn sleutelbos pakte zag ik daar “opeens” wat er aan mijn sleutelbos hing: nog een beschermengeltje.
Toen ik nog bij de WereldWinkel werkte (en vaak leuke artikelen zag) kocht ik af en toe iets. Dit beschermengeltje was één van die artikeltjes! Zo lang al aan mijn sleutelbos, dat ik het niet ééns meer wist!

 

kerstgroep AfrikaMen heeft het over engelen als “mannen”, zo staan ze ook vaak afgebeeld; met mannen hoofden en lichamen. De aartsengelen hebben mannennamen: Michael Rafaël, Uriël en Gabriël.
Ik meen ooit ergens te hebben gelezen dat de engelen volgens de Christelijk godsdienst***) onzijdig zouden zijn, maar dat vind ik nu niet meer terug, dus of het “waar “is……?
Wel hebben we namen, meisjes én jongens afgeleid van het woord engel, denk aan Angelo,Engelbert, Angelique en Angela.Waarschijnlijk vonden de ouders hen allemaal “engeltjes” bij de geboorte. Of ze vonden het gewoon mooie namen.


Iedereen heeft er één 

Iedereen heeft er wel één
Ze zweven altijd wel om je heen
Ze proberen je te behoeden voor gevaar
Het is een beschermengel, ze staat altijd als het nodig is voor je klaar.

Jij weet, er is altijd iemand die over je waakt
Dus is er weinig gevaar dat jou nog raakt
Dat je een beschermengel hebt, heb jij misschien wel eens gemerkt
Dus weet je ook wat ze doet, dat het werkt

En zó behoort een beschermengel ook in jouw leven
Want ze zal je altijd als het nodig is bescherming blijven geven

Bianca Valk

 

 

 

*  het Hebreeuwse woord voor engel is  malak en betekent ook boodschapper
**)   https://www.biancasengeltjessieraden.nl/
*** ook de islam en het Jodendom kennen engelen

 

 

 

 

 

Israëltheologie

Ds. Jan Offringa (1957) gaf op 29 november een lezing over Israeltheologie:
“Waarom zijn Christelijke theologen zoveel met Israël bezig en heeft het volk Israël zelfs een aparte plek in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN)? Dat heeft meer met misvattingen en schuldgevoelens te maken dan met goede redenen .”

Predikant Offringa schreef met andere auteurs samen het boek ”Liberaal Christendom”
De dominante positie van de kerk is aan het wijken en keert, naar de mening van de predikant ook niet terug. In het boek komen prominente hedendaagse vragen aan de orde over de relatie tussen de kerk en de wereld.

Na de inleiding die de dominee over zijn boek hield ging hij in op zijn manifest.
Het theologische schrijverscollectief Relivant staat achter het persoonlijke manifest dat predikant Offringa heeft geschreven over de onopgeefbare verbondenheid  die de PKN heeft met het volk Israël (zoals geschreven in Kerkorde) “Zo’n aparte plek is theologisch gezien niet alleen onnodig, maar ook dubieus. Het suggereert een onderlinge afhankelijkheid die er niet meer is”.

Hij spreekt over het verschil tussen Israël; de staat, Israël het volk en Israël het Land.
Jezus, een Joodse man, werd gevolgd door Joden, maar ook door niet-Joden.
Het Christendom komt voort uit het Jodendom: zij zetten Jezus centraal, de Joden  hebben de Thora **)centraal staan.
De Joden zien zich als het uitverkoren volk, het Christendom is de mening toegedaan dat ieder even kostbaar is voor God; niet één land of volk is speciaal. Etniciteit speelt geen rol in het Christendom.

Offringa ziet het Christendom niet als afsplitsing van het Jodendom, zij heeft andere keuzes gemaakt dan de Joden, zoals: De Joden eten koosjer, ze kunnen niet bij hun niet-Joodse buren eten, het onderscheidt ze van anderen.
Offringa haalt aan dat het Christendom en het Jodendom overeenkomsten hebben, maar ook duidelijke verschillen, daarover gaan ook de brieven van Paulus (Romeinen 9 -11): Hoe moet het  met de Joden die niet Messiaans zijn. Het samenvloeien van het Christendom in het Jodendom is niet gelukt.

Offringa spreekt ook over de staat Israël en de beslissingen die er genomen worden, over de kolonisatie, de constante vernedering van de Palestijnen.
En komt dan weer terug op de zin in de kerkorde omtrent de  met het onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.  “Die verwarring kan verdwijnen als de synode  die zinsnede uit de kerkorde zou schrappen. Beter zou het zijn als de kerk vaststelt dat ze onopgeefbaar verbonden is met de strijd tegen antisemitisme en racisme. Hij haalt ook Auschwitz aan en dat een schuldgevoel mee kan spelen om Israël te verheerlijken; geen goede zaak, volgens hem.
Zijn conclusie: schrap de passage en onderhoud een dialoog, zoek de verbanden.

Als zijn lezing is afgelopen is er gelegenheid tot vragen stellen.

Een vraag luidt: Wat maakt het praktisch voor verschil als die zinsnede uit de Kerkorde verdwijnt?
Antwoord: Zo zou ook de Israelzondag***) kunnen verdwijnen, daar hebben sommige Christenen het moeilijk mee. Nog een voorbeeld: Dit jaar werd 70 jaar onafhankelijkheid van Israël in de kerken gevierd: er werd een loflied gezongen en gebeden. Het gaat over de STAAT Israël! Gezien de politieke situatie hadden nogal wat Christenen het moeilijk met die viering.
De scheiding tussen de Staat Israël en het Geloof is vaag.

Ook komt  de vraag waarom de term Liberaal in de titel van zijn boek, men denkt bij liberaal dan toch  eerst aan de VVD en aan het marktdenken?
Offringa haalt nogmaals aan dat hij het met meerdere auteurs geschreven heeft en dat ze toen ze een titel moesten bedenken vele termen de revue hebben laten passeren; deze term dekte de lading het meest” Liberaal als  in onorthodox, modern, open en vrijmoedig.

Een van de laatste vragen werd kort beantwoord: Ziet U Jezus als een gelovige Jood?Antwoord: Ja.
Een duidelijke lezing.
De Synode zal beslissen.

 

 

*)Kerkorde een ander woord voor het kerkrecht zoals dat wordt gehanteerd in het protestantisme.
**) de eerste 5 boeken van de Tenach, de grondslag van het Joodse geloof
***) Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.( in 1984 werd officieel de Israëlzondag ingesteld.)