Vliegende dieren onderkomens

Wij, mensen, doen nogal wat om vliegende dieren naar onze tuinen te lokken.
We willen vogels, insecten én de enige vliegende zoogdieren “beschermen”; voor uitsterven behoeden; een rustige plek geven om te broeden, maar we willen óók dat ze ons vermaken, voor ons “optreden”, als we ze (vaak) achter glas gadeslaan.

In de loop van de jaren heb ik nogal wat vogelhuisjes, nestkastjes, vleermuiskasten en insectenhotels gezien en soms ook gefotografeerd

Vleermuizenonderkomens
Ik heb er een aantal bijeengezocht om u de variatie  te laten zien.
Variatie ook in “nestkastjes”

De natuur heeft een rijke variatie aan vliegende dieren.
Wij mensen hebben fantasie als het op het maken van hun onderkomens aankomt!

Een insectenhotel is een door de mens, met natuurlijke materialen vormgegeven. overlevingsplaats voor heel wat dieren. (In de onze zitten voornamelijk oorwurmen en spinnetjes)

Er zijn insectenhotels in allerlei formaten en vormen

Iets dat ik zelf nog nooit ergens gezien heb, maar waarvan ik afbeeldingen op internet zag, is een vlinderhotel.
Vlinders overwinteren op een beschut plekje. Zelf heb ik wel eens een overwinterende vlinder op de zolder gevonden
Het leek mij leuk om vlinders in onze tuin een kans te geven om in een “hotel te overwinteren” Maar toen ik las “Blijft je vlinderhotel leeg? Niet getreurd. Vlinders kruipen van nature toch liever op andere plekjes, zoals schuurtjes, houtstapels of struiken.” heb ik maar géén vlinderhotel aangeschaft; ze komen wel “op onze andere plekjes”

Bonte Piet

Wat ons de laatste tijd opvalt is dat er in onze tuin steeds meer GROTE vogels komen en dat de kleintje (mezen) nagenoeg geheel verdwijnen.
vlaamsegaai

Eksters, vlaamsegaaien, kauwen, spreeuwen, houtduiven en een enkele specht zijn wél in onze tuin te zien.

Ik had het daar over met mijn strooivoerleverancier, die in Bunschoten woont.
Het was hem ook al opgevallen. Hij ziet steeds meer scholeksters bij zijn huis.

Scholekster-op-dak-Die “horen” op kwelders, polders en in grasland en ook wel aan de kust. Ze kunnen leven van schelpdiertjes en garnalen, maar ook van insecten en wormen. Hij vertelt dat normaliter die scholeksters (zwart/wit met oranje snavel en poten) een kuiltje in de grond maakt en daar zijn 3 tot 4 eieren in legt. NU leggen scholekster hun nest op ZIJN platte dak. Dat leek mij wel leuk, maar dat blijkt het NIET te zijn. De babyscholekstertjes zijn niet “gebouwd” om uit een HOOG nest te komen, maar in kuiltjes in de grond. Het gevolg was al een dood babyscholekstertje op de grond naast zijn huis en laatst nog een  amper levend exemplaartje, waar de ouders moord en brand om schreeuwde. Maar hoe kreeg hij dat kleintje weer terug op het dak?

Hoe vertelt hij niet, maar het is hem gelukt. Zijn gezin zit nu vaak angstig omhoog te kijken of er niet weer een klein scholekstertje langs het raam valt.
Waarom is die verschuiving  van vogelleefgebieden aan de gang?

 

*) De scholekster schijnt onder vogelaars ook wel “bonte Piet” genoemd te worden.