Dutch en Deutsch

Al heel jong was ik me bewust van dat Engelsen met taal Hollanders vaak  in negatieve zin aanhalen.
Double Dutch (onverstaanbaar praten) Going Dutch (bij een date voor jezelf betalen) Dutch Alps (kleine borsten) en Dutch courage  (moed hebben die te wijten is aan drank!)

De Engelsen die we daar ontmoeten (regelmatig familiebezoek) weten zelf ook niet hoe die uitdrukkingen ontstaan zijn.

Die negatieve uitlatingen, zo las ik onlangs, schijnen begonnen te zijn in de 17e en 18e eeuw toen oorlogen werden gevoerd tussen Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden om de controle over de zee- en handelsroutes.


De Engelsen beschouwden ons toen als concurrenten in de strijd om de koloniën en  gaven ons een imago van machtsbeluste lieden. Ze vonden dat wij het, voor zo’n klein landje, nogal hoog in onze bol hadden. Vandaar de vele negatieve uitdrukkingen met Dutch erin

De Amerikanen deden er in de 19e eeuw nog een schepje bovenop dingen met méér negatieve uitlatingen die “Dutch” genoemd werden.

Dáár hadden wij, Hollanders, echter niets mee te maken!
In de 19e eeuw trokken er miljoenen Duitse immigranten naar Amerika.  
De Engelstalige inwoners van de VS voelden zich overlopen. Ze duidden de “Deutsche” nieuwkomers aan als “Dutch”
Alles wat slecht was, projecteerden ze op hen. Een voorbeeld: de Duitse immigranten golden als mensen die zich niet aan de regels hielden,  vandaar dat een term als “Dutch crossing” (de straat oversteken zonder de regels te respecteren) daar en toen ontstaan is.

In september van vorig jaar verscheen een boek van de hand van Gaston Dorren, de “Dutchionary”, een boek vol uitspraken (vooroordelen)  over the Dutch (Nederlanders én Duitsers) die ontstaan zijn in Engeland én de VS!

Pop art.

Begin dit jaar (vóór het Coronatijdperk) waren we in Budapest, een geweldig mooie stad (zie eerdere blogs oa.13 jan 2020)


Daar hebben we een bijzonder winkeltje ontdekt met Pop art (popart) spullen en heb ik, als souvenir van de stad, er een Popart trui gekocht. Ik vind hem erg leuk.
Deze week had ik hem aan en vroeg ik aan iemand hoe mijn “Popart trui vond” Hij fronste bij de term Popart. Bij Popart dacht HIJ aan kunst in de stijl van Amerikaanse Andy Warhol en Roy Lichtenstein en de Britse David Hockney
Niet aan een soort afbeelding als op mijn truitje staat.

Eenmaal thuis ging ik eens zoeken naar de definitief van Popart, de kunststroming die tegelijkertijd in Engeland en Amerika is ontstaan, in het midden van de jaren vijftig (met de piek in de jaren zestig van de vorige eeuw)


Ik vond als een soort definitie:  Popart is het in beeld brengen en de verheerlijking van de consumptiemaatschappij met behulp van alledaagse afbeeldingen en triviale voorwerpen.
Veel popartwerken zijn op de eerste plaats decoratief en hebben nauwelijks een diepere boodschap. 
EN
Thema’s uit de Popart  zijn vaak alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de consumptiemaatschappij of onderwerpen die zijn ontleend aan stripverhalen en reclame.
EN
De werken wekken vaak de indruk een verheerlijking van het consumentisme te zijn. 
EN
Kunstenaars die werken vanuit de Pop art stroming schuwen het niet om hun eigen werk in grote getallen te herdrukken. Deze visie past bij de houding van de consumptiemaatschappij.
 

Hieruit maak ik op dat het niet zo makkelijk is om iets al dan niet als Pop art te bestempelen, geen zuiver criteria WAT het onderwerp én de stijl moet zijn; alledaagse voorwerpen en ….. van alles verder, wel duidelijk herkenbaar

We kennen allemaal de bekende werken Andy Warhold met “zijn” Marilyn, Roy Lichtenstein met zijn strips en David Hockney met (oa) zijn zwembad. En misschien ook wel James Rosenquist met de afwas.

Deze werken herken je meteen als Popart!


Toen ik op internet zocht naar popart van niet-bekende meesters vond ik ook een popartkunstwerk van kunstenares Irena, (zonder achternaam maar MIJ onbekend)
Dit werk deed mij wél ( een beetje) denken aan de afbeelding op mijn trui ( waar overigens de tekst Popart opgedrukt staat)

Iedereen mag van mijn trui vinden wat hij (of zij) wil, al dan niet tot Popart behorend, voor mij vertegenwoordigd hij (of is een trui een zij?) Pop art én een bijzondere tijd in Budapest.

Hoe begon het treinverkeer?

Nu we onlangs weer óp een vroeger (inmiddels opgeruimd) spoor hebben gefietst ( zie blog 5/10 ) begin ik me af te vragen wanneer eigenlijk het spoorgedoe begonnen is

“Natuurlijk” in Engeland, maar wanneer kwam het, waarom en waar?  Toen ik dat na ging zoeken kwam ik er achter dat rails/treinen/spoor allemaal ontstaan is door het werk in de mijnen!

In het begin van de 19e eeuw begon men in de mijnen met het leggen van rails (men begon met houten rails, later werden ze van metaal) waar karretjes op reden. Zó konden mijnwerkers de kolen op het karretje gooien en transporteren ipv op hun rug te dragen.
Die karretjes werden met de hand  geduwd óf door een paard getrokken.

Het eerste patent op een stoommachine werd verleend in 1690 aan de Britse Thomas Savery.  Zijn uitvinding was bedoeld om water uit de mijnen te pompen. Zijn  apparaat verbruikte echter bijna meer kolen dan het opleverde.
Iets later ontwierp Thomas Newcomen (in 1712) een beter werkende stoommachine, die eveneens bedoeld was om het water uit de mijnen te pompen.

Die stoommachine werd geperfectioneerd en in 1804 werden de karretjes door een stoommachine uit de mijnen naar boven gebracht.
De rails waren echter te zwak en braken vaak. Uiteindelijk gebruikte men met succes rails van gewalst staal.
In 1825 werd voor het eerst in Engeland rails gelegd niet alleen IN de mijn, maar van de mijn naar een haven, toen was de eerste spoorlijn een feit.

Op het vaste land van Europa duurde het langer voordat de eerste trein ging rijden. België was het eerste land dat (op het Europes vaste land) een treintraject had: in 1835 Brussel – Mechelen. De eerste trein die daar reed heette de PIJL (België kon, na de afscheiding van Nederland, geen gebruik meer maken van de Nederlandse waterwegen om goederen naar Duitsland te vervoeren, dus de noodzaak voor ander transport  dan boot was daar hoog)

In Nederland werd het eerste treintraject aangelegd van Amsterdam naar Haarlem. Dat traject werd in  1839 aangelegd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (opgericht in 1837) De eerste  twee locomotieven die men toen had heetten de  Arend en Snelheid.

Amerika ontwikkelde ongeveer tegelijkertijd met Europa het eerste spoortraject; daar reed de eerste trein in 1830 ( van Baltimore richting Ohio rivier)
Geen werelddeel blijkt zo makkelijk per trein te bereizen als Europa; alle landen hebben een eigen spoorwegmaatschappij en een goed netwerk van treinen.


De beroemdste trein die ik ken is de Oriënt Express; een luxe langeafstandstrein die ooit begon als demonstratieproject om te laten zien hoe veel sneller en comfortabeler internationaal treinreizen kon zijn als je de reis niet voortdurend hoefde te onderbreken voor grensformaliteiten, om te eten, te slapen én niet hoefde  over te stappen met verschillende treinmaatschappijen. De trein werd officieel ingewijd op 4 oktober 1883 (toen reed hij al enkele maanden) Het hele traject (Parijs- Constantinopel) kon in het begin nog niet achterelkaar door gereden worden; er moest worden overgestapt en ook een stuk gevaren.
Vanaf 1889 kon men het hele traject zonder varen met de trein reizen.
De laatste reis van de  door de Belgische Compagnie Internationale des Wagon-Lits geëxploiteerde langeafstandstrein de Oriënt Express  was op 19 mei 1977 van Parijs naar Istanbul  (zoals Constantinopel sinds 1920 officieel heet)
( Er schijnt nog wel een nostalgische trein met de naam  VS Oriënt Express met een  traject van Londen of Parijs naar Venetië te rijden)

Vaderdag

Al eerder  (blog 11-5-2020) schreef ik over het ontstaan van Moederdag: dat was in Amerika*)
Het zal niemand verbazen dat ook Vaderdag blijkt ontstaan te zijn in Amerika.

papaIn 1910 was de eerste Vaderdag op 19 juni in Spokane in de staat Washington.
Uit welingelichte bron (mijn oudste zoon) vernam ik dat de Amerikaanse Sonora Smart Dodd haar stadsbestuur gevraagd heeft Father’s Day in het leven te roepen. ZIJ wilde haar vader eren voor zijn inzet in de Amerikaanse Burgeroorlog  (waar hoorden we dat nog meer? O ja, bij Anna Jarvis met het aanvragen van Moederdag)
Maar dat was niet alléén waarom ze haar vader wilde eren: William Jackson Smart’s vrouw stierf in het kraambed van baby nr.6; dus stond hij alléén voor de opvoeding van 6 kinderen! Dát vond zijn dochter een dusdanige prestatie dat hij geëerd moest worden met een  speciale dag!

(In Amerika werd Vaderdag werd pas erkend als een nationale feestdag in toen Richard Nixon de wet ondertekende in 1972)

christenenZoals bijna bij alle “weetjes” is ook hier een alternatief verhaal bekend; namelijk dat Vaderdag al sinds 1479 door Christenen  in Europa gevierd werd. Het werd toen gevierd op 19 maart.
De christelijke Vaderdag wordt ook wel het feest van St. Jozef **) genoemd.
Jozef, bijgenaamd de Timmerman, was volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus. (Hij was ten tijde van Jezus’ geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. )

In Nederland worden Moederdag en Vaderdag in tegenstelling tot Amerika, niet erkend als een Nationale feestdagen.

*) Anna Jarvis vroeg dat aan de Am. autoriteiten omdat haar moeder, activiste in de Amerikaanse Burgeroorlog, de vrouwen opgeroepen had om “de nood van soldaten aan beide zijden de leningen”
In 1914 kreeg ze toestemming en werd de 2de zondag in mei officieel een Internationale feestdag

**) Sint Jozef is de beschermheilige van België en Canada. In Limburg wordt hij vaak liefkozend Sint Joep genoemd.

 

Lezing over China

lezing china
In het kader van bijeenkomsten op het raakvlak van geloof en samenleving werd op 30 januari een lezing over China georganiseerd in Kerkcafé Blaricum.
Sinoloog  Henk Schulte Nordholt, schrijver van het boek “China en de Barbaren” was hiervoor uitgenodigd.

 

bengal tiger half soak body on water during daytime

Een dergelijk lezing is altijd vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld . Deze keer ging de bijdrage naar een goed doel: Conserving the mountaintiger in Buthan.

Schulte vertelt  zijn toehoorders eerst over de weg die hij heeft afgelegd van student sinologie (Leiden) ten tijde dat de Grote Revolutie In China heerste en het land dichtzat voor buitenlanders. Zijn lesboeken kwamen uit Taiwan.
Na de universiteit wilde hij wetenschapper worden, maar uiteindelijk  heeft hij gekozen voor het in dienst treden bij het Ministerie van Economische Zaken. Midden jaren ‘80 vertrok hij naar China omdat de handelsbetrekkingen met Nederland toen net weer op gang kwamen na het diplomatieke debacle (Ned. had onderzeeboten aan Taiwan geleverd, waardoor de verhouding China- Ned. in de ijskast kwam te staan)

In 1985 werd Schulte de directeur van de eerste vestiging van een Amro-bank in Peking. Hij vertrok uit China ten tijde van de Studentenopstand van 1989 en ging naar Taiwan. Later zette hij een eigen bedrijf op.

Tot zover de sprekers levensloop: 30 jan stond hij in  de Dorpskerk in Blaricum en vertelde over China.

Een paar van de zaken die Schulte over China vertelde:

In de wereldpolitiek staan Amerika en China lijnrecht tegenover elkaar.
Amerikaanse Democraten en Republikeinen zijn het bijna nergens over eens maar wel als het over China gaat, dan zijn ze het eens.

Het  basisdenken in China is te herleiden uit  het confucianisme  DE  ideologie in China.

De huidige Chinese president Xi Jinping zegt dat in 2049 de Grote Harmonie bereikt zal zijn. Die datum is niet toevallig gekozen; in 2049 bestaat de Volksrepubliek China 100 jaar.
Dan wil XI Jinping controle over de Zuid-Chinese Zee (inclusief alle omstreden eilanden) hebben;  de terugkeer van Taiwan*) moet dan een feit zijn en dan wil hij ook Hong Kong**) en Macau weer in de schoot van China hebben.
Xi Jinping behandelt zijn onderdanen als kinderen; hij wordt door hen ook Vadertje Xi
( Xi Dada) genoemd.

China is een meritocratie, een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites) Het gaat uit van het principe dat leiders meer moeten weten dan “het volk”
De leiders zijn belangrijk en groot en kunnen dus ook belangrijke en grote fouten maken.
Mensen die ambtenaren willen worden moeten  allerlei examens afleggen om dat te kunnen worden en méér examens om hoger op te komen.
Schulte haalt aan dat “zo’n figuur als Trump in China nooit aan de macht zou kunnen komen”

De reden waarom China nog steeds communistisch is en de meeste andere landen niet meer, is volgens Schulte omdat Mao (Zedong) het communisme (de Communistische partij  waarbij het Leninisme bepalend was) verChineesd heeft; het communisme met Chinese kenmerken.

Schulte stelt en beantwoordt de vraag Waarom doet China wat het doet?
Omdat ze nooit meer de tijd willen meemaken van de Eeuw van Vernedering.
Die eeuw begon in 1842 (Opiumoorlog, tussen Groot Brittannië en China) en duurde tot 1949
Dát willen ze nooit meer meemaken, ze willen weer de Groot Macht zijn die ze daarvóór waren.
Daar en toen bepaalde de keizer met wie hij handel wilde drijven of wie hij het land wilde toelaten: andere landen waren van ZIJN gunsten afhankelijk!

China heeft een grote technische ontwikkeling doorgemaakt maar Amerika wil géén Chinese technologie, dus wil China daarvoor handeldrijven met de EU.
Of we dat moeten willen?
Onze eigen AIVD waarschuwt dat de meeste cyberaanvallen  tegenwoordig vanuit China komen.

Bij het 5G netwerk, momenteel in aanleg, wordt door ons kabinet, voor de gevoelige onderdelen van het netwerk, Chinese apparatuur geweerd. Met het oog op de nationale veiligheid!
In EU verband is het moeilijk om eensgezind datzelfde besluit te nemen.
Italië heeft bijvoorbeeld oude havens en wil daarvoor Chinese investeerders aantrekken, dan wordt daar ook wat voor terug gevraagd, dus Italië zal wellicht niet achter dit EU besluit gaan staan.

Schulte haalt nogmaals de grote leider in China aan, Xi Jinping, hij heeft de absolute macht.
Mao Zedong wordt nog steeds door veel Chinezen vereerd .(hoewel hij ca. 30 miljoen slachtoffers heeft gemaakt) ***)
Zijn opvolger zag het gevaar voor persoonsverheerlijking en wilde het voor zichzelf niet. Jinping heeft dit weer naar zich toegetrokken. Overal in China staat hij afgebeeld en wordt hij “aanbeden”  hij eist “loyaliteit”

China gaat de kant op van fascisme, op school wordt gemarcheerd, het leger wordt verheerlijkt en het gele ras wordt als superieur gezien.
Dat laatste klinkt angstaanjagend.

Over angst gesproken; Schulte vertelt de grote angst voor Chinezen:

                                              Oud zijn vóór je rijk bent!

 

*) Taiwan hoort niet bij China, het is onafhankelijk; Taiwanezen voelen zich NIET Chinees
**) Hongkong  is tot 2047 autonoom.
***)schattingen van Mao’s slachtoffers zijn ook veel hoger las ik thuis, zelfs  wordt een getal van 72 miljoen slachtoffers genoemd. Ook honderdduizenden mensen pleegden toen, al dan niet gedwongen, zelfmoord.

Verpakplastic

Al eerder schreef ik over verpakkingsmateriaal en hoe “afhankelijk” de huidige mens van plastic is geworden en wat dat doet met ons milieu.
Vroeger gingen mensen voor etenswaren naar de bakker, de slager, de groenteboer en de kruidenier; de etenswaren werden daar gewogen en in papieren zakken gedaan.

Tijden de Eerste Wereld Oorlog zijn in Amerika de eerste Supermarkten ontstaan.
In Nederland  opent Dirk Kat de eerste zelfbedieningszaak  in 1949.
Er ontstond door dit nieuwe concept een revolutie in verpakkingsmateriaal, alles moest vooraf immers al verpakt in de winkel liggen en dus ook  houdbaar zijn!
In 1961 veranderde de Vestigingswet Bedrijven; dat betekende dat het gescheiden verkopen van vlees, groenten en brood verviel.
Zelfbedieningskruideniers (dat heette toen zo) konden hun assortiment vergroten en werden Supermarkten, naar Amerikaans model: meer artikelen voorverpakt!

Rond 1920 ontdekten scheikundigen dat je van aardolie plastic kan maken (met 10 kilo aardolie kun je 3.000 draagtasjes maken.)
Ik heb geprobeerd uit te vinden wanneer plastic massaal werd gebruikt (gemeengoed werd) om in te verpakken, maar dát jaartal krijg ik niet boven tafel.

Elk jaar wordt er zo’n 250 miljoen ton plastic in de wereld gemaakt. Iets minder dan de helft daarvan (40%) wordt gebruikt voor verpakkingsmateriaal.
12,7 miljoen ton verdwijnt daarvan in de oceanen en deze hoeveelheid neemt nog ieder jaar toe (bron tijdschrift Science).
Plastic is recyclebaar, maar lang niet al het plastic.
Veel van ons plastic bedrijfsafval werd tot 1 jan.2018 naar China verscheept. Door het Chinese importverbod *)op plastic vorig jaar is dat niet meer mogelijk en wordt er meer plastic in ons land verbrand (én een gedeelte gaat naar andere Aziatische landen)
NB: Plastic afval van consumenten moet verplicht binnen Europa verwerkt worden.

In februari 2019 presenteerde  staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met het bedrijfsleven en milieuorganisaties het Plastic Pact
In 2025 moeten alle plastic verpakkingen en producten van recyclebaar plastic zijn en in 2024 moet 20 procent minder plastic gebruikt worden dan in 2017 zijn oa. doelstellingen van het Plastic Pact. Ruim zeventig bedrijven en milieuorganisaties ondertekenden de doelstellingen van het pact.

 

 

 

*)  Tot 1.1.2018 was het ook voor China een goede regeling: westerse bedrijven raakten hun afval kwijt, en het gerecyclede plastic diende als onmisbare grondstof voor de Chinese economie. Nu produceert China (volgens haar eigen zeggen) zelf voldoende afval dat gerecycled kan worden en bovendien vindt China het Westers afval slecht gesorteerd (getuige een brief aan de Wereldhandelsorganisatie in 2017)

 

 

Film: De dirigent

regie: Maria Peters
Cast: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Gijs Scholten van Aschat (oa)

Antonia Brico ( 1902-1989) was een Nederlandse, geboren in Rotterdam.
Ze werd geadopteerd en emigreerde met haar pleegouders naar Amerika.
Ze werd één van de eerste vrouwen die dirigent werd.

Dat is het verhaal dat als basis dient voor de film “De Dirigent”
Intrigerend om te zien hoe de tijden toen waren t.o.v. vrouwen in “leidinggevende” beroepen en waar vrouwen die, in die tijd IETS wilde bereiken in zo’n (mannen) beroep tegenop moesten boksen.
Hoewel de tijden in veel opzichten veranderd zijn, zijn er nog steeds weinig vrouwelijk dirigenten.

De film  is hier en daar vast wel “iets” geromantiseerd,  een pleegvader die vuilnisman is, een rijke lover én een vriend, die eigenlijk een vrouw blijkt te zijn zullen wel “aanvullingen “zijn.
De film komt wel geloofwaardig over, maar is wat “lang” (uitgerekt)
Ik las dat regisseuse Maria Peters 13 jaar met dit project, dat haar na aan het hart ligt,  bezig is geweest.

Aan het eind van de film staat vóór de aftiteling te lezen dat op de top50lijst van ‘s werelds beste dirigenten nog steeds geen vrouw voorkomt.brico

 

Foto: de ECHTE Antonia Brico -Door Brustige-file – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47599429

 


In
2018  stelde het Radio Filharmonisch Orkest voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een vrouwelijk dirigent aan: Karina Canellakis.

 

 

Winterweetjes

  • Amerika heeft het record van de grootste sneeuwpop ooit. Het was een vrouwelijke sneeuwpop
    In Bethel (Maine) werd in 2008 een sneeuwpop gebouwd van 34,63 meter hoog.
    Er was iets minder dan 6 miljoen kilo sneeuw voor nodig.winterfiets
  • De laagste temperatuur ooit in Nederland is gemeten in Winterswijk.Het was op 27 januari 1942 een temperatuur van – 27.4 graden

* ’s Winters is de Eiffeltoren ongeveer 15 cm korter dan in de zomer.
Het staal van de Eiffeltoren krimpt namelijk als het koud is en zet uit wanneer het             warm is.

kruiend ijs
* Het IJsselmeer en het Markermeer zijn grote, maar in het algemeen betrekkelijk ondiepe meren, die echter van grote invloed zijn op het klimaat van Noord-Holland, Flevoland en Friesland
Een dun ijslaagje op de voormalige Zuiderzee maakte gisteren een grappig geluid. Kruiend ijs schijnt angstaanjagend te kunnen zijn, maar na amper een dagje vriezen, was dit een mooi gezicht en een “lief” geluid.

 

 

img-20161206-wa0001
* Er zijn planten die bestand zijn tegen de vorst, we noemen ze “winterharde” planten.
Deze vereisen géén (menselijke) bescherming tegen de vorst omdat ze uit zichzelf een soort antivries  aanmaken. Die antivries zorgt ervoor dat de sapstroom van de plant op gang wordt gehouden ook met (vries) kou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar woont de Kerstman?

kerstpostGeloof het of niet maar je kunt een brief van de Kerstman krijgen.
Hij komt van de North Pole, Alaska.
Niet dé Noordpool, maar het plaatsje North Pole.
Je moet wel, als niet Amerikaan,  eerst 6 dollar*) in een brief naar hem toesturen (een cheque mag ook).
Het adres is Santa Claus: P.O. Box 56099 North Pole, Alaska 99705 – 1099, United States of Amerika.

Zelf dacht ik altijd dat Santa Claus uit Finland kwam, het was even zoeken maar toen vond ik ook daar een adres: Santapark, FIN-96930 Rovaniemi, Finland.
Het blijkt een (overdekt) kerstthemapark te zijn in een kunstmatige grot**)  Precies op de poolcirkel (de plek wordt op de grond aangegeven) Daar 8 kilometer vandaan is, zo las ik Santa Claus Village. (2 kilometer van de luchthaven Rovaniemi)
Als je toch in Lapland bent kun je er de kerstman het hele jaar bezoeken.

Persoonlijk ben ik wat teleurgesteld dat er meer dan één adres blijkt te zijn van de Kerstman, want ik werd ook attent gemaakt op het feit dat de Kerstman in Canada woont; zijn postcode zou HOH OHO zijn, maar dat geloof ik dan weer niet!

*)5 dollar voor Amerikanen
**) Telefoonnummer:  +358 600 301203

Sinterklaas en Kerstman familie?

klaas
Van de bisschop van Mira, de man die we NU sinterklaas noemen, is niet bekend wanneer hij geboren is, wel wanneer hij is gestorven: 6 december in het jaar 343.
Na zijn dood werd hij heilig verklaard door de  katholieke kerk.
De kerk ziet de sterfdag van een heilige als een feestdag.
Vanaf de Middeleeuwen schijnt het Sinterklaasfeest in Noord Europa op 6 december te zijn gevierd.
Formeel begint het feest op de avond vóór de sterfdag, vandaar dat wij zijn “feestje” op 5 december ’s avonds vieren.

kerstmanDe kerstman,  Santa Claus, schijnt afgeleid te zijn van onze Nederlandse Sinterklaas.
Het begin van ZIJN viering schijnt na de reformatie te zijn geweest, toen de Protestanten niets meer moesten hebben van katholieke heiligen en het sinterklaasfeest minSanta Claus.

In 1931 maakte het Amerikaanse bedrijf Coca Cola  Santa Claus ECHT bekend met een grote reclamecampagne.