Vrijheid

“De mens is gedoemd om vrij te zijn. Gedoemd, want hij heeft zichzelf niet geschapen, en aan de andere kant toch: vrij, want eenmaal in de wereld geworpen is hij verantwoordelijk voor alles wat hij doet.”

Jean-Paul Sartre (1905-1980)  filosoof bekend van het existentialisme*)
Hij won in 1964 de Nobelprijs voor literatuur maar weigerde **) hem; hij was bang zijn vrijheid te verliezen. Volgens Sartre zou hij, als hij de prijs zou accepteren, zichzelf institutionaliseren en dan niet meer onafhankelijk kunnen werken

*)  een atheïstische filosofie waarin de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens centraal staan.

**) Nog vóór de prijs werd uitgereikt stuurde Sartre de organisatie van de Nobelprijs een brief met het verzoek hem de prijs niet te geven (ook zijn naam niet te vermelden) Die brief bereikte de organisatie te laat!

Citaat: Jiddu Krishnamurti

“Wij hoeven niet allemaal Edisons te zijn
om het licht aan te doen”

Jiddu Krishnamurti (1895- 1986) een uit India afkomstige spiritueel leraar. 

Op 11 januari 1911 werd door George Arundale, een Britse theosoof een nieuwe beweging gesticht, die hij de Orde van de Rijzende Zon noemde, met het doel allen die geloofden in de komst van een nieuwe geestelijk leider, te verenigen
Later dat jaar werd die naam veranderd in de Orde van de Ster in het Oosten  en werd Krishnamurti tot leider van de orde benoemd
In hem werd de nieuwe wereldleraar gezien (een incarnatie van de Maitreya Bodhidattva  (wezen dat naar verlichting streeft; toekomstige boeddha)
Van 1924 tot 1938 werden er Sterkampen in Ommen georganiseerd: mensen uit de hele wereld werden met speciale treinen aangevoerd om op het grote terrein (aan Krishnamurti geschonken door baron Philip van Pallandt) te kamperen en te luisteren  naar Krishnamurti (en te filosoferen over een betere wereld)


Krishnamurti’s leer is gebaseerd op de mogelijkheid van volledige spirituele vrijheid, door aandachtige observatie van de eigen geest en zijn reacties, op het moment dat deze zich voordoen.  
Op 3 augustus 1929 ontbond hij  de Orde van de Ster in het Oosten, die op dat moment over de hele wereld zo‘n 40.000 leden telde.
Krishnamurti brak ook formeel met de Theosofische Vereniging (1930) en ging daarna over de hele wereld lezingen houden om mensen onvoorwaardelijk vrij te maken van organisaties en rituelen die het zoeken naar de waarheid belemmeren; je kunt luisteren naar een leraar, maar moet ZELF jouw pad vinden!

Citaat:  Jon Kabat-Zinn

“Je kunt de golven niet stoppen,

               maar wel leren om te surfen”

Jon Kabat-Zinn (1944- ) is een Amerikaans moleculair bioloog.
Hij is ook de oprichter (en voormalig directeur) van de Stress Reduction Clinic van het gezondheidscentrum van de universiteit van Massachusetts, waaraan hij als hoogleraar was verbonden.

Geïnspireerd door een retraite van de Vietnamese zenboeddhist Tich Nhat Hanh (1926-2002) ontwikkelde hij in 1979 de Achtweekse Mindfulness-Based Stress Reduction training (M.B.S.R).  
Hij is ook de auteur van vele boeken, waaronder “Waar je ook gaat, daar ben je”  (een boek over hoe meditatie een deel van je dagelijks leven kan zijn.)

*) M.B.S.R. is  een praktische 8-weekse training (in een kleine groep) waardoor je je bewust wordt van onbewuste denkpatronen.
In die training leer men hoe de geest werkt, en hoe gedachten, oordelen en emoties, veelal de veroorzakers zijn lichamelijke en geestelijke pijn.

Citaat: Edwige Feuillere

“Het leven is net een spiegel. Lach er tegen en het is aardig, kijk er kwaad naar en het wordt dreigend.”

Edwige Feuillere (1907-1998) Franse actrice, pseudoniem van Edwige Caroline Cunatti

Gedenkplaat voor Edwige aan de avenue de la Bourdonnais 16, Parijs

Citaat: Seneca

“De dood is iets waar je je niet druk over hoeft te maken en niet bang voor hoeft te zijn.
Je kunt het namelijk niet tegenhouden. Geen ramp is groot, als het de laatste is.
Bovendien is de situatie ná de dood niet wezenlijk anders dan die van vóór je geboorte:
Je bent er simpelweg niet meer”


Lucius Annaeus Seneca (4 voor Chr- 65 na Chr)
Romeins schrijver en stoïcijs filosoof (De Stoa of het stoïcisme is een filosofische stroming die rond 300 v.Chr. begon in Griekenland, schrijvers van de Stoa (een onderdeel daarvan is levensfilosofie) zijn,  behalve Seneca, verder nog Epictetus, en Marcus Aurelius)
Seneca nam een belangrijke positie in, in het Rome, ten tijde van keizer Nero.

Standbeeld van Seneca in Cordoba, zijn geboorteplaats.

Seneca was bijzonder populair ten tijde van de 16e en 17e eeuw .
Hij stelde dat geluk NIET gezocht moet worden in externe zaken als rijkdom of maatschappelijke positie, maar dat het een interne aangelegenheid is. Een deugdzaam leven, onder verwerping van het aardse goed is, volgens hem, de enige weg naar geluk

Citaat : Tolle

“Geloof niet alles wat je denkt”

Eckhart Tolle

De Duitser Ulrich Leonard Tolle(1948-  ) ervoer op in zijn negenentwintigste jaar naar zijn zegge een “spirituele transformatie”  veranderde zijn naam in “Eckhart” (naar de 13e-eeuwse mysticus Eckhart von Hochheim, theoloog en filosoof) en werd auteur van spirituele boeken.
Zijn eerste boek The Power of Now (De Kracht van het Nu) was nummer één op de  New York Bestsellerslijst (toonaangevende lijst van bestsellers in de VS)