Vogelwetens(w)aardigheden (10)

Als lid van de Vogelbescherming komen veel vogelnieuwtjes tot mij. Af en toe noteer ik iets “opmerkelijks” om dat “ooit” te delen. NU is weer zo’n deelmoment

De

laat een waarschuwend geluid horen; in deze tijd van veel nestelende vogels valt er wel eens een vogel uit het nest. Zij vragen om dit soort vogels NIET meteen naar een vogelopvang te brengen, maar de natuur zijn gang te laten gaan (wel poezen binnenhouden)
Meestal zitten de ouders van zo’n vogeljong in de buurt en blijven ze het voeren ook kunnen ze zich soms al fladderend in veiligheid brengen. Een uilenjong kan bv. met zijn sterke klauwen en snavel weer langs de stam omhoog klauteren.

Nu we het over broeden en nesten hebben, weidevogels “bouwen” vaak geen nest, maar “verstoppen” hun eieren tussen het gras, als ze even niet broeden, vouwen ze er wat grassprietjes overheen; hun gespikkelde eieren zijn dan amper te zien.

Ook zijn er vogels die zelf geen nest bouwen maar een oud nest gebruiken; een torenvalk laat vaak zijn grote, bijna allesziende ogen, vallen op een oud kraaiennest.

De vogeleieren die wij, mensen, het meeste eten zijn kippeneieren.

Een Nederlander schijnt 210 eieren per jaar te eten ( Bron Ned.Vakbond Pluimveehouders)

Nog iets dat ik bij deze Pluimveebond las: Hoe ouder de kip hoe groter het ei.


Een havik broedt in deze tijd ongeveer 38 tot 42 dagen (hangt van aantal eieren af, worden met tussenposes van1 á 2 dagen gelegd) Als de jongen ongeveer 38 dagen oud zijn hebben ze hun complete verenkleed en kort daarna vliegen ze uit; ze hippen wat van tak tot tak en maken korte vluchtjes.

Ze worden dan “takkelingen” genoemd en krijgen dan nog zo’n 3 tot 4 weken voedsel van de ouders, daarna moeten ze op eigen benen staan( op eigen vleugels vliegen)

Met een havik in politieke termen wordt een politicus bedoeld die bekend staat om zijn of haar harde en onverzoenlijke beleid of standpunten.

Het tegenovergestelde van onverzoenlijk is,  vredelievend.


In vogeltermen kom je  dan uit bij de duif. Een witte duif met een olijftak in de bek is hét symbool van vrede en verzoening.

De oorsprong van de vredesduif komt voort uit een Bijbelverhaal; het verhaal van de zondvloed, Noach en de ark.
Noach liet, al varend met de ark, een duif los, toen deze terugkwam met een olijftakje in haar bek, zag Noach dat als een teken dat God niet langer boos was op de mensheid (verzoening)
[ Het was oók een teken dat er “ergens” een boom groeide en ze niet ver van land waren!]

Nog een duivenweetje: Duiven zijn de enige vogels die kunnen drinken zonder hun kop op te tillen; ze houden hun snavel in het water en zuigen het omhoog.
Een postduif, in België ook wel reisduif geheten is  een gedomesticeerde afstammeling van de rotsduif.
Door kunstmatige selectie, zijn er duiven gefokt die, na een “leerperiode” bij de eigenaar naar elders worden vervoerd en losgelaten, en dan (op nog niet volledig begrepen wijze) de weg naar hun oorspronkelijke eigenaar terugvinden.