Opkomstplicht

Bij de grondwetsherziening in 1917 werd het niet-verschijnen bij de stembus strafbaar gesteld.
Van 1917 tot 1970 hadden we in ons land bij verkiezingen een opkomstplicht

Er werden in de periode van 1922 tot 1940 diverse pogingen gedaan om de opkomstplicht af te schaffen, maar deze haalden de meerderheid niet. (De naleving van de plicht was moeilijk te handhaven en de plicht werd toen strijdig gezien met de “mondigheid van de burger” )

Een in 1969 wetsvoorstel tot afschaffing van de opkomstplicht, ingediend door minister Beernink (CHU) haalde de meerderheid wél en in maart 1970 zei de Eerste Kamer ook “ ja”  tegen de afschaffing van de opkomstplicht.*)

Die afschaffing had wél invloed op het aantal mensen dat kwam stemmen! Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was met 50,9 % historisch laag!

Er zijn mensen die dat willen veranderen en de opkomstplicht weer willen invoeren
Op petities.nl las ik NU een petitie over de herinvoering van de opkomstplicht (einddatum 31.12.2025)

Men stelt:
Wij, alle kiesgerechtigden uit Nederland
constateren dat de opkomstpercentages van diverse Nederlandse verkiezingen sinds de afschaffing van de opkomstplicht in 1970 al jaren aan de lage kant zijn, met tot gevolg dat er veel stemmen door niet-stemmers worden misgelopen Door ook de opkomstplicht weer te herinvoeren in Nederland, wordt het opkomstpercentage groter en de zetelverdeling dus eerlijker en verzoeken de opkomstplicht na bijna 50 jaar weer te herinvoeren voor alle Nederlandse verkiezingen.

Om het opkomstpercentage van verkiezingen weer te verhogen, krijgen we een eerlijker en betere zetelverdeling voor de tweede kamer, provinciale staten, waterschappen, gemeenteraad etc.

Als de  Petitionaris staat “M” ingevuld!

Jaren heb ik achter de tafel gezeten bij de verkiezingen en ooit was ik diep geroerd  toen er een Iraanse vrouw mét Nederlandse status voor me stond, ze kwam stemmen en vertelde hoe ze zich voelde nu ze voor het eerst van haar leven haar stem mocht uitbrengen.
Ze was emotioneel omdat ze haar stem in dit land mocht laten horen!

Hoe kun je ooit NIET stemmen als je WEET dat er landen zijn waar je NIET mag stemmen
( waar je heel veel NIET mag en heel veel WEL moet, waar je NIET VRIJ bent)?
Wat mij betreft hoeft er geen opkomstplicht te komen, maar een moreel appel; GA STEMMEN! Je mag het!


*) In België geldt een opkomstplicht voor alle Europese, federale en regionale verkiezingen. Het niet-naleven van deze opkomstplicht is een misdrijf (hoewel dit eigenlijk nooit wordt vervolgd)
Er is in België géén opkomstplicht meer voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen