Vuurwerk, vogels en meer

Het Oudejaarsgebeuren ligt achter ons. Sommige hebben vuurwerk afgestoken; het mócht in hun gemeente! In andere gemeenten mocht het dit jaar NIET.

zou willen dat er een algeheel vuurwerkverbod zou komen om vogels te “sparen”. Door het vuurwerk vliegen namelijk heel veel vogels tegelijk op. Soms blijven die vogels uren in de lucht, proberen te ontkomen aan het geknal en de lichtflitsen. Door de onrust en het opvliegen verliezen ze dan veel energie, verbranden veel vet en verliezen soms wel 10% van hun lichaamsgewicht. Deze vetreserves hebben ze juist in de winter, hard nodig.

Er zijn op radar, als reactie op vuurwerk, afwijkende vluchten van duizenden vogels geregistreerd (door ecologen van de Koninklijke Luchtmacht én het KNMI)
Ook onderzoekers van de UvA  concludeerde  dat het vuurwerk op vogels dramatische gevolgen heeft:

“Als op één moment in het hele land vuurwerk wordt afgestoken, kunnen de vogels geen kant op. Ze ondervinden stress en verbruiken veel van de energie die ze tijdens de koude winternachten zo hard nodig hebben. Ook kunnen niet alle vogels in het donker navigeren en botsen ze op gebouwen of hoogspanningskabels.” [Bron: Animals today]

Als er géén algeheel vuurwerkverbod kan komen pleit Vogelbescherming Nederland voor  vuurwerkvrije zones rond rust- en natuurgebieden.

Niet alleen op vogels heeft vuurwerk een negatief effect, ook het milieu wordt er zwaar door belast. Zoals het RIVM al in 2014 constateerde, draagt vuurwerk direct bij aan de hoeveelheid plastic in de natuur. Bovendien zorgt het fijnstof, dat door vuurwerk in de lucht komt, voor een slechte luchtkwaliteit.

Op https://vuurwerkmanifest.nl/  staat een Vuurwerkmanifest.
In het vuurwerkmanifest wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk.
Uiterlijk  2023 willen de ondertekenaars dat er een verbod op consumentenvuurwerk komt.
Het manifest wordt al gedragen door meer dan 700.000 particulieren en organisaties