Regels voor honden

De Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft ooit het model APV ( Alg. Plaatselijke Verordening) opgesteld. Hierin staan de wettelijke regels die, binnen een gemeente, op het gebied van de openbare orde en veiligheid, gelden. Ook de regels over het houden van honden staan hierin beschreven. (zoals waar honden los mogen lopen en waar wél of niet  de hondenpoep door mensen moet worden opgeruimd.)

Een algemene regel is dat, binnen de bebouwde kom, honden eigenlijk (bijna) altijd moeten worden aangelijnd. Je kunt het best op de website van jouw gemeente kijken, waar “losloopgebieden” of “uitrenvelden” zijn.

Er zijn ook plekken waar honden, los of vast, NIET mogen komen!

Op https://www.doggydating.com/losloopgebieden is te zien wáár honden-losloop-gebieden in Nederland  zijn.

Op stranden geldt meestal dat honden buiten het zomerseizoen los mogen lopen, dat is vaak de periode van september/oktober tot april/mei. Meestal staan er borden bij een strand, zoals hier bij strand Horst:

Weet wel dat er Boa’s (opsporingsambtenaren) boetes uitdelen als je binnen de bebouwde kom, maar ook in natuurgebieden jouw hond loslaat waar het NIET mag. Die boeten kunnen oplopen van € 90, tot € 150,-.
Zondegeld!