Verdwijnend ziekenhuis

Op 17 mei 1991 werd er een ziekenhuis Gooi Noord (bijna grenzend aan rijksweg A1)  officieel geopend, op 12 december 1990 vond de ingebruikname al plaats.

De naam Tergooiziekenhuizen ontstond op 1 januari 2006 na een fusie tussen  Ziekenhuis  Gooi-Noord (Blaricum) en Ziekenhuis Hilversum.

Tergooi, locatie Blaricum november 2022:

De vraag om in te spelen op de vernieuwingen in de zorg leidde in 2011 tot het besluit te bouwen aan een nieuwe hoofdlocatie: in Hilversum.

In principe gaat het ziekenhuis in Blaricum dus na 31 jaar al gesloopt worden! (dát lijkt mij kapitaalvernietiging)maar….. er wordt nog gepraat wát er met de gebouwen gebeuren gaat.

De ziekenhuislocatie Blaricum is verkocht aan SF Blaricum BV; vanaf 1 april 2020 huurt Tergooi de locatie voor een periode van 3 jaar, want  pas in 2023 wordt alle acute, intensieve en klinische zorg van ziekenhuis Hilversum én locatie Blaricum geconcentreerd in de nieuwbouw in Hilversum.
Ook ná de verkoop van het  Tergooiziekenhuis Hilversum huurt Tergooi Hilversum het ziekenhuis voor vijf jaar terug van de nieuwe koper.
Beide ziekenhuizen worden dus NU gehuurd van hun nieuwe eigenaar.

Een ontwerp van Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw: de ziekenhuis nieuwbouw in Hilversum

Het nieuw te bouwencomplex bestaat uit bouwdelen A,B,Cen D en een apart zorgkliniek. Het jongste (gebouwd in de jaren ’90)  deel van het huidige ziekenhuis Hilversum blijft in gebruik als laboratorium en voor de afdeling facilitaire voorzieningen.
Er komt, bij het nieuwe ziekenhuis een parkeergarage, zodat de auto’s uit het zicht zijn.

De gemeente Blaricum, de Stichting Tergooi, SF Blaricum en DHG Behoud hebben gesproken over wat er gaat gebeuren met het, in 2023 verlaten ziekenhuisgebouw en het terrein er omheen. Behoud van de bestaande bebouwing, natuur,  een zorgfunctie én woningbouw op bescheiden schaal, waren daarbij de uitgangspunten.  
Ik kan NIET op internet vinden wat er nu ECHT gaat gebeuren op de locatie Blaricum. Naar wat ik ervan begrijp opent Tergooi MC “in principe” daar een tweede regionaal medisch centrum .