Welke Maarten?

11 november vieren sommige Nederlanders het feest van Sint Maarten*)

We hebben het dan over Martinus van Tours ( geboren in Hongarije 316  en overleden in 397 na Chr (zie ook blog 30.10.2020)
Hij werd in 371 gekozen tot bisschop van Tours (F)  en wordt beschouwd als een belangrijke grondlegger van het Katholieke Christendom in Gallië

Deze Martinus (Maarten) werd in 650 door het Vaticaan heilig verklaard en zijn naamdag werd door de katholieke kerk op de datum van zijn begrafenis gesteld. (zijn geboortedatum is niet bekend; hij is overleden op 8 november 397 en begraven op 11 november).


Antoon van Dyck schilderde het tafereel waar Maarten van Tours zijn mantel in tweeën splijt voor een bedelaar ( de helft van de mantel was van het leger en kón hij niet geven, de andere helft was van hem en gaf hij de bedelaar om zich tegen de kou in te wikkelen.

Er is nóg een “latere” Maarten; Maarten Luther (1483-1546) een Duitse  theoloog, die veel kritiek had op de katholieke kerk. In 1517 spijkert hij 95 stellingen (tegen de katholieke kerk) op een kerkdeur in Wittigen (D)
De toenmalige paus (Leo X) én de toenmalige Keizer (Karel V) verbanden hem.
De  strekking van zijn 95 stellingen verspreiden zich door Europa en zorgen voor de opkomst van het protestantisme.


Julius Hübner schilderde het tafereel  dat Maarten Luther de 95 stellingen op de kerkdeur spijkerde

De reformisten, zoals zijn volgelingen genoemd worden verzetten zich tegen de viering van de katholieke Sint Maarten, maar kregen het niet voor elkaar deze verering te stoppen.
HUN Maarten (Luther) is geboren op 10 november en gedoopt op 11 november ( de ironie wil dat de dagheilige Martinus van Tours was en hij daarna werd vernoemd)
De reformisten (protestanten) vierden 11 november de doopdag van “hun” Maarten.


En zo werd 11 november zowel een feestdag voor de katholieken als voor de protestanten*) Volgens  PanelWizard (Marktonderzoekbureau) deelt 73% van de Nederlanders  als traktatie snoep uit met Sint Maarten