Veranderende bevolkingsleeftijdsopbouw

Eerst wat cijfers van toen en nu:

Rond 1900 telde Nederland ruim 5 miljoen inwoners.
In 1950 was dat aantal verdubbeld!
In de jaren ná de Tweede Wereldoorlog groeide de Nederlandse bevolking relatief snel.
In 1970 was het aantal inwoners al opgelopen tot 13 miljoen (nu is het ruim 17miljoen)
Vroeger werden in katholieke gezinnen méér kinderen geboren dan in niet-katholieke gezinnen. Tien kinderen (of meer) was géén uitzondering!
In 1950 kreeg een vrouw gemiddeld 4,7 kinderen, nu is 1,54 kind per gezin het gemiddelde

In februari 1946 kwam er een geboortegolf, 9 maanden ná de bevrijding; men durfde weer in de toekomst te geloven; een gezin te starten.
Tussen 1946 en 1955 zijn in Nederland 2,4 miljoen kinderen geboren; de  zogeheten babyboomers
Babyboomers  vormen nu 14% van de bevolking.


Het niveau van geboorten in ons land is tot het einde van de jaren zestig hoog gebleven, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland bijna 14 miljoen kinderen geboren (In de eerste vier maanden van 2022 werden ruim 53.000 kinderen geboren)

NU zijn er 2,6 miljoen ouderen; in 2040 zal het hoogtepunt zijn van het aantal 65 plussers zijn 26 % van de bevolking. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe: de zogeheten dubbele vergrijzing

Een heleboel cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek ( CBS)
Sommige dingen zie, of merk je ook zonder dat cijfers bekend zijn: Onze bevolking vergrijsd en er worden minder kinderen geboren.
Over de gevolgen ervan wil ik niet nadenken, (maar ik doe het soms wel)  ik hoop dat de regering wél vooruitkijkt, een toekomstvisie heeft


Laten we hopen dat er tijdig maatregelen genomen worden, want het verhogen van de AOW leeftijd alleen zal niet genoeg zijn

Er is berekend dat er in 2040 nog maar twee potentieel werkenden voor iedere 65-plusser zullen zijn! (ter vergelijk in 2012 waren er dat nog 4!)


Dat betekent minder werkenden, die de sociale lasten (zoals gezondheidszorg) zullen moeten dragen, bovendien brengt ouder worden vaak méér zorg met zich mee, dus de gezondheidzorg zal dan (nog) meer onder druk komen te staan.

We weten allemaal dat 2040 er aan komt en het lijkt misschien ver weg, maar die tijd hard  zal hard nodig zal zijn om nog flink wat stappen te nemen vóór Nederland klaar is voor die veranderende bevolkingsopbouw.