Watertekorten!

Ooit heb ik in Mauritanië (een land met een opp. van 1.031.000 km²) een waterproject bezocht. Mensen, die normaal enorm ver moesten lopen om aan drinkwater te komen, konden drinkwater voor weinig “thuis” krijgen.

Er was een grote tank, met zonbescherming eromheen, gebouwd, waar een (Duitse) Goededoeleninstelling eens per zoveel tijd vele liters water inpompte.
Kleine ondernemers,  die een krediet kregen voor een kar met een ezeltje ervoor, konden daar voor weinig hun tankje laten vullen. Ze reden langs de hutten en konden voor een gering bedrag water leveren. Zijzelf konden daardoor een bestaan opbouwen en de mensen die géén water konden halen, kochten “aan de deur” water voor een gering bedrag.
Een win/win situatie.

Water is zo essentieel, helemaal in zo’n droog, dor land (Mauritanië bestaat grotendeels uit één grote woestijn) In zo’n warm, grotendeels zanderig land snap je dat er water tekort is. Hier in Nederland zou dat niet voorkomen. Dachten we! Door de opwarming van de aarde gebeurt dat de laatste jaren wél!
Vanaf 3 augustus afgelopen jaar gold er hier een nationaal “feitelijk watertekort”  (niveau 2)
Als er minder water is dan we nodig hebben, spreken we hier van een watertekort: In  enkele delen van het land was een sproeiverbod voor de landbouw en mochten schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel ( de vaargeul was hier smal geworden vanwege de lage waterstand)

Twee derde van de wereld heeft te maken met watertekorten (zo’n 4 miljard mensen)
Eén van de oplossingen om dit tekort op te lossen in zeewater ontzilten, dát wordt al meer dan 50 jaar gedaan! Momenteel komen zó 300 miljoen mensen op deze aarde aan hun drinkwater!
Dat ontzilten gaat echter niet op een duurzame manier; fossiele brandstoffen én chemicaliën zijn (waren) ervoor nodig!


2 Nederlandse ingenieurs, die elkaar hebben leren kennen op de TU Delft wilden zeewater op een duurzame en energie efficiënte manier ontzilten.

Ze zijn daarin geslaagd en richtten in 2012 hun bedrijf Elemental Water Makers op (gevestigd in Scheveningen) Hun innovatieve technologie werkt op zonne-energie!

Hun ontziltingsmethode gebruikt 70% minder energie én dan geen fossiele brandstof maar hernieuwbare energie*)
Ze zijn momenteel werkzaam in 25 landen.
Ongeveer de helft van hun projecten is commercieel,  de andere helft richt zich op gemeenschappen die geen toegang hebben tot schoon water. 

“We zijn blij dat we de meest kwetsbaren in de wereld kunnen helpen water te verkrijgen met behulp van alleen de zon en de zee”, zegt Sid Vollebregt één van de twee oprichters in een artikel in het blad van WWF ( de andere ingenieur heet Reinoud Feenstra)

Bij de MBR**) Global Water Award behaalden ze de eerste prijs voor duurzaam ontzilten van zeewater

* energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld

**) Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award