Drie monnikskappen en een spier

1.Monnikskap

Vroeger was de dagelijkse dracht voor monniken een habijt met kap.Daaruit voort komt het, nu nog steeds gebruikte woord, capuchon; dit was de kap van een kapucijner monnik!
Heden ten dage is een capuchon een gekromde flap die aan de kraag van een jas, trui, vest of
T-shirt kan zitten.


2.Monnikskap

Een detail van een dak; ”een dakkapel met een monnikskap

3. Monnikskap


is óók een plantengeslacht van de ranonkelfamilie. Haar naam heeft deze plant te danken aan de op monnikskap of helm gelijkende bloem
Er zijn ongeveer 400 soorten monnikskapplanten. Velen daarvan zijn giftig; ze bevatten het gif alkaloïde. Zelfs de honing van de plant kan giftig zijn en het sap op de huid kan een heftige reactie teweeg brengen.*)

De (monnikskap)plant heeft heel wat op haar geweten:

  • In de Griekse mythologie  probeerde  Medea Thesus te vergiftigen met  een beker wijn mét monnikskap ( de poging werd verijdeld)
  • De Chinezen vergiftigden hun pijlen met monnikskap.
  • In de traditionele geneeskunde plukte men monnikskap met een handschoen om er aconitine uit te winnen; in kleine hoeveelheden is het een pijnstillend middel (in grotere hoeveelheden dodelijk)
  • De plant werd vroeger  in ruime hoeveelheid water gekookt om vliegen en ander ongedierte mee te doden.
  • In Nederland schijnt het dat vroeger de wolf werd uitgemoord met behulp van met monnikskap ingesmeerde pijlen. Vandaar dat een alternatieve benaming van de plant  luidt: “wolfsdood

Rond 1800 werd door een apotheker uit Genève het bestandsdeel aconitine ontdekt en dit werd aanbevolen door artsen bij oogklachten.

Monnikskapspier

Dit is een grote spier die vanaf de achterkant van het hoofd richting de schouder en vandaar naar het midden van de rug  loopt. ( de spier heeft de vorm van een ruit)
De Nederlandse naam (Latijn: trapezius) monnikskapspier verwijst naar de vorm van de kap die monniken vroeger droegen

*)De plant behoort tot één van de giftigste op aarde. Als je sommige soorten van de monnikskap aanraakt, kan dit zorgen voor blaren.(Alle delen van de plant zijn giftig, maar de zaden en de wortels het meest)