Omdenken

“Geluk komt van aandacht voor kleine dingen;

Ongeluk van het verwaarlozen van kleine dingen”

Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen