Wereld Populatiedag(11 juli)

De Verenigde Naties (VN)*) hebben speciale dagen uitgeroepen en een naam gegeven om zaken die ons allemaal aangaan extra onder de aandacht van mensen te brengen.

Op 11 juli 1987 werd World Population Day door de VN uitgeroepen om aandacht te vragen voor de bevolkingsgroei van de mensen op aarde! (Men had toen berekend dat er op die dag ca. 5 miljard mensen op aarde rondliepen) De VN vermoedde toen dat er door de groei op den duur voedsel- en watertekorten zouden ontstaan en dat de mens de aarde zou uitputten qua grondstoffen.

Dat was 35 jaar geleden! Inmiddels zijn er ruim 7 miljard mensen op aarde en komen er 83 miljoen mensen per jaar bij!

Demografen publiceerden in 2020 in het Britse medische tijdschrift The Lancet  dat aan het eind van de 21e eeuw de wereldpopulatie uit nog ‘maar’ 8,8 miljard mensen zou bestaan, terwijl eerdere prognoses van de Verenigde Naties  uitkwamen op ruim 11 miljard mensen.
Het mag dan misschien “iets” meevallen het feit blijft dat we met zijn allen de aarde uitputten als wij mensen er NIETS aan doen.

Er komen verschuivingen aan! Ik las dat in Europa de bevolkingsgroei zal afnemen, terwijl in Afrika de bevolking juist zal toenemen. Men verwacht dat in het jaar 2100 meer dan 80% van de wereldbevolking in Azië of Afrika zal wonen! (Afrika is momenteel het armste continent met de grootste voedselonzekerheid en het ziet er niet naar uit dat dát drastisch zal verbeteren) 

Ook in leeftijdsopbouw is er e.e.a. aan het veranderen: méér vrouwen krijgen toegang tot anticonceptie; er worden minder kinderen geboren! Men verwacht dat in de toekomst in 94% van de landen vrouwen gemiddeld 2,1 kind zullen krijgen (dán zou de populatie gelijk blijven, dus geen groei)
Ook toegang tot onderwijs werkt mee: beter onderwijs betekent meer hoogopgeleide vrouwen, die (in algemene zin) gemiddeld later en minder kinderen krijgen :Ontwikkeling is de beste anticonceptie las ik ergens!

Dit klinkt dan  wel weer positiever dan verwacht, maar er zit ook een downside aan: minder baby’s betekent méér oudere mensen. De schattingen zijn nu dat in het jaar 2100  er 866 miljoen mensen boven de 80 jaar zullen zijn! (Om een vergelijk te geven dat is 6x zoveel dan in 2017)

Al met al zou minder mensen op aarde erbij, goed zijn voor onze ecologische voetprint, voedsel- en watervoorzieningen, maar een andere opbouw van leeftijden, dus meer ouderen, brengt wel met zich mee dat er minder mensen zullen werken én belasting betalen!

Al met al is het dus goed dat de Verenigde Naties aandacht vraagt voor de bevolkingsproblematiek door de Wereld Populatie Dag in het leven te roepen.

“ Awareness is the greatest agent for change” zei Eckhart Tolle (Duitse spiritueel leraar en auteur) ooit en dát geloof ik van hem!

.*) VN werd door 51 landen opgericht in 1945 en heeft sinds 2011,  193 lidstaten en is  een intergouvernementele organisatie  die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.