Citaat: Kierkegaard

Het leven wordt voorwaarts geleefd,
     maar achterwaarts begrepen”

Een 19e eeuws  Deens (protestantse) theoloog en filosoof.
Zijn zienswijze benadrukte het grote belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid.
Kierkegaard wordt door sommige gezien als de grondlegger van de theïstische existentiefilosofie (het geloof in God/goden als hogere macht maar met individuele vrijheid; een denktrant die verantwoordelijkheid en persoonlijk oordeel vooropstelt.)