Vrijheid

“De mens is gedoemd om vrij te zijn. Gedoemd, want hij heeft zichzelf niet geschapen, en aan de andere kant toch: vrij, want eenmaal in de wereld geworpen is hij verantwoordelijk voor alles wat hij doet.”

Jean-Paul Sartre (1905-1980)  filosoof bekend van het existentialisme*)
Hij won in 1964 de Nobelprijs voor literatuur maar weigerde **) hem; hij was bang zijn vrijheid te verliezen. Volgens Sartre zou hij, als hij de prijs zou accepteren, zichzelf institutionaliseren en dan niet meer onafhankelijk kunnen werken

*)  een atheïstische filosofie waarin de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens centraal staan.

**) Nog vóór de prijs werd uitgereikt stuurde Sartre de organisatie van de Nobelprijs een brief met het verzoek hem de prijs niet te geven (ook zijn naam niet te vermelden) Die brief bereikte de organisatie te laat!