Nederlandse invloed op Amerikaanse taal

Er zijn veel dingen die ik NIET weet en die anderen wél weten.
In een gesprek of op papier of digitaal komt zoiets tot mij en soms schrijf ik daarover.
Er zijn ook dingen die ik weet én waarvan ik denk dat iederéén die weet en waar ik soms achter kom dat anderen dat niet weten. Daar schrijf ik dan nu maar eens over.
Vandaag over taal.

Hoewel we hem niet meer in onze portemonnee hebben kennen de meeste Nederlanders het woord daalder, oorspronkelijk had deze Oudhollandse munt de waarde van f.1,50.

Vanaf 1807 werd het een rijksdaalder en was deze f.2,50 waard.
In 2002 werden onze Nederlandse munten vervangen door de Euro en hield ook de rijksdaalder met de waarde van 2 en een halve gulden, op te bestaan.

Deze daalder is ooit door Nederlandse kolonisten naar Nieuw Amsterdam (nu New York) meegenomen en daar verbasterd van het woord daalder tot dollar.
Een dollar komt dus van het Hollandse woord daalder!

Ook het woord Yankee, nu synoniem voor Amerikaan, komt uit het Nederlands.
Oorspronkelijk was het een scheldwoord.
Jan en Kees en JanKees waren veel  voorkomende namen in de 17e eeuw in Nederland, dus óók onder de Nederlandse kolonisten zaten veel Jannen en Kezen en Jan-Kezen.
Toen de Britten Nieuw Engeland overnamen noemden zij de Nederlandse kolonisten Jankees, dat werd verbasterd tot Yankees.

Ook dat Brooklyn terug te voeren is tot het Nederlandse Breukelen en Harlem tot Haarlem wist ik wel, maar toen ik voor dit blog  jaartallen opging zoeken zag ik ook andere Amerikaanse leenwoorden vanuit het Nederlands.
Sommige woorden zijn erg voor de hand liggend zoals coleslaw van koolsla en Santa Claus van Sinterklaas.
Andere leenwoorden liggen misschien wel voor de hand, maar ik heb ze nooit als Hollandse woorden gezien, zoals dat cookies van koekjes afkomt, en skate  afkomstig van schaats is
En weer andere namen heb ik nooit als afkomstig van Nederlands gezien:

Staten Island (het minst bevolkte deel van New York) blijkt  door Henry Hudson (1565-1611, die in dienst was van VOC kamer Amsterdam)  Staaten Eylandt te zijn genoemd, naar de Staten Generaal  (het Nederlandse parlement)

Nieuw Amsterdam is zo’n 40 jaar in Nederlandse handen geweest; het begon als kleine Nederlandse handelspost van de West Indische Compagnie en eindigde na ondertekening van het Verdrag van Westminster op 19 februari 1674 (toen werd de kolonie Nieuw-Nederland met de stad NieuwAmsterdam (New York) voorgoed overgedragen aan de Engelsen)

Dan is het toch op zijn minst opmerkelijk dat er daar nog steeds veramerikaanste Nederlandse woorden en namen terug te vinden zijn.