Hop (2x), hopjes, hopjesvla, hopman, hop hop.

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke uitspraak en spelling hebben, maar een duidelijk verschillende betekenis

Zoals met HOP!

Er is een vogel die Hop heet (wetenschappelijke naam Upupa, een klanknabootsing van het geluid dat de vogel maakt “hoep- hoep” )
Misschien heet de vogel ook wel hop als vertaling van het Franse “huppe”  dat staat voor kuif.
De hop heeft een sierlijke bos veren op de kop!

De hop komt  voor in de Torah, de Koran, oude Griekse verhalen en Perzische geschriften.
(In Nederland staat de vogel op de Rode Lijst (Verdwenen broedvogels in Nederland)
In het oude Egypte werd de hop afgebeeld op tombes en tempels. Met de beeltenis van de hop op een tombe gaven de oude Egyptenaren aan dat het kind dat daar lag erfgenaam en op volger van zijn vader was.
Hopfeitjes:
* Een hop baddert nóóit in water ( wel in het zand)
* Een hop is monogaam.
* De mannetjeshop kan behoorlijk gewelddadig zijn als het om mannelijke hoprivalen aankomt, met de snavel kan de andere hop blind gepikt worden
* De hop is een van de grote stinkerds in het dierenrijk (de vogel heeft een klier waar een smerige substantie uitkomt, daar smeert de hop zichzelf en haar nest mee in om zo minder aantrekkelijk voor roofdieren te zijn)

Hop is ook een plant uit de hennepfamilie
De hopbellen (vruchtkegels) worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bij de bereiding van bier.
De hopplant komt in het wild voor in Nederland en België. Hop klimt graag in doornstruiken.

Een biertype waarbij speciaal veel hop wordt gebruikt is India Pale Ale  (= extra hoppig)
In 2005 werd naar schatting zo’n 80.000 ton hop geoogst, van 55.000 hectare land, verspreid over de hele wereld.

In gebieden waar er hop wordt geteeld, zijn de mannelijke hopplanten niet gewenst. In België bestaat zelfs een wettelijk verbod (uit 1987) dat in de omgeving van de hopteelt, binnen een straal van 5 km rond de hopplantage, de mannelijke hopplant verbiedt. 
Aan het extract van hop wordt een rustgevende en slaapverwekkende werking toegeschreven. 
Met dit doel wordt het soms in thee verwerkt. Ook wordt het extract beschouwd als maagversterkend. Een van de in hop voorkomende stoffen is lupuline ( fyto-oestrogene werking = plantaardige oestrogenen)

Mensen die met de hand de rijpe hopbellen plukten, kregen nogal eens klachten die de “hopplukkersziekte” genoemd werden. Ze bestonden uit verschijnselen als hoofdpijn, ademhalingsklachten en huidirritatie. Niet zeker is of dit te maken had met de hop óf met de chemicaliën waarmee de hop werd bespoten gedurende het groeiproces.

Twee keer hop dus met verschillende betekenissen, maar er is meer hoppigs!
L
ekkernijen die hopjes heten.

Een hopje is een hard  snoepje met een koffie (caramel) smaak..
Het snoepje is genoemd naar baron Hendrik Hop, ( 1723-1808)  gezant der Staten van Holland. Toen de Fransen in 1792 Brussel innamen, werd  Hendrik Hop naar Den Haag teruggeroepen. Daar ging hij tot 1801 boven een banketbakker op het Lange Voorhout 92 wonen.
De baron was verslaafd aan koffie. Het verhaal gaat dat hij op een avond zijn kop koffie met suiker en room op de kachel liet staan, de volgende ochtend bleek dat caramel  te zijn geworden.
Toen  de baron, korte tijd later van zijn dokter geen koffie meer mocht drinken, vroeg hij zijn onderbuurman, de banketbakker, voor hem van die “brokken koffie” te maken.
Ze werden toen “de brokken van baron Hop” genoemd.
In 1880 werd de naam Haagsche Hopjes.

Eerst werden de hopjes werden in Den Haag gemaakt, maar later elders, o.a. in fabrieken in Breda. Firma Rademaker was één van de bedrijven die de hopjes “namaakte” Het was het eerste bedrijf dat de snoepjes in bedrukte wikkels verpakte (niet gebruikelijk in die tijd).
In 2012 werd dit bedrijf overgenomen door de Zweedse snoepfabrikant Cloetta (opgericht 1862) Die bracht de productie van de koffiesnoepjes onder in een Italiaanse fabriek waar ook andere zuigsnoepjes worden gemaakt (weg dus uit Nederland!)

Hopjesvla is een Haagsche vla-specialiteit,  dat voortgevloeid is uit het Haagse Hopje, óók de vla heeft een karamel- en koffiesmaak.
Ingrediënten die altijd in hopjesvla zitten zijn melk, tot karamel gebrande suiker, (oplos)koffie of koffievervanger en een verdikkingsmiddel ( ei, custard of maiszetmeel)

Dan is er ook nog een Hopman, die heeft niets met de vogel, de plant, de snoepjes of de vla te maken, maar met het Duitse Hauptmann letterlijke hoofdman= kapitein) vroeger een officiële militaire titel (deze is in het leger al lang niet meer in gebruik)
Begin van de twintigste eeuw kwam deze titel weer in gebruik maar dan niet in het leger maar bij de Padvinderij (tegenwoordig Scouting). Het is de mannelijke vorm van de akela!

Tenslotte  kennen  de meeste van ons de knierijm : Hop Hop, paardje.
Een baby, peuter of kleuter zit op de knie van een volwassene die dit liedje zingt en hobbelende bewegingen maakt (meestal goed voor een lachend kind!)
Mijn laatste hoppige woord dus in combinatie met een paardje!