Boomspiegels

In een lokaal blad stond, op de pagina van de gemeente, een artikeltje over boomspiegels.

Er is ons dorp een vrij chique wijk met grote huizen en gigantische tuinen met opritten.
Soms  zijn er spiegels op een boom bevestigd om op de straat te kunnen kijken en zo veilig de weg op te kunnen draaien.
Ik dacht dat het over die spiegels ging, dus had BIJNA het stukje niet gelezen.
Het bleek om iets heel anders te gaan
. Boomspiegels zijn kleine stukjes grond rondom de stam van een boom in een stoep.

Wel gezien, niet geweten dat het zo heet.
Wat ik me wel eens afvroeg als ik zo’n stukje natuur zag: WIE dat gedaan had/bijhield.
Als er maar één boomspiegel vol bloemen in een hele straat met bomen is, is dat dan een privé actie?
Kennelijk!
Onze gemeente roept op: “Hoe meer mensen een boomspiegeltuin in hun buurt aanleggen, hoe meer kleine oases ontstaan” en legt uit… tegelijk zijn meer bloemen en planten goed voor bijen, vlinders en andere kleine dieren.

Jammergenoeg bij ons niet van toepassing; in onze directe nabijheid is geen boomspiegel, de dichtstbijzijnde boom staat op een flink stuk gemeentegras, dáár mag de gemeente van mij best een “bloemenoase” (gemeentetaal) van maken, maar ik heb begrepen dat de Raad erover denkt dát stukje gemeentegrond te bestraten zodat er meer parkeerplek ontstaat. ( Ik hoop dat het niet doorgaat, we “verstenen ” al genoeg.)

Misschien is onze gemeente van plan een BIJvriendelijke gemeente te worden, zoals een dorp hier in de buurt.

Ik las op Nederlandzoemt.nl: “Een gemeente zoemt als er nadruk wordt gelegd op bijvriendelijk beheer. Dit komt onder andere terug in zorg voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer door een aangepast maaibeleid en voldoende nestgelegenheid voor wilde bijen.

De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.

Geen idee hoeveel van onze 11.952 inwoners een boom in de stoep voor (of bij) hun huis hebben staan en genegen zijn die met bloemenzaad te besprenkelen én te onderhouden (want dat wil de gemeenten dan ook)
Onze gemeente  roept op tot Zelfbeheer, dat is, zo lees ik: het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte.

Wij hebben een gemeenteheg voor de deur, wij onderhouden die al jaren.

We doen het graag, wisten niet dat het een naam had: Zelfbeheer!
We doen dus al jaren, zonder het te weten, aan zelfbeheer!

Ik zag wat voorbeelden van bloemige boomspiegels op internet en werd daar blij van.

Leuk als dat in ons dorp, waar mogelijk, ook gaat gebeuren.
Ik wacht af!