Fileprobleem oplosbaar?

De ANWB denkt van wel, daartoe heeft zij  de tweede donderdag  in oktober als de Filevrije dag ingesteld.
Dit jaar valt de Nationale Filevrije Dag op 8 oktober .
D
e actie is bedacht om meer bewustzijn rondom het fileprobleem te creëren.
Het streven is op om die dag het verkeer in de spitsuren minimaal met 10% terug te dringen.
De ANWB roept op: Ga vroeger of later naar je werk; ga met de fiets (motor) of met openbaar vervoer  of werk thuis!


Fileweetjes

  • Files zijn géén “modern” probleem want, zo las ik, er werd in een krant in1889 al over files gerept. In maart 1913*) was er een stadsfile op de Middenweg in Amsterdam: 2,3 km en in 1928 bij de Olympische Spelen in Amsterdam waren er zelfs méér dan één.

    De eerste échte file, op een kruispunt van snelwegen, in Nederland was Eerste Pinksterdag 1955 bij het knooppunt Oudenrijn (het eerste kruispunt van autosnelwegen in Nederland)
  • Iedere 2e dinsdag in november zijn er de langste files
  • Als alle mensen in Nederland wiens werk het toelaat één dag in de week de auto zouden laten staan was het fileprobleem grotendeels opgelost;

  • Minder files? Wees creatief: sommige afspraken  zouden ook digitaal kunnen in plaats van  fysieke aanwezigheid

  • Soorten files: de protest file (boerenprotest okt.2019) de kijkfile, de recordfile

    Minder auto’s op de weg minder belasting van het milieu

  • Motto actie filevrije dag: Sta niet stil. Doe mee

*) bron Alg.Handelsblad