Nooit

Nooit = geen enkele keer; nimmer; op geen enkel tijdstip …… “met sint -juttemis!”

Deze mis (dienst) voor Sint Jut (Jutte) werd dus kennelijk nooit gehouden
Maar wie was die sneue Sint Jut (te) eigenlijk?

Ik las dat deze uitdrukking voor het eerst is aangetroffen in de Kronieken van Roermond in 1577 en dat de hele uitdrukking luidt:…  met sint-juttemis als de kalveren op het ijs dansen.
Daar zijn later 2 uitdrukkingen uit ontstaan die allebei NOOIT tot betekenis hadden:
Met sint -juttemis      en
Als de kalveren op het ijs dansen.

Er zijn nogal wat verklaringen voor de herkomst van de uitdrukking “ Met sint- juttemis”
maar het komt er eigenlijk op neer dat men de oorsprong ervan NIET zeker weet.

Een paar van de (on)mogelijkheden
Juttemis zou afkomstig kunnen zijn van:


* de Bijbelse Judit (betekenis “vrouw uit Judea”). Haar naamdag was  17 augustus, maar gezien de toevoeging : als de kalveren op het ijs dansen én er op 17 augustus in Nederland nóóit ijs ligt ( laat staan dat kalveren kunnen dansen) vond dit “evenement” dus nóóit plaats

*Jutte  zou een ander woord voor Joden zijn; De Joden kennen geen “mis” dus een Juttemis  wordt nooit gehouden; bestaat dus niet;

*Pausin Johanna (rond het jaar 855)  Zij werd verondersteld een man *)te zijn en als zodanig werd ze paus, pas toen ze (2 jr later) beval van een kind “ontdekte” men dat ze eigenlijk een vrouw was. (Ze stierf bij de geboorte van dit kind, dus van een “afzettingsprocedure” hoefde geen sprake meer te zijn)
Zij heeft nooit haar eigen naamdag gekregen!

Het woord sint-juttemis wordt met een streepje en kleine letters geschreven, omdat niet (meer) wordt verwezen naar een bestaande heilige.


Er blijken meer spreekwoorden te zijn die NOOIT betekenen:

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
;

Als er twee zondagen in één week komen;

Als de kiekens tanden krijgen
(Vlaanderen)

*)  Elke katholieke geestelijk die in aanmerking komt om paus te worden schijnt na dit débacle met Johanna op zijn mannelijkheid gecontroleerd te worden. ( Testiculos habet et bene pendentes oftewel “Hij heeft testikels en ze hangen goed”)


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s