Het vroegere JudeaDe Joden werden ooit door de Romeinen uit Palestina verdreven  (in het jaar 135 doopte keizer Hadrianus Judea om tot de Romeinse provincie Palestina 

Palestijnen die het Joodse geloof aanhingen zijn in dat gebied blijven wonen,

In het Midden Oosten liggen de wortels van het Jodendom (bron :de Bijbel)

Joden, uitgewaaierd over de hele wereld,  wilden een eigen staat

Dát zijn de “feiten

Het echte conflict is pas ontstaan door de Balfour-verklaring uit 1917,  daarin beloofde de Britse regering, na de Eerste Wereldoorlog, zich sterk te zullen maken voor een Joodse thuis in Palestina. De Britten hadden echter “vergeten” de Arabieren (belangrijkste bevolkingsgroep in Palestina) op de hoogte te stellen.

Joodse “kolonisten” gingen, verenigd in organisaties (zoals Joods Nationaal Fonds opgericht in 1902) grond opkopen van Palestijnen.
Dit leidde al in de jaren ‘20 tot gewelddadige “ontmoetingen” tussen de oorspronkelijke bewoners en de Joodse kolonisten.

Toen Hitler in Duitsland  aan de macht kwam en zijn anti Joodse uitlatingen ventileerde, emigreerden steeds meer Joden naar dát Palestijnse gebied.
De Palestijnen kwamen in opstand tegen deze kolonisatie én de Britse overheersing.
Er kwamen aanslagen op Joodse Nederzettingen en Britse doelen zoals spoorlijnen.
Pas na 3 jaar konden de Britten deze OPSTAND  bedwingen.

Eigenlijk wilden de Britten wel van dit “moeilijke” gebied af.
In 1947  begon de  overdracht  aan de Verenigde Naties  en op 15.5.1948 trokken de Britten zich officieel terug.

De Verenigde Naties maakten een plan om het gebied te verdelen: Waar, op dat moment de meeste Joden woonden werd Joods gebied, waar de meeste Palestijnen woonden werd Palestijns gebied.

Het leek een eerlijk plan, maar…… met oog op de toekomstige aanwas van meer Joden in het gebied, kregen de Joden een groter gebied toebedeeld dan de Palestijnen.
Het onvermijdelijke gebeurde: de Joden gingen akkoord, de Palestijnen niet.Zodra de Britten waren vertrokken, riepen  de Joden de staat Isräel (= strijder met God)* uit.

De vlag van Palestina wordt officieel als Nationaal symbool van de Palestijnen sinds 1988 gebruikt, maar werd sinds 1964 ( oprichting PLO)  al onofficieel gebruiktToen de Palestijnen niet akkoord gingen kwamen de omliggende Arabische landen de Palestijnen te hulp: gevolg Oorlog.
De afloop is bekend: Palestijnen vluchtten massaal (zo’n 700.000 mensen) naar de omliggende landen én de Joden kregen van de VN een nóg groter gebied, dan al afgesproken was, om zich in Palestina te vestigen.
Deze oorlog wordt door de Joden de Onafhankelijks oorlog genoemd, de Palestijnen noemen het Nakba, = catastrofe.

De “officiële” oorlog werd in 1949 beëindigd, maar niet met vrede, Israël werd niet door de Arabische staten erkend; het bleef onrustig in dat gebied met later oa in 1967 de Zesdaagse oorlog en in 1973 de Oktoberoorlog.

Er  had een doorbraak met de Oslo akkoorden (1993) kunnen zijn en aanvankelijk leek het daarop:

* Een oprichting van de Palestijnse autoriteit met Arafat als president;
* Terugtrekking Israëls defensieleger uit Palestijnse gebieden;
* Erkenning staat Israël en
* Het geweld aan beide kanten afzweren.

We weten allemaal dat het NIET gelukt is en dat er zojuist weer een gewapend conflict “voorlopig” geëindigd is; na 11 dagen van geweld  is er op 21 mei jl een  voorlopige wapenstilstand bereikt door bemiddeling Egypte. Met de nadruk op voorlopig!

We willen graag optimistisch zijn en vertrouwen dat dit ooit goed komt, maar nu ik weer bovenstaande heb nagezocht en opgeschreven (én veel weggelaten om het overzichtelijk te houden) denk ik, terugkijkend op 2014 (de laatste keer geweld vóór deze mei2021conflicten) waar NEGEN wapenstilstanden en meer dan 2070 doden( bron Parool) nodig waren om de boel weer “rustig” te krijgen, dat deze toestand nog lang niet opgelost zal worden.
OOIT?

Let’s hope so.

*) herkomst uit de Hebreeuwse BIJBEL= hij die worstelde met God