Meer insectenleed in mondkapje

Soms krijg ik reacties op mijn blog die té bijzonder zijn om niet te vermelden.
Op het blog van vandaag kreeg ik een reactie van iemand die, ook zó uit de doos een wegwerpmasker haalde én…. daarin tussen de witte en blauwe lagen een spinnetje vond.

Ze overwoog nog het kapje op te zetten en zó het spinnetje mond-op-mondbeademing te geven, maar bij nadere observatie bleek het spinnetje, hoewel niet geheel plat, toch duidelijk naar de spinnenhemel vertrokken te zijn.

Het “vlieg” incident was dus niet iets éénmaligs; er gebeuren meer insectenongelukjes in de wegwerpmondkapjesfabriek (mooi woord voor scrabble of wordfeud)
Misschien is een waarschuwing op zijn plaats; bekijk het mondkapje alvorens u en anderen te “beschermen”


een insectenvrij mondkapje (zoals het hoort te zijn)

Mondkapjeswetens (w)aardigheden

Mondkapjes zijn niet iets van NU
Romeinen, meer dan 2000 jaar geleden, gebruikten al mondkapjes, gemaakt van dierenhuiden om mijnwerkers tegen stof (en gassen ?) te beschermen.

Mondkapjes tegen ziektes kwamen pas in gebruik in de 17e eeuw.
De zogenaamde pestdokters hadden een snavelmasker (snavel zorgde voor afstand)
op, om zichzelf te beschermen en toch patiënten met builenpest te kunnen behandelen*)

Aan het begin van de 20 ste eeuw werd door een Chinese arts Wu Lien- teh die in Cambridge gestudeerd had en dus bekend was met de 19e eeuwse Europese ontdekking dat bacteriën en virussen ziektes veroorzaken, het medische mondkapje ontwikkeld om doctoren  tegen patiënten die leden aan de longpest, te beschermen (longpestepidemie Mantsjoerije 1910-1911).

In het westen werd Wu’s ontdekking op grote schaal toegepast tijdens de Spaanse griep (1918-1919)
Vanaf 1920 werden mondkapjes  verplicht bij het verrichten van operaties.


In de jaren ‘60 werden de wegwerpmondmaskers geïntroduceerd; deze worden nu tijdens de Coronapandemie over de hele wereld gebruikt.

De meeste wegwerpmondkapjes worden in China geproduceerd.
In één van de mondkapjes die een kennis van mij uit het doosje haalde zat een vlieg, tussen de  witte en blauwe laagjes. Hij vermoedt een Chinese vlieg


Hoe is de vlieg tussen de laagjes gekomen?
Hoe hygiënisch werd er in die fabriek gewerkt?

We zullen het nooit weten.
De vlieg is dood; hij rust zacht.
*) builenpest werd niet overgedragen door giftige lucht maar door vlooienbeten en contact met lichaamsvocht van besmette patiënten.